Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
T1 - RECERCA I SELECCIO DELS PROVEIDORSUna de les tasques més importants de la gestió de compravenda és la debuscar el mil...
Si lempresa necessita un producte nou, haurà de buscar al mercat els proveïdors que li puguinsubministrar. El primer pas s...
EL COST DE LES COMPRESEs molt important saber quin és el cost real de les compres ja que ens farà falta per:    -  Sa...
Exercici 3.- Rebem les següents ofertes en relació amb la nostra sol·licitud dinformació per larticle "Taules descriptori...
Exemple de com redactar una carta:                                           Dom...
QÜESTIONS DE REPÀS1.- En una empresa qui és el responsable de laprovisionament de mercaderies?Al departament de compres2.-...
T2 - DOCUMENTS ADMINISTRATIUSDavant la necessitat dadquirir un determinat bé, shan sol·licitat ofertes a diferents proveïd...
CLASSES DE COMANDESComanda condicionalEn aquest cas, la realització de la comanda resta condicionada al compliment d’una s...
El format de l’imprès i les dades que conté són idèntiques a l’anterior, però a més a més ha d’incloure elnom del viatjant...
Vegeu un exemple de comanda a la pàgina següent:   c/ Pere III, 5 - 08240 MANRESA                   ...
Comarques Catalanes, 4 – Sant Antolí (25213)             Comanda nº     567/10    Tel. 973 54.00.13  ...
MANDARINES            CLAUSELLINES     Caixa 10 Kg   Codi 701001    7,36 €             ...
MOBELCOC, SA             COCIN, SA            FOGON, SA  C/ La Esperanza, 127         C/...
QÜESTIONS DE REPÀS1.- Defineix el terme comanda.2.- Qui és el responsable de tramitar, controlar i gestionar les comandes ...
T3 - EXPEDICIÓ I LLIURAMENT DE MERCADERIESQuan el proveïdor rep la comanda del client, es procedeix al seu lliurament, be ...
El contracte de transportEl servei de transport genera un contracte pel qual una persona anomenada transportista es compro...
b) Si és valorat (mod. 2):    Hi figuren, a més a més de les dades anteriors, els preus unitaris i el total de l’operac...
40 cabdells de llana de color negre, ref. 0057/NG a 2,08 € la unitat.    75 cabdells de llana bicolor (negre-blanc), re...
T4 - LIVAQuan efectuem una operació de compra o rebem la prestació d’un servei, paguem, a més a més de l’importde l’operac...
OPERACIONS NO SUBJECTES A IVA I OPERACIONS EXEMPTES D’IVALes operacions no subjectes a l’IVA són aquelles que queden exclo...
Exemple: Calcular la quota d’IVA repercutit en una venda valorada en 6.010,12 € si el tipus impositiu ésdel 18%.Solució: L...
-  Animals, vegetals i altres productes utilitzats per obtenir els aliments esmentats en l’apartat      anterior.  ...
OBLIGACIONS FORMALS DEL SUBJECTE PASSIUEsdevé obligat a:  a) Presentar les declaracions d’inici, modificació i cessament ...
Exercici 10.- Calcular la base imposable i la quota d’una operació amb les característiques següents:Import de la mercader...
T5 - RÈGIMS ESPECIALS DE LIVA. EL RECÀRREC DEQUIVALÈNCIALa llei de l’IVA estableix una sèrie de règims especials per a dif...
Esquema del funcionament del recàrrec d’equivalència:EXERCICISExercici 1.- L’empresa XICA, SA, ven a un minorista subjecte...
Exercici 5.- Calcula l’import d’una operació sotmesa al règim d’equivalència amb les característiquessegüents:    Impor...
FACTURA 1Dades empresa Venedora                        Dades empresa compradoraF a c t u ra n ú m ...
FACTURA 3F a c t u ra n ú m  Data facturaComanda: Albarà          Descripció       Quantitat   Preu/un...
T6 - GESTIÓ DE LIVATal i com ja s’ha esmentat, els empresaris i professionals (subjectes passius) només són intermediaris ...
Lloc de presentacióLes declaracions-liquidacions poden presentar-se directament a les delegacions o administracions del’Ag...
Exercici 2.- L’empresa MIX, SA presenta durant el primer trimestre de l’any 2010, les següents dades:    Vendes al 18% ...
T7 - LA FACTURAPodem definir la factura com el document més complert i el més important dins dels de compravenda jaque és ...
Duplicats i còpies de les facturesNomés es pot expedir un original de cada factura, no obstant, quan en una mateixa operac...
b) Calcular la quota, tenint en compte si hi ha recàrrec d’equivalènciac) Calcular l’import total de la facturaLA NOTA D’A...
En aquest llibre (Mod.3) s’anoten les factures i documents equivalents o substitutius expedits de totes lesoperacions fete...
Pagament immediat: El venedor ofereix un incentiu al seu client perquè li pagui en un termini curt.Normalment sol ser un m...
40 cabdells de llana de color negre, ref. 0057/NG a 2,08 € la unitat.75 cabdells de llana bicolor (negre-blanc), ref. 0088...
Exercici 5.- Emplena les següents factures de GLUPS, SAS del mes de Juliol de 2010 i fes el seu Ràppel(Factura 9). Tots el...
Dante, 11 Baixos08242 - Manresa                 GLUPS, SASA-08400500                   ...
Dante, 11 Baixos08242 - Manresa                    GLUPS, SASA-08400500                ...
Dante, 11 Baixos08242 - Manresa                    GLUPS, SASA-08400500                ...
Dante, 11 Baixos08242 - Manresa                         GLUPS, SASA-08400500           ...
Exercici 6.- Acaba dEmplenar les següents factures tenint amb compte els diferents tipus diva:    Cava         ...
Dante, 11 Baixos08242 - Manresa                      UTEBONIN, SASA-08400500             ...
Dante, 11 Baixos08242 - Manresa                      EUROMODA, SASA-08400500             ...
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Dossier comercial alumne 2010 11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dossier comercial alumne 2010 11

2,276 views

Published on

Dossier departament comercial alumne 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dossier comercial alumne 2010 11

 1. 1. T1 - RECERCA I SELECCIO DELS PROVEIDORSUna de les tasques més importants de la gestió de compravenda és la debuscar el millor proveïdor abans de realitzar la compra. Aquesta tascacorrespon al departament de compres.Per tal de localitzar aquest proveïdor idoni cal sol·licitar informació sobre:productes, preus, descomptes, qualitats, etc. i posteriorment avaluar-los.EL MERCATEl mercat, en general, està constituït per venedors (oferents) que oferten elsseus productes i serveis i els compradors (demandants) que tenen lanecessitat dadquirir-los.Si entre oferents i demandants sarriba a un acord, es produirà l’operació de compravenda del producte oservei.Atenent al nombre dempreses venedores i compradores que participen en aquest mercat efectuem lasegüent classificació:Monopoli: Només existeix un oferent. Al no haver-hi competència pot controlar els preus i establir els quemés li interessin per tal dassolir el màxim benefici.Oligopoli: Un petit nombre doferents controla la major part de loferta.Competència perfecta: Hi ha un gran nombre de compradors i venedors. El preu sestableix pel joc deloferta i la demanda (lliure mercat).ELS PROVEÏDORSEls proveïdors són empreses que subministren productes a altres que els necessiten per tal dedesenvolupar la seva activitat.Efectuar un estudi de mercat de proveïdors facilita conèixer el nombre dells que ens poden subministrarun determinat bé o servei i les condicions a que està disposat a oferir-lo: preus, condicions de pagament..LELECCIÓ DEL PROVEÏDOREl departament de compres és lencarregat de ladquisició dels productes i de la contractació dels serveisnecessaris per al bon funcionament de lempresa. Quan aquest departament detecta una necessitatmaterial, ha de seleccionar el proveïdor que ens lha de subministrar.Abans de començar la recerca de proveïdors sha de tenir molt clar quins són els productes que shandadquirir, de quina qualitat i en quina quantitat perquè la selecció es pugui fer comparant productesiguals o de característiques similars.
 2. 2. Si lempresa necessita un producte nou, haurà de buscar al mercat els proveïdors que li puguinsubministrar. El primer pas serà localitzar-los a través de fires i exposicions, guies telefòniques, Cambresde comerç, revistes i publicacions especialitzades, etc.Si el que lempresa precisa és un producte que compra freqüentment, ja coneix els proveïdors, la qualitatde venda dels productes i les seves condicions de venda.En qualsevol cas, la forma de seleccionar el producte passarà per analitzar la millor oferta.Una vegada escollit el proveïdor li confeccionarem una fitxa en la qual hi figurin les dades personals i lescondicions de venda. El conjunt de totes les fitxes conforma el registre de proveïdors i portar-lo ensfacilitarà la ràpida localització de les seves dades alhora de sol·licitar noves ofertes o emetre comandes.SOL·LICITUD I ANÀLISIS DOFERTESCal confeccionar una llista amb els proveïdors candidats a contractar i seguidament dirigir-los unasol·licitud doferta. Es convenient que el número dempreses no sigui superior a deu. La sol·licitud es potrealitzar mitjançant carta comercial o a través dun imprès preparat a lefecte, que ha de contenirnecessàriament les següents dades: - Nom i adreça de lempresa compradora i del departament responsable de la gestió. - Telèfon i fax. - Nom i adreça del proveïdor. - Data. - Descripció del material. - Quantitat de producte. - Data de lliurament. - Lloc de lliurament de la mercaderia. - Condicions de pagament: forma i termini.Una vegada rebudes les ofertes, elaborem un quadre comparatiu que reculli les condicions ofertes per totsels proveïdors per tal de comparar-les entre sí i escollir la més adequada a les nostres necessitats.Un dels criteris més importants a lhora defectuar la selecció és el preu, però no shan doblidar altresfactors com la qualitat, el servei, el termini de lliurament, etc., ja que moltes vegades a les empreses elspot interessar una oferta que, encara que no sigui la més econòmica, els ofereixi un termini de lliuramentmés ràpid o una major qualitat en el servei postvenda.Alguns criteris davaluació poden ser: Quan a qualitat: qualitat del producte, característiques tècniques, garanties, servei postvenda. Quan a condicions econòmiques: preu unitari, descompte comercial, ràppels (descompte per volum de compra), forma i termini de pagament, preus denvasos i embalatges, condicions de transport, pagament dassegurances. Altres criteris poden ser: període de validesa de loferta, causes de rescissió de contracte, circumstàncies que poden donar lloc a revisions de preus, termini de lliurament, embalatges especials, devolució dexcedents.El procés delecció finalitza amb lemissió de la comanda, dacord amb loferta seleccionada.
