L'avaluació a l'ESO
<ul><li>L’avaluació a l’ESO </li></ul><ul><ul><li>Algunes consideracions inicials </li></ul></ul><ul><ul><li>Referents nor...
<ul><li>Doble dimensió-funció de l’avaluació: pedagògica i social. </li></ul><ul><li>La “prosa” hauria de ser subsidiària ...
L’avaluació a l’ESO <ul><li>Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE)  (Vegeu, especialment, art. 27, 28 i 29)...
L’avaluació a l’ESO <ul><li>Caracterització de l’avaluació: </li></ul><ul><ul><li>Contínua i diferenciada </li></ul></ul...
L’avaluació a l’ESO <ul><li>Què s’avalua? ( art.2 ): </li></ul><ul><ul><li>Referent de l’avaluació: objectius i Cb </li></...
L’avaluació a l’ESO <ul><li>Qui avalua? ( art.4 ): </li></ul><ul><ul><li>L’ Equip docent com a òrgan col·legiat d’avaluac...
L’avaluació a l’ESO <ul><li>Atenció a la diversitat ( art.6 ): </li></ul><ul><ul><li>Adaptacions : poc especificades (adeq...
L’avaluació a l’ESO <ul><ul><li>Plans individualitzats : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Es dissenyen com a “últim recu...
L’avaluació a l’ESO <ul><li>Abans de res: </li></ul><ul><ul><li>Informació a les famílies criteris d’avaluació al Projecte...
L’avaluació a l’ESO <ul><li>Qualificacions a tots els documents oficials d’avaluació </li></ul><ul><ul><li>Literals i nu...
L’avaluació a l’ESO <ul><li>Acords de l’ED de la superació d’ alguna matèria amb un S* (acta) </li></ul><ul><ul><li>Reque...
L’avaluació a l’ESO <ul><li>Referència : L’alumne obté el títol de GESO quan ha assolit les cb i els objectius de l’etapa....
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Documents oficials d’avaluació : format prescriptiu (annexos) </li></ul><ul><ul><l...
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Hi ha dos tipus d’actes a cada curs: </li></ul><ul><ul><li>Actes de qualificació fi...
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Recull els resultats de l’avaluació acumulats curs a curs al llarg de l’etapa i tamb...
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Document acreditatiu dels estudis cursats per un/a alumne/a. </li></ul><ul><li>Recul...
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Només s’ha d’emplenar quan un alumne es trasllada de centre sense haver completat un...
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Registre o full de seguiment de cada alumne/a </li></ul><ul><ul><li>Observacions sob...
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Actes finals : </li></ul><ul><ul><li>Les elabora el tutor al final de curs. </li></u...
Avaluació a l’ESO Fi de la presentació Vic, 25 de novembre de 2008
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Acta d’avaluació contínua 2n ESO (exemple 1r-3r) </li></ul><ul><li>Acta d’avaluació ...
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Article 2 </li></ul><ul><ul><li>2.1 Els objectius i les cb, que indiquen el sentit g...
Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Article 12: Promoció. </li></ul><ul><ul><li>12.1 ED, a l’avaluació final de curs, de...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Avaluació Eso

