Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vb nettverkssamling ntnu_021210-1

381 views

Published on

Presentasjon av Vitenskapsbutikken ved Universitetet i Oslo, ved Anne Martins Bjærke fra SVT-fakultetet og Torunn Nyland fra HF-fakultetet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vb nettverkssamling ntnu_021210-1

 1. 1. Det humanistiske fakultet (HF) Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) Vitenskapsbutikken - formidling av masteroppgaveprosjekter NTNU 02.12.2010 Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator, HF Anne Martins Bjærke, arbeidslivskoordinator, SV
 2. 2. Formål <ul><li>Todelt hovedformål med å drive Vitenskapsbutikken: </li></ul><ul><ul><li>Eksponering av våre kandidater for arbeidslivet underveis i studiene </li></ul></ul><ul><ul><li>Profilering av vår fagkunnskap </li></ul></ul>
 3. 3. Bakgrunn og organisering <ul><li>VB opprettet i 1993 etter initiativ fra en gruppe studenter </li></ul><ul><li>Tjenesten omfattet de første årene kun SV-fakultetet, men siden også UV og Institutt for medier og kommunikasjon ved HF </li></ul><ul><li>Hovedsakelig drevet av studenter frem til omorganiseringen høsten 2008 </li></ul><ul><li>Formål med omorganiseringen </li></ul><ul><ul><li>Profesjonalisering og effektivisering av driften </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvidelse av tilknyttede fag </li></ul></ul>
 4. 4. Dagens organisering <ul><li>To koordinatorer ved HF og SV i hhv 20 % og 30 % stilling </li></ul><ul><li>To medarbeidere tilknyttet infosentrene ved HF og SV i hhv 20 % og 10 % stilling </li></ul><ul><li>Kontaktperson ved UV uten formelt avsatte stillingsressurser </li></ul><ul><li>Fysiske kontaktpunkter ved HF og SV, med åpningstider tre dager i uken </li></ul>
 5. 5. Hva tilbyr vi? <ul><li>Mulighet for oppdragsgivere til å få utredet aktuelle problemstillinger kostnadsfritt </li></ul><ul><li>Samarbeid med erfarne studenter med solid teoretisk kunnskap og kanskje et nytt blikk på oppdragsgivers virksomhet </li></ul><ul><li>Faglig kvalitetssikring gjennom interne veiledere ved UiO </li></ul>
 6. 6. Hvordan jobber vi? <ul><li>De fleste oppdragsgivere oppsøker oss </li></ul><ul><li>Faglig kvalitetssikring av alle prosjekter gjennom kontakt med fagmiljøene </li></ul><ul><li>Kontakt med studentene i åpningstidene, samt gjennom Facebook, deltakelse på infomøter og jevnlige stands i fellesområdene </li></ul><ul><li>Prosjektkatalogen ligger på åpne sider, men man må registrere seg for å søke på et prosjekt </li></ul><ul><li>Dagens databasesystem driftes eksternt – nye, interne nettsider fra våren 2011 </li></ul>
 7. 7. Noen tall <ul><li>233 registrerte studenter siden lansering av nye nettsider i august 2009 </li></ul><ul><li>69 prosjekter fra 45 oppdragsgivere i prosjektkatalogen (pr. desember 2010) </li></ul><ul><li>15-20 aktive studenter på prosjekt til enhver tid </li></ul><ul><li>16 studentsøknader så langt dette semesteret (H10) </li></ul><ul><li>Overvekt av studenter fra SV-fakultetet </li></ul>
 8. 8. Hvem er våre oppdragsgivere? <ul><li>Noen eksempler: </li></ul><ul><li>Dyrevernalliansen </li></ul><ul><li>Norsk Folkemuseum </li></ul><ul><li>Redd Barna </li></ul><ul><li>Arbeidsdepartementet </li></ul><ul><li>Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet </li></ul><ul><li>Forsvarsdepartementet </li></ul><ul><li>Riksrevisjonen </li></ul><ul><li>Statens vegvesen </li></ul><ul><li>Hartmark Consulting </li></ul>
 9. 9. Gangen i samarbeidet
 10. 10. Utfordringer <ul><li>1. Spre kunnskap om VB blant de vitenskapelig ansatte for å fjerne skepsis og bevisstgjøre veilederne om tilbudet vårt </li></ul><ul><li>Tiltak: Delta på møter, samarbeid om prosjektutforming </li></ul><ul><li>2. Rekruttere flere studenter gjennom å være enda mer synlige </li></ul><ul><li>Tiltak: Tettere samarbeid med studieprogrammene </li></ul>
 11. 11. www.uio.no/vitenskapsbutikken www.facebook.com/vitenskapsbutikken

×