Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

упко младши 3

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

упко младши 3

  1. 1. „Ние, малките Брой 3 славейковци” Брой 3, 2010 март Заедно в слънчевия Кърджали На 06.03.2010 г., учениците от 2–в и 2-д клас проведоха „Ден на комшулука”, където представиха пред своите родители, гости и учи- тели работата си по проект „За- едно в слънчевия Кърджали”. Организирахме базар в сградата на Общината. /продължение на стр.2/ Ученици от 3клас изработихамартенички и ги подариха лично намалчуганите от дома за деца в не-равностойно положение от Детскицентър „Надежда”. Поздравиха ги скратка програмa и пролетна песен.Мартенички изпратиха и за пенсио-нерите от старческия дом и за де-цата от Детско отделение вболницата. Дома на здравето в РИОКОЗ откри своята дейност през 2010г. с първите си гости- учениците от I б клас при СОУ,,П.Р.Славейков" под мо- тото: ,,Ние се забавляваме и нещичко научаваме!". Учениците, които желаят да публикуват мате- риали могат да ги изпращат на е- мейла и сайта на вестника: upkomladshi@abv.bg http://upko.webnode.com/
  2. 2. Брой 3, 2010г. II Заедно в слънчевия Кърджали С помощта на на- шите учители и роди- тели продадохме играчките. Спечелихме 608 лева, които да- рихме безвъзмездно на децата от Детски център „Надежда”! По- сетихме Църквата „Ус- пение Богородично” и Джамията, където чухмеинтересни библейски истории. А денят на комшулука завърши с кулинарна изложба на ястия, пригот-вени от нашите родители. Разбира се, имаше много песни и танци!Ето какво споделиха:„Работата по проекта започна преди три месеца. Работихме заедно с нашите учи-тели: г-жа Андонова и г-жа Петрова. Радостни сме, че проекта ни е одобрен на национално ниво и за-минава на представяне в гр. Берлин, Германия! Надяваме се, че представянето ни на Европейскияфорум „Учители новатори към Майкрософт” в Берлин ще бъде оценено подобаващо!” 1 МАРТ- БЕЛИ, РУМЕНИ,ЧЕРВЕНИ, ВЕСЕЛИ, ЗАСМЕНИ! На 1 март всички ученици от 1-4 клас посрещнахме Баба Марта в нашите класни стаи.Тя ни закичи за здраве с ръчно изработени мартеници, а след това на двора прескачахме мар- тенския огън за здраве и да прогоним злите сили. Ерик Пеев - 4е клас Поздравления за отличното представяне! За трета година в нашето училище се про- Едис Мехмедали, Елица Георгиева,веждат състезания, организирани от СБНУ с уче- Кристиян Стоилов, Стиляна Иванованици от 1-4 клас. В В състезанието „Аз исъстезанието „Аз, природата числата” взеха участиеи светът” участваха общо 97 общо 210 ученика. С мак-ученика. С максимален брой симален брой 50 точки се50точки се класираха: класираха :Іклас- Алтай Мехмед, Жа- Іклас- Александра Сев-нета Ангелова, Инджи Ис- далинова, Антония Нико-маил, Кристиян Чолаков, лаева, Атанас Иванов,Мария Александрова, Ме- Гергана Георгиева,лике Адем,Мелтем Назми, Мария Александрова,Симге Мехмед Мария Пламенова,ІІклас- Атанас Терзиев, Ва- Метин Хасан, Симоналентин Христов, Пламенова.Деница Делчева, Йоана Ва- ІVклас- Кристиян Дамя-лериева, Кристиян Узунов, новМила Павлова Пожелаваме още по- добро представяне на сла-ІVклас- Андреа Щерев, Денис Мирчев, вейковци! МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР За първи път в училището ни се организиратурнир по математика. На 16 март учениците от 3клас участваха в математическото състезание.Явиха се 41 участници. Учениците решаваха за-дачите в актова зала №2. Много от състезателитеса печелили призови места в общоградски и об-ластни олимпиади. Задачите не отстъпваха потрудност. Поздравление за отличното им предста-вяне.
