Successfully reported this slideshow.

Sosiale medier foredrag sparebank1 telemark 280410

981 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiale medier foredrag sparebank1 telemark 280410

 1. 1. - tar tak i Telemark<br />Sosiale medier…<br />Hører dere etter?<br />
 2. 2. Hva er sosiale medier?<br />
 3. 3. Tradisjonell markedskampanje<br /><ul><li>TV
 4. 4. Radio
 5. 5. Aviser og magasiner
 6. 6. Boards
 7. 7. PR
 8. 8. Internett
 9. 9. Messer mm</li></li></ul><li>Distribsjon<br />til publikum<br />
 10. 10. Støy<br />
 11. 11. Forbrukerne vil ha…<br />Kontroll<br />Deltagelse<br />Dialog<br />Samtaler<br />
 12. 12. Hvorfor er sosiale medier viktig?<br />78% stolerpå sine venner og kontakter<br />14% stolerpåreklame<br />Kilde: Socialnomics by Erik Qualman and companion YouTube Video<br />
 13. 13. Det finns mange verktøy<br />Verktøy gjør ikke jobben – det gjør folka<br />
 14. 14. Facebook mandag<br />
 15. 15. Twitter mandag<br />
 16. 16. Vi må ha en plan<br />Lytte<br />Delta<br />Dele<br />Skape<br />Bygge<br />Vedlikeholde<br />
 17. 17. Lytte<br />Det handler om å måle<br />Husk Sosial Medier koster ikke penger men tid<br />
 18. 18. Lytte<br />På under 15 minutter, Sett opp Google Alertshttp://alerts.google.com – mottavarslernårmerkevare, produktellerkonkurrentblirnevnt I nyheterpånettet.Deretter<br /><ul><li>Se hva folk snakkerompå twitter http://search.twitter.com</li></li></ul><li>Google alerts: Sparebank 1 Telemark<br />
 19. 19. Twitter: #sparebank1<br />
 20. 20. Delta<br /><ul><li>Opprett en facebookprofilhttp://www.facebook.com
 21. 21. Opprettbedriftsprofilpå LinkedIn - http://www.linkedin.com
 22. 22. Komderepå Twitter - http://www.twitter.com
 23. 23. BrukOrigolokalt
 24. 24. http://www.origo.no
 25. 25. Oppdater status
 26. 26. Del linker, foto og innhold
 27. 27. Styr din egenprofil
 28. 28. Lag nettverk med venner, kunder og andre
 29. 29. Ha detgøy
 30. 30. Detteer bare starten…</li></li></ul><li>Delta med å være tilhenger<br />
 31. 31. Bygg nettverk på LinkedIn<br />
 32. 32. Hvordan lykkes med Sosiale medier?<br />Tilfør noe av verdi<br />Delta i samtaler<br />Delta med kommentarer<br />Still spørsmål til ”dine” og svar på andres<br />Gjør en undersøkelse og delta i undersøkelser<br />Legg ut bilder fra arrangementer<br />Vær sosial<br />Ha det gøy<br />
 33. 33. Dele<br />Dele:<br /><ul><li>Hva holder du på med?
 34. 34. Link tilgodeartikler, hvordangjøre…, råd, oppskrifter, historier mm
 35. 35. Bilder
 36. 36. Tanker
 37. 37. Ekspertise
 38. 38. Morsomme ting</li></ul>Vær deg selv. Deter deg detkommer an på!<br />
 39. 39. Skape<br /><ul><li>Beligenhet, beligenhet, beligenhet = Innhold, innhold, INNHOLD
 40. 40. Hvisinnholderkongen, hvemerdronning?
 41. 41. Allekanvære sin egen journalist hvis man vil
 42. 42. Din mening teller
 43. 43. Omtaler
 44. 44. Facebooknotater
 45. 45. Hyppigekommetarer
 46. 46. mm</li></li></ul><li>Skap deres egen sone på Origo<br />
 47. 47. - tar tak i Telemark<br />TA på Origo<br />
 48. 48. Noen av TA sine soner<br />
 49. 49. Bygge nettverk <br />
 50. 50. Vedlikeholde<br />
 51. 51. Hva er fordelene<br />Byggertroverdighet og tillit<br />Byggernettverk<br />Girmuligheter for folk somfinner deg<br />Økertrafikkentilderesnettsider<br />Forbedrerrankingenpåsøkemotorer<br />Økermerkevarens top of mind<br />Skaperettsamfunnsom du kansnakke med dine kunder<br />- tar tak i Telemark<br />
 52. 52. Hva gir det TA<br />Frigjort tid på service ca. 500 timer pr år bare knyttet til arrangementskalenderen og registrering av denne.<br />Leserengasjement<br />Nye saker til redaksjonen<br />
 53. 53. Retningslinjer for bruk av sosiale medier<br />Sosiale medier like naturlig som telefon og e-post<br />Tillit til ansatte i bruk av sosiale medier<br />Oppfordring til sunn fornuft og normal folkeskikk<br />Viktig kommunikasjonskanal<br />Kanal for å møte kunder og potensielle kunder<br />Skaper dialog med kunder og lesere<br />
 54. 54. Dagens hemmelighet<br />Det handler ikkeommarkedsføring, men det handler omrelasjoner og tillit<br />
 55. 55. Takk for meg<br />Glenn Anda Pettersen , Markedssjef<br />Mob: 95123457<br />E-post: glenn.anda.pettersen@ta.no<br />Origo: http://origo.no/glennandapettersen<br />Twitter: www.twitter.com/glennapetteren<br />LinkedIn: http://no.linkedin.com/in/glennandapettersen<br />Facebook: Glenn Anda Pettersen<br />Slideshare: www.slideshare.com/glennapettersen<br />

×