Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Factors claus per vendre per internet

734 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Factors claus per vendre per internet

 1. 1. Factors claus per vendre per Internet Moià, 13 de Novembre del 2013
 2. 2. Introducció al comerç electrònic Nous comportaments i canals de ventes Algunes dades Imports en milions d’euros Un elevat percentatge dels internautes, acaben realitzant una compra
 3. 3. Introducció al comerç electrònic Per què és important el comerç electrònic?
 4. 4. Introducció al comerç electrònic Per què és important el comerç electrònic? El 64% de llars tenen accés a la xarxa … i d’elles el 97% amb banda ampla A Espanya hi ha 28M d’Internautes ….el que representa el 66% de la població
 5. 5. Introducció al comerç electrònic Qui compra a la xarxa?
 6. 6. Introducció al comerç electrònic Què és compra a la xarxa?
 7. 7. Introducció al comerç electrònic Què és compra a la xarxa? Un elevat percentatge dels internautes, acaben realitzant una compra
 8. 8. Introducció al comerç electrònic On és compra? En un 46,9%, els compradors, van al lloc web del fabricant. En un 37,3%, els compradors, van a establiments.
 9. 9. Factors clau per vendre per Internet ÈXIT FRACÀS Un molt alt percentatge de botigues de comerç electrònic moren abans del primer any.
 10. 10. Factors clau per vendre per Internet Un projecte online no funciona si: •Mala idea de negoci •Mala elecció de la tecnologia •No complir les expectatives del client •Manca d’estratègia de màrqueting digital
 11. 11. Factors clau per vendre per Internet Factors clau per l’èxit 1. Fer un pla de negoci creïble: 1. Estudiar el mercat: identificar el nostre perfil de client, quins productes poden ser del seu interès, hàbits de consum, capacitat i freqüència de compra, etc.. 2. Estudiar la competència: qui son, com treballen, preus, logística, formes de pagament, etc.. 3. Anàlisi econòmic complert, inversió inicial, costos fixos directament associats al nou canal. etc. Costos variables (magatzem, transport, etc...) 4. Fets diferenciadors: identificar i potenciar la diferenciació de la competència, amb especial atenció a la innovació en producte o en servei 5. Estudiar i destacar els missatges que aporten valor afegit: directe de productor, producte natural, etc... 6. Fer un DAFO (recomanable), per a saber les principals debilitats internes, amenaces externes, fortaleses internes i oportunitats
 12. 12. Factors clau per vendre per Internet Factors clau per l’èxit 2. Assegurar la logística: 1. Definir un procediment eficient de la preparació de les comandes i de la distribució: 1. Logística de distribució fiable i adaptada al producte que és comercialitza 2. Lliurament directe a la botiga 2. Control d’estoc: assegurar la disponibilitat dels productes publicats 3. Qualitat del producte / servei: assegurar la qualitat del producte, la presentació (packaging), i sobre tot el compliment dels horaris de lliurament
 13. 13. Factors clau per vendre per Internet Factors clau per l’èxit 3. Crear un sistema que generi confiança: 1. Crear un lloc web atractiu, amb una navegació clara i senzilla: mostrar clarament els preus, evitant confondre al client. http://www.vincon.com/, http://ditifet.cat/, http://www.lokavore.es/ 2. Accessible des de dispositius mòbils (tabletes i smartphones) 3. Formes de pagament segures: passarel·la bancària segura SSL. Sistemes reconeguts com ara Paypal, pagament a la botiga... 4. Certificacions o segells de bones pràctiques: http://www.confianzaonline.es o pertinença a associacions/gremis
 14. 14. Factors clau per vendre per Internet 4.-Una Bona promoció als cercadors •Importància del Domini •Importància de les paraules clau •Bona estratègia SEO i SEM •Generació de tràfic cap al lloc web (xarxes socials, blocs, foros, etc) •Utilització de les eines de Google (Google Places, Picassa, Youtube, etc)
 15. 15. Factors clau per vendre per Internet Factors clau per l’èxit Empresa i entorn 5. Una bona promoció: Línies editorials Emissors 1. A les Xarxes socials PLA MÀRQUETING en X.SOCIALS Canals Propis Canals Aliens Al nostre web, parlem de nosaltres.. A les xarxes socials, son els clients que opinen ! Si no escoltem al client, el nostre negoci fracassarà. Pla de Reputació Monitorització Estratègia legal
 16. 16. Factors clau per vendre per Internet Com ha de ser un web de comerç electrònic??? Ha de transmetre CONFIANÇA Disseny Navegabilitat Accessibilitat Bons continguts •Informació corporativa •Orientació a la venta •Fitxes de producte complertes •Fotografies de qualitat •Mecanismes d’ofertes/destacats •Procés de compra senzill i intuïtiu •Àrea d’accés reservat •Dades de contacte clarament visibles •Carret de la compra •Cercador •Etc
 17. 17. Diferents tipus de comerç electrònic •Business to Business (B2B) •Comerç entre empreses, client-proveïdor http://www.opciona.com/ •Business to Customer (B2C) •Venta de productes dinals a un consumidor http://www.amazon.co •Consumer to Costumer (C2C) •Subhastes en les que usuaris particulars venen els seus productes http://www.ebay.com •Government to consumers (G2C), Government to Business (G2B), Government to Government (G2G) •Relacions amb les administracions públiques i els ciutadans, empreses i/o altres administracions. Govern electrònic o e-government http://www.aeat.es
 18. 18. Aspectes Legals Principal normativa a tenir en compte: •Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico •Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista • Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) •Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal •RDL 1/2007 Ley general de defensa de los consumidores