 3. 3. EL COST DE LES COMPRESEs molt important saber quin és el cost real de les compres ja que ens farà falta per: - Saber quins diners tenim invertits al nostre magatzem - Comparar ofertes d’altres proveïdors. - Establir el preu de venda.Quan un proveïdor ens dona un preu hem de saber que inclou. Per exemple no es el mateix que unproducte valgui 60 € i que l’haguem d’anar a buscar i pagar les despeses fins a portar-lo a la nostraempresa o que valgui 60 € i que el proveïdor es faci càrrec de tot.Els elements més importants que intervenen en el cost final són: - Preu unitari del producte. - Descomptes. - Transport. - Assegurances. - Envasos i embalatges no inclosos en el preu. - I totes aquelles despeses que són necessàries per transportar la mercaderia i que no estan incloses en el preu i que per tant haurem de pagar nosaltres.Anomenarem Preu d’adquisició al preu final de la mercaderia que inclou el preu i totes les despeses quehaurem de pagar fins arribar a la nostra empresa.EXERCICISExercici 1.- Determina el preu d’adquisició de la següent mercaderia: 10 taules. Quant costa cada taula siel preu unitari és 46 €, el descompte és del 15%, el transport al nostre càrrec es de 21 € i l’assegurança alnostre càrrec és de 6 € (transport i assegurança és el import total).46 € * 10 taules = 460 € - 15% = 391 € + 21 € + 6 € = 418 € total 418 € / 10 taules = 41,8 € taulaExercici 2.- Determinar el cost dadquisició. Lempresa LA COMERCIAL, SA es dedica a la venda darticles dedecoració i adquireix una partida de gèneres importats dIndonèsia composta per 4.000 llums.El preu facturat per la compra és de 800.000 €, amb un descompte per pagament immediat de 24.000 € iuna bonificació comercial en factura de 8.000 €. Addicionalment, sha incorregut en les següents despeses: - Assegurança de transport de les mercaderies: 1% sobre el preu de compra. - Transport marítim, 90.000 € i despeses duaneres 18.000 € - Despeses demmagatzematge en la duana: 2.500 € - El transportin terrestre ha suposat un cost de 1.200 Euros. - El cost de finançament de loperació ha suposat un cost de 5.710 Euros. - Despeses demmagatzematge de la mercaderia fins a la seva venda posterior: 60.000 €.800.000 – 24.000 – 8.000 = 768.000 €768.000 + 1% = 775.680 € + 90.000 + 18.000 + 2.500 + 1.200 = 887.380 € / 4.000 llums = 221,84 €El cost de finançament i les despeses d’emmagatzematge no incrementen el valor d’adquisició delproducte.
 4. 4. Exercici 3.- Rebem les següents ofertes en relació amb la nostra sol·licitud dinformació per larticle "Taules descriptori mod. Esc/76", 10 unitats. S’han de valorar les ofertes tenint en compte els següents criteris i per aquest ordre: a) Rapidesa en la tramesa b) Preu c) Qualitat. Proveïdor: MOBELTABLE, SA Proveïdor: SERVIDECOR, SL Proveïdor: MOBLEOFIS, SA Cost compra: 2.905,89 euros. Cost compra: 3.245,47 euros. Cost compra: 3.329,61 euros. Termini Lliurament: 30 dies. Termini Lliurament: 10 dies. Termini Lliurament: 15 dies. Forma Pagament: Ll/ a 60 dies. Forma Pagament: Ll/ a 60 dies. Forma Pagament: Ll/ a 30 dies. Qualitat Mostres: Acceptable. Qualitat Mostres: Acceptable. Qualitat Mostres: Bona. Exercici 4.- Rebem les següents ofertes en relació amb la nostra sol·licitud dinformació per larticle "Cadires de despatx, mod. SEN/01", 20 unitats.Proveïdor: MOBEL, SA Proveïdor: INDUSCAT, SA Proveïdor: TOT CADIRA, SLCost compra: 1.322,23 €. Cost compra: 1.382,33 €. Cost compra: 1.202,02 €.Termini Lliurament: 30 dies. Termini Lliurament: 10 dies. Termini Lliurament: 15 dies.Forma Pagament: Ll/ a 30 dies. Forma Pagament: Ll/ a 60 dies. Forma Pagament:Ll/ a 30 i 60 dies.Qualitat Mostres: Bona. Qualitat Mostres: Acceptable. Qualitat Mostres: Bona. Valora les ofertes segons els següents criteris i en aquest ordre: Qualitat de les mostres / Preu / Termini de lliurament: ràpid. / Termini de pagament: 30 dies. Exercici 5.- L’empresa Comercial del Cantàbric, SL, amb NIF B33221100 domiciliada al carrer Major, 20, de Mollet amb el codi postal 08332, va realitzar el dia 3 de gener del 2010 una comanda de mercaderies a l’empresa Majoristes Centrals, SA amb NIF A28332244, situada al carrer d’Àustria, 90 - CP 08045 de Barcelona. La mercaderia sol·licitada va ser la següent: - 900 unitats del producte A a 5,50 €/unitat. - 1.000 unitats del producte F a 5,00 €/unitat. - 1.500 unitats del producte S a 4,42 €/unitat. Les condicions que Comercial del Cantàbric, SL vol demanar son: Pagament comptat - Transport a càrrec del venedor mitjançant “Transports Catalunya” – Termini entrega de set dies – Entrega al magatzem de Comercial del Cantàbric, SL - Descompte comercial 10%. És demana: a) Fes la carta corresponent demanant la comanda (totes les cartes les farem al WORD). b) Redacta una carta per confirmar la comanda, acceptant les condicions. c) Majoristes Centrals, SA no accepta totes les condicions anteriors; redacta una carta explicant el motiu i dient quines si que accepta. d) Redacta una carta lamentant la manca d’existències i proposant un nou termini de lliurament. e) Majoristes Centrals, SA no esta disposada a acceptar la comanda perquè Comercial del Cantàbric, SL no ha abonat el import de les dues últimes comandes que els han servit. f) Escriu una carta en què suposadament Comercial del Cantàbric, SL demana una mercaderia que ha oblidat incloure en la seva carta de comanda anterior. La nova mercaderia a incloure són 1000 unitats del producte M a 8,00 € la unitat. g) Al cap d’una setmana d’enviar la carta, encara no tenim resposta de Majoristes Centrals, SA, per tant redacta una carta per anular la comanda feta anteriorment.
 5. 5. Exemple de com redactar una carta: Domicili Codi Postal i Població Telèfon Fax Mail Nom empresa proveïdora Domicili empresa proveïdor CP i Població empresa proveïdoraEntrada.Cos de la carta. Aquí haurem d’escriure la informació que els volem donar, o la comandaque els volem fer, les condicions, les reclamacions, etc. IMATGE CORPORATIVA EMPRESA Lletra: LUCIDA SANS UNICODE.Salutació final Dimensió Lletra: 10 Interlineat: Depèn de la grandària de la carta farem 1 o 1,5 Justificació: Complerta REDACTAR LA CARTA Logotip empresa sempre presentDades de qui envia la carta Adreça just sota el logotipDepartament al que pertany Adreça empresa receptora de la carta justificat a l’esquerra Evitar llenguatge sexista, Ex: senyors/res Posar la informació exacte que es requereix Acomiadament Firmar la carta i dir al departament al que pertanyemData d’avui Data al final de la carta Abans d’enviar la carta, repassar l’ortografia Desprès d’una coma, punt, punt i seguit, etc ... deixar un espai en blanc. Si la carta no ocupa tota una pàgina perquè hi ha poc text, deixar més interlineat.
 6. 6. QÜESTIONS DE REPÀS1.- En una empresa qui és el responsable de laprovisionament de mercaderies?Al departament de compres2.- Què és el mercat?3.- Enumera els diferents tipus de mercats. Explicals. Posa un exemple de cadascun.Monopoli: Només existeix un oferent. Al no haver-hi competència pot controlar els preus i establir els quemés li interessin per tal dassolir el màxim benefici.Oligopoli: Un petit nombre doferents controla la major part de loferta.Competència perfecta: Hi ha un gran nombre de compradors i venedors. El preu sestableix pel joc deloferta i la demanda (lliure mercat).4.- Qui constitueix el mercat? Explica la resposta.El mercat està constituït per venedors (oferents) que oferten els seus productes i serveis i els compradors(demandants) que tenen la necessitat dadquirir-los.5.- Per que és important lelecció del proveïdor?Per poder assolir la millor oferta.6.- Que significa efectuar un anàlisi dofertes?Una vegada rebudes les ofertes, fem un quadre comparatiu que reculli les condicions ofertes per tots elsproveïdors per tal de comparar-les entre sí i escollir la més adequada a les nostres necessitats.7.- Indica diferents fonts dinformació on puguis localitzar proveïdors per la compra dun determinatproducte.Fires i exposicions, guies telefòniques, Cambres de comerç, revistes, publicacions especialitzades, Internet,el boca a boca, inclús la competència, etc.8.- Indica diferents criteris que sha de tenir en compte a lhora de seleccionar una oferta dun proveïdor.Qualitat, condicions econòmiques, transport, forma i termini de pagament, validesa d’ofertes, servei postvenda, pagament assegurances, incoterm, ...
 7. 7. T2 - DOCUMENTS ADMINISTRATIUSDavant la necessitat dadquirir un determinat bé, shan sol·licitat ofertes a diferents proveïdors i, unavegada realitzat el corresponent estudi, sha seleccionat al proveïdor o proveïdors que més sajusten a lesnostres condicions. Per tant, ha arribat el moment de formular la comanda.Mitjançant la formalització de la comanda i lacceptació de la mateixa per part del venedor, ambdues partsadquireixen una sèrie de responsabilitats, com, per exemple, comprometres a lliurar una determinadamercaderia a un cert preu, amb una sèrie de condicions que es plasmaran en el document que utilitzem.DEFINICIÓLa comanda és la petició de compra que un client fa a un proveïdor per tal que aquest lisubministri els bens o serveis sol·licitats. Normalment, és una sol·licitud de compraefectuada al departament de compres per part del de magatzem o producció.FORMULACIÓ DE COMANDESEl departament de compres o aprovisionament és el responsable de tramitar, controlar i gestionar lescomandes fins que aquestes es rebin a magatzem.En una comanda han de quedar clarament reflectides totes les condicions de compravenda que esconsiderin més importants, de forma que no pugui haver-hi diferents interpretacions, evitant els trastornsque ocasionaria sol·licitar novament la mercaderia. S’han d’especificar: descomptes, forma de pagament,lloc i data de lliurament, quantitat, preus, qualitat, ports, assegurances, embalatges, envasos, etc.
