Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Authentiek personal branding brochure

703 views

Published on

Iedereen heeft een Personal Brand, maar de meeste personen zijn zich hier niet bewust van en managen dit niet strategisch, consistent en effectief. U moet de leiding over uw brand en de boodschap die het brengt overnemen en beïnvloeden hoe anderen u ervaren. Dit zal u helpen actief te groeien en uzelf te onderscheiden als een uitmuntende Professional.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Authentiek personal branding brochure

 1. 1. Authentiek Personal Branding voor Organisaties
 2. 2. ‘Ook jouw organisatie kan het vermogen om top prestaties te leveren aanzienlijk vergroten’Als je jezelf brand op een organische, authentieke en holistische manier dan zal je PersonalBrand een leven creëren dat bevredigend is en automatisch de mensen en kansenaantrekken die perfect bij je passen.Toepassingsgebieden in organisaties: Employability, Re-integratie. Leiderschap,Talent Management, Internal Branding, Social Media, Reorganisatie en Fusie.Ruimte voor ‘Authenticiteit en Zelfontplooiing’ in verbinding met de ‘Organisatie waarden enambities’ is de weg naar zinvol werken en een hoger prestatie niveau. Vooral de ‘NieuweLichting’ zet dit bovenaan hun lijstje voor een potentiële werkgever.Je Authentiek Personal Brand zal verbindend werken binnen en buiten de organisatie. Jeklanten en collega’s zullen je waarde meer beleven en op je talenten vertrouwen. Je zult opde juiste manier weten te communiceren vanuit je innerlijke waarden en meer plezier enenergie halen uit je werk.Iedereen heeft een Authentiek Personal Brand, maar de meeste personen in de organisatiezijn zich hier niet bewust van en managen dit niet strategisch, consistent en effectief. Jemoet de leiding over je brand en de boodschap die het brengt overnemen en beïnvloedenhoe anderen je ervaren. Dit zal je helpen actief te groeien en jezelf te onderscheiden als eenuitmuntende professional.Je Personal Brand moet authentiek zijn, wat betekent dat het altijd je ware karakter moettonen en het gebaseerd moet zijn op jouw dromen, levensdoelen, waarden, uniekheid,talenten, passie, specialisatie, karaktereigenschappen en dingen die je met liefde en plezierdoet.
 3. 3. Ervaringen Klanten Friso Hennings Backer - Account Manager Kamer van Koophandel Midden Nederland Regionale Economie, Utrecht, deelnemer aan 6 sessies Authentiek Personal Branding gehouden in februari, maart en april 2011.“Het heeft me inzichten opgeleverd over mezelf en van mezelf tegenover anderen die ik nogniet bewust had verkend. Het is daardoor een enorme verrijking geweest. Het was fijn omniet continu onderdelen te moeten afronden. Door zelf het formulier bij te werken en somsterug te kunnen grijpen ontstond een steeds beter beeld. Het daagde uit om dichter bij dekern te komen. Coach Erik zijn enthousiasme en zelflerend vermogen maakten degesprekken interactief en persoonlijk. Door persoonlijke keuzes te delen en motivereninspireert hij om hetzelfde te gaan doen. Ik heb veel duidelijker in beeld wat nu precies mijntoegevoegde waarde is en hoe daar op te sturen.”Wim P. Schraverus - Ondernemersadviseur Internationale Handel, Kamervan Koophandel Midden-Nederland Ondernemersinformatie, Utrecht.Deelnemer aan 6 sessies gehouden in februari, maart en april 2011.