Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aminoaczi

8,338 views

Published on

 • Be the first to comment

Aminoaczi

 1. 1. AMINOACIZII prof. Cantemir Felicia
 2. 2. CUPRINS • 1. Definiţie • 2. Nomenclatură • 3. Clasificare • 4. Proprietăţi fizice • 5. Proprietăţi chimice. • 6. Importanţa aminoacizilor.
 3. 3. AMINOACIZII Aminoacizii sunt cărămizile şi mortarul construcţiei organice. Ei sunt pietrele de temelie ale unuia din cele mai importante elemente nutritive, şi anume proteinele. Fiecare celulă din trupul nostru conţine proteine — şi are nevoie de ele.
 4. 4. Definiţie. • Amino-acizii sunt produşi naturali de mare importanţă care conţin o grupare amino -NH2 şi o grupare carboxil -COOH . • Formula lor generală este: CHR COOH NH2
 5. 5. Nomenclatură. • Aminoacizii se denumesc folosind cuvântul „acid“, urmat de „amino“ şi numele acidului corespunzător. Prin prefixele „di“, „tri“ etc., se arată numărul de grupe amino şi carboxil, iar poziţia relativă a două grupe funcţionale se precizează cu literele greceşti „α“, „β“, „γ“, „δ“, „ε“, În cazul compuşilor aromatici, se folosesc prefixele „orto“, „meta“, „para“.
 6. 6. Clasificare. Amino-acizii se clasifică în şase grupe, după structura lor chimică.
 7. 7. Valină (acid α-amino- izovalerianic) COOH NH2 CH H3C CH H3C
 8. 8. 1.Grupa amino-acizilor monocarboxilici
 9. 9. Glicocol sau glicină (acid aminoacetic) COOH NH2 CH2
 10. 10. Alanină (acid α-amino-propionic) COOH NH2 CHH3 C
 11. 11. Leucină (acid α-amino - izocapronic) COOH NH2 CH H3C CH H3C CH2
 12. 12. Izoleucina (acid β-metil-α-aminovalerianic) COOH NH2 CHCHH5C2 CH3
 13. 13. 2.Grupa amino-acizilor dicarboxilici.
 14. 14. Acid asparagic sau acid aspartic (acid aminosuccinic) COOH NH2 CHCH2HOOC
 15. 15. Acid α-amino-glutaric sau acid glutamic COOH NH2 CH2 CHCH2 HOOC
 16. 16. 3.Grupa hidroxi-amino-acizilor
 17. 17. Serină (hidroxilamină) COOH NH2 CHCH2 OH
 18. 18. Treonina (acid β-hidroxi –α-aminobutiric) COOH NH2 CHCHCH3 OH
 19. 19. Tirosină (p-hidroxi-fenil- alanină) COOH NH2 CHCH2HO
 20. 20. 4.Grupa tio-amino-acizilor
 21. 21. Cisteina ( acid α-amino-β-tiopropionic) COOH NH2 CHCH2 HS
 22. 22. 5.Grupa diamino-acizilor.
 23. 23. Lisină (acid α,δ - diamino - capronic) NH2 CH2 CHCH2 COOH NH2 CH2CH2
 24. 24. Proprietăţi fizice • Amino-acizii sunt substanţe cristalizate care se topesc la temperaturi înalte (peste 250 C) cu descompunere. Sunt solubili în apă şi insolubili în solvenţi nepolari ca: eter de petrol, benzen, eter. • Mulţi aminoacizi au gust dulce
 25. 25. Izomerie Aminoacizii prezintă : • izomerie de catenă (leucina şi izoleucina). • izomerie de poziţie a grupării amino (alfa-alanina şi beta-alanina). • izomerie de funcţiune (glicina, nitroetan, nitrit de etil). • izomerie optică (L-alanina şi D-alanina).
 26. 26. Proprietăţi chimice
 27. 27. Structura dipolară sau amfionică • Amino-acizii având în aceeaşi moleculă atât grupa NH2 (bazică) cât şi grupa COOH (acidă), formula I , cele două grupe se neutralizează reciproc, dând o structură dipolară sau amfionica formula II:
 28. 28. Speciile majoritare la diferite valori ale pH- ului (a) glicină (b)alanină
