Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gizarte segurantza eta langabezia

1,424 views

Published on

Gizarte segurantza eta langabezia

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gizarte segurantza eta langabezia

 1. 1. Gizarte segurantza eta langabezia
 2. 2. Solidaritate printzipioa Espainiar Konstituzioko 41 Art. Ongizate Estatuaren oinarria gure gizartean. Honekin herritarrak beharrizan egoera batean daudenean aurrera egin dezakete. Botere publikoek herritar guztientzat Gizarte Segurantzako araubide publikoari eutsiko diote; sistema horrek gizarte- laguntza eta -prestazio nahitaezkoak bermatuko ditu beharrizan-egoeran eta, batez ere, langabezia kasuetan 1. Solidaritate printzipioa
 3. 3. 1.1 Gizarte Segurantzaren aplikazioa EZ-KONTRIBUTIBOA Espainian bizi diren eta lan egiten duten langileei eta beren familiartekoei. KONTRIBUTIBOA Prestazio kontributiboa jasotzeko adina kotizatu ez duten eta Espainian bizi diren langileei. Eskubidea: osasun laguntza, ezintasun iraunkorra eta erretiroa.
 4. 4. ARAUBIDE BEREZIAK Araubide berezietan sartuta ez dauden besteren konturako langileak hartzen ditu barnean ARAUBIDE OROKORRA ● Autonomoak ● Beren konturako langile nekazariak ● Itsas langileak ● Ikatz-meatzaritzako langileak ● Funtzionariak ● 28 urte baino gutxiagoko ikasleak 1.2 Gizarte Segurantzaren egitura
 5. 5. LANGILE AUTONOMOEN ARAUBIDE BEREZIA (LAAB) ● Langileak> 18 urte norbere kontura ● Autonomoari lotutako bikotekide eta familiarrak (2. gradu arte), soldatarik gabeko langileak ● Norbere kontura lan egiten duten profesionalak ● Ondasun-erkidegoetako sozioak, sozietate kolektibo eta komanditarioetako sozio industrialak,kooperatibetako langileak autonomo izaera aukeratu badute. ● Administrari edo aholkulariak SM edo SA ….. administrari edo kudeatzaile zereginekin eta kontrol maila baldin badute
 6. 6. GIZARTE SEGURANTZAREN KUDEAKETA ● Gizarte Segurantzak Institutu Nazionala (GSIN) (gazteleraz:INSS) prestazio eskubidea onartu eta ordainketak agindu. ● Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra (TGSS): ordainketak, afiliazioa, altak eta bajak kudeatzen ditu. ● Enplegu Zerbitzu Publikoa: Langabezia prestazioa kudeatu. ● INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo): Lan arriskuen prebentzioararen organo nagusia. ● Entitate kolaboratzaileak: Mutuak eta enpresak. ● Lan istripuak eta lanbide gaixotasunekin erlazionatutako zerbitzuak kudeatzeko LAN-ISTRIPUEN ETA LANBIDE-GAIXOTASUNEN MUTUAK
 7. 7. KOTIZAZIOA AFILIAZIOA, ALTAK ETA BAJAK 1.3 Enpresak GSarekiko betebeharrak ● Afiliazioa: bizitza laboralean behin ● Alta: kontratatzen duen langile bakoitzari ● Baja: kontratua bukatzean ● Enpresaburuak langileagatik kotizatu behar du ● Hilabetero ordainduko do TGSSan bere GSko kuota eta langileen GSko kuota. ● Langile bakoitzaren kotizazioa: ○ Kontingentzia Arruntak: KAKO REN %23´6 ○ Kontingentzia Profesionalak: % arriskugarritasunaren arabera ○ Langabezia: Mugagabea KPKO % 5´5; Mugatua KPKO %6´7 Mugatua lanaldi partziala KPKO %7´7 FOGASA: 0´2% KPKO LH: 0´6% KPKO ○ Aparteko orduak: Ohikoak %23´6 AOKO; Ezinbestekoak %12 AOKO