“Met de nodige scepsis in het traject gestapt (mijn 63 lentes zullen daar weldebet aan zijn!) maar al vanaf sessie 1 het hele traject (bij ons bestaandeuit 6 sessies) met het nodige enthousiasme gevolgd en afgerond; desturende aanmoediging, begeleiding en advisering van en door coach Ton Post hebben daarzeker aan bijgedragen; het resultaat: een PUPP = Persoonlijk Uitgebalanceerd PrestatiePlan met daarin informatie zoals ik mezelf, in de spiegel kijkend, nu zie, waar nodig eenverbeterprogramma en een helder geformuleerd einddoel (hoewel het traject in wezen nooiteindig is).Als ik het gehele traject in 3 kwalificaties mag typeren zou ik op 3 L-len willen focussen metsteeds een korte toelichting: Lastig, want het is absoluut niet makkelijk om jezelf goed op dePUPP te zetten! Leerzaam, want als het goed is voor een 63-jarige, is dat ook het geval vooreen 23-jarige en alles wat daar tussenin zit! Leuk, want elke sessie was leuk, met namedankzij de wijze waarop ik door Ton Post ben begeleid! Kortom: een regelrechte aanradervoor iedereen die zichzelf, ongeacht zijn of haar leeftijd, serieus neemt!” Klik hier voor de complete Case beschrijving van de KvK Midden Nederland
 4. 4. Mijn Personal Branding TrajectErik Manting - Directeur Alkmaar, Friesland Bank NV27 januari 2011Het trajectIn de tweede helft van 2010 heb ik bij Ton Post het Authentic Personal Branding trajectdoorlopen. Ik heb het ervaren als een verfrissende en verrijkend programma, dat ik iedereenkan aanraden die een verdiepingsslag wil maken in het vinden van oprechte drijfveren in jewerk én daarbuiten. Het traject was dit goed in te passen in een druk werkschema, omdat weduidelijke afspraken maakten over de gewenste voortgang en de voorbereidingen die nodigwaren om elke sessie effectief te laten verlopen.Authentiek Personal BrandingBeginnend met het aanboren en concreet maken van de onbewuste laag van oprechte,onbaatzuchtige drijfveren hebben we toegewerkt naar een praktische vertaling van dezedrijfveren en een beeldmerk. Hierdoor ben ik bewuster geworden van de motivatie achtermijn handelen, waardoor de consistentie en de overtuigingskracht ervan toeneemt. Door devertaling naar een Personal Balanced Score Card en een uitbeelding van deze drijfveren zijnze zowel voor mezelf als naar mijn omgeving duidelijker herkenbaar. Als manager is dat vanhet uiterste belang, omdat mensen in je omgeving nou eenmaal feilloos in staat zijn omonechte of zelfzuchtige drijfveren te scheiden van je werkelijke kwaliteiten. Dit verbloemenheeft geen zin; wees eerlijk en oprecht in waar je goed in bent en zoek een daarbij passendewerkomgeving. Zeker in deze lastige economische tijd is het belangrijk dat we met zijn allenzaken met overtuiging aanpakken en dat lukt alleen als je authentiek bent in je handelen!
 5. 5. Maureen Mulder - Think Ecodesign www.thinkecodesign.nl | www.ecodesigntassen.nl Je moet de dingen doen in het leven waar je goed in bent en waar je passie ligt. Dat klinkt als een open deur, maar veel mensen doen het toch niet. Ik heb bij Erik enkele coaching gesprekken gevolgd als onderdeel van een traject en ben over deze gesprekken zeer positief. Erik is een goede coach, die de tijd voor je neemt en je helpt in het vinden van je echte passie. Zonder passie is het immers moeilijk om gemotiveerd te blijven en succesvol te kunnen worden. Samen op zoek naar je innerlijke drijfveren, en deze ook echt naar boven krijgen, hoe diep ze ook verborgen lijken te zijn. Soms lijkt het alsof je doet wat je leuk vindt, maar als je veel dieper kijkt, dan blijkt dit toch niet zo te zijn.Mijn coaching gesprekken zijn erg waardevol geweest. Voor ons eerste gesprek was ik aanhet overwegen om een webshop te starten in duurzame producten (voor mij was dit al ergconcreet). Als gevolg van de coaching gesprekken is het uiteindelijk een webshop induurzame tassen geworden en heb ik een ECO blog gerealiseerd, die beiden geboren zijnvanuit mijn eigen missie en visie. Daar ligt toch mijn passie.