 8. 8. CLASSES DE COMANDESComanda condicionalEn aquest cas, la realització de la comanda resta condicionada al compliment d’una sèrie de circumstàncieso condicions per tal que el compromís entre venedor i comprador es consideri ferm. Per exemple: Quan elrepresentat de l’empresa proveïdora no té la seguretat de disposar de suficients existències a magatzemper atendre la comanda; llavors el client condiciona la comanda a la comprovació d’existències.També s’utilitza quan el comprador vol assegurar-se el subministra de mercaderies o matèries primeresdavant la possibilitat d’un increment de vendes o producció.Comanda en fermSi es coneixen totes les condicions que afecten la comanda i, per tant, hi ha acord entre proveïdor i client,es diu que es formula en ferm.FORMES DE COMANDESPer imprès del compradorQuan l’empresa realitza comandes amb freqüència, disposa d’impresos propis per formular les comandes.En la confecció d’un imprès de comanda han de figurar-hi: - Les dades de l’emissor de la comanda i el seu NIF. - Les del proveïdor i el seu NIF. - El número de la comanda, que serà correlatiu. - El lloc i la data d’expedició. - El termini de lliurament. - Forma i lloc de tramesa de la mercaderia. - Forma de pagament. - Altres condicions: descomptes, assegurança, envasos, embalatges... - Detall del producte sol·licitat: codi, quantitat, descripció, preu, ... - Signatura del cap de compres.Proposta de comandaUna altra manera en que les empreses venen els seus productes és a través de representants. En aquestscasos disposen d’uns impresos per recollir les sol·licituds dels clients. Aquests impresos s’anomenenpropostes de comanda perquè no es consideren en ferm fins que són acceptades pel proveïdor. Sen’expedeix tres còpies: una pel client, una altra pel representant o agent i una tercera que s’envia al’empresa venedora.Aquest procediment és molt freqüent en empreses venedores que el seu nucli de clients és format perpetits empresaris minoristes.
 9. 9. El format de l’imprès i les dades que conté són idèntiques a l’anterior, però a més a més ha d’incloure elnom del viatjant o representant que intervé en l’operació.Telèfon/FaxAquest és el mitjà més utilitzat quan la comanda és urgent, no obstant hem de tenir en compte que, en elcas del telèfon, s’ha de deixar constància per escrit de l’acordat.Actualment, la majoria de les empreses disposen d’un fax, la qual cosa suposa una comunicació escrita al’instant per línia telefònica.Correu electrònicActualment, totes les empreses disposen de connexió a Internet i una de les eines més utilitzades és elcorreu. Permet la tramesa dinformació amb la claredat duna carta, la rapidesa duna trucada telefònica iun cost molt baix, ja que enviar un missatge a qualsevol part del món costa el mateix que una trucadatelefònica local de pocs minuts.El missatge tramès romandrà a la bústia de correu del destinatari fins que aquest es connecti a la xarxa i elreculli. Si per alguna errada de lemissor el missatge senviés a una adreça inexistent, el missatge esretornaria amb un avís derror. Per aquest motiu és un mitjà molt fiable i amb gran futur.SEGUIMENT DE LES COMANDESÉs important efectuar un seguiment de les comandes per tal de controlar si ja s’han rebut, si estan en curso si és previst algun retard en la recepció. En aquest últim cas contactarà amb el proveïdor sol·licitantinformació sobre les causes que han motivat el retard i que podrien derivar amb una manca d’stocks.En la confecció d’aquest imprès poden figurar-hi: - El mes al qual correspon el registre. - Nom de proveïdor. - La data de la comanda. - Telèfon. - El número de comanda. - Data d’entrega prevista. - Codi del proveïdor o NIF. - Data de recepció.També l’empresa venedora ha de controlar les comandes sol·licitades. Ha de comprovar si han estatenviades, si estan en curs de ser-ho o si s’ha produït un retard en la tramesa. En aquest últim cas ha decontactar amb el client afectat per tal d’informar-lo de la incidència.És vital que les comandes se serveixin en la data pactada si no volem que per causa de la demora la carterade clients de l’empresa se’n ressenti.En la confecció d’aquest imprès hi poden figurar: - El mes al qual correspon el registre. - Data d’entrega. - La data de la comanda. - Incidències. - El número de comanda. - Codi del client o NIF. - Nom del client. - Telèfon.
 10. 10. Vegeu un exemple de comanda a la pàgina següent: c/ Pere III, 5 - 08240 MANRESA Comanda nº 389/09 Tel. 93 872.00.00 Da t a 15/10/10 Proveïdor: Sports Central, SAS Adreça: Avinguda de les Bases de Manresa, 101 Població: 08242 Manresa Lloc de Lliurament: VERTICAL ESPORTS, SL. (MANRESA) Termini de lliurament: OBSERVACIONS: 15 dies data comanda Comanda avançada per telèfon 07/06/06 Trametre per: Forma de pagament: Cargo Prat, SAS Xec a 30 dies Q u an t Descripció Referència Preu/uni Total EUR 1 Tenda ANTARTIDE 90 art. 99013 30,00 € 30,00 € 2 Tendes IGLOO art. 99012 210,00 € 420,00 € 2 Tendes ENDURO 90 art. 91020 105,00 € 210,00 € 1 Motxilla KING art. 75957 60,00 € 60,00 € 2 Motxilles ASCENS art. 75052 72,00 € 144,00 € 2 Sacs NORDKAPP art.86038 84,00 € 168,00 € Signatura i segellEXERCICISExercici 1.- L’empresa Construccions Ribera, S.L., domiciliada al c/ Comarques Catalanes, 4 de Sant Antolí,cp 25213, tel. 973 540013, e@mail: ribera@hotmail.com NIF B-25456456, efectua al representant del’empresa Comercial del Gres, S.A., Sr. Carles Gómez, ubicada a Tàrrega, cp 25300, a la Plaça de lesNacions sense Estat, 7, tel. 973 320023, e@mail: cogresa@eresmas.com, NIF A- 25987698, la proposta decomanda núm. 567/10, amb data d’avui:- 500 paquets de 100 unitats de rajoles mod AZ, de 240*240, codi 6A, a 0,62 €/u.- 200 paquets de 100 unitats de rajoles mod BR, de 125*125, codi 7P, a 0,94 €/u.- 150 paquets de 100 unitats de rajoles mod XX, de 175*150, codi 7X, a 1,09 €/u. - La comanda s’efectua atenent a les següents condicions: - Termini de lliurament: 15 dies a partir de la data de la comanda. - Transport a través de la companyia Segur, S.A. - Lliurament de la mercaderia: al magatzem, situat al c/ zona esportiva, s/n de Sant Antolí. - Pagament: al contat, amb un 3% de descompte. - Ports i assegurances al seu càrrec. - Signa la comanda el Sr. Lluís Fillol, cap del Departament de Compres.TREBALL A REALITZAR: Complimenta el corresponent imprès.
 11. 11. Comarques Catalanes, 4 – Sant Antolí (25213) Comanda nº 567/10 Tel. 973 54.00.13 Data 15/10/10 Proveïdor: Adreça: Població: Lloc de Lliurament: Termini de lliurament: OBSERVACIONS: Trametre per: Forma de pagament: Q u an t Descripció Referència Preu/uni Total EUR Signatura i segellExercici 2.- La Fruiteta Fresca és una petita botiga de fruita. Lempresa Àcid i Dolç, S.A. es dedica a lacomercialització de fruita. Fes la comanda núm. 1 amb data 02/11/07 de 10 caixes de 5 kg de clementinesi 3 caixes de 2,5 Kg de llimones fines segons la fitxa i el llistat de preus de que trobaràs més avall. Proveïdor / Creditor: Observacions: Àcid i Dolç, SA. Pagament amb xec a 30 dies. Sant Roc, 1246600 Descompte 2% si superem els 25 kg. per comanda ALZIRA - Tel.: 241.52.00 Termini màxim de lliurament 15 dies data comanda LA FRUITETA FRESCA Comanda núm. C/de la Maduixa, 03 08242 Manresa Data: Proveïdor: Referència Descripció Quantitat Preu Dte. Total Observacions:
 12. 12. MANDARINES CLAUSELLINES Caixa 10 Kg Codi 701001 7,36 € Caixa 5 Kg Codi 701002 3,78 € SATSUMA Caixa 10 Kg Codi 701003 7,63 € Caixa 5 Kg Codi 701004 3,84 € CLEMENLATE Caixa 5 Kg. Codi 701018 4,66 € Caixa 10 Kg. Codi 701019 9,00 € CLEMENTINA Caixa 10 Kg. Codi 701005 7,24 € Caixa 5 Kg. Codi 701006 3,67 € CLEMENVILLA Caixa 5 Kg. Codi 701010 3,94 € Caixa 10 Kg. Codi 701011 7,75 € LLIMONES LLIMONES FINES Caixa 2,5 Kg. Codi 701020 1,86 € Caixa 5 Kg. Codi 701021 3,70 € LLIMONES VERNA Caixa 2,5 Kg. Codi 701035 1,85 € Caixa 5 Kg. Codi 701036 3,67 €Exercici 3.- El Sr. Manel Silva Rovira, representant de l’empresa Majorista del Punt, S.L., domiciliada a l’Av.Rambles, 124, cp 08700 d’Igualada (L’Anoia), tel. 93803567, e@mail: majopunt@terra.es, NIF B-08456980, visita a la minorista Sra. Carme Oliva Puigverd, propietària de la merceria Cosetes, de Tàrrega,cp 25300, c/ Carme, 18, tel. 973316789, NIF 78068999-V, per tal d’ensenyar-li diferents mostraris icatàlegs de l’empresa a qui representa.La Sra. Carme Oliva, una vegada examinats, sol·licita els articles següents: - 12 parells de mitjons de cotó ref. 02/45, colors assortits, talles 36/38 i 38/40, 6 unitats per talla, a 1,85 €/u. - 10 parells de mitjons de fil ref. 34/8, color negre, talla única, a 3,05 €/u. - 8 samarretes de senyor, de cotó ref. 7/77, color blanc, talles 48, 50, 52, 54, dues per talla, a 9,29 €/u. - 4 pijames nena, de cotó ref. 567/PNA, estampats rosa, talles 7, 8, 9 i 10, un per talla, a 21,09 €/u.Condicions:La mercaderia es remetrà, en un termini de 15 dies, directament a l’establiment, mitjançant el servei detransport de l’empresa venedora, essent els ports a càrrec del venedor.El pagament s’efectuarà al comptat, amb un descompte del 5% en concepte de pagament immediat.TREBALL A REALITZAR: Confecciona la proposta de comanda que realitza el representant de l’empresa ambdata 20/10 i núm. 6348/01.Exercici 5.- El departament de compres de l’empresa DISTRIBUCIONS JOPEN, S.A., ubicada a l’Av. Príncepde Viana, 45, cp 25008 de Lleida i NIF A-34500987, amb data 23/10/10 sol·licita oferta de:Article: Taules de cuina mod. CON/02. Quantitat: 100 unitats. Les dades de les empreses i les sevesofertes són:
 13. 13. MOBELCOC, SA COCIN, SA FOGON, SA C/ La Esperanza, 127 C/ Lusitania, 28 C/ Ancha, 25 18001 GRANADA 16003 CUENCA 50003 ZARAGOZA Preu unitari: 143,04 € Preu unitari: 142,89 € Preu unitari: 143,12 € Termini de lliurament: 15 dies Termini de lliurament: 15 dies Termini de lliurament: 5 dies Forma de pagament: al comptat. Forma de pagament: 30 dies. Forma de pagament: 60 dies.Els criteris a tenir en compte alhora d’escollir el proveïdor són: - L’empresa està interessada en ajornar el pagament el màxim temps possible. - El preu unitari més econòmic. - La major rapidesa en el lliurament de la mercaderia.Amb data 28/10/10, el departament de compres de l’empresa Distribucions Jopen, SA, efectua comandaamb caràcter d’urgència al proveïdor escollit. Les condicions són les que es detallen en l’oferta rebuda, i amés a més: - Domiciliació del pagament: Caixa de Catalunya, Rambla de Ferran, 76 de Lleida, c/c núm. 2013 0021 25 0000076070. - Ports a càrrec del venedor. - Transport a càrrec de TRANSPORT, S.L.TREBALL A REALITZAR: Redactar la comanda mitjançant la tramesa d’un fax, degut al seu caràcter urgent.
