Prezentace kurzů-dvpp

1,500 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentace kurzů-dvpp

 1. 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP Nabídka akreditovaných kurzů
 2. 2. Přehled kurzů: • Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) • Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 2) • Využití skupinové spolupráce ve školství metodou balintovské skupiny • Znalostní příprava pro mediální výchovu • Zprostředkování umění - muzejní a galerijní animace
 3. 3. Bližší informace • Jak se přihlásit? U každého kurzu najdete odkaz na tiskopis přihlášky ke kurzu. Vyplníte jej a pošlete buď elektronicky na e-mail: ccv@fm.vse.cz nebo poštou na adresu: Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II., 377 01 Jindřichův Hradec • Jak zaplatit? Úhradu poplatku proveďte před zahájením kurzu nejlépe převodním příkazem na účet 170 922 147/0300 s uvedením variabilního symbolu, jímž je dvojčíslí uvedené u názvu kurzu a prvních 6 znaků Vašeho rodného čísla (např. 31781112). Jiný způsob platby je možné domluvit individuálně. • Kontakt: Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty managementu VŠE RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc., tel. 384 417 205, mobil 724 005 282 Bc. Alena Bindrová, tel. 384 417 206, mobil 728 942 284
 4. 4. Anglický jazyk pro pedagogy - MODUL 1 Obsah - podrobný přehled témat výuky: AJ - What we know / AJ - Co už víme – základní kurz určený k osvěžení a upevnění znalostí základní úrovně 0 – A1 podle CEF Forma: 20 lekcí v učebně s využitím multimediálních pomůcek a aktivního přístupu zúčastněných. Vzdělávací cíl: Poskytnout pedagogickým pracovníkům bezpečné základní znalosti a dovednosti v AJ na základní úrovni 0 – A1 podle CEF, zároveň doplnit a rozvinout dovednosti v oblasti metodiky jazykové výuky. Hodinová dotace: 20 lekcí á 90 min. Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Kurz je určen učitelům MŠ a 1. a 2. stupně ZŠ Místo konání: Fakulta managementu VŠE v J. Hradci Lektorka: Mgr. Marta Bartošová Vrbová Cena kurzu: 3.400,- Kč za jednoho účastníka Zahájení a doba konání: Kurz bude zahájen v polovině března, doba konání (obvykle odpolední hodiny) bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu
 5. 5. Anglický jazyk pro pedagogy – MODUL 2 Obsah - podrobný přehled témat výuky: My communication in English – kurz pro mírně pokročilé se znalostí jazyka na úrovni A1 – A2 směřující k úrovni B1 CEF Forma: Výuka v učebně s využitím multimediálních pomůcek a aktivního přístupu zúčastněných. Vzdělávací cíl: Poskytnout bezpečné základní znalosti a dovednosti v AJ na úrovni A1 – A2 směřující k úrovni B1 CEF, doplnit a rozvinout dovednosti v oblasti metodiky jazykové výuky. Hodinová dotace: 20 lekcí á 90 min. Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Kurz je určen učitelům MŠ a 1. a 2. stupně ZŠ Místo konání: Fakulta managementu VŠE v J. Hradci Lektorka: Mgr. Marta Bartošová Vrbová Cena kurzu: 3.400,- Kč za jednoho účastníka Zahájení a doba konání: Kurz bude zahájen v polovině března, doba konání (obvykle odpolední hodiny) bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu
 6. 6. Využití skupinové spolupráce ve školství metodou balintovské skupiny Obsah - podrobný přehled témat výuky: Balintovská skupina je metoda skupinové spolupráce, která pomáhá řešit problémové vztahy a situace s těmito vztahy související, pomáhá orientovat se ve složitých interakcích a v sobě. Působí také jako prevence proti syndromu vyhoření. Nabízí možnost náhledu na jednu situaci z různých zorných úhlů pohledu. Ve skupině je přítomno 6-12 účastníků a 2 lektoři. Zakladatelem výše popsané metody byl lékař Michale Balint. Narodil se v roce 1896 v Budapešti. Skupiny původně organizoval pro praktické lékaře. V dnešní době se tato metoda využívá ve všech profesích, kde je důležitá komunikace mezi lidmi. Forma: Výuka v učebně s využitím multimediálních pomůcek a aktivního přístupu zúčastněných. Vzdělávací cíl: Jednorázové absolvování Balintovské skupiny - seznámení pedagogů s možnostmi a postupy týmové spolupráce, inspirace pro práci v týmu, prevence profesního vyhasnutí. Vícečetná účast na Balintovské skupině (2-3x za školní rok) - prevence vyhasnutí, zlepšení komunikace s žáky a jejich rodiči, nácvik vhodné interakce v různých sociálních situacích,prohloubení sebepoznání, nabídka více zorných úhlů pohledu na jeden problém. Orientace v možnostech mezioborové spolupráce (výchovná centra, sociální péče, diagnostické ústavy, pedagogicko-psychologická poradna). Hodinová dotace: 6 hodin Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Počet účastníků v jedné skupině: do 12 osob Cílové skupiny pedagogů: učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, ZUŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií Místo konání: Fakulta managementu VŠE v J. Hradci Lektorka: MUDr.Renata Jonáková a PhDr. Hana Tučková Cena kurzu: 900,- Kč za jednoho účastníka Zahájení a doba konání: Kurzy budou probíhat od poloviny března, doba konání bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu
 7. 7. Znalostní příprava pro mediální výchovu Obsah - podrobný přehled témat výuky: • Komunikace s veřejností. Psychologické rysy masové komunikace, základní sociálně psychologické procesy, vlastnosti a stavy v masové komunikaci, komunikátor, recipient a komunikační proces v masové komunikaci. • Masová média. Vysvětlení základních pojmů. Postavení médií ve společnosti i v individuálním životě, působení masmédií na veřejnost. Globalizace masmédií. • Masmédia, společnost a kultura: styčné body a třecí plochy. Moc masmédií. Význam a projevy stereotypů a fám, principy tvorby mediálních obsahů. • Uspořádání mediálních obsahů a jejich kritické čtení, pozorování a poslouchání. • Seznámení se sítí masmédií v ČR. Konkrétní informační toky: tisk, televize, rozhlas, internet – základní rysy, výhody a nevýhody využití pro mediální sdělení, situace v České republice. • Internet – nové možnosti komunikace, pozitiva, negativa, nebezpečí vyplývající z charakteru tohoto masmédia. • Bariéry v komunikaci a jejich překonávání. Druhy bariér, mechanismy jejich vzniku, bariérové postoje, uvědomění si vlastních bariér; význam zpětné vazby, umění naslouchat a umění sdělovat; technika aktivního naslouchání, technika zrcadlení, nedirektivní rozhovor; pochvala x kritika. • Základní principy rétoriky, rozdíly mezi projevy mluvenými a psanými, zlepšování pohotovosti a kultivovanosti verbálního projevu. • Významové a formální členění promluvového úseku. Základní jednotky souvislé řeči - frázování, zvukové prostředky souvislé řeči - modulace a modulační prostředky, práce s texty. • Výstavba mluveného projevu, řečnické jazykové prostředky. Mimojazykové výrazové prostředky mluveného projevu. Forma: Semináře, bloková výuka (5 čtyřhodinových bloků). Vzdělávací cíl: Připravit učitele základních a středních škol na výuku mediální výchovy. Mediální výchova se v České republice teprve postupně zabydluje, je proto nutné, aby si vyučovanou látku nejdříve osvojili právě učitelé. Cílem je dosáhnout u učitelů osvojení představy o fungování masových médií ve společnosti, seznámení se s významnými tématy z oblasti mediálních studií a naučení se využívat základní metodické a teoretické přístupy k této netradiční výuce. Absolvent kurzu získá ucelenou představu o fungování masových médií především v české společnosti a seznámí se s relevantními tématy z oblasti mediálních studií, jejichž znalost je pro zařazení mediální výchovy do výuky zásadní.
 8. 8. Znalostní příprava pro mediální výchovu Hodinová dotace: 20 hodin celkem (5 x 4), 16 hodin výuky, 4 hodiny prezentací vlastních skupinových projektů. Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Do 12 osob v jednom kurzu Místo konání: Fakulta managementu VŠE v J. Hradci Lektoři: Ing. Martin Musil, PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D., Mgr. Irena Míková Cena kurzu: 2.000,- Kč za jednoho účastníka Zahájení a doba konání: Kurzy budou probíhat od poloviny března, doba konání bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu
 9. 9. Zprostředkování umění - muzejní a galerijní animace Obsah - podrobný přehled témat výuky: Zprostředkování umění v galerii, muzeu, muzeu umění - galerijní a muzejní pedagogika a animace výtvarného díla. Jedná se o zprostředkování umění formou praktických etud. Principem muzejní a galerijní animace je prostřednictvím adekvátních výtvarných vyjadřovacích prostředků a postupů pochopit základní myšlenku díla a především zažít proces tvorby, tak jej zažíval umělec, jehož artefakt divákovi přibližujeme - a to přímo v prostředí muzea či galerie. V rámci kurzu jsou využity: 1. Výtvarné vyjadřování (seznámení s technikami kresby, malby, grafiky a kombinovanými technikami, práce v prostoru s netradičními materiály, práce s tělem, tvarování různorodých materiálů, poznávání jejich tvůrčích vlastností) v kontextu konkrétního uměleckého díla v prostředí muzea či galerie. 2. Netradiční formy výtvarné komunikace současného umění. Studenti se v dané disciplíně seznamují s koncepcí zprostředkování umění, tak jak je v České republice vyučován od roku 1997 (PdF MU v Brně), dále je zacvičen v konkrétních prostředcích výtvarného vyjadřování a prakticky si ověřují možnosti výtvarného jazyka (kresba, malba, grafika a prostorová tvorba). V neposlední řadě jde o pochopení filozofie výtvarné kultury a současného výtvarného umění. Forma: Bloková výuka v rámci seminární skupiny (ateliér) v prostředí Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci, Okresního muzea v J. Hradci, ateliérů DDM J. Hradec a dalších kulturně vzdělávacích institucí. Vzdělávací cíl: Získání kompetencí pro práci muzejního či galerijního animátora v návaznosti na simultánní získávání základních znalostí z oblasti výtvarných technik, dějin výtvarného umění a pochopení filozofie současného výtvarného umění, to vše v zájmu uplatnění v rámci školních vzdělávacích programů. Hodinová dotace: Vzdělávací cíl bude naplněn v rámci dvou čtyřhodinových seminářů (ateliérů) – celkem 8 hodin. V rámci prvního semináře budou účastníci seznámeni s teoretickou a praktickou stránkou techniky, v následujícím budou mít možnost techniku si samostatně vyzkoušet. Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Kurz pro 12 účastníků je určen učitelům výtvarné výchovy učitelé 1.a 2.stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ. Místo konání: ateliéry DDM J. Hradec, Národní muzeum fotografie J. Hradec, Okresní muzeum v J. Hradci Lektorky: Mgr. Michaela Mach,Ph.D. a Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D. Cena kurzu: 1.000,- Kč za jednoho účastníka (v ceně je zahrnuta vstupenka do muzea) Zahájení a doba konání: Kurzy budou probíhat od poloviny března, doba konání bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu

×