 6. 6. De 3 V’s zijn jouw succesfactorenOm een krachtig, betrouwbaar, authentiek en onderscheidend Personal Brand te creëren inMarkt richten we ons op de 3 V’s. De 3 V’s geven de richting aan voor het bewust worden enverder ontwikkelen van je Personal Brand:VertrouwenEen vertrouwensrelatie opbouwen met je collega’s en je doelgroep. Je omgeving moet hetgevoel krijgen dat je de beste persoon bent die hen kan helpen. Dus is het belangrijk omconsistent te zijn in je gedrag woorden en daden. Authenticiteit is de weg naar (zelf)vertrouwen.Jouw Personal Brand komt voort uit je zoektocht naar je identiteit en betekenis in het leven.Het gaat erom helder te krijgen wat je echt wilt, dit in je hoofd en hart te verankeren, al jepositieve energie te geven, doen waarvan je houdt en jezelf continu te ontwikkelen.VerantwoordelijkVerantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Een bewuste denker weet dat alles wat jevoelt, waar je in gelooft en wat je denkt, zegt en doet eigen verantwoordelijkheid met zichmee draagt. Deze dingen bepalen 100% van je realiteit, je leven oftewel geluk engezondheid. Negatieve denkers krijgen negatieve dingen op hun pad en positieve denkerskrijgen positieve dingen op hun levensweg. Dus pas op wat je in deze tijd denkt, voordat jehet weet kunnen je wensen door constante woorden, acties en gedachten zich manifesteren. ‘Wat je aandacht geeft groeit’Om een uitmuntende Professional te worden en te blijven moet je in beweging zijn, keuzesmaken, dingen proberen en leren van de negatieve en positieve resultaten. Wat werkt blijvendoen en versterken, wat niet werkt anders doen of helemaal niet meer doen. Maak je niet tedruk om successen of mislukkingen maar bekijk ze gewoon als “resultaten”.
 7. 7. VrijheidJij hebt de vrijheid om de toekomst bewust tecreëren door het herschrijven van je verleden in eennieuw succesvol jasje. Zoals we al gezien hebben isnagenoeg alles te veranderen wanneer jij jeherhalingspatronen c.q. woorden, daden engedachten maar in overeenstemming zou brengenmet de door jouw gewenste nieuwe Realiteit enLevensstijl en hiervoor de benodigde stappenonderneemt in ruimte en tijd. ‘Visualiseer jezelf dus letterlijk als de door jouw gewenste Persoon met de daarbij passende Realiteit en Levensstijl’Iedereen kan zijn eigen zelfbeeld kan veranderen. Niet zoals zo vaak gedacht en gedaanwordt door positief denken maar door daadwerkelijk ofwel bewust de gewenste Levensstijl indetail te visualiseren en er (vooraf) naar te handelen. Door bewuste visualisatie en handelente combineren ziet je onderbewustzijn dit steeds meer als de waarheid over je bestaan en zaldaardoor situaties creëren die bij deze gewenste Realiteit en Levensstijl passen.Een Professional die in deze techniek geoefend is, is in staat om iedere doelstelling inovereenstemming te brengen met de door hem gewenste Realiteit en Levensstijl. Eenuitmuntende Professional ziet dus letterlijk vandaag de door hem gewenste toekomst. Het isdan ook niet voor niets dat iedere succesvolle ondernemer over een Missie, Visie, Strategie,Concept en Persoonlijk Levensstijl Plan beschikt dat hem hier stap voor stap naartoe brengt.Een uitmuntende Professional omringt zichzelf dan ook de hele dag en nacht met mensen,beelden, teksten en geluiden om hem te herinneren aan de gewenste eindsituatie en de wegdie hij hiervoor moet bewandelen.Herhaling is dus een belangrijk onderdeel op weg naar de gewenste Realiteit en Levensstijl.Herhaling die ervoor zorgt dat het oude herhalingspatroon vervangen wordt door een nieuwmeer gewenst herhalingspatroon.‘Met Authentiek Personal Branding ga je ontdekken hoe je bovenstaande in de praktijk kunt brengen om jouw gewenste realiteit en levensstijl te manifesteren’
 8. 8. HOE ziet Het Personal Branding Coaching traject eruit?Figuur 1. Proces Personal en Corporate Branding
 9. 9. Wat ga je doen?In het Personal Branding coaching traject ga je in 7 x een één op één sessie van 1 ½ uurhet volgende ontdekken, omschrijven en DOEN:Innerlijke ambitie ( 1e cirkel in de afbeelding )Het ontdekken en omschrijven van je persoonlijke missie, visie en kernrollen. Waar sta jijvoor in het leven, wat wil je graag bereiken in de toekomst in verbinding met je missie? Watis je gewenste nieuwe realiteit? Wie wil je zijn?Bij het omschrijven van de Visie werken we met de vier onderstaande criteria ( zie afb. ).Deze zijn van invloed op elkaar en zorgen voor de Balans in uw leven!
