Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 D-HYDRO, Wat is uit de pijplijn gekomen - Meijer

540 views

Published on

Presentatie door Didrik Meijer, Deltares, op het D-HYDRO Symposium 2019, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Woensdag, 19 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 D-HYDRO, Wat is uit de pijplijn gekomen - Meijer

 1. 1. D S D - N L 2 0 1 9 , D - H Y D R O S u i t e - U r b a n D-HYDRO, Wat is uit de pijplijn gekomen? Didrik Meijer
 2. 2. Inhoud • Waar staan we nu? • 2D modellen vs 1D-2D modellen • D-HYDRO in de praktijk (Peter van Hoof, Waterfeit adviseurs) DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 3
 3. 3. Prototype D-HYDRO Suite - Urban • Import riooldata vanuit GWSW bestanden • Controle mogelijkheden network • Toevoegen 2D-model • Koppelen 1D- met 2D-modellen op put, kolk en/of dak • Uitvoeren berekeningen • Visualiseren resultaten DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 4
 4. 4. GWSW DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 5 Knopen UNI_IDEPUT_IDEKNP_XCO KNP_YCO CMP_IDEMVD_NIVKNP_BOKKNP_BREKNP_LEN 10634 10634 145843 427137.8 2.66 0.27 1500 1500 1 1 145830.1 427126.7 3.31 0.75 1000 1000 10BBB110BBB1 145848.7 427141.5 2.37 -0.36 1500 1500 10635 10635 145835.3 427144.7 2.99 0.27 1000 1000 10636 10636 145827.7 427150.6 2.92 0.56 1000 1000 10637 10637 145858.9 427176.4 2.56 0.83 1000 1000 10638 10638 145893.4 427204.8 2.64 0.79 1000 1000 Verbindingen UNI_IDE KN1_IDE KN2_IDE BOB_KN1BOB_KN2VRB_LENINZ_TYP PRO_IDE Lei1 10634 1 0.8 0.75 16.94 GMD EIV500 Lei2 10634 10BBB1 0.27 0.27 6.86 GMD BET1000 Lei3 10635 10634 0.27 0.27 10.33 GMD BET600 Lei4 10636 10635 0.56 0.5 9.69 GMD PVC500 Lei5 10637 10636 0.83 0.8 40.52 GMD BET500
 5. 5. Import GWSW DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 6
 6. 6. Multiple data editor DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 7
 7. 7. Toevoegen 2D-network DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 8
 8. 8. 1D-2D kolken-putten DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 9
 9. 9. Resultaten DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 10
 10. 10. Verschillen 1D, 2D, 1D-2D modellen • 1D: Geeft een beeld van de locaties waar de capaciteit van de riolering te klein is • 2D: Geeft een indicatie van de risico’s maar: • Overschat wateroverlast: In kom-vormige gebieden In de omgeving van overstorten Boven aan hellingen • Onderschat wateroverlast: Op overgang van hellend naar vlak DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 11
 11. 11. Maaiveld in kom DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 12 2D-model met 20 mm infiltratie 1D-2D-model
 12. 12. Situatie in de buurt van uitstroompunten DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 13 2D-model met 20 mm infiltratie 1D-2D-model
 13. 13. Bovenstroom van een helling DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 14 2D-model met 20 mm infiltratie 1D-2D-model
 14. 14. Vervolg • Opnemen functionaliteiten prototype in beta version • Optimaliseren performance • Focus koppeling riool-oppervlaktewater DSD-NL2019,D-HYDROSuite-Urban 15
 15. 15. terug  sluiten  D S D - N L 2 0 1 9 , D - H Y D R O S u i t e - U r b a n 16

×