 14. 14. QÜESTIONS DE REPÀS1.- Defineix el terme comanda.2.- Qui és el responsable de tramitar, controlar i gestionar les comandes fins que aquestes arriben almagatzem?3.- Enumera les classes de comanda i explica-les, posan un exemple.4.- Enumera les diferents formes de comanda.5.- Quines dades han de figurar necessàriament en la realització duna comanda?7.- Què sentén per "efectuar el seguiment duna comanda"?8.- Per què creus que és important efectuar un control de comandes tan emeses com rebudes?
 15. 15. T3 - EXPEDICIÓ I LLIURAMENT DE MERCADERIESQuan el proveïdor rep la comanda del client, es procedeix al seu lliurament, be per mitjans propis, beutilitzant els serveis d’una empresa dedicada al transport de mercaderies, i en funció del que s’hagi pactatprèviament.Les empreses necessiten que les seves comandes siguin ateses ràpidament, per tal de no quedardesproveïdes. Per tant, caldrà analitzar quin és el mitjà de transport més adequat, tenint en compte unasèrie de variables (cost, rapidesa...).Una vegada rebuda la mercaderia, el client n’ha de realitzar una correcta verificació i observar si s’haproduït algun tipus d’errada en la tramesa, abans de donar-li entrada al magatzem.EL TRANSPORTNecessitat del transportLa necessitat d’aprovisionar-se de mercaderies que té l’empresa, fa que realitzi les comandes alsproveïdors, i una vegada confirmades i acceptades, aquest procedeix a enviar la mercaderia utilitzant elmitjà de transport pactat al lloc d’entrega indicat. Això suposa transportar els productes des de la fàbrica omagatzem del venedor al magatzem del client.La tramesa de mercaderies es pot realitzar: a) Amb mitjans propis (vehicles de l’empresa proveïdora). b) Utilitzant empreses de transport alienes a l’empresa venedora (agències de transport per carretera, ferrocarril, etc.).Persones que intervenen en el transportEn una operació de transport intervenen principalment tres persones: a) Remitent. És la persona que contracta, lliura la mercaderia objecte de transport i paga el preu si s’ha contractat a ports pagats. b) Transportista. És la persona que fa el transport i conserva la mercaderia transportada per lliurar-la en la destinació en el termini convingut. En cas de sobrepassar el termini fixat per al lliurament de la mercaderia, el destinatari pot reclamar danys i perjudicis al transportista. c) Destinatari. És la persona que ha de rebre la mercaderia i que ha de pagar el preu del transport en el termini de vint-i-quatre hores, comptades a partir del lliurament, si les mercaderies s’envien a ports deguts.
 16. 16. El contracte de transportEl servei de transport genera un contracte pel qual una persona anomenada transportista es compromet atraslladar persones o coses entre dos llocs determinats, a canvi d’un preu just.Perquè un contracte de transport sigui mercantil cal que el transportista sigui comerciant, o que es dediquihabitualment a fer transports per al públic i que els objectes transportats siguin mercaderies.El contracte de transport es formalitza per escrit en un document que segons el mitjà de transport utilitzats’anomena: a) Si és per carretera Carta de ports per carretera Document: CMR b) Si és per ferrocarril Carta de ports per ferrocarril Document: CIM c) Quan és marítim Coneixement d’embarcament. Document: BL d) Aeri Coneixement aeri. Document: AWBModalitats de pagament del transportEl pagament del servei de transport ha d’estar indicat en el document de transport, i pot ser: a) Ports pagats. El pagament el fa el remitent en el moment de la tramesa de la mercaderia. b) Ports deguts. El destinatari paga el servei en el termini màxim de vint-i-quatre hores comptades des del lliurament de la mercaderia. Tipus de transport IVA aplicableL’IVA en el transport De mercaderies 18%Els tipus impositius que s’apliquen són: De viatgers amb equipatge 8% Internacional ExemptDOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA LA MERCADERIA: L’ALBARÀL’albarà o nota de lliurament és un document que confecciona el venedor en el qual es detallen lesmercaderies que es remeten al client.L’albarà no és un document obligatori en les operacions de compravenda, tot i que és molt útil ja que téuna doble finalitat: a) Justificar la sortida de mercaderia del magatzem. b) Acreditar l’entrega de mercaderia al client.Cada empresa dissenya l’albarà o nota d’entrega d’acord amb les seves necessitats, però usualment hifiguren: a) Si és sense valorar (mod.1):Identificació de venedor i comprador. Lloc de lliurament de la mercaderia.Número d’ordre. Mitjà de transport utilitzat i pagament.Número, referència o identificació de la comanda. Descripció de la mercaderia.Lloc i data d’emissió. Unitats de mercaderia que s’envien.
 17. 17. b) Si és valorat (mod. 2): Hi figuren, a més a més de les dades anteriors, els preus unitaris i el total de l’operació. La utilització d’un tipus o altre està en funció del moment en que es confecciona la factura: si la factura no s’emet de forma immediata a la tramesa de la mercaderia, l’albarà sol ser valorat; contràriament, si la factura s’expedeix immediatament l’albarà s’emet sense valorar.De la nota de lliurament o albarà se’n fan tres còpies: a) Pel venedor: És el justificant de la sortida de mercaderies del magatzem i perquè el departament de vendes confeccioni la factura. b) Pel venedor. Una vegada signada i segellada pel comprador, si les dades que figuren a l’albarà concorden amb la mercaderia rebuda. c) Pel comprador. El qual se la queda com a justificant de la mercaderia rebuda i per a contrastar les dades quan rebi la factura.EXERCICISExercici 1.- Confecciona l’albarà núm. 101, corresponent a la comanda 25/02 que l’empresa ComercialTexana, domiciliada al carrer Riu Salvatge, 123 de Balaguer, cp 25600 tramet a Majorista del Texà, S.L.domiciliada al c/ Súria, 34 de Barcelona, cp 08914, sol·licitant: 24 pantalons texans mod. 234/TX, color blau, talles 38-40-42-44, 6 per talla. Preu unitari 33,05 € 15 caçadores texanes mod. 45/TX, color negre, talles 40-42-44, 5 per talla. Preu unitari 41,12 €Elabora l’albarà sense valorar i l’albarà valorat, amb data d’avui.Exercici 2.- L’empresa Comercial del Mediterrani, SL, amb NIF B-33221100 i domicili al carrer Llofriu, 20de Barcelona, cp 08013 tramet comanda núm. 824 de mercaderies a l’empresa Majoristes de llana, SA, NIFA-28332244, domiciliada al carrer Montseny, 90 cp 08325 de Sabadell, sol·licitant: 90 cabdells de llana de color blanc, ref. 0056/BL a 2,05 € la unitat.
 18. 18. 40 cabdells de llana de color negre, ref. 0057/NG a 2,08 € la unitat. 75 cabdells de llana bicolor (negre-blanc), ref. 0088/BN a 1,98 € la unitat.El pes total dels tres paquets és de 9 kg. i es remet a ports pagats. La mercaderia es remet al magatzemdel comprador c/ Llofriu, 22 de Barcelona, mitjançant l’empresa de transports Sabatrans, S.L.Tenint en compte les dades exposades, confecciona els albarans valorat i sense valorar.QÜESTIONS DE REPÀS1.- Indica quins són els passos que shan de seguir abans de realitzar la tramesa de mercaderies.2.- Indica els principals mitjans de transport i com sanomenen els contractes que fan servir.3.- Quins són els subjectes que intervenen en un contracte de transport?4.- Quines diferències hi ha entre una tramesa a ports pagats i una tramesa a ports deguts?5.- Quantes còpies semeten dun albarà? I quines són les seves destinacions?6.- Una vegada verificada la mercaderia per part del client, quins passos sefectuaran?7.- Si la mercaderia presenta problemes per exemple desperfectes com sha dactuar?8.- Com actuarem si la mercaderia rebuda del transportista no coincideix amb la sol·licitada?9.- Indica quins són els tipus impositius aplicables al transport.10.- Quina diferència hi ha en un albarà valorat i un albarà sense valorar? En quin cas utilitzaries cadascun?