 29. 29. Ionizarea amino-acizilor • Grupa carboxil ( - COOH), cu caracter acid, cedează un proton grupei amino( - NH2), cu caracter bazic. • Ionul format prin ionizarea intramoleculară a unui aminoacid conţine ambele tipuri de sarcini şi este numit amfion. CH3 - CH - COOH NH2 CH3 - CH - COO NH3 + -
 30. 30. • Aminoacizii au caracter amfoter: pot reacţiona atât ca acizi cât şi ca baze. • Aminoacizii se folosesc la prepararea soluţiilor tampon. Acestea sunt soluţiile în care, dacă se adaugă o cantitate limitată (mică) de acid sau de
 31. 31. Reacţii caracteristice aminelor Datorită grupării amino, care este specifică aminelor, aminoacizii reacţionează la această grupare în mod similar.
 32. 32. Reacţii caracteristice acizilor organici • Deoarece conţin gruparea carboxil, care este specifică acizilor carboxilici, aminoacizii reacţionează la această grupare în acelaşi fel.
 33. 33. Reacţia de condensare • Reacţia de condensare este o proprietate importantă a aminoacizilor. • Aminoacizii reacţionează intermolecular prin intermediul celor două grupe funcţionale din moleculă rezultând peptide, polipeptide, proteine.
 34. 34. Reacţia de condensare dintre glicină şi alanină cu formarea dipeptidei mixte glicil-alanina
 35. 35. Structura primară a unei proteine ce indică succesiunea aminoacizilor.
 36. 36. Concluzii • Aminoacizii se folosesc în medicină pentru prepararea unor medicamente şi pentru alimentaţia artificială în anumite îmbolnăviri ale sistemului digestiv, în caz de intervenţii chirurgicale etc. • Se folosesc în alimentaţie, pentru suplimentarea unor produse deficitare în aminoacizi esenţiali, pentru accentuarea aromelor, pentru prepararea supelor concentrate, a alimentelor pentru copii, alimentaţia dietetică pentru cosmonauţi, ca antioxidanţi la prepararea conservelor şi băuturilor. • Cantităţi mari de aminoacizi se folosesc în zootehnie, pentru obţinerea concentratelor furajere şi pentru a mări digestibilitatea furajelor bogate în hidraţi de carbon şi sărace în proteine complete. Se folosesc, de asemenea, pentru prepararea unor medii bacteriologice necesare depistării unor boli. • Din punct de vedere fiziologic aminoacizii au un rol deosebit: aminoacizii au un rol hotărâtor în formarea de noi ţesuturi, în înlocuirea celulelor vătămate; tot ei ajuta la sintetizarea hormonilor şi enzimelor, la menţinerea echilibrului acido-bazic al sângelui şi la eliminarea toxinelor din organism. În procesul de digestie, proteinele sunt descompuse în aminoacizi. Odată ajunşi în celulele corpului uman, aceşti aminoacizi formează din nou proteine.
 37. 37. Bibliografie 1.Suport de curs Proweb. 2. C.D. Nenitescu - Chimie organica, vol.I si II-Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti, 1990. 3 M. Caprosu - Compusi organici naturali,volumul II, Editura Universitatea ’’AL.I.Cuza’’ Iasi, 1993. 4. A.L. Lehninger - Biochimie, vol. I si II, Editura Tehnica, Bucuresti, 3.http://www.scritube.com/files/chimie/267_poze/image.gif 4.http://www.scribd.com. 2.http://ro.wikipedia.org/wiki/Aminoacizii.
 38. 38. Va multumesc pentru atentie!

×