  3. 3. Брой 3, 2010г. IIIНие творим! НАЙ-ХУБАВИТЕ СТИХОВЕ ЗА Обичам си книгите полята и нивите, МАМАА от всичко повече обичам мама. Мойта мама е добричка,Радостта и тъгата тя е мила романтичка.с нея споделям, Често вкъщи е самичка,Мисля и се чудя, какво гледа тъжно мойта птичка.бих правил без нея! Джан Ридван -3е Но когато аз си дойда, бързо всичко се променя. Обичам мама, Мама весело поглежда, Обич към мама тя е най-голяма! мигом става много нежна.Аз обичам всичко: Красиви песни ми е пяла,Обичам луната, като малък ме люляла. Птичката хвърчи и скача,обичам тъмнината, Мамо, много си добричка! с песни къщата оглася,обичам планините, Грееш като слънце, а пък аз доволна и щастливаобичам светлините, в нашата къща си едничка! тихо в ъгъла се свивам.обичам и звездите! Ахмед-3еНо от всичко Аз обичам мама,най-обичам мама! Моя мъничка звездичка, с обич най-голяма!Много те обичам мамо! моя майчице добричка, Тя е винаги засмяна, Габриела -3е ти си ми едничка, мойта мила, мила мама ти си волна птичка! Нурел – 3е Мила мамо, ти си ми едничка, Ти ме грееш като слънце, Мила мамо, толкова си добра,едничка си ти на света! ти си въздухът за мен, красива и мила,Знаеш ли мамо, ти ухаеш като цвете, Благодаря, че си ме родила!как те обичам сега! ти си всичко за мен! Грижиш се за мен и ме обичаш,Обичам те,мила мамо Нурел – 3е и на фея ти приличаш!добра! Димитър Бойков-3е Александър -3е БАБА МАРТА БЪРЗАЛА... Баба Марта Бабо Марто, бързо ти ела МАРТЕНИЧКАС мартенички във ръце мартеничка ми за- Мартеничке бяла,влиза в нашето градче качи. бяла и червенаи започва ред по ред Да съм бял, мартеничке мила,да ни връзва мартеничките червен, румен колко си засмяна.безчет. и засмен! Щом децата те видят,Първо на децата На мама, тати, кака ще се закичат с тебвърза на ръката. също донеси за здраве и берекет! мартенички бели,Да са весели, засмени Радослав 4ж пъстри и червени.с бузки алени, червени. Да са здравиТя - Баба Марта се нарича и засмени На ръчичките пъпчици излизат.и всекиго обича! По главичките зелена трева расте. през цялата година, Илиян Каменов, Iг чак до догодина Що е то ? Радослав 4ж Енис Селимов
  4. 4. Брой 3 Брой 3, 2010г. IV Ние творим! ОТНОВО ПРОЛЕТ Е ДОШЛА! Пролетта е тъй прекрасна иде с чудна хубост и светлина. Птиците пеят, дърветата зеленеят, пролет красива, добре си дошла! Кокичето на двора, с белия калпак, размахва го на воля и те кани пак и пак! Пролет красива, добре си дошла Джан Ридван -3е Пролетта е нещо красиво. Пролетта дойдеСлънцето с нея държи се мило. и птичките запяха.Разцъфват цветчета и боси крачета. Цветята разцъфтяха.Крачетата започват танци и игри. Поляните покриха сеИзвива шарен гръб дъгата с пъстри цветове.лудуват там децата. Дойде и Баба Марта,И пак е пролет ,първа пролет мартенички върза.над паркове и над гори Радват се децата,спорят бели гълъби. играят на полятя.Птички красиви,пчелички работливи Ах, колко е красива пролетта!се усмихват често на такова нещо като Адлен IV вПролетта. Мадислава Одаджиева IV в Пролет иде слънце грее Пак царува ра- птички пеят тревата зеленее. достта Щъркел дългокрак пристигна тук при нас.Свърши бялата зима, Жабите в блататастопи се пухкавия сняг. почнаха веселбата.Идва пролетта любима, Зинети Йетим 4ептичките се връщат пак!Весели деца играят, О, пролет прекрасна,зеленеят млади листа, тъй бързо ти дойде!цветята отново ухаят, С теб долетяха пролетните птичкипак царува радостта и запяха славни песни всички! Джансел Дурмуш- 3е Александър -3е Пролетта е тъй прекрасна, с пролетния дъх е тя дошла. Всеки ден листата зеленеят, а пък птичките си пеят. Габриела -3е

×