 19. 19. T4 - LIVAQuan efectuem una operació de compra o rebem la prestació d’un servei, paguem, a més a més de l’importde l’operació, un impost que s’anomena Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sempre i quan l’operació estiguisubjecta a aquest tribut.CARACTERÍSTIQUESL’IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Hi estan subjectes les següentsoperacions: a) Els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets per empresaris i professionals. b) Les adquisicions intracomunitàries de bens. c) Les importacions de bens.L’Impost sobre el Valor Afegit és un impost indirecte perquè el contribuent no paga directament l’impost aHisenda, sinó que l’abonen als empresaris i professionals que fan les factures, i són aquests els quel’ingressen a Hisenda.L’IVA és un impost neutre per als empresaris i professionals que hi estan subjectes, ja que l’IVA quesuporten (paguen) el recuperen en la facturació practicada als seus clients. Per tant, els empresaris iprofessionals són simples recaptadors, limitant-se a efectuar l’ingrés a Hisenda una vegada deduïdes lesquotes que han suportat.L’IVA EN EL COMERÇ INTERNACIONALL’IVA és un impost que existeix en tots els països de la Unió Europea (UE). Les operacions que es fan entreels països membres de la Unió es denominen operacions intracomunitàries i poden ser: - Trameses intracomunitàries: la mercaderia surt d’Espanya cap a un estat membre de la UE. - Adquisicions intracomunitàries: la mercaderia arriba a Espanya procedent d’algun estat membre de la UE. - Els termes importació i exportació es reserven per a operacions relacionades amb estats que no pertanyen a la UE. - Importacions: entrades definitives o temporals de productes de tercers països que no pertanyen a la UE. - Exportacions: trameses de productes a tercers països no membres de la UE.
 20. 20. OPERACIONS NO SUBJECTES A IVA I OPERACIONS EXEMPTES D’IVALes operacions no subjectes a l’IVA són aquelles que queden excloses de l’aplicació de l’impost.Les operacions exemptes d’IVA són aquelles que, tot i estar subjectes a l’aplicació de l’impost, no se’lsaplica.En la pràctica significa que hi ha empresaris i professionals que no poden carregar l’IVA en els sevesfactures, però si que el suporten en les seves compres.Classes d’exempcions a) Plena: Afecta al comerç exterior; l’empresari o professional pot deduir l’IVA suportat en les compres. b) Limitada: Afecta a les operacions interiors; l’empresari o professional no pot deduir l’IVA suportat en les compres.EL SUBJECTE PASSIUEls subjectes passius de l’IVA són els empresaris i professionals que fan operacions que estan subjectes al’impost.El subjecte passiu ha de repercutir enterament l’IVA al comprador o contribuent, que és qui el suporta.També correspon al subjecte passiu complir amb les obligacions materials i formals pròpies de l’impost:expedir les factures, fer les liquidacions periòdiques i portar els llibres de registre obligatoris.LA BASE IMPOSABLELa base imposable és l’import total de la contraprestació o prestació de serveis (l’import realment pagat oa pagar pel comprador) de les operacions subjectes a l’IVA.Sobre la base imposable s’aplica el tipus impositiu, obtenint-ne la quota de l’IVA.
 21. 21. Exemple: Calcular la quota d’IVA repercutit en una venda valorada en 6.010,12 € si el tipus impositiu ésdel 18%.Solució: La quota d’IVA repercutit serà de 6.010,12 x 0,18 = 1.081,82 €Conceptes que s’inclouen en la base imposableAlguns dels conceptes que s’han de sumar a l’import dels béns o prestacions de serveis són: a) Comissions, ports, transports i assegurances. b) Els envasos i embalatges facturats, encara que siguin susceptibles de devolució. c) Els interessos per retards o ajornaments en el pagament.Conceptes que no s’inclouen en la base imposableEls conceptes més freqüents i que no s’han d’incloure en la base imposable són: a) Els descomptes previs o simultanis a l’operació. b) Les despeses addicionals justificades: són quantitats pagades en nom i a càrrec del client que compra.Modificacions de la base imposableEls casos més freqüents que poden donar lloc a modificacions de la base imposable posteriorment almoment en què es va fer l’operació són: a) Devolució dels envasos i embalatges: s’ha de fer una rectificació de la factura prèviament emesa. b) Descomptes i bonificacions atorgats amb posterioritat al moment en què es va fer l’operació: cal fer una factura de rectificació (expedida en una sèrie diferent) que faci referència a les factures inicials.Si el descompte o bonificació és per volum d’operacions, cal fer referència al període a què corresponen lesfactures.TIPUS IMPOSITIUÉs el percentatge que, aplicat sobre la base imposable dóna com a resultat la quota de l’IVA.El tipus general 18% s’aplica a (sempre que no estiguin incloses en els altres dos grups): - Trameses de béns i prestacions de serveis. - Adquisicions intracomunitàries de béns. - Importacions.El tipus reduït 8% s’aplica, entre d’altres, a: - Productes utilitzats en nutrició, excepte begudes alcohòliques.
 22. 22. - Animals, vegetals i altres productes utilitzats per obtenir els aliments esmentats en l’apartat anterior. - Béns usats en activitats agrícoles, forestals o ramaderes (llavors, herbicides, etc.). - Aigües per al consum humà, animal o per al regatge. - Medicaments per al consum animal. - Aparells utilitzats per suplir deficiències d’homes i animals. - Habitacles, inclosos els garatges. - Flors, plantes vives o ornamentals i llavors. - Transport de viatgers i equipatges. - Serveis d’hostaleria i restauració. - Serveis de neteja de vies públiques i recollida de deixalles. - Entrades de teatres, cinemes, concerts, parcs zoològics i espectacles esportius de caràcter aficionat.El tipus superreduït 4% s’aplica, entre d’altres, a: - Pa, farines panificables i cereals per elaborar-los. - Llet, formatges i ous. - Fruites, verdures, hortalisses, llegums i tubèrculs. - Llibres, periòdics i revistes. - Medicaments per al consum humà.DEDUCCIONSEls empresaris i professionals subjectes passius de l’IVA poden deduir de les quotes meritades als seusclients les quotes suportades en les adquisicions.Esquemàticament, el procés de liquidació de l’IVA es resumeix:Cal remarcar que només es podran deduir aquelles quotes suportades en operacions que estiguindirectament relacionades amb l’activitat empresarial o professional . Així doncs, NO seran deduïbles, entrealtres, les procedents de: - Bens destinats a necessitats particulars d’empresaris o professionals. - Bens que no estiguin comptabilitzats. - Automòbils de turisme, motocicletes, aeronaus o embarcacions esportives d’us privat. - Compra d’aliments, despeses de restaurant, hotels i espectacles. - Adquisició de joies, objectes d’art, de col·lecció i antiguitats.La deducció de les quotes suportades pot fer-se en les declaracions periòdiques de l’any o bé sol·licitantla devolució del saldo al seu favor en l’última declaració-liquidació de l’any.
 23. 23. OBLIGACIONS FORMALS DEL SUBJECTE PASSIUEsdevé obligat a: a) Presentar les declaracions d’inici, modificació i cessament d’activitats. b) Presentar les declaracions periòdiques (trimestrals o mensuals) i anualment, el resum i la relació de clients i proveïdors. c) Fer i lliurar les factures per cada una de les operacions subjectes a l’impost i conservar-ne una còpia. d) Portar la comptabilitat i els llibres de registre de factures emeses i factures rebudes, entre altres.EXERCICISExercici 1.- Calcular la base imposable amb les dades de la següent factura: Preu de la mercaderia: 1.803,04 € Descompte: 10% Ports: 60,10 €Exercici 2.- Calcular la base imposable amb les dades que es presenten: Preu de la mercaderia: 1.803,04 € Embalatges: 9,02 € Descompte: 10% Assegurança: 18,03 € Ports: 60,10 €Exercici 3.- Ara, en el mateix cas anterior, calcula la base imposable suposant que el comprador ha indicatexpressament que el transport i l’assegurança van a càrrec del venedor.Exercici 4.- Determinar la base imposable i la quota d’IVA d’una operació de les característiques següents:Import de la mercaderia: 1.502,53 € Descompte: 15% Embalatges: 30,05 € Ports: 270,46 € IVA: tipus reduït 8%Exercici 5.- Determinar la base imposable i la quota d’IVA sabent que l’import total d’una operació és de6.731,34 euros i que hi ha inclòs l’IVA del tipus general.Exercici 6.- Calcular la quota que ha d’ingressar a Hisenda un subjecte passiu que es dedica a fabricarmercaderies, si sabem que el volum d’operacions que ha efectuat és el següent: Import de les compres: 6.010,12 euros Import de les vendes: 7.212,15 euros IVA: 18%Exercici 7.- Determinar el tipus impositiu i la quota d’una operació de venda de llavors, saben que la baseimposable és de 10.217,21 €.Exercici 8.- Calcular la quota d’una operació que va costar 21.035,42 €, utilitzant els tres tipus impositius.Exercici 9.- Determinar la base imposable i la quota d’una operació de 13.222,7 €, que porta inclòs l’IVAde tipus general.
 24. 24. Exercici 10.- Calcular la base imposable i la quota d’una operació amb les característiques següents:Import de la mercaderia comprada 3.606,07 Embalatges 36,06 Assegurances 72,12 Descompte 15% IVA tipus reduït 8% Ports 300,51Exercici 11.- Calcular la base i la quota d’una operació comercial l’import de la qual és de 10.217,21 €(IVA inclòs), aplicant els tres tipus d’IVA diferents.Exercici 12.- Calcular la liquidació a Hisenda d’un subjecte passiu que es majorista, i el volum d’operacionsque ha efectuat durant el període és el següent: Import de les compres: 10.910,18 euros IVA suportat: 1.745,63 euros Import de les vendes: 9.210,05 euros IVA repercutit: 1.473,61 eurosDeterminar si el resultat és a ingressar o a retornar.13.- L’empresa Distribucions de fruita, S.A., compra els següents productes: Mandarines 300,51 € i Patates108,18 €. Li apliquen un descompte del 5%. Transport 18,12 €Determina la base imposable, el tipus d’IVA a aplicar i la quota.QÜESTIONS1.- Defineix lIVA2.- Què són les operacions intracomunitàries?3.- En que es diferencien les operacions intracomunitàries de les importacions i exportacions?4.- En que es diferencien les operacions subjectes a lIVA de les operacions exemptes dIVA?5.- En que es diferencien una exempció plena duna exempció limitada?6.- Qui és el subjecte passiu?7.- Què és la base imposable de lIVA?8.- En que es diferencia el subjecte passiu del contribuent?9.- Enumera els conceptes que shan dincloure pel càlcul de la base imposable.10.- Enumera els conceptes que disminueixen la base imposable alhora defectuar-ne el càlcul.11.- Enumera cinc productes en que sapliqui el tipus impositiu del 18%, cinc en que sapliqui el tipusreduït del 8% i cinc en que sapliqui el tipus superreduït del 4%12.- Enumera les obligacions formals que han de complir els subjectes passius de lIVA.