 19. 19. Aspectes Legals 1.-Informació precontractual o condicions de venta: Identificació: Els comerciants han de posar a disposició dels seus consumidors i usuaris, informació relativa a la seva identificació, mitjans de contacte o atenció al client, així com aquella informació específica relativa a la identificació de la seva activitat en els casos legalment exigits (llicències, col·legiació, etc. ) Característiques dels productes o serveis: S'ha de facilitar als consumidors informació concreta sobre les característiques dels productes i serveis objecte de comercialització. Costos: En relació amb els costos de la transacció, s'haurà de facilitar al consumidor el desglossament clar i comprensible del preu total de la transacció, així s'ha d'expressar: preu del producte, impostos, despeses de transport, possibles despeses associades al mitjà de pagament, etc. Forma de pagament i modalitats de lliurament o execució: Haurà d'especificar les formes de pagament que el comerciant posa a disposició del consumidor, especificant en cada cas el procediment de pagament. Igualment es facilitaran al consumidor les modalitats de lliurament o execució previstes.
 20. 20. Aspectes Legals Renúncia o desistiment: La normativa atorga al consumidor el dret de desistiment o renúncia del contracte durant el termini de 7 dies hàbils des del lliurament ( encara que aquest termini serà ampliat a 14 dies amb les modificacions normatives previstes) . Per això , s'ha de facilitar al consumidor informació relativa a l'exercici del seu dret de desistiment , procediment , condicions, etc . Disponibilitat del document contractual : Es tracta d'un aspecte específic de la contractació electrònica , ja que el comerciant ha de garantir la posada a disposició del consumidor del document contractual , així com informar si va a procedir a l'arxiu o manteniment del mateix , i les condicions per al seu accés , si s'escau. Resolució de conflictes / Adhesió a Codis de Conducta : En les condicions de venda o document contractual , el comerciant ha d'informar sobre els procediments previstos en cas de conflicte entre les parts ( procediments extrajudicials de resolució de conflictes , etc , i si el mateix es troba adherit a algun Codi de Conducta .
 21. 21. Aspectes Legals 2.-Protecció de dades de caràcter personal: Informació i drets : S'ha de facilitar al consumidor informació relativa als tractaments de dades personals previstos , la finalitat d'aquests tractaments , si les dades seran cedides a tercers o transferits a altres països , la identificació del responsable del fitxer , i els mitjans posats a disposició per a l'exercici dels drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició Mesures de seguretat : El comerciant ha d'implantar en les seves bases de dades i sistemes d'informació les mesures de seguretat de caràcter jurídic , tècnic i organitzatiu exigides per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal , i que variarà en funció de la sensibilitat de les dades tractades Cookies : La normativa reguladora de les cokkies, ha estat incorporada en l'art . 22 de la LSSI , que exigeix ​per a la utilització d'aquest tipus de fitxers , que faciliti a l'usuari una informació clara i completa de les cookies que s'utilitzen en el lloc web, així com el consentiment de l' usuari per a aquesta utilització , en considerar que les cokkies obtenen dades de caràcter personal .
 22. 22. Aspectes Legals 3.-Informació posterior al contracte: El comerciant està obligat a confirmar la recepció de l'acceptació / formalització del contracte al consumidor, per algun dels següents mitjans: • L'enviament d'un justificant de recepció per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a l'adreça que hagi indicat el consumidor en les 24 hores següents a l'acceptació de la contractació. • La confirmació, per un mitjà equivalent a l'utilitzat en el procediment de contractació, de l'acceptació rebuda, tan aviat com l'acceptant hagi completat el procediment de compra, sempre que la confirmació pugui ser arxivada pel consumidor, o es faciliti un mitjà de accés a la mateixa. S'entén que s'ha rebut l'acceptació i confirmació quan tant el comerciant com el consumidor puguin tenir constància.
 23. 23. Solucions tecnològiques de comerç electrònic i les TIC ? CAP PROBLEMA !!!! Ja tenim clar el nostre model de negoci, Sabem el que volem vendre, preus, condicions... Hem identificat qui pot ser el nostre client Tenim clar com podem fer arribar als possibles clients JA ESTEM PREPARATS PER COMENÇAR EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOSTRA BOTIGA A INTERNET
 24. 24. Solucions tecnològiques de comerç electrònic
 25. 25. Solucions tecnològiques de comerç electrònic i les TIC ? Programaris habituals http://www.prestashop.com/ http://www.magentocommerce.com/ http://www.shopify.com/ ../..
 26. 26. Solucions tecnològiques de comerç electrònic
 27. 27. Solucions tecnològiques de comerç electrònic
 28. 28. Solucions tecnològiques de comerç electrònic
 29. 29. Casos d’èxit http://www.sibarit.us/
 30. 30. Casos d’èxit http://www.viajes-outlet.com/
 31. 31. Casos d’èxit https://www.ulabox.com/
 32. 32. Casos d’èxit http://www.ferreteriaortiz.es/store/
 33. 33. Casos d’èxit http://www.barrabes.com/home.asp
 34. 34. Casos d’èxit http://www.sombrerosybanderas.com/sombre rosybanderas.aspx
 35. 35. Gràcies!!!! Eva Castilla . Consultora en màrqueting digital i xarxes socials http://www.innovizza.com eva@innovizza.com eva.m.castilla@gmail.com http://www.twitter.com/eva_castilla @Eva_Castilla http://gplus.to/evacastilla http://es-la.facebook.com/eva.castilla http://es.linkedin.com/in/evacastilla http://www.slideshare.net/Eva_Castilla http://panoplis.blogspot.com

×