Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Мет.обединение 1 4кл. -2012г.

1,017 views

Published on

Годишен отчет за работата на мет.обединение 1-4клас за 2011/2012г.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Мет.обединение 1 4кл. -2012г.

 1. 1. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
 2. 2. Информация за резултатите отучебно- възпитателната работа 2011 -2012 година
 3. 3. УчителиНачален етап
 4. 4. БРОЙ УЧЕНИЦИ 61 7I клас II клас III клас IV клас 170 168 137 142Ресурсноподпомаг ане 7 ученици
 5. 5. СПРАВКА ЗА ОТСЪСТВИЯТА I клас II клас III клас IV клас1 СРОК 2822 3008 1573 15262 СРОК 1974 2363 1009 954ГОДИШЕН 4796 5371 2582 2478БРОЙНЕИЗВИНЕНИОТСЪСТВИЯ - 1 - 13
 6. 6. Резултати от УВР по предмети II клас III клас IV клас БЕЛ 4.97 5.26 4.86 МАТЕМАТИКА 5.12 5.19 4.82 ЧО 5.25 5.11 4.82 ЧП 5.24 5.11
 7. 7. СРЕДЕН ГОДИШЕН УСПЕХ ПО КЛАСОВЕI клас II клас III клас IV клас 5,66 5.12 5.42 5.33 СРЕДЕН ГОДИШЕН УСПЕХ 1-4 клас
 8. 8. Брой ученици завършили с I клас II клас III клас IV класОТЛИЧЕН 112 78 75 80МНОГО ДОБЪР 27 49 39 40ДОБЪР 21 29 21 16СРЕДЕН 10 12 6СЛАБ - -
 9. 9. НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВЯНЕ ІV КЛАС Общ брой % явили се на Учебна година % неявили се на НВО уч-ци в ІV кл НВО 2011/2012 143 96.50% 3.50% година 2010/2011 147 98.63% 1.37% годинаРезултати по предмети общо за училището и сравнение със съответните резултати за страната между годините Учебен предмет Тестов бал за 2010/2011 година Тестов бал за 2011/2012 година ІV клас Тестов бал за Тестов бал за Тестов бал за Тестов бал за страната училището училището страната Български език и литература 16.95 14,10 18.07 14.53 Математика 16.72 13,74 15.99 14.18 Човекът и обществото 17.70 14,63 16.80 14.54 Човекът и природата 17.79 15,35 18.64 16.04 Общ среден бал: 17.29 14,45 17.38 14.83 Отличен 5,50 20 15 10 2011 ТБ СОУ 2011 ТБ Срана 5 2012 ТБ СОУ 2012 ТБ Страна 0 БЕЛ математика Човек и Човек и ОБЩ БАЛ общество природа
 10. 10. Резултати по паралелки Среден тестов Среден тестов бал Среден тестов бал Среден тестов СреденПаралелка бал по БЕЛ по МАТ по ЧО бал по ЧП тестов бал ІV а клас 15.06 13.88 14.44 17.25 16,16 Много добър 5,25 ІV б клас 17.83 14.50 19.61 19.61 17.89 Отличен 5,75 ІV в клас 18.59 17.36 18.00 19.41 18.34 Отличен 5,75 ІV г клас 18.09 18.27 17.45 19.00 18.20 Отличен 5,75 ІV д клас 19.27 15.68 15.32 18.77 17.26 Отличен 5,50 ІV е клас 18.94 17.24 17.00 18.47 17.91 Отличен 5,75 ІV ж клас 18.00 14.38 15.67 17.71 16.44 Много добър 5,25 20 18 Среден тестов бал по БЕЛ 16 14 Среден тестов бал по 12 МАТ 10 Среден тестов бал по ЧО 8 6 4 Среден тестов бал по ЧП 2 0 СРЕДЕН ТЕСТОВ БАЛ IV а IV б IV в IV г IV д IV е IV ж клас клас клас клас клас клас клас
 11. 11. Олимпиада „Знам и мога”- 4клас Лингвистично кенгуру- 3, 4 клас Мария Александрова Александрова 3 155т.Деница Веселинова 4е 52,5т. 87% Жанета Кирчева Ангелова 3 145т.Сезер Сезгин Мехмед 4в 51т. 85% Атанас Иванов Ников 3 100т.Валентин Красимиров Христов 4в 50т. 83% Мила Павлова Тодорова 4 145т.Мила Павлова Тодорова 4г 50т. 83% Адвие Нурай Салим 4 140т. Едже Аталай Бекир 4 130т. Любословие- 1-4клас 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Брой участници 32 25 1 11 Участници с максимален брой точки 8 4 1 2
 12. 12. ИНФОРМАЦИЯ а и за участие в състезания на СБНУ с д ат о е а ам ир ам ит ла т ув р , п ът у в у кв с щ об па Аз ет ис б чи зр зи зи Аз р о св А А А Ев 66 12 22 14 62Брой участници 62 9 2 1 0Участници с 2 1 4 10максимален брой 10 18точки 6 0 0 4 НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛЕН ТЕСТ 29 8
 13. 13. БЕЛ и МАТЕМАТИКА Входно/ изходно ниво I клас II клас III клас IV класвходно 4.44 4.56 5.05 4.39изходно 4.92 5.03 5.13 4.74 I клас II клас III клас IV класвходно 4.48 4.83 4.85 4.30изходно 5.08 5.02 5.11 4.98
 14. 14. КВАЛИФИКАЦИИ
 15. 15. ПРАЗНИЦИ
 16. 16. Сайт на главния учителhttp://slaveikovkj.webnode.com/

×