 25. 25. T5 - RÈGIMS ESPECIALS DE LIVA. EL RECÀRREC DEQUIVALÈNCIALa llei de l’IVA estableix una sèrie de règims especials per a diferents activitats empresarials, amb lafinalitat de simplificar la gestió d’aquest impost, degut a les característiques tan peculiars que presentendeterminats sectors.Els règims especials són: a) Simplificat. b) Comerç al detall. c) Agricultura, ramaderia i pesca. d) Béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció. e) Agències de viatges.El règim de les agències de viatges i el del comerç al detall són obligatoris, la resta són opcionals.RÈGIM ESPECIAL DE COMERÇ AL DETALLLa llei de l’IVA defineix el comerç al detall com aquell que acompleix els següents requisits: Que vengui habitualment bens sense haver-los sotmès a un procés de transformació. Que més del 80% de les vendes que realitzi siguin a consumidors finals (clients que no siguin empresaris ni professionals).El règim aplicable als detallistes és el Recàrrec d’equivalència.ESTUDI DEL RECÀRREC D’EQUIVALÈNCIACom s’ha dit, és un règim obligatori aplicable a comerciants detallistes que, sent persones físiques venenal detall els productes no exceptuats pel Reglament de l’IVA.El recàrrec d’equivalència es desenvolupa per mitjà dels proveïdors, als quals el comerciant detallista ha denotificar la circumstància d’estar inclòs en aquest règim especial.El proveïdor, quan envia les mercaderies repercuteix en les factures, a més de l’IVA, un recàrrec especialque haurà d’ingressar a Hisenda junt amb l’IVA. El detallista suporta, per tant, la suma d’ambdós tipus.Quan posteriorment vengui els seus productes només repercutirà l’IVA corresponent, en cap cas el podràincrementar amb el percentatge del recàrrec.El detallista està exempt de les obligacions de liquidació de l’impost, facturació i registre d’aquestesvendes. El recàrrec d’equivalència s’aplica sobre la mateixa base que l’IVA.Els percentatges del recàrrec d’equivalència que es corresponent amb el tipus d’IVA són: Tipus dIVA Recàrrec dequivalència 18% 4% 8% 1% 4% 0,5%
 26. 26. Esquema del funcionament del recàrrec d’equivalència:EXERCICISExercici 1.- L’empresa XICA, SA, ven a un minorista subjecte al règim de recàrrec d’equivalència unproducte per import de 6.300 €. Calcular l’import total de la factura que haurà d’abonar el minorista si eltipus d’IVA aplicat és del 4%.Exercici 2.- Calcular la base imposable, l’IVA, el recàrrec d’equivalència i l’import total d’una venda de lescaracterístiques següents: Import de la mercaderia: 1.052,04 € Descompte: 10% Ports: 40,10 € IVA: 18%Exercici 3.- Calcular la base imposable, l’IVA, el recàrrec d’equivalència i l’import total d’una venda, ambles dades que es presenten: Preu de la mercaderia: 893,84 € Descompte: 2% Ports: 29,16 € Embalatges: 4,02 € IVA: 8%Exercici 4.- Calcula la quota de l’IVA i el RE produïts per un majorista que ha fet totes les vendes adetallistes sotmesos al règim d’equivalència. Les vendes van ser les següents: 18.003,46 € sotmesos a l’IVA del tipus general. 23.030,84 € sotmesos a l’IVA del tipus reduït. 15.025,05 € sotmesos a l’IVA del tipus superreduït.
 27. 27. Exercici 5.- Calcula l’import d’una operació sotmesa al règim d’equivalència amb les característiquessegüents: Import de la mercaderia: 2.500,50 € Descompte: 5% Ports: 146,46 € Embalatges: 14,05 € IVA: tipus general.Exercici 6.- Determinar el total i la quota d’una operació en règim d’equivalència, per un import de48.008,98 €, utilitzant els tres tipus impositius diferents.Exercici 7.- Un majorista ven a un detallista subjecte al règim d’equivalència peces de vestir per 32.450,09€ (impost inclòs). Determina l’import de la mercaderia, la quota d’IVA i el recàrrec d’equivalència.Exercici 8.- Resol a les següents pàgines les següents factures tenint en compte el següent requadre: La Maite Barniol Vall i lElena Badia Serra estan subjectes al Recàrrec d’equivalència Taules d’IVA - IVA miralls: General 18% - IVA pollastres: Reduït 8% - IVA tomàquets, taronges i ous: Súper reduït 4%a) Lempresa Espill, SA. amb domicili al carrer Josep Sala, 26 de Manresa (08242) i amb el CIF A-08060193,ha lliurat 15 miralls model Clàssic a lempresa Salelles, SL, també de Manresa i amb domicili al CarrerMajor, 26. El seu CIF és B-58405060. El preu de cada mirall és de 9,00 €. Ambdues empreses varenacordar els següents descomptes: - més de 5 miralls 2% dte. - més de 10 miralls 4% dte. - més de 14 miralls 5% dte. - més de 20 miralls 10% dte.b) La mateixa empresa Espill, SA, va fer la mateixa venda a Maite Barniol Vall amb domicili al carrer SantSalvador, 10 de Manresa. El NIF de la clienta és 39335854-F i com abans hem comentat, aquesta estàsubjecte al recàrrec dequivalència. Tenint en compte els descomptes esmentats anteriorment, varenacordar també un descompte del 2% per pagament immediat.c) Lempresa Cresta, SA, domiciliada al carrer Dante, nº28 de Manresa amb CP 08242, fa una venda alempresa Supermercats Caldera, SA, domiciliada al carrer dels Trabucaires, nº15 de Sant Juan deVilatorrada (CP 08250), de 20 dotzenes dous a 0,60 € la dotzena i 120 pollastres a 1,20 €/unitat. Enaquest cas no s’aplica cap tipus de descompte ni comercial ni de pagament immediat.d) L’Elena Badia Serra (Balmes 15 – Manresa 39393939Z) fa una compra a Distribuïdora Cols, SL (Moixeró34, Manresa – CIF B08454545) de 10 kg de tomàquets a 0,3 €/kg (descompte del 10%), 20 kg de tarongesa 0,45 €/kg, 50 pollastres a 0,6 €/kg (descompte del 15%) i 20 dotzenes d’ous a 0,45 €/kg.
 28. 28. FACTURA 1Dades empresa Venedora Dades empresa compradoraF a c t u ra n ú m Data facturaComanda: Albarà Descripció Quantitat Preu/uni. dte. Total Dte. P.I. Base imposable I.V.A. R.E. TOTAL 18% 4% 8% 1% 4% 0,5%FACTURA 2F a c t u ra n ú m Data facturaComanda: Albarà Descripció Quantitat Preu/uni. dte. Total Dte. P.I. Base imposable I.V.A. R.E. TOTAL 18% 4% 8% 1% 4% 0,5%
 29. 29. FACTURA 3F a c t u ra n ú m Data facturaComanda: Albarà Descripció Quantitat Preu/uni. dte. Total Dte. P.I. Base imposable I.V.A. R.E. TOTAL 18% 4% 8% 1% 4% 0,5%FACTURA 4F a c t u ra n ú m Data facturaComanda: Albarà Descripció Quantitat Preu/uni. dte. Total Dte. P.I. Base imposable I.V.A. R.E. TOTAL 18% 4% 8% 1% 4% 0,5%
 30. 30. T6 - GESTIÓ DE LIVATal i com ja s’ha esmentat, els empresaris i professionals (subjectes passius) només són intermediaris en elprocés de recaptació de l’IVA. Ells esdevenen obligats a liquidar aquest IVA a l’Agència Tributàriamitjançant la complimentació dels impresos del model oficial corresponent.EL DRET DE DEDUCCIÓEl dret de deducció neix, generalment, en el moment en el qual es produeixen les quotes deduïbles.En les declaracions-liquidacions que corresponen a cada període de liquidació, els subjectes passius podendeduir-se el total de les quotes deduïbles del període, del total de l’IVA devengat (generat).No es podrà deduir l’IVA si han transcorregut més de 5 anys des que es va realitzar l’operació gravada.LIQUIDACIÓ DE L’IVAEl subjecte passiu empresari o professional és el responsable de declarar i liquidar l’IVA, a no ser quesiguin operacions exemptes. Estan obligats a realitzar de forma periòdica la declaració-liquidació utilitzantels models oficials corresponents.Amb caràcter general, el període de liquidació és el trimestre natural.El model que es complimenta és el 303 i es formalitza tot i que durant el període no s’hagin realitzatoperacions. Terminis de presentació Primer trimestre De l1 al 20 dabril Segon trimestre De l1 al 20 de juliol Tercer trimestre De l1 al 20 doctubre Quart trimestre De l1 al 30 de gener següentQuan l’empresa és de gran envergadura i facturi més de 1.000 milions, o és exportadora, haurà depresentar declaracions-liquidacions de forma mensual. En aquest cas el model que caldrà presentar és el320 i el 330, respectivament. Termini de presentació Mensual De l1 al 20 del mes següentResultat de la liquidacióEl resultat de la declaració-liquidació pot ser positiu, es a dir, a ingressar a Hisenda o a compensar en lapropera liquidació.Quan l’import de les deduccions superi l’import de les quotes produïdes o devengades dins el mateixperíode, l’excés es podrà compensar en les declaracions posteriors, fins un termini de 5 anys comptats apartir de la presentació de la declaració-liquidació en la qual es va originar la diferència.El subjecte passiu, també pot optar per sol·licitar la devolució de la diferència existent a 31 de desembrede cada any dins la declaració-liquidació corresponent a l’últim període de liquidació.
 31. 31. Lloc de presentacióLes declaracions-liquidacions poden presentar-se directament a les delegacions o administracions del’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), corresponents al domicili fiscal del subjecte passiu, o aentitats col·laboradores (Bancs i Caixes d’Estalvi).No obstant, quan el resultat sigui a compensar o sense activitat s’han de presentar a l’administració del’AEAT corresponent al domicili fiscal i, si no n’hi ha, per correu.Al final de l’any, quan se sol·licita la devolució, s’ha de presentar a les entitats col·laboradores.Declaració - Resum AnualLa declaració-resum anual és una declaració que conté totes les dades relatives a les declaracions de l’IVAcorresponents a l’any que es liquida.Estan obligats a presentar-la tots els subjectes passius que durant l’any hagin fet declaracions tantmensuals com trimestrals.En un sobre a l’efecte s’inclouran: - La declaració resum (390) - L’exemplar, de totes les declaracions-liquidacions corresponents a l’exercici, que figura amb l’identificatiu: “exemplar per al sobre anual”.El sobre es presenta al mateix moment que l’última declaració-liquidació de l’IVA de l’exercici.EXERCICISExercici 1.- L’empresa XIC, SL, presenta durant el tercer trimestre de l’any 2010, les següents dades: Vendes al 18% ........................ 601,01 € Vendes al 8% .......................... 1.502,53 € Vendes al 4% .......................... 1.051,77 €Les compres realitzades durant el període han estat de: Productes al 18% .................... 601,01 € Productes al 4% ...................... 721,21 €Es demana determinar el resultat de la liquidació i el termini de presentació de la declaració.