 10. 10. Persoonlijk beeldmerk ( 2e cirkel in de afbeelding )De 1e stap voor het bouwen van een krachtig Persoonlijk Beeldmerk ( Personal Brand ) ishet uitwerken van je SWOT. Wat zijn je Kerntalenten, wat wil je nog versterken/verbeterenen hoe kijk je naar je omgeving? De kansen en bedreigingen?De 2e stap is het ontdekken en omschrijven van: 1. Je dominante kenmerk. Wat maakt jouw Uniek in de beleving van je omgeving? 2. Je onderscheidende vermogen/specialisatie. Waar zit je Passie, je unieke expertise? Wat maakt jou speciaal? Waarom jij en niet je buurvrouw? 3. Je dienstverlening. Wat zet jij in aan middelen, tools, programma’s, vaardigheden om je omgeving ( klanten, interne organisatie ) te helpen? Hier beschrijf je wat je aan waarde levert en op wat voor manier. De oplossing voor een probleem bijvoorbeeld. 4. Je domein. Hier omschrijf je jouw gewenste organisatie waar de ontwikkeling van je Personal Brand de ruimte krijgt. Hier ontdek en omschrijf je ook wie je het beste kunt helpen. Welke doelgroep of beter nog Niche Markt ( vooral Zelfstandige Professionals en Sales Professionals ). Verder omschrijf je wat de problemen zijn waar je doelgroep tegenaan lopen. 5. Persoonlijk Beeldmerk doelen. Hier omschrijf je op basis van de vier criteria wat je doelen voor je Persoonlijk Beeldmerk zijn in verbinding met je Innerlijke ambitie uit de 1e stap. 6. Persoonlijk Beeldmerk belofte. Hier omschrijf je de belofte die jij doet aan jezelf en aan je omgeving. De omschrijving haal je uit de voorafgaande onderwerpen. Hierin geef je aan hoe jij in contact met je authenticiteit, het verschil maakt in relatie met je omgeving. 7. Persoonlijk Beeldmerk verhaal. Dit omvat de essentie van wat je wenst te vertellen over je innerlijke ambitie, passie, unieke talenten, je onderscheidend en oplossend vermogen, met het doel een positieve emotionele verbinding tot stand te brengen. Hier creëer je een brandverhaal dat je toegevoegde waarde en aandacht voor de markt weerspiegelt. Je verhaal geeft een antwoord op de vraag waar anderen een antwoord op willen. Werkgevers willen naast droge feiten voorbeelden, anekdotes, illustraties. Verhalen. Je gebruikt de opbouw gelijk aan een elevator pitch; een korte heldere, concrete, geplande en geoefende omschrijving over je Personal Brand dat mensen moeten begrijpen in korte tijd.
 11. 11. Persoonlijk uitgebalanceerd prestatie plan ( 3e cirkel in de afbeelding )Voor het realiseren van een authentiek en onderscheidend Personal Brand is tijd nodig enACTIE. Het PUPP ( persoonlijk uitgebalanceerd prestatie plan ) zorgt voor beweging naar degewenste realiteit. Het plan is dynamisch!Het invullen van het PUPP ( ook wel genoemd Internationaal: Personal Balanced Scorecard)gaat op basis van de hieronder beschreven 4 perspectieven:Afb. PUPP.
