Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 1D2D overstromingsmodelleren met D-HYDRO Suite - Van Dam

561 views

Published on

Presentatie door Arthur van Dam, Deltares, op het D-HYDRO Symposium van de Deltares Software Dagen - Editie 2017 (DSD-NL 2017).

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2017 1D2D overstromingsmodelleren met D-HYDRO Suite - Van Dam

 1. 1. 1D2D overstromingsmodelleren met D-HYDRO Suite Arthur van Dam, Deltares Software Center D-HYDRO Symposium 2017
 2. 2. Overstromingsmodellering? • Kust • Rivieren • Landelijk • Steden
 3. 3. Vraag uzelf af: 1. D-HYDRO Suite: wat kan ermee, en wat kan ik ermee? 2. 1D2D-modellering: waarom zou ik dat moeten willen?
 4. 4. Kennis uit onderzoeksprojecten Next Generation Hydro Software-project 3Di-project
 5. 5. 1D2D: van onderzoek naar ondersteund product
 6. 6. D-HYDRO modules D-HYDRO Suite • D-Flow FM (1D, 2D, 3D) • D-Real Time Control • D-Water Quality • D-Morphology • D-Waves • D-Hydrology (Meer in de dagafsluiting)
 7. 7. D-Flow Flexible Mesh (FM) Het rekenhart onder D-HYDRO Combineert technieken uit Delft3D-FLOW en SOBEK-FLOW Eindige volumes op flexibele grids 2009-2012: 1D+2D(+3D), parallel/cluster versie, waterkwaliteit. 2013-2017: validatie, (urban) flooding, 3D, morfologie en golven Flexible Meshes: Gestructureerde en driehoeksgrids • lokale gridverfijningen • Integrale koppeling met 1D D-Flow Flexible Mesh (FM)
 8. 8. 1D-2D: verschillende toepassingsmogelijkheden
 9. 9. 1D-2D: optie 1: Longitudinaal Kust – Rivier – Estuarium – Reservoir – Stroomgebied
 10. 10. 1D-2D: Optie 2: Lateraal Rivier – Estuarium
 11. 11. 1D-2D: Optie 3: Embedded Rural
 12. 12. 1D-2D: Optie 4: Verticaal gestapeld: riolering Urban
 13. 13. Longitudinal (Meer info: Arthur van Dam, Tony Minns, Willem Ottevanger)
 14. 14. Waarom 1D2D longitudinaal? • In grote gebieden: hoogwatergolven bovenstrooms snel 1D doorrekenen. • De 2D gridresolutie enkel gebruiken daar waar nodig voor de inundatievraagstukken. • Bovenstroomse randcondities daar neerleggen in het model waar ze ook gemeten zijn.
 15. 15. (Meer info: Anke Becker) NL D B GRADE Rijn  voor gebruik in WBI2023 en OI2018  1D2D-aanpak nodig vanwege grootte modelgebied  uitbreiding naar bovenstrooms (tot aan Basel) gepland Nieuw model voor Generator of Rainfall And Discharge Extremes (GRADE) Lateral
 16. 16. GRADE Rijn  Overstroming vanuit de rivier  SOBEK 3: 1D gedeelte via SOBEK/CF, 2D gedeelte via D-Flow FM  D-HYDRO: één 1D2D D-Flow FM model: makkelijker koppelen, overzichtelijke modelbestanden. Nieuw model voor Generator of Rainfall And Discharge Extremes (GRADE)
 17. 17. D-HYDRO? En SOBEK dan? D-HYDRO: overkoepelende suite met daarin ook SOBEK: 1D en RR. Inundatiemodellering gebeurt onder de motorkap nu al met Flexible Mesh. Beschikbare functionaliteit: • Waterkwaliteit • Rainfall-runoff • RTC (sturing) • FEWS (operationeel) • Los 1D ook mogelijk • Direct lokaal rekenen • En ook: export naar cloud/cluster-berekening
 18. 18. Waarom 1D2D lateraal? • Bij echt grote (inter-)nationale modellen: rivieren in snel doorrekenen op hun 1D dwarsprofielen, zonder onnodig veel 2D gridresolutie. • Enkel in gebieden met overstromingsrisico 2D grids langs de dijk- kruinen neerleggen.
 19. 19. Kockengen-inundatie-model (presentatie 15:45) Embedded
 20. 20. (Meer info: Anke Becker, Arthur van Dam, Jurjen de Jong) BfG ‘Havel’ project 2016 Embedded
 21. 21. BfG ‘Havel’: bovenstroomse waterberging van Elbe-water 28 juni 2017
 22. 22. BfG ‘Havel’ 2017: behoefte aan zelf 1D2D modelleren “Die 1D-Elemente im Bereich der Gräben mit geringerer Breite als die Gitterauflösung unter-stützen die realitätsnahe Strömungsausbreitung im Hochwasserfall.” “[..] the 1D-elements will be a central topic on our open-wishes-lists”
 23. 23. Waarom 1D2D embedded? • Snelle 1D berekening als er geen inundatie of wateroverlast is. • Nauwkeuriger berekening afvoergolven in 1D, zonder daar heel veel 2D resolutie in te hoeven stoppen. Gebruik van realistische ruwheidswaardes. • 2D grid resolutie kan neergelegd worden, precies waar de detailvragen het meest belangrijk zijn. • En überhaupt 1D: systeemwerking van beheersgebied werkt goed in 1D (peilbeheer, kunstwerkensturing)
 24. 24. Gedistribueerde neerslag-afvoer met 2D …of…
 25. 25. Gedistribueerde neerslag-afvoer met 1D-2D Vertical stacked: sewer
 26. 26. STOWA Benchmark Inundatiemodellen Momenteel loopt een benchmark-studie uitgezet door de STOWA. • Vergelijking van 6 (9) modelleerpakketten • Lijst van beschikbare functionaliteiten/inzetbereik per pakket • 7 validatiecasussen Hierin zit ondermeer een rioleringsbuis-casus. (Meer info: Govert Verhoeven)
 27. 27. Waarom 1D2D urban? • 1D uiteraard: riolering. • Waarom 2D? Gedistribueerde neerslag-afvoer, hydrologie, gedetailleerde berging op maaiveld.
 28. 28. Meer stedelijk in presentatie om 11:45
 29. 29. User interface en visualisatie
 30. 30. Delta Shell: toegang tot alle modeldetails/invoer Modelcontrole wordt nog belangrijker bij integrale modellering. (File-based en details tot op discretisatieniveau)
 31. 31. Postprocessing in QGIS, Google Earth, … QGIS Crayfish plugin Meer info 1D2D break-out sessie vanmiddag.
 32. 32. Snel, goed en mooi Communicatie en verkenning: realistische modelweergave Interactief modelleren: nog steeds hetzelfde model/rekenhart eronder.
 33. 33. Urban flood – Groningen, The Netherlands Bay modelling – San Francisco, USA Estuarine – Western Scheldt, The Netherlands Urban flood – Rotterdam, The Netherlands 3D visualisatie, gaming technieken
 34. 34. Gedetailleerde waterdieptes op high-res AHN-3 2D + 1D Visualisatie o.b.v. berekende volume- berging, dus geen ‘GIS-operatie’
 35. 35. Vragen?

×