Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 Koppeling iMODFLOW-MetaSWAP-D-Flow FM - Hummel

1,047 views

Published on

Presentatie door Stef Hummel, Deltares, op de iMOD Gebruikersdag 2019, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Dinsdag, 18 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 Koppeling iMODFLOW-MetaSWAP-D-Flow FM - Hummel

 1. 1. i M O D G e b r u i k e r s d a g 2 0 1 9 Koppeling iMODFLOW – MetaSWAP - D-Flow FM Stef Hummel
 2. 2. iMODGebruikersdag2019 2 Integraal modelleren: open water/onverzadigde zone/grondwater Partners: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg, Deltares, Alterra ‘Proeftuin Zuid’: ‘De Raam’, Waterschap Aa en Maas Ontwikkeling van een geïntegreerd modelinstrument Toepassing voor stroomgebied De Raam Onderdeel van het Programma Lumbricus https://www.programmalumbricus.nl
 3. 3. Integraal modelleren: open water/onverzadigde zone/grondwater • Gebruikte modellen: • D-Flow FM (D-HYDRO Suite) Open water, 1D en 2D (kanalen en geïnundeerde gebieden) Deltares • MetaSWAP Onverzadigde zone Wageningen Environmental Research (WUR) • iMODFLOW Grondwater USGS/Deltares • ‘Driver’ Gegevensuitwisseling na elke model tijdstap, afgeleid van de driver voor NHI Nederlands Hydrologisch Instrumentarium iMODGebruikersdag2019 3 Driver MetaSWAP - lib iMODFLOW - lib D-Flow FM - DLL
 4. 4. Gegevensuitwisseling, variabelen (1) iMODGebruikersdag2019 4 Bepaald door MODFLOW Bepaald door MetaSWAP Bepaald door D-Flow FM
 5. 5. Gegevensuitwisseling, variabelen (2) iMODGebruikersdag2019 5 iMODFLOW Bergingop maaiveld MetaSWAP D-Flow FM Flux tussen verzadigdeen onverzadigdezone Peil 1D- waterloop Grondwaterstand Waterpeilop maaiveld Freatische bergings- coëfficient Beregenings- vraag Gerealiseerde beregening Beregenings- vraag Gerealiseerde beregening Neerslag Verdamping Drainage en infiltratie (1D-kanalen), Voorspelden gerealiseerd
 6. 6. Gegevensuitwisseling, locaties (1) iMODGebruikersdag2019 6 iMODFLOW/MetaSWAP-gridcel (MetaSWAP-SVAT bovenop MODFLOW kolom) MetaSWAP-SVAT iMODFLOW kolom iMODFLOW kolom met een river-element bovenop D-Flow FM gridpunt (‘node’) D-Flow FM 1D link Toewijzing van waterpeilen (n:1) van D-Flow FM knopen naar iMODFLOW riviercellen Aansluiting knoop op river-element
 7. 7. Gegevensuitwisseling, locaties (2) iMODGebruikersdag2019 7 iMODFLOW/MetaSWAP-gridcel (MetaSWAP-SVAT bovenop MODFLOW kolom) MetaSWAP-SVAT iMODFLOW kolom iMODFLOW kolom met een river-element bovenop D-Flow FM gridpunt (‘node’) D-Flow FM 1D link Toewijzing fluxen (n:1) van iMODFLOW riviercellen naar D-Flow FM knopen (n:1) Aansluiting river-element op knoop
 8. 8. Gegevensuitwisseling, tijdstap-volgorde iMODGebruikersdag2019 8 V1D iMODFLOW MetaSWAP D-Flow FM T=t T=t+1V1D h2D hmf h1D,t BnB1 A1 Cn C V'ber,tot=Vber,Σ1:n qoz→vz Bfrea Gevraagde flux Gerealiseerde flux
 9. 9. Testcase: Hoge Raam (1) iMODGebruikersdag2019 9 SOBEK 2 model
 10. 10. Testcase: Hoge Raam (2) iMODGebruikersdag2019 10 iMOD D-HYDRO Suite SOBEK 2 model D-Flow FM model Koppeling D-Flow FM → iMODFLOW MetaSWAP
 11. 11. Testcase: Hoge Raam (3) • Status aan het eind van 2018: • Alle componenten zijn ontwikkeld • De software is getest en gevalideerd op een klein testmodel • De aanpak van voorspelde versus gerealiseerde infiltratie werkt goed • De modelschematisaties voor de Hoge Raam zijn gemaakt (op sturing na) • Acties in 2019: • Valideren van de gerealiseerde koppeling • Uitbreiding iMODGebruikersdag2019 11
 12. 12. Ontwikkelingen 2019 • Valideren van de gerealiseerde koppeling: • Resultaten huidige model De Hoge Raam analyseren • Toevoegen van bestaande feedback control voor stuwen • Genereren waterbalansen per subdomein en voor het model als geheel • Verdere ontwikkelingen: • Toevoegen van peilgestuurde drainage • MetaSWAP SVAT’s van één afwateringseenheid koppelen aan 1D-waterloop van D-Flow FM (voorlopig zonder vertraging) • On-the-fly checks op uitwisselingsfluxen • Van 'prototype' naar ‘executable’ bruikbaar binnen Lumbricus iMODGebruikersdag2019 12
 13. 13. terug  sluiten  i M O D G e b r u i k e r s d a g 2 0 1 9 13 Bedankt voor uw aandacht. Vragen? stef.hummel@deltares.nl

×