Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 Het iMOD-X project - strategie en plannen - Icke

936 views

Published on

Presentatie door Joost Icke, Deltares, op de iMOD Gebruikersdag 2019, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Dinsdag, 18 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 Het iMOD-X project - strategie en plannen - Icke

 1. 1. i M O D G e b r u i k e r s d a g 2 0 1 9 Het iMOD-X project: strategie en plannen Joost Icke
 2. 2. USGS: MODFLOW 6 Onderhoud: • Rekenhart is opnieuw geprogrammeerd • Consolidatie en modernisering • Compacte kern met packages Nieuwe features: • Flexibele rekenroosters • 3D schematisaties • Multi-model simulaties iMODGebruikersdag2019 2
 3. 3. iMODGebruikersdag2019 3 Interessant voor Nederland! • Regionaal detail modelleren, zoals natuurgebieden, drinkwaterproductiegebieden, rivieren • Modellering van toplagen in meer detail dan de diepere lagen (met Geotop data) • Lokale verfijning, bijvoorbeeld voor geotechnische vraagstukken rondom dijken • De exacte positie van een filter van een drinkwateronttrekking in model brengen • Modellering van zowel delta als stroomgebied in één model • Modellering van complexe geologische formaties • Mondiale simulatiemodellen
 4. 4. Hoe speelt Deltares hierop in? • R&D projecten • Pilot projecten ongestructureerde rekenroosters • Ontwikkeling van work flows • Visie op het modelleren van de toekomst • Ontwikkelstrategie • Marktbehoefte bepalen • Samenwerking met de USGS (o.a. parallellisatie) • iMOD-X project (2018 – 2020): aan de slag met aansluiting iMOD op MODFLOW 6 iMODGebruikersdag2019 4
 5. 5. Visie op ontwikkeling (1) • MODFLOW 6 heeft de toekomst • We grijpen het nieuwe MODFLOW 6 rekenhart aan om iMOD te moderniseren • Inventarisatie van gebruikerswensen (workflow, technologie) is bepalend voor softwareontwikkeling toekomstige iMOD • We zien meerdere gebruikersgroepen, met elk eigen workflows • We zien meerdere nieuwe technologieën, waaronder scripting, web/cloud, visualisatie, data, versiebeheer… • … en er is nog steeds een groep die behoefte heeft aan een user interface voor modellering • Deltares geeft eerste impuls vanuit R&D middelen; investeringen vanuit watersector medebepalend voor de richting iMODGebruikersdag2019 5
 6. 6. Visie op ontwikkeling (2) • Streven is om het MODFLOW 6 rekenhart in tact te laten, onze ontwikkelingen in samenwerking met de USGS daaraan toe te voegen, en geen eigen MODFLOW versie te maken • Streven is om eind 2020 MODFLOW 6 in te zetten voor studies, via scripting / een nieuwe iMOD versie • Continuïteit voor de gebruikers: uitfasering huidige MODFLOW 2005 in overleg met de gebruikers • Gezamenlijke ontwikkelprojecten zijn nu al mogelijk iMODGebruikersdag2019 6
 7. 7. iMODGebruikersdag2019 7 Het iMOD-X project • Doel: ontwikkeling van een nieuwe iMOD versie op basis van MODFLOW 6 • R&D-projecten • Pilot projecten (1e toepassingen) • Workflows en requirements • Software architectuur • Marktbehoefte bepalen • Software ontwikkeling • Samenwerking met de USGS en gebruikersgroepen
 8. 8. iMODGebruikersdag2019 8 Teamwork • Samenwerking met USGS • Samenwerking tussen grondwaterspecialisten en software engineers (best of both worlds) • Samenwerking binnen de Nederlandse watersector
 9. 9. iMODGebruikersdag2019 9 Doelgroepen • Water manager • Adviseur (geo)hydroloog • Expert (geo)hydroloog • Ontwikkelaar • Geomodelleur
 10. 10. Doelgroep # Omschrijving Werkt bij Workflow 1 Water Manager Overheid (beleidsmaker of geohydroloog) 1.1 Onderzoek de lokale/regionale hydrologische situatie 1.2 Valideer model berekeningen van consultant 1.3 bereken het effect van nieuwe slootpeilen 1.4 Visualiseer model input en model output 2 Adviseur (geo)hydroloog Nederlands, internationaal adviesbureau, universiteit 2.1 Valideer een model 2.2 Bereken het effect van klimaatverandering op regionale grondwaterpeilen 2.3 Update een bestaand model: uitbreiding grondwater onttrekking 2.4 Maak een lokaal model vanuit basisdata 3 Expert (geo)hydroloog Ervaren adviseur Deltares, consultant, universiteit/ kennisinstituut 3.1 Maak een regionaal/nationaal model vanuit de basisdata 3.2 Modelkalibratie (automatische optimalisatie) 4 Ontwikkelaar Deltares, adviesbureaus, universiteit/ kennisinstituut 4.1 koppel nieuwe modelconcepten aan MODFLOW 4.2 Implementeer nieuwe modules in MODFLOW 5 Geomodelleur National Geological Survey Gespecialiseerde adviseur 5.1 Visualiseer een SOLID model 5.2 Maak een SOLID model vanuit sonderingen 5.3 Importeer en visualiseer externe data Doelgroepen en workflows iMODGebruikersdag2019 10
 11. 11. iMODGebruikersdag2019 11 iMOD-X visieplaatje iMOD X Toolboxes Model(s) and data GUI components Model database (external) data development shared iMOD GUI MF6 model converter MF6 results MF6 core 3rd party tools i OM D X Interface Modelconverter OpenToolbox (model)Database MF6core
 12. 12. iMODGebruikersdag2019 12 iMOD-X… Toolboxes Import/Export Calibration Validation Workflow Management & Version Control Data interfaces to e.g. Delft-FEWS Mesh generation 3rd party tools Development---shared→ GUI components output---input→ Basic editor Workflow viewer 3D viewer 4D viewer Input verification Model viewer Model(s) and data Model database (external) data MF6 results MF6 core MF6 model converter Density Chemistry Subsidence Flow Coupling / water exchange interface to other models (unsaturated zone, surface water, RTC) Post-processing Parallelization
 13. 13. iMODGebruikersdag2019 13 Meedoen met deze kansrijke ontwikkeling • Discussiegroepen tijdens deze gebruikersmeeting • Bilaterale gesprekken met geïnteresseerde partijen • Bespreken in de iMOD-consortia, NHI-verband, … • Modelinstrumenten future proof maken, door gelijk de aansluiting op MODFLOW 6 te maken • Gezamenlijk investeringsvoorstel (TKI?) • Nederlandse case studies
 14. 14. terug  sluiten  i M O D G e b r u i k e r s d a g 2 0 1 9 14 Bedankt voor uw aandacht! joost.icke@deltares.nl @joosticke nl.linkedin.com/in/joosticke

×