Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 03 2010 Presentatie Kick Off R&Dplan Stichting E Laad.Nl

1,065 views

Published on

Presentation about the R&D project of foundation e-laad.nl to develop a integrated charging system for EV\'s

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01 03 2010 Presentatie Kick Off R&Dplan Stichting E Laad.Nl

 1. 1. Kick-off R&D traject stichting e-laad<br />01-03-2010<br />J. de Reuver<br />
 2. 2. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />2<br />Agenda<br />12:30 Introductie e-laad (Arie Leppink)<br />12:45 Achtergrond schets R&D traject stichting e-laad (Joury de Reuver)<br />13:15 Toelichting doelstelling werkgroepen deel 1 (Joury de Reuver)<br />14:30 PAUZE<br />14:45 Toelichting doelstelling werkgroepen deel 2 (Michel Bayings en Joury de Reuver)<br />15:15 Workshop next steps per werkgroep<br />16:30 Plenaire feedback net steps<br />17:00 afsluiting<br />
 3. 3. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />3<br />Leden van de stichting<br />
 4. 4. a. het op korte termijn kunnen bijdragen aan het succes van de elektrische auto door een uniforme, landelijk dekkende, algemeen toegankelijke en laagdrempelige infrastructuur van oplaadpunten te realiseren;<br />b. het coördineren van de activiteiten die essentieel zijn om in de periode tweeduizend negen tot tweeduizend twaalf te komen tot maximaal tienduizend (10.000) oplaadpunten voor elektrische auto’s; <br />c. het vervullen van een kritische rol bij het verzamelen en beoordelen van informatie en meetdata, verkregen bij de oplaadpunten tussen de gebruikers van de stichting dan wel van de beschikbaar gestelde oplaadpunten bij derden, indien en voor zover het verzamelen en beoordelen van de meetdata niet tot de wettelijke taken van een netbeheerder behoort;<br />d. de informatie over elektrisch autorijden en omgang met de laadinfrastructuur beschikbaar maken door middel van het publiceren van deze gegevens op de website van de stichting.<br />(Bron: Statuten E-Laadnl 13 aug 09 schoon doc 20 augustus)<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />4<br />Stichtingsdoelstelling<br />
 5. 5. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />5<br />Beleid<br />Alleen publiek toegankelijke locaties<br />Alleen publiek terrein (gemeenten, V&W)<br />Laadpunten zijn voor iedereen toegankelijk, die lid is<br />Één laadpunt per 10.000 inwoners, aan te vragen door gemeenten<br />Laadpunt volgt auto<br />Één laadpas per elektrisch voertuig<br />€100,- per laadpas voor 2010<br />
 6. 6. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />6<br />Organisatie e-laad.nl<br />
 7. 7. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />7<br />Taakverdeling partijen<br />Aansluiten<br />Meetverantwoordelijke<br />Plaatsen laadpunten<br />Inkoop elektriciteit<br />Verkoop laadabonnementen<br />Afspraken gemeenten<br />Uitwisselen data<br />Netbeheerder<br />Stichting e-laad.nl<br />Netbeheer Nederland<br />Ontwikkeling marktmodel<br />Standaardisatie afspraken<br />Gezamenlijke ontwikkeling<br />
 8. 8. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />8<br />Uitdagingen<br />
 9. 9. Verkoopvolume<br />Standaardisatie<br />Tijd (creëren van efficiënte productiemethodes)<br />internationale inkoopcombinaties<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />9<br />Kostprijs ontwikkeling<br />
 10. 10. Deel 2<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />10<br />
 11. 11. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />11<br />Huidige laadpunt<br />
 12. 12. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />12<br />
 13. 13. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />13<br />Reeds geplaatst<br />
 14. 14. Feiten en cijfers<br />Op dit moment in Nederland enkele honderden elektrische auto’s<br />Geplaatst door stichting e-laad.nl op 23-02-2010  26<br />Aantal actieve gebruiker bij stichting e-laad.nl op 23-02-2010  70<br />Te plaatsen door stichting e-laad.nl in 2010  1.000<br />Te plaatsen door stichting e-laad.nl in 2011  3.000<br />Te plaatsen door stichting e-laad.nl in 2012  6.000<br />Aantal elektrisch auto’s in 2020 Ruim een miljoen volgens het kabinet<br />Verhouding oplaadpunten/auto’s 1 auto staat tot 1,4 laadpunten<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />14<br />
 15. 15. ID key en BackOffice ontwikkelen<br />contacten onderhouden met leveranciers<br />specificaties beschrijven<br />het vormen van een nationaal loket voor aanvragen voor technische eisen die voor oplaadpunten gelden;<br />het coördineren van het uitwisselen van belastingprofielen van individuele oplaadpunten tussen de deelnemers van de stichting;<br />het in samenwerking met Netbeheer Nederland, ontwikkelen en beschikbaar stellen van de technische eisen waar (gestandaardiseerde) openbare oplaadpunten aan moeten voldoen;<br />het in samenwerking met Netbeheer Nederland aandragen van belangrijke informatie en ervaringen met betrekking tot beperkingen en mogelijkheden voor balancering.<br />Bron: Pvae-laadnl 2010 DEF<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />15<br />R&D doelstellingen<br />