 8. 8. ● Erretiro pentsioa ● Ezintasun iraunkorreko pentsioa ● Osasun laguntza ● Langabezia-sorospena ● Osasun laguntza ● Aldi baterako ezintasuna ● Amatasuna, aitatasuna, harrera edo adopzioa ● Haurdunaldiko eta edoskitze-aroko arriskua ● Ezintasun iraunkorra ● Erretiroa ● Heriotza eta bizi-iraupena KONTRIBUTIBOA EZ KONTRIBUTIBOA 2. Gizarte Segurantzaren prestazioak
 9. 9. KONTINGENTZIA ARRUNTAK ● Lanarekin ez erlazioa ● Gaixotasun arrunta eta lanekoa ez den istripua KONTINGENTZIA PROFESIONALA ● Lanarekin erlazioa ● Laneko istripua eta lanbide- gaixotasuna ● Aldi batean ezin lan egin 2.1. Aldi baterako ezintasunagatiko prestazioa
 10. 10. ● Afiliatuta eta altan edo altarekin parekatutako egoeran. ● Gaixotasun arrunta: azken 5 urtetan 180 egun kotizatu izana. ● Kontingentzia profesionalengatik edo istripuengatik (lanekoa edo ez) ez da gabealdirik eskatzen. ● 12 hilabete, 6 hilabetero luzatu daiteke baldin eta langilea sendatuko dela aurrikusten bada. ● Gehienez 24 hilabete. BALDINTZAK: IRAUPENA:
 11. 11. 11 ZENBATEKOA: Gaixotasun arrunt edo lanez kanpoko istripua ● 1,2 eta 3 egun ez da ezer kobratzen ● OAaren %60 4tik 20ra (barne) ● OAaren%75 21.egunetik aurrera 15. egunerarte (barne) enpresaburuak ordaintzen du, gero GSak Lan-istripua edo lanbide gaixotasuna ● Istripu egunean soldata jasoko du(enpresaburuak ordaindu) ● hurrengo egunetik aurrera (baja) OAaren %75 (mutuak edo GSak) OINARRI ARAUTZAILEA kontingentzia arruntak Baja hartu aurreko hileko KAKO Kotizatutako egunak (lanbide taldearen arabera) kontingentzia profesionalak Aurreko hileko KPKO-AO Aurreko 12 hileko AO orduak Kotizatutako egunak 360 edo365 (lanbide taldearen arabera)
 12. 12. ● Afiliatuta eta altan edo altarekin parekatutako egoeran. 65 urte baino gutxiago izatea ● Gaixotasun arruntagatik bada, kotizazioa: ○ 31 urte baino gutxiago: 16 urte egin zituenetik ezintasuna eragin duen kausa gertatu arteko denboraren 1/3; ○ 31 urte edo gehiago: 20 urte egin zituenetik ezintasuna eragin duen kausa gertatu arteko denboraren ¼ (gutxienez 5 urte). Kotizazio aldiaren ⅕, gutxienez, ezintasuna eragin duen kausa gertatu aurreko 10 urteren barruan egongo da. ● “Altan egon gabe” gaixotasun arruntagarik edo lanez kanpoko gaixotasunagatik: 15 urte kotizatuta izatea, gutxienez, eta horien 3 urte, ezintasuna eragin duen kausa gertatu aurreko 10 urteen barruan. 2.2. Ezintasun iraunkorra BALDINTZAK:
 13. 13. MAILAK ETA ZENBATEKOAK: Partziala Osoa Absolutua Baliaezintasun handia Langileak bere lanbideko lana egiteko gaitasuna murriztuta du (%33 edo hortik gora) Langileak ezintasuna du bere lanbideko lana egiteko, baina beste lanbide batzuetako lanak egin ditzake Lanbide orotako zereginak egiteko ezintasuna bizitzako ezinbesteko ekintzak ezin ditu bere kabuz egin Kalte-ordaina jasotzen du behin ABEgatiko Prestazioa zehazteko baliatu den OAren 24 hilabeteri dagokion zenbatekoa ● OAren %55, ● + %20 55 urtetik gorakoek OAren %100 OAren %100 + osagarriak
