Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#Productivity s01 ep01

58 views

Published on

Добро утро,

Имам желание в рамките на 45 минути да си поговорим по какъв начин можем да подобрим работният си процес.
Темата в момента ми е изкключително интерес и ще се радвам да споделя опита си.
Ще си поговорим за продукти като Trello, Jira, Email tips and tricks.

Ще стартираме с две тестови събития през Март (20 Март) и Април (17 Април) и ако има интерес и аудитория ще продължим със сбирки всеки месец.

Как ще протече събитието:
Ще се съберем в Hangout / Youtube Live Stream.

Agenda:
20:00 - 20:15 - Презентационна част
20:15 - 20:45 - Дискусионен панел

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

#Productivity s01 ep01

 1. 1. G O O D D AY
 2. 2. W H Y ?
 3. 3. M I N D S E T
 4. 4. “ S H E T R A I N E D T W O T I M E S E V E RY D AY A N D T O O K C O P I O U S N O T E S D U R I N G C L A S S . S H E B E AT A L L T H E W H I T E B E LT S I N C L A S S , A N D A F T E R H E A WA R D E D H E R T H E B L U E B E LT, S H E W O N H E R F I R S T T O U R N A M E N T B Y S U B M I T T I N G A G I R L W H O H A D B E E D B E E N T R A I N I N G F O R T H R E E Y E A R S ” I M A G E S O U R C E : A M A Z O N . C O M
 5. 5. H A R D WA R E
 6. 6. M A C B O O K P R O W I T H T O U C H B A R Image source: cio.com
 7. 7. Q U I E T C O M F O R T 3 5 W I R E L E S S H E A D P H O N E S I I Image source: bose.com
 8. 8. E M A I L S
 9. 9. Image source: radicati.com
 10. 10. [ A C T I O N I T E M ] O R [ A C T I O N R E Q U I R E D ] U S E T H E S E T O I N D I C AT E T H AT Y O U N E E D S O M E T H I N G D O N E . E X : U P D AT E S T O T H E P R O P O S A L [ A C T I O N R E Q U I R E D ]
 11. 11. [ T I M E S E N S I T I V E ] T H I S E N C O U R A G E S T H E R E C I P I E N T T O O P E N Y O U R E M A I L , A S T H E C O N T E N T S W I L L N O L O N G E R B E R E L E VA N T O R A C T I O N A B L E S O O N . E X : [ T I M E S E N S I T I V E ] L A S T C H A N C E T O R S V P F O R T U E S D AY ’ S L U N C H & L E A R N
 12. 12. [ U R G E N T ] E X : [ U R G E N T ] F I N A L A P P R O VA L N E E D E D B Y 3 P M
 13. 13. [ P L E A S E R E P LY B Y ( D AT E ) ] E X : Q U A R T E R LY F E E D B A C K S U R V E Y [ P L E A S E R E P LY B Y J U N E 3 0 ]
 14. 14. G I T
 15. 15. I M P L E M E N T I N G A S T R O N G C O D E - R E V I E W C U LT U R E
 16. 16. Knowledge transfer Increased Team Awareness Finding Alternative Solution
 17. 17. A S A N A U T H O R , P R O V I D E S U F F I C I E N T C O N T E X T 2 PA R A G R A P H S
 18. 18. A S A R E V I E W E R , A S K D O N ' T T E L L O F F E R C O M P L I M E N T S O V E R C O M E N E G AT I V I T Y B I A S B E P O S I T I V E
 19. 19. what do you think about..? did you consider...? can you clarify...?

×