Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 D-HYDRO voor waterschappen, pilots uit het TKI ontwikkelproject - Intro - Verhoeven

543 views

Published on

Presentatie door Govert Verhoeven, Deltares, op het D-HYDRO Symposium 2019, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Woensdag, 19 juni 2019, Delft.

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DSD-NL 2019 D-HYDRO voor waterschappen, pilots uit het TKI ontwikkelproject - Intro - Verhoeven

  1. 1. D - H Y D R O S y m p o s i u m 2 0 1 9 D-HYDRO voor waterschappen, pilots uit het TKI ontwikkelproject Govert Verhoeven
  2. 2. D-HYDROSymposium2019 2
  3. 3. D-HYDRO symposium 2018, waar stonden we toen? 2D toepassing D-HYDRO voor landelijk gebied: • Wateroverlast door extreme neerslag • Inundatie door dijkdoorbraken met prototype bresgroei functionaliteit D-HYDROSymposium2019 3Water op maaiveld kaart, Groesbeek Inundatie Bommelerwaard t.g.v. dijkdoorbraak Maas
  4. 4. Waar staan we nu? • Nieuwe projecten en pilots uitgevoerd met D-HYDRO voor Waterschappen • Groeiende D-HYDRO gebruikersgroep én investeerders onder de Waterschappen en adviesbureaus • Groot software ontwikkeltraject D-HYDRO gestart, gericht op Rural, Hydrology en Urban → Uitgebreide toelichting in Break out sessie: D-HYDRO ontwikkelingen voor regionale toepassingen Betrokken investeerders D-HYDRO voor waterschapstoepassingen

×