 14. 14. 2.3. Heriotzagatikoa eta bizi-iraupenekoak ● Bizitza osorako pentsioa, hildako langilearen edo pentsionistaren, langilearen soldatarekin bateragarria da Berriz ezkonduz gero galdu egingo da, (errenta bajuetan salbu) ● OAaren %52 kobratzen da, kasu batzuetanl %70 heldu daiteke ALARGUNTASUN PENTSIOA ● Hildako langilearen 21 urtetik beherako seme-alabentzat (edo gorakoentzat minusbaliatasuna badu)25 urte arte, zurtzak lanik ez badu edo LGS baino gutxiago kobratzen badu. ● OAren %20 ko pentsioa jasotzen da ZURZTASUN -PENTSIOA SENIDEEN ALDEKO PRESTAZIOA ● Hildako langilearen 2.gradura arteko odol bidezko ahaideak berarekin biziz gero eta bere ardurapean egon izana ● Zurztasun pentsioan bezala kobratu = OAren %20 HERIOTZAGATIKO SOROSPENA ● Ordainketa bakarra hileta gastuak ordaintzeko . 2015ean 46,50 €
 15. 15. ● 15 eta 38,5 urte artean kotizatu izana ● 2017an 65 urte eta 5 hilabete izatea (erretiro arrunterako adinaren apurka-apurkako igoera 2027an topera 67 urte ● OA: urtearen arabera aldatu baina betiere 25urteko kotizazioak hartuko dira kontutan oinarria kalkulatzeko 2.4. Erretiro pentsioa
 16. 16. LEGEZKO LANGABEZIA EGOERA ● Kotizazioa> 360 egun azken 6 urtetan ● Legezko langabezia egoera ● Jarduera konpromisoak hartu ● Prestazioa 15 egun baliodunetan eskatu (bestela deskontatu) BALDINTZAK ● Kaleratzeak ● Enpresabururaren heriotza, erretiroa edo ezintasuna ● Kontratua bukatu denean (epemuga iritsi) ● Langilearen borondatez kausa justu bat zegoelako ● Probaldian enpresaburuak erabakita (anterior contrato causas anteriores) ● Genero indarkerien biktima izatea ● Jardunaldia murriztea%10-70 artean. Baita aldizkako lan-finkoak ere ● EZ: langileak bere borondatez uzten badu, edo berriz lanean hastea erabakitzen badu eta gero lanera ez joan. 3. Langabezia
 17. 17. kotizazio-aldia (azken 6 urte) Iraupena 360-539 120 540-719 180 720-899 240 900-1.079 300 1.080-1.259 360 1.260-1.439 420 1.440-1.619 480 1.620-1.799 540 1.800-1.979 600 1.980-2.159 660 2.160 edo + 720 IRAUPENA:
 18. 18. Azken 6 hilabetetako KPKO- AO 6 edo 180 ZENBATEKOAren MUGAK: OINARRI ARAUTZAILEA Langabezia prestazioaren mugak Gutxienekoak Gehienekoak Seme alabarik ez IPREMaren %80+1/6 IPREMaren %175+1/6 Seme edo alaba bat IPREMaren %107+1/6 IPREMaren %200+1/6 2 seme-alaba edo gehiago IPREMaren %107+1/6 IPREMaren %225+1/6 ZENBATEKOA: Lehenengo 6 hilabetetan %70 Gero %50 IPREM 2019 = 537,84
 19. 19. ESKERRIK ASKO! DIAPOSITIBAK EGITEKO ANTONIO GUIRAO LPO KO IRAKASLEAREN MATERIALA ERABILI DUT, BERAK IRAKASLEEKIN ELKARBANATZEKO BAIMENA EMAN DUELAKO.
 20. 20. Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

×