Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rotasyon at Rebolusyon ng Mundo at Klima

9,468 views

Published on

Ipinapakita nito kung ano ang kaibahan ng rotasyon at rebolusyon. Ang iba't ibang uri ng pagbabago ng panahon o klima ay ipinapakita din dito at may mga larawan na nagpapalinaw sa uri ng klimang nilalahad.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Rotasyon at Rebolusyon ng Mundo at Klima

  1. 1. Rotasyon Ito ang tawag sa pag-ikot ng mundo sa sariling aksis. Aksis-tawag sa linyang tumatagos sa mundo mula sa itaas hanggang sa dulong ibaba
  2. 2. • Pasalungat ( counterclockwise ) ang direksyon ng pag-ikot ng mundo. • Umiikot ang mundo sa loob ng 24 oras.
  3. 3. Rebolusyon Ito rin ay isang uri ng pag- ikot ng mundo sa araw. Ginagawa ito ng mundo habang umiikot sa kaniyang sariling aksis. • Nagaganap ito sa loob ng 365.25 na araw o isang taon.
  4. 4. • Umiikot ang mundo sa bilis na 107,200 kilometro bawat minuto. Leap Year- tuwing ikaapat na taon kung saan nadaragdagan ng 1 araw ang taon.
  5. 5. Mga Uri ng Klima 1. Tag-init sa Hilagang Hatingglobo, Taglamig sa Timog Hatingglobo • Sangkapat (1/4) na ang bahagi ng paglalakbay ng mundo sa paligid ng araw. • Halos pantay ang haba ng gabi at araw. • Diretso ang sikat ng araw sa hilagang latitud sa panahon ng tag-init.
  6. 6. • 2. Tagsibol sa Hilagang Hatingglobo, Taglagas sa Timog Hatingglobo • Halos pantay ang haba ng araw at gabi. • Ito ang ikatlongkapat(3/4) ng kaniyang rebolusyon.
  7. 7. 3. Taglamig sa Hilagang Hatingglobo, Tag-init sa Timog Hatingglobo • Bahagyang nakahilig (tilted) ang mundo sa posisyong ito na ½ ng paglalakbay sa paligid ng araw. • Mababa ang temperatura at mahaba ang gabi sa Hilagang Hatingglobo. • Mas mainit at mas mahaba ang araw kaysa gabi sa Timog Hatingglobo.
  8. 8. 4. Taglagas sa Hilagang Hatingglobo, Tagsibol sa Timog Hatingglobo • Halos pantay ang haba ng araw at gabi.

×