 16. 16. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />16<br />Organisatie R&D<br />Overall voortgang <br />Gevraagde besluiten<br />Change Management items<br />Kwesties en geschillen <br />
 17. 17. institutioneel niveau in het Stichtingbestuur en beleidscommissie<br />met projectpartners op basis van samenwerkingsovereenkomsten en partnerships<br />met experts van bedrijven in de werkgroepen<br />de vergaderingen van de werkgroepen worden periodiek afgewisseld met open innovatiebijeenkomsten<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />17<br />Samenwerking<br />
 18. 18. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />18<br />Hoofdvraag blackbox<br />WG Blackbox 1<br />Welke functionaliteiten kunnen we kosteneffectief in een universele hardware eenheid (blackbox) integreren?<br />
 19. 19. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />19<br />WG Blackbox 1<br />
 20. 20. Integratie in bestaand straatbeeld<br />Goedkoop<br />Schaalbaar<br />Toekomstbestendig<br />Onderhoudbaar<br />Functioneel<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />20<br />Doelstelling blackbox<br />
 21. 21. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />21<br />WG Blackbox 2<br />
 22. 22. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />22<br />Samenstelling WG<br />Stichting E – Laad (projectleider)<br />Specialisten netwerkbeheerders op kennisdomein van onderhoud, plaatsing en beheer<br />specialisten netwerkbeheerders/ netbeheer Nederland op het kennisdomein van bemetering en smart grid<br />specialisten netwerkbeheerders op het kennisdomein van standaarden en beveiliging<br />systeemintegrator en producent Alfen<br />systeemintegrator Logica<br />KEMA<br />Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)<br />?<br />
 23. 23. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />23<br />Communicatie protocol<br />Middels welk protocol kan het laadpunt slim en efficiënt communiceren met het centrale systeem?<br />
 24. 24. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />24<br />
 25. 25. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />25<br />Doelstelling protocol<br />Specificeren van het protocol tussen laadpunt en centraal systeem<br />Inventarisatie van de informatiebehoefte<br />Richting geven aan ontwikkelaar<br />Kostenreductie<br />Uniformiteit<br />Aanzet voor een Nederlandse standaard (NTA)<br />
 26. 26. specialisten netwerkbeheerders op kennisdomein van telemetrie en energie-automatisering<br />Netbeheer Nederland<br />systeemintegrator centraal systeem Logica<br />system integrator laadpunten Alfen<br />Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)<br /> Stichting E – Laad<br />KEMA<br />?<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />26<br />Samenstelling WG<br />
 27. 27. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />27<br />Pilot communicatie auto laadpunt<br />Met welk protocol kan er, rekening houdend<br />met Europese communicatieprotocollen, gecommuniceerd worden ten aanzien van identificatiegebruiker, beveiliging van het laadproces, informatievoorziening vanuit de auto naar het netwerk, sturing en regulatie laadpatroon auto?<br />
 28. 28. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />28<br />Pilot communicatie auto laadpunt<br />
 29. 29. Bestaande (inter)nationale werkgroepen<br />Bestaande protocollen<br />Testen en ontwikkelen<br />Integratie in de blackbox<br />Implementatie<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />29<br />Doelstelling<br />
 30. 30. specialisten netwerkbeheerders op gebied van smart grid<br />producent Alfen<br />Logica<br />KEMA<br />Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)<br />ATC<br />Build Your Dreams (DYB)<br />Mitsubishi<br />Stichting E – Laad<br />?<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />30<br />Samenstelling WG<br />
 31. 31. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />31<br />Communicatie technologie<br />Rekening houdend met een toekomstscenario van communicatie van miljoenen laadpunten met het centrale systeem, welke communicatietechnologie is dan geschikt en financieel aantrekkelijk? <br />
 32. 32. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />32<br />
 33. 33. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />33<br />Doelstelling<br />Opstellen van de functionele specificaties communicatietechnologie<br />Onafhankelijkheid<br />bandbreedte<br />Betrouwbaarheid<br />Storingsgevoeligheid<br />Opstellen van communicatiebeleid<br />Afstemmen met lopende onderzoeken<br />Uitvoeren van pilots<br />