 32. 32. Exercici 2.- L’empresa MIX, SA presenta durant el primer trimestre de l’any 2010, les següents dades: Vendes al 18% ........................ 2.283,85 € Vendes al 8% .......................... 841,42 €Les compres realitzades durant el període han estat de: Productes al 18% .................... 3185,36 € Productes al 4% ...................... 601,01 €Determinar el resultat de la liquidació i el termini de presentació de la declaració.Exercici 3.- Durant el segon trimestre de l’any 2010, l’empresa MIX, SA presenta les dades següents: Vendes al 18% ........................ 3125,26 €Les compres realitzades durant el període han estat de: Productes al 18% .................... 661,11 € Productes al 4% ...................... 540,91 €Determinar el resultat de la liquidació i el termini de presentació de la declaració.QÜESTIONS1.- El recàrrec dequivalència saplica sobre: a) El total de loperació c) Limport total dels productes b) La base imposable d) Quota d’IVA2.- Dins del règim especial del comerç minorista indica quins percentatges de recàrrec dequivalènciacorrespon a cada tipus dIVA?3.- El comerciant minorista liquida lIVA a Hisenda?4.- Per què el comerciant minorista mai podrà incrementar en les vendes que faci als seus clients elpercentatge del recàrrec?5.- Fes lesquema en el qual quedi plasmat que paga els diferents impostos i qui és el responsable deliquidar-los a Hisenda entre Majorista, Minorista i Consumidor.6.- Com es calcula el deute tributari en lIVA?7.- Quina diferència hi ha entre IVA a Retornar i IVA a Compensar?8.- És necessari disposar de la factura per tal de poder-se deduir lIVA Suportat? Per què?9.- Quines característiques ha de tenir aquesta factura?10.- En quins terminis i models es liquida lIVA? I el resum anual?
 33. 33. T7 - LA FACTURAPodem definir la factura com el document més complert i el més important dins dels de compravenda jaque és el que legalment acredita el lliurament de bens o la prestació del servei.Quan comprem en un supermercat, agafem el transport públic o anem al cinema, es a dir, quan realitzeml’adquisició d’un bé o un servei, ens lliuren la factura o un document substitutiu (tiquet o val), que en elcas d’efectuar una reclamació, el presentarem com a comprovant.L’obligació d’expedir i lliurar factures està regulada pel RD 2.402/1985, de 18 de desembre, en el quals’estableix que: Els empresaris i professionals estan obligats a expedir i lliurar factures per cada una de lesoperacions que duguin a terme i a conservar-ne una còpia o matriu.CONCEPTE DE FACTURAÉs un document que acredita legalment una operació de compravenda o de prestació de serveis.Requisits que han d’acomplirHan de contenir necessàriament les següents dades: a) Número. La numeració ha d’ésser correlativa. b) Nom i cognoms o denominació social, NIF i adreça, tant de l’expedidor com del destinatari. c) Descripció de l’operació i contraprestació total. Ha de contenir totes les dades necessàries per a la determinació de: a. La base imposable b. El tipus tributari c. La quota repercutida Si la factura inclou lliuraments de béns o serveis subjectes a tipus impositius diferents, caldrà diferenciar la part de l’operació subjecta a cada tipus. Quan l’IVA es repercuteixi dins del preu s’indicarà amb l’expressió “IVA inclòs”. d) Lloc i data d’emissió.Exemple: Anem a veure-ho amb un exemple. Imaginem-nos que tenim els següents albarans per facturar:Albarà 309 305 306 308 307 310Data 30/01/07 25/01/07 25/01/07 28/01/07 27/01/07 01/02/071. Si facturem segons la data de lalbarà i com que les dates sempre han de ser correlatives, el primer quefarem serà ordenar els albarans per data. Daquesta manera, primer de tot facturarem els albarans 305 i306, (en lordre que vulguem) seguidament el 307, el 308 i per últim podrem facturar el 309 i el 310 .2. Si facturem segons el dia davui, no caldrà que ordenem els albarans per data, ja que tots portaran ladata davui.
 34. 34. Duplicats i còpies de les facturesNomés es pot expedir un original de cada factura, no obstant, quan en una mateixa operació coincideixindiversos destinataris o es produeixi la pèrdua de l’original es podran expedir duplicats.En cada un dels duplicats ha de constar l’expressió duplicat i la raó de la seva expedició. Per exemple:“Duplicat per extravio de l’original”En totes les còpies de les factures s’hi ha de fer constar el caràcter de còpia.Termini de conservacióTan les factures com els documents substitutius s’han de conservar durant cinc anys, comptats a partir deldia que finalitza el termini reglamentari per presentar la corresponent liquidació de l’IVA.Facturació de despeses addicionalsQuan les despeses es facturen junt amb la mercaderia passen a formar part de la base imposable i, pertant, estan sotmeses al mateix tipus impositiu que l’operació principal. Entre els més habituals hi trobemels ports i els envasos i embalatges.Ports.- Són la despesa originada pel trasllat dels productes fins a la destinació designada pel comprador.Quan els ports són per compte del comprador, poden realitzar-se amb vehicle propi de l’empresavenedora o bé per agència de transports. Si s’inclouen a la factura, formaran part de la base imposable itributaran al mateix tipus impositiu de la venda.No obstant, en determinades ocasions els ports no estan gravats amb el tipus impositiu de l’operacióprincipal que els ocasiona, sinó amb el que li correspon per la seva naturalesa, en aquest cas el 16%.Llavors s’han de facturar per separat.Envasos i embalatges.- Aquí hem de distingir dos tipus d’envasos: a) Envasos amb dret a devolució (reutilitzables). b) Envasos no reutilitzables.L’import dels envasos i embalatges, tant si són com no reutilitzables, incrementen la base imposable de lamercaderia i tributaran al mateix tipus impositiu de la mercaderia que contenen.Cal tenir en compte que si es tracta d’envasos reutilitzables, quan es retornin, el venedor haurà deconfeccionar la corresponent nota d’abonament que rectifiqui la factura inicial (mod. 2).Càlcul de l’import facturatPer tal de realitzar el càlcul de l’import correctament s’han de seguir els passos següents:a) Calcular la base imposable
 35. 35. b) Calcular la quota, tenint en compte si hi ha recàrrec d’equivalènciac) Calcular l’import total de la facturaLA NOTA D’ABONAMENTLa nota d’abonament és el document que emet el venedor per tal de modificar una factura lliuradaanteriorment al comprador, per tant, ni la anul·la ni la substitueix.El proveïdor emet una nota d’abonament quan: a) El client ha detectat un error de càlcul en la factura. b) No s’han tingut en compte els descomptes acordats. c) S’han carregat articles que no corresponien. d) El client retorna mercaderies com a conseqüència d’anomalies detectades. e) Es produeix, per part del client, el retorn de envasos o embalatges. f) S’acordi una rebaixa o bonificació posterior a l’emissió de la factura inicial.La nota d’abonament és un document que té, a efectes d’IVA, el mateix valor que la factura, per tant ha dereunir el mateixos requisits.Al igual que en la factura, de la nota d’abonament se’n expedeix original pel client i còpia pel proveïdor.ELS LLIBRES DE REGISTRE DE FACTURESEls llibres s’han de portar amb claredat i exactitud, per ordre de dates, sense espais en blanc,interpolacions, raspadures i ratllades.Les anotacions es poden fer en fulls separats que després s’hauran de numerar i enquadernarcorrelativament per formar llibres.Llibre de registre de factures emeses
 36. 36. En aquest llibre (Mod.3) s’anoten les factures i documents equivalents o substitutius expedits de totes lesoperacions fetes pel subjecte passiu de l’impost.Les factures emeses s’anoten d’una en una, per ordre correlatiu de dates i numeració, i s’hi indica elnúmero, data, destinatari, base imposable, tipus impositiu i quota repercutida.Llibre de registre de factures rebudesEn aquest (Mod.4) s’anotaran totes les factures i documents equivalents o substitutius corresponents abens i serveis adquirits, numerats correlativament per ordre de recepció.Les anotacions es fan de forma individualitzada, indicant-hi el número de recepció, data, nom del’expedidor, base imposable, tipus impositiu i quota suportada.ELS DESCOMPTESEls descomptes són rebaixes sobre el preu a pagar que pot fer el proveïdor per diversos motius. Els méscomuns són:Comercials: Es realitzen en funció del producte o del client. Podem trobar molts exemples:- Anem a una fira i volem fer la promoció dun producte. Oferim un descompte del 10% per totes lescomandes que ens facin durant la fira.- Tenim un client que per les bones relacions comercials que tenim, li fem un descompte del 5% per tot elque ens compri.- Tenim un model que és de la temporada anterior i li rebaixem el preu, etc.
 37. 37. Pagament immediat: El venedor ofereix un incentiu al seu client perquè li pagui en un termini curt.Normalment sol ser un mes.Ràppel o descomptes per volum: El venedor ofereix incentius per les compres que suposen una majorquantitat darticles. Normalment sestableix un termini i saplica un ràppel si el comprador supera un volumdeterminar de productes o de diners. Per exemple: Per articles Per volum de comanda De 100 a 200 5% dte. De 600 a 900 € 5% dte. De 201 a 500 10% dte. De 900,01 a 4200 € 10% dte. De 501 a 999 15% dte. De 4200,01 a 6000 € 15% dte.És molt important tenir en compte que tant els descomptes per pagament immediat com els ràppels,sapliquen un cop sha descomptat el comercial.Exemple: Farem una venda de 10 ordinadors. El preu de cada ordinador és de 900,00 €. Els ordinadorsestan doferta i sobre el preu apliquem un 10% de descompte. A més a més, oferim un descompte depagament immediat del 3%, sempre i quan el client ens pagui al comptat. El nostre client està subjecte aRecàrrec dequivalència. QUANTITAT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI DESCOMPTE TOTAL 10 Ordinadors 900,00 10% 8.100,00 € Descompte del 3% per pagament immediat sobre 8.100,00 € 243,00 Base imposable 7.857,00 18% IVA sobre 7.857,00 € 1.414,44 4% R.E. sobre 7.857,00 € 314,28 TOTAL FACTURA (a pagar) 9.585,72 €EXERCICISExercici 1.- Confecciona, amb data d’avui, la factura núm. 101/02, corresponent a l’albarà de l’exercicinúm. 1 del tema 3, en la qual se servien:24 pantalons texans mod. 234/TX, color blau/pedra, talles 38-40-42-44, 6 per talla. Preu unitari 33,05 €15 caçadores texanes mod. 45/TX, color negre/pedra, talles 40-42-44, 5 per talla. Preu unitari 41,12 €Has de tenir en compte que: S’aplica un descompte comercial del 5%. Es carrega en concepte de ports de la mercaderia 13,67 € S’ha d’afegir l’IVA que correspon al tipus de mercaderia. La forma de pagament és al comptat i en efectiu.Exercici 2.- L’empresa Majoristes de llana, SA, confecciona la factura núm. 1067, corresponent a l’albaràde l’exercici núm. 2 del tema 3, on se servien:90 cabdells de llana de color blanc, ref. 0056/BL a 2,05 € la unitat.