 12. 12. 1) Intern: Je lichamelijke gezondheid en geestelijke gesteldheid. Hoe kun je deze zodanig beheersen dat je waarde voor jezelf en anderen blijft ontwikkelen? Hoe kun je je lekker in je vel voelen, zowel op het werk als in je vrije tijd? 2) Extern: Relaties met je levenspartner, kinderen, vrienden, werkgever en medewerkers. Hoe zien zij jou? 3) Kennis en leren: Je kennis en vaardigheden ( competenties ) en vermogen om te leren. Hoe kun je via kennis op doen en vaardigheden te ontwikkelen je volledige potentieel benutten. 4) Financieel: Financiële gezondheid. In hoeverre ben je in staat om in je financiële behoeften te voorzien?Het PUPP is een instrument dat je gebruikt om je Personal Brand effectief te managen doorverbeteracties te definiëren, de voortgang van deze acties te monitoren, belangrijkebrandinformatie hierin op te nemen, nieuwe carrièrewegen te definiëren, netwerken tebouwen en resultaten bij te houden. Met het PUPP maak je jouw Personal Brand SMART.In het traject maken we gebruik van (stilte) oefeningen en vraagstelling. In overleg bieden weaanvullende ( creatieve ) workshops die het proces voor het creëren van een AuthentiekPersonal Brand ondersteunen.
 13. 13. Positionering individu ( 4e cirkel in de afbeelding )De volgende stap op weg naar duurzame veranderingis het in lijn brengen van de innerlijke ambities enintenties met het persoonlijk gedrag. Het gaat hierbijom de wisselwerking tussen enerzijds uw ambities,intenties, bedoelingen, principes, normen en waardenen anderzijds de interpretaties/beleving van anderenwanneer je jezelf positioneert.Er bestaat altijd een moeilijk te accepterenspanningsverschil tussen de wijze waarop je jezelf ziet,wat je zelfbeeld is, wie je wilt zijn en de wijze waaropanderen je zien en beleven. Om te kunnen zijn zoals jein je innerlijke ambitie hebt verwoord, dien je ook teweten hoe anderen jou zien en wat ze van je denken.Je zelfkennis wordt hierdoor vergroot. Waardoor je instaat bent de effectiviteit van je handelen te verbeteren.Het gaat dus om de balans tussen enerzijds de innerlijke ambities (heeft met het hogerniveau van bewustzijn te maken) en het persoonlijk gedrag (heeft met het huidig handelen temaken) die moet worden bewerkstelligd.Formule voor goede persoonlijke actie en positioneringJe innerlijke ambitie en persoonlijke beeldmerk moeten in balans zijn met uw persoonlijkgedrag en acties ( afstemming met jezelf ) om in staat te zijn goed te HANDELEN.HANDELEN is ook van belang omdat je je vaardigheden op basis hiervan ontwikkelt encontinu nieuwe uitdagingen aanneemt.De juiste persoonlijke actie is hieronder in een formule verwerkt:Juiste Persoonlijke actie = innerlijke ambitie + authentiek persoonlijkbeeldmerk + handelen + afstemming met jezelf
 14. 14. Authentieke Organisatie OntwikkelingHet Authentieke Organisatie ontwikkeling model ( zie figuur 1 ) geeft inzicht in zowel dewijze waarop Authentiek Corporate Branding effectief ontwikkeld wordt als in de samenhangtussen de verschillende elementen.Dit model heeft een vergelijkbare basis als het Personal Branding model en moet op elkaaraansluiten ( match ). Met de ondersteuning van het Jump programma zorg je voor eencollectieve intrinsieke beweging in relatie tot een Hoger Organisatie doel.RESULTAAT: een organisatie waarin de verbinding van de persoonlijke waarden enambities van de medewerkers met de waarden en ambities van de organisatie, zorgen vooreen innerlijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie om klanten continu de beste waarde televeren.
 15. 15. Bedrijfsgegevens:Start ConnectingOprichter en Eigenaar: Erik Janssen ( 06-33700947)Adres kantoor: Torenallee 26-40Postcode: 5617 BDPlaats: EindhovenTel: 040 7879387Skype: erikjanssen7KvK-nummer Eindhoven: 17236240E-mail: welkom@startconnecting.nlWebsites: www.startconnecting.nlKlik Hier voor Routebeschrijving!Sinds kort ook gecertificeerd partnership met Jump Movement B.V.Klik hier voor meer info over het Jump programmaStart Connecting werkt met een Netwerk van aangeslotenprofessionele coaches en samenwerkende partners:

×