 34. 34. communicatiespecialisten van de betrokken netbeheerders<br />netbeheer Nederland<br />T Mobile<br />KPN<br />Vodafone<br />Aspyder<br />KEMA<br />Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)<br />Stichting E – Laad<br />?<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />34<br />Samenstelling WG<br />
 35. 35. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />35<br />Centraal systeem<br />De ontwikkeling van een centraal systeem welke is voorbereid op alle mogelijk komende ontwikkelingen op het gebied van laadpunten, regulering, marktmodellen en/of andere onvoorziene zaken die impact kunnen hebben?<br />
 36. 36. No. 36<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />Doelstelling<br /><ul><li> We willeneen open de-facto standaardzetten op het gebied van infrastructuurvoorelektrischrijden in het publiekedomein
 37. 37. Het centraalsysteem (CiMS) is gericht op monitoring en controle van de infrastructuur en het verwerken van de transacties, omdezestandaard te ondersteunen</li></ul>De focus ligt op het publiekedomein in Nederland, maar het systeemmoetmogelijkhedenbiedenomanderesystemen en netwerken te ondersteunen en verbindenbinnen en buiten Nederland, publiek en commercieel. <br />(= Interoperabiliteit)<br />Het uiteindelijkedoel is omelektrischrijden breed te ondersteunen en te stimuleren (wegnemen van bezwaren in de infrastructuur)<br />
 38. 38. No. 37<br />Waarde keten<br />Infra & Transaction management<br />Mobile smart grid<br />Chargepoint supplier<br />Back office systems<br />Waardeketen – waarhebben we het over<br />Energy supplier<br />Supplier<br />Etc.<br />Energy grid<br />kWh meter<br />Consumer<br />Lease company<br />Owner/operator<br />Public area: DNO/Grid owner<br />Private area: area owner<br />DNO/Grid owner<br />Energy supplier<br />Meter owner<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />
 39. 39. Kritische succes factoren<br />INTERNATIONAAL (cross border usage)<br />PRIVACY WAARBORGEN<br />KEUZE<br />STANDAARDEN (plug, ID, etc)<br />VEILIGHEID<br />EENVOUD<br />BESCHIKBAARHEID LAADPUNTEN<br />BENEFITS<br />No. 38<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />
 40. 40. No. 39<br />Uitdagingen<br />Autorisatie met uniform standaardsysteem (device onafhankelijk)<br />Gebruikersuitverschillendelanden, met verschillende devices<br />Infra & Transaction management<br />Mobile smart grid<br />Chargepoint supplier<br />Back office systems<br />Uniformestandaardmanier van communicatie met infra management systeem, onafhankelijk van merk of type paal<br />Energy supplier<br />Supplier<br />Uitwisseling van data mogelijk met verschillende infra systemen (nationaal EN internationaal)<br />Etc.<br />Energy grid<br />Communicatie met alle types en merkenelektrische auto’s<br />kWh meter<br />Consumer<br />Lease company<br />Owner/operator<br />Public area: DNO/Grid owner<br />Private area: area owner<br />DNO/Grid owner<br />Energy supplier<br />Meter owner<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />
 41. 41. No. 40<br />Uitdagingen<br />Laadpunt<br />management<br />Mobile smart grid<br />Infra & Transaction management<br />CiMS*<br />Portals<br />user<br />Interaction<br />feedback<br />Energy supplier<br />Infra <br />management<br />Open<br />Interface<br />Back office<br />systems<br />Supplier<br />Open<br />Charge point interface<br />Open<br />Interface<br />CiMS<br />Open<br />User <br />(ID) <br />inter<br />face<br />Etc.<br />Charging action management<br />Energy grid<br />Roaming interfaces<br />Charging action control<br />kWh meter<br />Consumer<br />Lease company<br />Owner/operator<br />Public area: DNO/Grid owner<br />Private area: area owner<br />DNO/Grid owner<br />Energy supplier<br />Meter owner<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />
 42. 42. No. 41<br />Nieuw release<br />Belangrijkstefuncties<br />CiMS*<br />Portals<br />Chargepoint interface:<br /><ul><li>ontvangautorisatieaanvragen
 43. 43. ontvangtransactie data
 44. 44. stuurautorisatie ID’s en updates
 45. 45. stuur en ontvang status
 46. 46. stuuronderhoud info</li></ul>Infra <br />Management<br />(Remote) control & monitoring<br />Backoffice interface:<br />Belangrijkstedoelgroep: energy leveranciers, waarklantenzichaanmelden<br />Sturen en ontvangen:<br /><ul><li>transactieinformatie
 47. 47. ID informatie</li></ul>Open<br />Interface<br />Back office<br />systems<br />Open<br />Charge point interface<br />Charging action management<br />Roaming interfaces<br />-> Single point of failure<br />Specialeaandachtvoor:<br /><ul><li>betrouwbaarheid
