Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Основи Інтернету<br />
Інтернет - це всесвітня комп’ютерна мережа, що об’єднує різні мережі то окремі комп’ютери, забезпечує обмін інформації між...
Комп'ютерна мережа — це два абобільшекомп'ютерів, щообмінюютьсяінформацією через лініїзв'язку. Комп'ютерна мережа дозволяє...
глобальні – комп'ютериможутьзнаходитися в різнихмістах і країнах. Глобальнімережі, як правило, поєднуютькількалокальних ме...
ОсновнісервісиIнтернета<br /><ul><li>World Wide Web – всесвітняпавутина – служба пошуку і перегляду гіпертекстовихдокумент...
E-mail – електроннапошта – служба передачіелектроннихповідомлень.
Usenet, News – телеконференції, групи новин – різновидмережевоїгазетиабодошкиоголошень.
FTP – служба передачіфайлів.
ICQ – служба для спілкування в реальному часі за допомогоюклавіатури.
Telnet – служба віддаленого доступу до комп'ютерів.
Gopher – служба доступу до інформації за допомогоюієрархічнихкаталогів. </li></li></ul><li>
 Структура інформаційногонаповненнямережіInternet.<br />
Адресація в Iнтернеті<br />Адреса в Iнтернеті однозначно задаємісцезнаходженнякомп'ютера в мережі. Для цьоговикористовуєть...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

