Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2018 Inundatie in het landelijk gebied door extreme neerslag of dijkdoorbraken - Verhoeven

824 views

Published on

Presentatie door Govert Verhoeven, Deltares, op het D-HYDRO Symposium 2018, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2018. Woensdag, 6 juni 2018, Delft.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2018 Inundatie in het landelijk gebied door extreme neerslag of dijkdoorbraken - Verhoeven

 1. 1. D-HYDRO Symposium 2018 Inundatie in het landelijk gebied door extreme neerslag of dijkdoorbraken Govert Verhoeven, Deltares
 2. 2. Stortbui in Delft 13 juni 2018 Deltares Delft, Donderdag 31 mei
 3. 3. Recente wateroverlast
 4. 4. Wateroverlast aan huis Nieuw aangelegde riolering in 2015
 5. 5. Stress test 13 juni 2018
 6. 6. Waterschap Rivierenland & D-HYDRO
 7. 7. D-HYDRO toepassing: Water op Maaiveld Kaart project
 8. 8. Model
 9. 9. Automatische roosterverfijning
 10. 10. Effect roosterverfijning
 11. 11. Analyse resultaten locatie: Breedeweg (deelmodel Groesbeek) Open watergang (De Leigraaf) komt wel terug in model, zie inundatie en maaivelddoorsnede
 12. 12. Subgrid Postprocessing • Volume behoudende postprocessing van rekenresolutie naar AHN-2 resolutie.
 13. 13. Web animatie Meer uitleg hierover in de break out-sessie: Visualisatie van D-HYDRO resultaten via het web!
 14. 14. Web animatie
 15. 15. Resultaten visualiseren Inspecteren modelresultaten in GIS zoals: • waterstanden • waterdieptes • stroomsnelheden • stroombanen • snelheidvectoren
 16. 16. Communicatie
 17. 17. Waterveiligheid: dijkdoorbraakscenario’s Uit: Leidraad voor het maken van Overstromingssimulaties, Deltares 2018 Februari 2018, In opdracht van RWS-WVL en in samenwerking met het Productieteam Kaarten van de ROR (de EU Richtlijn Overstromingsrisico’s)
 18. 18. Bresgroei functie Implementatie bresgroeifuncties: 1. Verheij-vdKnaap (2002) 2. Eigen groeifunctie o.b.v. opgegeven tijdserie 13 juni 2018
 19. 19. Scenario analyse dijkdoorbraak Hoenzadriel 13 juni 2018
 20. 20. Basismodel: Maas schematisatie van 2017 Ontwikkelt als zesde-generatiemodel voor Rijkswaterstaat: • Opvolging van de WAQUA-modellen • Concept ontwikkelt in 2017; Definitief in 2018 Rekenroosterresolutie: • 8 cellen in dwarsrichting zomerbed • 40 meter in lengterichting en in winterbed Geometrische data: uit Baseline-schematisaties (j17) Gekalibreerd op verschillende afvoer(golven): 2014 (Laag), 2011 (Middelhoog) en 1995 (Hoge afvoer) Randvoorwaarden: Afvoergolf 4000 m3/s (TMR2006) 13 juni 2018
 21. 21. Opbouw model grid 13 juni 2018
 22. 22. Dijkdoorbraak 13 juni 2018
 23. 23. Inundatie dijkdoorbraak 13 juni 2018
 24. 24. Stroomsnelheden 13 juni 2018
 25. 25. Analyze bresgroei
 26. 26. Vergelijking LIWO? 13 juni 2018 Instantane bresbreedte van 210 m
 27. 27. Samenvattend: • Er valt veel te winnen met het gebruik van de nieuwe D-HYDRO software. • Detail resultaten geven veel nieuwe inzichten! • Er zijn nog veel keuzes te maken en te ontdekken! • Daar moeten wij (Hydrologen en modelleurs) volop induiken! Met als doel  beter te begrijpen wat er gebeurt en kan gebeuren! Beter kunnen ondersteunen in waterveiligheid en klimaatadaptatie vraagstukken. ‘s-middags in Break-out sessie: Ervaringen van eerste gebruikers (HydroLogic) en toelichting van het doorontwikkelingsproject ‘D-HYDRO voor waterschappen’ (TKI)

×