 48. 48. schaalbaarheid</li></ul>CiMS* = Chargepoint Interactive Management System<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />
 49. 49. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />Circle of CIMS<br />Critical Success Factors<br />42<br />
 50. 50. Belangrijkste eigenschappen<br />veeldata uitwisseling<br />Schaalbaarheid<br />Flexibiliteit<br />Juistheid en volledigheid<br />ONDERDELEN<br />Processing<br /><ul><li>Alerting
 51. 51. Reporting
 52. 52. Dashboarding
 53. 53. Portal access (user roles, etc)
 54. 54. System monitoring</li></ul>Interfacing<br /><ul><li>Charge point interface
 55. 55. Event processing layer
 56. 56. Internal components
 57. 57. Backoffice</li></ul>Data management<br /><ul><li>Card management
 58. 58. Charge point management and control
 59. 59. Transaction monitoring
 60. 60. Audit and logging
 61. 61. User and admin management</li></ul>Web portals<br /><ul><li>Public
 62. 62. Electricity suppliers
 63. 63. Charge point operators </li></ul> (with split for infra and transactions)<br /><ul><li>Call center user
 64. 64. System admin and user admin</li></ul>Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />
 65. 65. No. 44<br />CIMS componenten<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />
 66. 66. Logica (projectleiderschap)<br />Alfen<br />innovatiespecialisten netwerkbeheerders<br />Stichting e-laad<br />?<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />45<br />Samenstelling WG<br />
 67. 67. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />46<br />Interoperabiliteit<br />Hoe kan een consument met een e-laad kaart ook opladen bij een andere aanbieder, en vice versa? <br />Welke stekker afspraken moeten we op nationaal en/of internationaal niveau maken om de gebruikers te ontzien van verschillende adapters en verloopstekkers?<br />
 68. 68. Waardeketen: R&D programma<br />No. 47<br />Waarde keten: R&D<br />Laadpunt<br />management<br />Mobile smart grid<br />Infra & Transaction management<br />CiMS*<br />Portals<br />user<br />Interaction<br />feedback<br />Energy supplier<br />Infra <br />management<br />Pilot communicatie auto - laadpunt<br />Blackbox<br />Centraal systeem<br />Communicatie technologie<br />Communicatie protocol<br />Interoperabiliteit<br />Open<br />Interface<br />Back office<br />systems<br />Supplier<br />Open<br />Charge point interface<br />Open<br />Interface<br />CiMS<br />Open<br />User <br />(ID) <br />inter<br />face<br />Etc.<br />Charging action management<br />Energy grid<br />Roaming interfaces<br />Charging action control<br />kWh meter<br />Consumer<br />Lease company<br />Owner/operator<br />Public area: DNO/Grid owner<br />Private area: area owner<br />DNO/Grid owner<br />Energy supplier<br />Meter owner<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />
 69. 69. Stichting E-laad (Projectleider);<br />Secretariaat Power (onderdeel formule E-team);    <br />365-energy;<br />Betterplace;<br />Eneco;<br />Essent;<br />Nuon;<br />Mistergreen;<br />Gemeente Rotterdam;<br />Gemeente Amsterdam;<br />Vereniging Nederlandse gemeenten.<br />?<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />48<br />Samenstelling WG<br />
 70. 70. Fase 1 tot Januari 2011<br />ontwikkeling van de eerste functionele specificaties<br />ontwikkeling van het centrale systeem en het communicatie protocol naar het laadpunt<br />Fase 2 tot December 2011<br />nieuwe internationale standaarden<br />technische specificaties<br />Pilots M2M communicatie en laadpunt – auto communicatie<br />Fase 3 tot December 2012<br />Grootschalige uitrol<br />Grote Europese aanbesteding<br />Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />49<br />Planning<br />
 71. 71. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />50<br />Planning<br />Samenwerking<br />
 72. 72. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />51<br />Risico´s<br />Afstemming onderling<br />Overlappende aspecten<br />Veranderende en tegenstrijdige belangen<br />Onzekerheid over marktmodellen<br />Onzekerheid over marktontwikkeling<br />Complexiteit van de gehele keten<br />Internationale standaardisatie<br />Bestaande regulering<br />
 73. 73. Kick-off R&D plan stichting e-laad.nl<br />52<br />Workshop vragen<br />Welke rollen kun je voor deze werkgroep benoemen?<br />Zijn alle rollen reeds vertegenwoordig?<br />Welke expertise ontbreekt om de doelstelling te kunnen behalen?<br />Welke overige resources ontbreken om de doelstelling te kunnen behalen?<br />Wie wordt de projectleider van de werkgroep?<br />Welke risico’s zijn er voor het slagen van het programma?<br />Welke aanvullende maatregelen moeten er genomen worden om de risico’s te beperken?<br />Wat zijn de volgende stappen om de doelstellingen van de werkgroep te bereiken?<br />

×