 38. 38. 40 cabdells de llana de color negre, ref. 0057/NG a 2,08 € la unitat.75 cabdells de llana bicolor (negre-blanc), ref. 0088/BN a 1,98 € la unitat.S’ha de tenir en compte que: S’aplica un rappel del 8%. S’ha d’afegir l’IVA que correspon al tipus de mercaderia. La forma de pagament és amb transferència bancària amb càrrec al compte de la Caixa d’Estalvis de Terrassa.Exercici 3.- Fundiciones de Norte, S.L., redacta la factura núm. M/234, corresponent a la tramesa queconsta en l’albarà de l’exercici núm. 3 del tema 3, on hi figura la tramesa de:25 recanvis ref. MOTOR/567, a 20,23 € la peça.123 m. de cable ref. CAB/134, a 9,76 € el metre. Es factura en concepte d’envasos no reutilitzables 51,76 € S’ha aplicar l’IVA que correspon al tipus de mercaderia. La venda de mercaderia és a crèdit, restant pendent de cobrament.Exercici 4.- Fundiciones del Norte, S.L., emet la nota d’abonament núm. 234/02 de la factura anterior i fala factura rectificativa, corresponent a un ràppel del 5% que concedeix al client Tallers Llopis, S.L., pel fetd’haver assolit el mínim de 10.000 € anual en compres, establert per a la concessió d’un descompted’aquestes característiques.SUPÒSIT DE REFORÇSupòsit 1.- L’empresa Majorista d’Electrodomèstics, S.L. de Badalona, c/ Occitània, 780, cp 08911, tel. 93234 66 89, NIF: B-98 235 554, ven a l’empresa minorista Electrodomèstics Vilaplana de Lleida, c/ Segrià,23, cp 25006, tel. 973 674 667, NIF: 89 456 269-P, els següents productes: 2 rentadores marca Linux, mod. 345/R, a 346,18 €. 5 escalfadors elèctrics de 50 l, marca Junker, ref. 90/SE, a 360,61 €. 1 forn elèctric marca Balay, mod. 2EE-IX a 480,81 €.Confecciona: L’albarà valorat núm. 215/02, amb data 13 de març, corresponent a la comanda 78/MÇ.El transport es realitzarà utilitzant mitjans propis fins a l’establiment del comprador. Ports deguts. La factura núm. 25/MÇ02, amb data 20 de març, tenint en compte que: - Sobre els escalfadors s’aplica un descompte del 15%. - L’import del transport és de 54,52 €. - Cal calcular l’IVA i el Recàrrec corresponent.L’import es satisfarà al comptat, mitjançant xec bancari conformat contra la Caixa de Catalunya, oficina deLleida. La nota d’abonament núm. 21/02, de data 21 de març, en la qual s’aplica un descompte del 5% perpagament immediat.
 39. 39. Exercici 5.- Emplena les següents factures de GLUPS, SAS del mes de Juliol de 2010 i fes el seu Ràppel(Factura 9). Tots els productes que ven Cosefed, tenen un IVA del 18%.Dante, 11 Baixos08242 - Manresa GLUPS, SASA-08400500 Guayaquil, 54 08400 - GranollersFactura nº 1 A-08571409Data: 05/07/2010Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 210 Banc Simple 200 cm 1 162,42 € 10% Tovallola Dutxa Blava 10 11,61 € 5% Gel 6 unitats 1 24,04 € Recanvi Paper Higiènic 18 Rotllos 3 49,16 € 5% Sabó Líquid 1 20,48 € Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%Dante, 11 Baixos08242 - Manresa GLUPS, SASA-08400500 Guayaquil, 54 08400 - GranollersFactura nº 2 A-08571409Data: 08/07/2010Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 215 Banc Simple 200 cm 2 162,42 € 10% Tovallola Dutxa Blava 6 11,61 € 5% Gel 6 unitats 3 24,04 € Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 4% 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%
 40. 40. Dante, 11 Baixos08242 - Manresa GLUPS, SASA-08400500 Guayaquil, 54 08400 - GranollersFactura nº 3 Abonament A-08571409Data: 09/07/2010Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 210 Banc Simple 200 cm 1 162,42 € 10% Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%Dante, 11 Baixos08242 - Manresa GLUPS, SASA-08400500 Guayaquil, 54 08400 - GranollersFactura nº 4 Abonament A-08571409Data: 14/07/2010Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 215 Gel 6 unitats 1 24,04 € Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 4% 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%
 41. 41. Dante, 11 Baixos08242 - Manresa GLUPS, SASA-08400500 Guayaquil, 54 08400 - GranollersFactura nº 5 A-08571409Data: 15/07/2010Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 225 Banc Simple 200 cm 3 162,42 € 10% Tovallola Dutxa Blava 5 11,61 € 5% Gel 6 unitats 3 24,04 € Recanvi Paper Higiènic 18 Rotllos 2 49,16 € 5% Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%Dante, 11 Baixos08242 - Manresa GLUPS, SASA-08400500 Guayaquil, 54 08400 - GranollersFactura nº 6 A-08571409Data: 20/07/2010Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 228 Banc Simple 200 cm 1 162,42 € 10% Recanvi Paper Higiènic 18 Rotllos 3 49,48 € 5% Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 4% 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%
 42. 42. Dante, 11 Baixos08242 - Manresa GLUPS, SASA-08400500 Guayaquil, 54 08400 - GranollersFactura nº 7 A-08571409Data: 25/07/2010Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 239 Butaca Formula 1 1 254,50 € 3% Rellotge els tres regnes 3 28,70 € Mirall Artesanal 10 40,00 € 8% Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 4% 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%Dante, 11 Baixos08242 - Manresa GLUPS, SASA-08400500 Guayaquil, 54 08400 - GranollersFactura nº 8 A-08571409Data: 29/07/2010Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total Recanvi Paper higiènic 18 260 Rotllos 1 49,16 € 5% Sabó líquid 1 20,48 € Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%
 43. 43. Dante, 11 Baixos08242 - Manresa GLUPS, SASA-08400500 Guayaquil, 54 08400 - GranollersFactura nº 9 A-08571409Data: 30/07/2010Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%Aquí tenim la fitxa de GLUPS, SAS per veure les condicions del Ràppel. FITXA DE GLUPS, SAS Guayaquil, 54 08400 - Granollers A-08571409 Descomptes Comercials Banc Simple 200 cm 10% Tovallola Dutxa Blava 5% Recanvi Paper Higiènic 18 Rotllos 5% Butaca Formula 1 3% Mirall Artesanal 8% Descompte Pagament Immediat 4% Només quan ens paga al comptat Rappel Pactat Mensual 0 a 500 2% 501 a 1000 3% 1001 a 1900 4% 1901 a 2400 5% Més de 2401 7% Ports - PAGATS
 44. 44. Exercici 6.- Acaba dEmplenar les següents factures tenint amb compte els diferents tipus diva: Cava 18 % Melmelada / Olives / Fruits Secs / Cafè 8% Fruita Fresca 4%A part, el Jaume Soler Montgras, el Jordi Roig Camprodon i la Susanna Tomàs Oliva estan subjectes alrecàrrec d’equivalència.Dante, 11 Baixos08242 - Manresa MARINA, SLSA-08400500 Monte Jesus, 147 15001 - A CoruñaFactura nº 51 B-15227094Data: 03/01/2009Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 1056 Melmelada de Tomàquet 4 4,16 € Melmelada de Fruits del Bosc 5 3,12 € Cireres 250 gr. 1 7,43 € Pomes 250 gr. 1 2,09 € Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%Dante, 11 Baixos08242 - Manresa Susanna Tomàs OlivaA-08400500 Dos de Maig, 12 08240 - ManresaFactura nº 52 38746784-FData: 19/01/2009Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 1057 Melmelada de Tomàquet 4 4,16 € Melmelada de Fruits del Bosc 5 3,12 € Cireres 250 gr. 1 7,43 € Pomes 250 gr. 1 2,09 € Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%
 45. 45. Dante, 11 Baixos08242 - Manresa UTEBONIN, SASA-08400500 Las Fuentes, 14 50180 - UteboFactura nº 53 A-50014605Data: 16/02/2009Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 1058 Melmelada de Tomàquet 4 4,16 € 10% Melmelada de Fruits del Bosc 5 3,12 € Cireres 250 gr. 1 7,43 € 4% Pomes 250 gr. 1 2,09 € Avellana Garapinyada 1 4,77 € Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%Dante, 11 Baixos08242 - Manresa Jordi Roig CamprodonA-08400500 Revolt, 6 08272 - Sant Fruitós de BagesFactura nº 54 38465789-GData: 21/03/2009Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 1059 Melmelada de Tomàquet 2 4,16 € 10% Melmelada de Fruits del Bosc 2 3,12 € Cireres 250 gr. 3 7,43 € 4% Pomes 250 gr. 4 2,09 € Olives Arbequines 500 gr. 1 8,80 € Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%
 46. 46. Dante, 11 Baixos08242 - Manresa EUROMODA, SASA-08400500 Balestra, 19 08750 - Molins de ReiFactura nº 55 A-08023583Data: 30/04/2009Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 1060 Melmelada de Tomàquet 7 4,16 € 10% Melmelada de Fruits del Bosc 4 3,12 € 5% Cireres 250 gr. 1 7,43 € Pomes 250 gr. 2 2,09 € 5% Cava Freixenet Cordon Negro 9 7,13 € Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%Dante, 11 Baixos08242 - Manresa Susanna Tomàs OlivaA-08400500 Dos de Maig, 12 08240 - ManresaFactura nº 56 38746784-FData: 22/05/2009Albarà Descripció Quantitat Preu/unitat Dte Total 1061 Melmelada de Tomàquet 2 4,16 € 10% Melmelada de Fruits del Bosc 8 3,12 € 5% Cireres 250 gr. 5 7,43 € Pomes 250 gr. 4 2,09 € Cabernet Sauvignon Blanc 6 14,28 € 3% Moet Chandon Brut 9 26,62 € 3% Tipus IVA / Dte. P.I. Base Imposable RE Quota IVA Quota RE TOTAL 18% / 4% Import 8% / 1% 4% / 0,5%

×