Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vplyv hudby na človeka - Roberta Schmidtová

4,109 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vplyv hudby na človeka - Roberta Schmidtová

 1. 1. Vplyv hudby na človeka ROBERTA SCHMIDTOVÁ TERCIA
 2. 2. Čo je hudba ? • Už v praveku boli ľudia v podstate schopní robiť niečo, čo by sa možno dalo nazvať hudbou • Je aktivita a umenie • Pomocou priestoru, času, zoskupených tónov a zvukov usiluje o estetickú komunikáciu. • Jej základné komponenty: - harmónia, - melódia, - rytmus, - farba
 3. 3. •Jej výrazové prostriedky sú tóny •Dokáže v ľuďoch vyvolať výrazné pocity . •Pôsobí na oblasť mozgu, ktorá zodpovedná za prekonávanie emócii. •Ľudské uši dokážu rozoznať 1378 rozdielnych tónov .
 4. 4. Smutnou hudbou k radosti. •Veľa ľudí počúva smutnú hudbu. •Smutná hudba nevyhnutne nevyvoláva negatívne emócie, práve naopak. •Vyvoláva romantické pocity. •Vďaka smutnej hudbe sa v živote lepšie vyrovnávame s negatívnymi emóciami.
 5. 5. Hudobný doping •Jeho účinky sa prejavia vtedy, keď nie sme pasívny poslucháči. •Otroci dreli na plantážach- spievali. •Naši predkovia na pánskom- spievali. => spievali lebo im tá práca tak pripadala ľahšia •Spevom sa zvýši efektivita činnosti svalov. •Pri športových výkonoch sa púšťa hudba.
 6. 6. Hudbou ku zdraviu •Pozitívne vplýva na zdravie. •Využíva sa pri liečbe psychiatrických pacientov – Muzikoterapia •Využívajú ju aj pri liečbe telesných porúch •Relaxačná hudba- liečenie stresu •Stimuluje v mozgu rovnaké časti ako aj čokoláda či dobré jedlo. •Srdce a dýchanie pracujú v dynamickom rytme
 7. 7. Nie je hudba ako hudba •Mozartova hudba má stimulačný vplyv na ľudský mozog •Vivaldiho hudba posilňuje pamäť o 20% jej kapacity •Hudba má rovnaké účinky ako masáž. •Spievanie upokojuje, zlepšuje náladu, očisťuje telo od oxidu uhličitého
 8. 8. •Hlasná hudba s dynamickým rytmom, rýchlejším, než je prirodzený tep srdca , zvyšuje vnútorné napätie, prehlbuje stres . •Najsilnejšie účinky má počúvanie hudby počas oddychu a cielenej relaxácie. •Kto spieva , je zdravší a vyrovnanejší, •Hlasný spev rozochvieva všetky dutiny v tele. •Falošný spev liečebný účinok neovplyvňuje.
 9. 9. Činnosť mozgu pri hudbe.
 10. 10. Zraková kôra: •Hranie z nôt, pozorovanie pohyby hudobníka Kalózne teleso: •Spája pravú a ľavú hemisféru Zmyslová kôra: •Spätná väzba na dotyky pri hraní na hudobných nástrojoch Motorická kôra: •Pohyb, podupkávanie nohou , tanec a hra na hudobných nástrojoch
 11. 11. Nucleus accumbens: •Emocionálne reakcie na hudbu Hipokampus: •Spomienky na hudbu, hudobné zážitky a hudobný obsah Amygdala: •Emocionálne reakcie na hudbu Sluchová kôra: •Prvé štádia počúvania zvukov vnímanie a analýza tónov Mozoček: •Pohyby ako podupkávanie nohou, tanec a hra na hudobný nástroj. Podieľa sa aj na emocionálnych reakciách na hudbu
 12. 12. Ženy: Vekové kategórie Štýl hudby Emócie 11-15 rokov Rock , Rap, Pop, Hip-Hop, R´n´b, Chuť tancovať , radosť , pohoda,... 16-18 rokov Hip- Hop , pop, R´n´b, rock, rap, Spokojnosť, voľnosť, radosť, dojatie,.. 20-30 rokov Rap, pop, Hip-hop Veselosť, .. 40 rokov Džez, Disco Chuť spievať ,... 50 rokov Country, Folk Spokojnosť,..
 13. 13. Muži: Vekové kategórie Štýl hudby Emócie 11-15 rokov Hip-Hop , Rock, pop, Šťastie, zábava , chuť tancovať,.. 16-18 rokov Hip-Hop, Rap, R´n´b, Pop, Rock, Dubstep Relax, šťastie , pohoda ,... 20-30 rokov Hip-Hop, Rap , pop , rock Radosť, oddych,.. 40-50 rokov Džez, Pop, Rock Šťastie , chuť tancovať
 14. 14. Zdroje: • http://www.dropdead.estranky.sk/ • https://sk.wikipedia.org/wiki/Hudba • https://www.google.sk/search?q=hudba • https://www.google.sk • Časopis Zázračný Svet , vydanie 7x72013 • http://www.slovenskypacient.sk/clanok/1622/hudbou-ku-zdraviu
 15. 15. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

×