основи інтернету

3,781 views

Published on

 • Be the first to comment

основи інтернету

 1. 1. Основи Інтернету<br />
 2. 2. Інтернет - це всесвітня комп’ютерна мережа, що об’єднує різні мережі то окремі комп’ютери, забезпечує обмін інформації між комп’ютерами.<br />Існуєдвіважливих характеристики, якіїхз'єднують: <br />всі, мережізгоднівикористовуватиєдиніумовніозначення, щобвирішити, яким чином данібудутьпереміщені, і як помилкибудутьоброблені; <br />всімережі в Інтернетмаютьспільний шлях адресаціїповідомлень, і маютьспеціальнуідентифікаціюкомп'ютерів, якізнаходяться в системіІнтернет. <br />
 3. 3. Комп'ютерна мережа — це два абобільшекомп'ютерів, щообмінюютьсяінформацією через лініїзв'язку. Комп'ютерна мережа дозволяєпередаватиінформацію з одного комп'ютера на інший, а значить, дозволяєспільновикористовуватиресурси, наприклад, принтери, модеми і пристроїзбереженняінформації. Великою мережею керуєсистемнийадміністратор, щовстановлюєступіньдоступностіресурсів, визначаєпаролі доступу до ресурсів, права користувачів.<br />Мережібувають: <br /><ul><li>локальні – з’єднуютькомп'ютери, щознаходяться недалеко один від одного, наприклад, щознаходяться у сусідніхкімнатах, в одному будинку;
 4. 4. глобальні – комп'ютериможутьзнаходитися в різнихмістах і країнах. Глобальнімережі, як правило, поєднуютькількалокальних мереж. </li></li></ul><li>Internetнадаєкористувачамрізноманітніінформаційні і комунікаційніпослуги.<br />1.   Інформаційніпослуги - послуги доступу до інформації: <br />доступ до інформаційнихресурсівмережі, тобтоможнаодержатинеобхіднуінформацію, щоміститься на серверах мережі, наприклад, документи, файли, інформацію з різних баз даних і т.п.; <br />розміщеннявласноїінформації в мережі. Існуєбезлічсерверів, щонадаютьможливістьбезкоштовнорозмістити на них інформацію. Якщоінформаціярозміщається з метою публікації, то будь-якікористувачіInternet можутьодержати доступ до цієїінформації й отримувати і переглядатиїї в будь-який час. <br />2.   Комунікаційніпослуги - послугиобмінуінформацією, спілкування: <br />обмінінформацією у відстроченомурежимі. Так працює, наприклад, електроннапошта. Відправникнадсилає лист у поштовускринькуодержувача, щоперегляне цей лист у зручний для нього час. <br />обмін у режимі реального часу. Наприклад, розмови в мережі. Люди набираютьсвоїрепліки з клавіатури і надсилаютьїх на розмовний сервер, і ціреплікибачатьвсіучасникирозмовиодночасно. <br />
 5. 5. ОсновнісервісиIнтернета<br /><ul><li>World Wide Web – всесвітняпавутина – служба пошуку і перегляду гіпертекстовихдокументів, щовключають у себе графіку, звук і відео.
 6. 6. E-mail – електроннапошта – служба передачіелектроннихповідомлень.
 7. 7. Usenet, News – телеконференції, групи новин – різновидмережевоїгазетиабодошкиоголошень.
 8. 8. FTP – служба передачіфайлів.
 9. 9. ICQ – служба для спілкування в реальному часі за допомогоюклавіатури.
 10. 10. Telnet – служба віддаленого доступу до комп'ютерів.
 11. 11. Gopher – служба доступу до інформації за допомогоюієрархічнихкаталогів. </li></li></ul><li>
 12. 12. Структура інформаційногонаповненнямережіInternet.<br />
 13. 13. Адресація в Iнтернеті<br />Адреса в Iнтернеті однозначно задаємісцезнаходженнякомп'ютера в мережі. Для цьоговикористовуєтьсяспеціальна система адресів, щоносятьназву IP(InternetProtocol)-адрес. Адреса в Iнтернеті - цесукупністьчотирьохцілих чисел, кожне з інтервалу [0;255], розділенихкрапками, наприклад: 194.44.90.33. Перших два числа адресивизначаютьчастинуIнтернета, до якоїпід'єднанокомп'ютер, а останні два - адресу комп'ютера в ційчастинімережі. <br />
 14. 14. Доменніімена<br />com - найпоширеніший домен, вказує на те, щокомп'ютерналежитькомерційнійорганізації; <br />org - власник - некомерційнаорганізація; <br />edu - власник - університетабоіншийнавчальний заклад; <br />mil - комп'ютерналежитьдержавнійвійськовійорганізації в США; <br />gov - власник - державнаневійськоваорганізація; <br />int - власник - деякаміжнароднаорганізація; <br />net - організації, щоведутьпевніроботи, пов'язані з мережами. <br />
 15. 15. Типиосновнихінформаційнихпросторів<br />
 16. 16. Протоколипередачіданих<br />Протокол - це правила взаємодії. Мережевий протокол задає правила роботикомп'ютерам, якіпід'єднані до мережі, працюють за багаторівневим принципом. в Iнтернетівикористовуютьсякількарівнівпротоколів, яківзаємодіють один з одним. На нижньомурівнівикористовуються два основніпротоколи: IP (InternetProtocol) - протокол Iнтернета і TCP (TransmissionControlProtocol) - протокол управління передачею. Оскількиці два протоколитіснопов'язані, то часто їхоб'єднують і кажуть, що в Iнтернетібазовим протоколом є TCP/IP. Всііншіпротоколиформуються на основісамепротоколів TCP/IP. <br />
 17. 17. Програма-сервер та програма-клієнт<br /><ul><li>Програма-сервер - займаєтьсяодержанням, опрацюванням, збереженням і передачею інформації на запит іншихкомп'ютерів.
 18. 18. Програма-клієнт - встановлюється на комп'ютерікористувача (робочійстанції) і призначена для відправленнязапитів на сервер, одержання і відображенняінформації на комп'ютерікористувача.</li></li></ul><li>Правила безпеки в Інтернеті <br />         <br /><ul><li>Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію:  домашнюадресу, номер домашнього телефону, робочуадресубатьків, їхній номер телефону, назву й адресу школи.
 19. 19. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків.
 20. 20. Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбутися в громадському місці й у присутності батьків.
 21. 21.   Не посилати свої фотографії чи  іншу інформацію без дозволу батьків.
 22. 22. Не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків, нехай вони зв'яжуться з компанією, щонадає послуги Інтернет.
 23. 23. Розробити з батьками  правила користування Інтернетом. Особливо домовитисяз ними про прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити.
 24. 24. Не заходити на аморальні сайти і не порушувати без згоди батьків ці правила.
 25. 25.   Не давати нікому крім батьків свої паролі, навіть найближчим друзям.
 26. 26. Не робити протизаконних вчинків і речей в Інтернеті.
 27. 27. Не шкодити і не заважати іншим користувачам.</li>

×