Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2018 Stedelijk waterbeheer met D-HYDRO-Aarts

90 views

Published on

Presentatie door Nicole Aarts, AVRI & Brian Kaptein en Brian Babieri, Antea Group B.V. op het D-HYDRO Symposium 2018, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2018. Woensdag, 6 juni 2018, Delft.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2018 Stedelijk waterbeheer met D-HYDRO-Aarts

 1. 1. Stedelijk waterbeheer met D-HYDRO Suite 6 juni 2018 Nicole Aarts (AVRI), Brian Barbieri en Brian Kaptein (Antea Group)
 2. 2. Samenwerking TKI-project D-HYDRO, Urban • Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) • Ontwikkelen, testen en toepassen van 1D/2D modellen: - riolering, watergangen en bovengrond in één model • Partners: • Antea Group • AVRI • Deltares • Gemeente Berg en Dal • Gemeente Brielle • Waterschap Rivierenland • Pilots 1. Case Waardenburg draait om het verminderen van wateroverlast in een vlak gebied. 2. Case Berg en Dal focust op de oorzaken van wateroverlast in een hellend gebied. 3. Case Brielle is gericht op de meerwaarde van dynamische analyse ten opzichte van statische analyses.
 3. 3. Casus Waardenburg - inleiding • Wat is AVRI? • Waarom doet wij mee? • Casus Waardenburg: - oude wijk - gevoelig bij regen - vlak gebied - samen met waterschap - riolering en water in 1D - bovengrond in 2D
 4. 4. Casus Waardenburg - situatie
 5. 5. Wateroverlastanalyse 12 juni 2016 • Piekbui van 28,4 mm in korte tijd
 6. 6. Wateroverlastanalyse - intermezzo klimaatbui
 7. 7. Wateroverlastanalyse huidige situatie (2D) - klimaatbui Conclusies toetsing: • Weinig hoogteverschil tussen straat en woning (woonerf principe) • Bovengrondse inrichting niet waterbestendig en klimaatrobuust
 8. 8. Ontwerp: optimalisatie bovengrondse inrichting
 9. 9. Ontwerp: optimalisatie bovengrondse inrichting Het bovengrondse ontwerp gaat uit van: • Berging in straatprofiel door straat te verlagen (let op: minder ontwatering). • Verwerking in aanwezig groen door groen te verlagen. • Afvoer naar oppervlaktewater van overtollig water, over straat.
 10. 10. Waterrobuustheid (1D) – bui08 (20mm in één uur)
 11. 11. Waterbestendigheid na optimalisatie (2D) – klimaatbui Huidig Na verbeteringen Bovengrondse inrichting meer waterrobuust Water buiten de banden Water binnen de banden
 12. 12. Resultaten gecombineerd 1D/2D ? • Leidt een gecombineerd model van de huidige situatie tot andere inzichten? • Zou met deze inzichten gekozen zijn voor andere maatregelen?
 13. 13. Ontwikkelen 1D/2D model • Opbouw 1D model • Validatie 1D model • Koppeling 2D netwerk
 14. 14. Opbouw 1D model • Omzetting SOBEK modellen naar D-Flow FM
 15. 15. Validatie test objecten Overstort: - Parameters - Validatie - Volkomen / onvolkomen overlaat - Conclusie Channel ∆H Analytisch (m) ∆H FM (m) ∆H SOBEK (m) Afwijkin g A - FM Afwijkin g A - SOBEK 1 1.513 1.512 1.512 0% 0% 2 2.068 2.065 2.065 0% 0% 3 1.111 1.11 1.110 0% 0% 4 1.513 1.512 1.512 0% 0% 5 1.513 1.512 1.512 0% 0% 6 3.382 3.378 3.378 0% 0% 7 1.111 1.11 1.110 0% 0% 8 3.382 3.378 3.378 0% 0% 9 10.513 10.51 10.512 0% 0% 10 1.022 1.026 1.025 0% 0% 11 1.513 1.512 1.512 0% 0%
 16. 16. Validatie diamant stelsel • Kenmerkend • Interactie tussen leidingen
 17. 17. Validatie didactisch stelsel • Interactie tussen kunstwerken in een stelsel
 18. 18. Validatie didactisch stelsel Stromingen van het water in FM
 19. 19. Waterrobuustheid (1D) – bui08 (20mm in één uur)
 20. 20. Toetsing casus Waardenburg Eerste poging Een volgende… Stand van zaken Eerste poging Een volgende… Stand van zaken
 21. 21. Koppeling 2D netwerk

×