2,072 views

Published on

L'avaluació a l'ESO

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Avaluació Eso

  1. 1. L'avaluació a l'ESO
  2. 2. <ul><li>L’avaluació a l’ESO </li></ul><ul><ul><li>Algunes consideracions inicials </li></ul></ul><ul><ul><li>Referents normatius </li></ul></ul><ul><ul><li>Preàmbul </li></ul></ul><ul><ul><li>Què s’avalua </li></ul></ul><ul><ul><li>Qui i com avalua </li></ul></ul><ul><ul><li>Atenció a la diversitat I </li></ul></ul><ul><ul><li>Atenció a la diversitat II </li></ul></ul><ul><ul><li>Cronologia d’un curs </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualificacions i càlcul final. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoció de curs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acreditació d’etapa. </li></ul></ul><ul><li>Documents d’avaluació </li></ul><ul><ul><li>Aspectes generals </li></ul></ul><ul><ul><li>Actes d’avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>Expedient acadèmic </li></ul></ul><ul><ul><li>Historial acadèmic </li></ul></ul><ul><ul><li>Informe personal per trasllat </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres documents d’avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>Resum </li></ul></ul><ul><ul><li>Annexos </li></ul></ul>Índex L’avaluació a l’ESO
  3. 3. <ul><li>Doble dimensió-funció de l’avaluació: pedagògica i social. </li></ul><ul><li>La “prosa” hauria de ser subsidiària de la “poesia”. </li></ul><ul><li>Els programaris NO són referent normatiu! </li></ul>Algunes consideracions inicials L’avaluació a l’ESO
  4. 4. L’avaluació a l’ESO <ul><li>Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) (Vegeu, especialment, art. 27, 28 i 29) </li></ul><ul><li>RD 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’ESO (Vegeu, especialment, art. 10, 11, 12 i 13) </li></ul><ul><li>Decret 143/2007,de 26 de juny, pel qual s’estableixen els ensenyaments de l’ESO (Vegeu, especialment, art. 18, 19, 20, 21 i 22) </li></ul><ul><li>Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO </li></ul>Referents normatius
  5. 5. L’avaluació a l’ESO <ul><li>Caracterització de l’avaluació: </li></ul><ul><ul><li>Contínua i diferenciada </li></ul></ul><ul><ul><li>Basada en l’ observació sistemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Que ofereixi una visió globalitzada del procés d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrada en les competències bàsiques (Cb) </li></ul></ul><ul><li>Finalitats : </li></ul><ul><ul><li>Identificar necessitats educatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Informar sobre processos d’E-A </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprovar els progressos de l’alumnat </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientar el professorat </li></ul></ul>Preàmbul
  6. 6. L’avaluació a l’ESO <ul><li>Què s’avalua? ( art.2 ): </li></ul><ul><ul><li>Referent de l’avaluació: objectius i Cb </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal que el Projecte Educatiu (PE) contingui els: a) criteris generals , b) els criteris de promoció (de curs i etapa) i c) els criteris per dissenyar les activitats d’avaluació i recuperació . </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquests criteris han de ser públics . </li></ul></ul>Articulat
  7. 7. L’avaluació a l’ESO <ul><li>Qui avalua? ( art.4 ): </li></ul><ul><ul><li>L’ Equip docent com a òrgan col·legiat d’avaluació </li></ul></ul><ul><li>Com avalua? ( art.4 ): </li></ul><ul><ul><li>Amb un mínim d’una sessió d’avaluació trimestral (llevat el 1r trimestre de 1r i 4t ESO) </li></ul></ul><ul><ul><li>En aquestes sessions, s’intercanvia informació i es prenen decisions. </li></ul></ul><ul><ul><li>El tutor/a n’aixeca acta i vehicula la informació cap a la família </li></ul></ul>Articulat
  8. 8. L’avaluació a l’ESO <ul><li>Atenció a la diversitat ( art.6 ): </li></ul><ul><ul><li>Adaptacions : poc especificades (adequació d’objectius; activitats amb diferent grau de complexitat …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Programes de diversificació curricular : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per assolir els objectius i les Cb </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per obtenir el Graduat en ESO </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Amb una organització del curriculum diferent a l’establerta amb caràcter general </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alumnat amb edat de cursar 3r d’ESO. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Amb possibilitat de retorn a l’”aula ordinària” o de repetició, si no s’excedeix l’edat límit establerta. </li></ul></ul></ul></ul>Articulat
  9. 9. L’avaluació a l’ESO <ul><ul><li>Plans individualitzats : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Es dissenyen com a “últim recurs”, quan s’han exhaurit altres mesures. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Poden suposar no impartir determinades àrees totalment o parcial. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Responsable de la seva elaboració el tutor o la tutora (amb la col·laboració de l’equip docent i d’altres professionals) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cal que la família (i l’alumne/a, si s’escau) manifesti el seu acord i se’n quedi una còpia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>L’aprova la direcció del centre amb el vist i plau de la CAD </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Situacions d’escolarització singular (Centre ordinari-CEE, UEC, atenció hospitalària, centres Justícia, centres d’Acció Social i Ciutadania) </li></ul></ul>Articulat
  10. 10. L’avaluació a l’ESO <ul><li>Abans de res: </li></ul><ul><ul><li>Informació a les famílies criteris d’avaluació al Projecte educatiu. </li></ul></ul><ul><li>Al llarg del curs (avaluació ordinària) </li></ul><ul><ul><li>1 reunió trimestral (i una prèvia 1r trimestre a 1r i 4t). </li></ul></ul><ul><ul><li>Doc: Format lliure (full de seguiment i actes+informació als pares). </li></ul></ul><ul><li>Al llarg del curs (reforç i recuperacions) (Art.7) </li></ul><ul><ul><li>En qualsevol moment mesures de reforç i activitats de recuperació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Doc: constància de la recuperació a les actes d’avaluació trimestrals. </li></ul></ul><ul><li>Fi de curs (av. 3r trim) (resultats avaluació contínua) (Art. 8) </li></ul><ul><ul><li>El professor de cada matèria atorga la qualificació per av. cont. (Q C) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doc: actes (format prescriptiu) i informació a les famílies </li></ul></ul><ul><li>Fi de curs (resultats activitats extraor. d’avaluació)Q E (Art.9) </li></ul><ul><ul><li>Activitats de recuperació o millora darrers 5 dies ( Departament didàctic ). </li></ul></ul><ul><li>Fi de curs (qualificació final) Q F (Q F >=Q C i Q F >=Q E )(Art.10) </li></ul><ul><ul><li>L’ED qualifica i decideix la promoció/acreditació dels alumnes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Doc: actes (format prescriptiu) i informació a les famílies. </li></ul></ul>Cronologia del registre d’avaluació d’un curs
  11. 11. L’avaluació a l’ESO <ul><li>Qualificacions a tots els documents oficials d’avaluació </li></ul><ul><ul><li>Literals i numèriques (positives E,N,B,S i negatives I) </li></ul></ul><ul><ul><li>E (9 o 10) - N (7 o 8) - B (6) - S (5) - I (1, 2, 3 o 4) </li></ul></ul><ul><ul><li>En castellà SB-NT-BI-SU-IN </li></ul></ul><ul><li>Qualificacions que consten a les actes: </li></ul><ul><ul><li>Matèries (Ll.cat., Ll.cast., Ll.estr., Mat., C.nat., C. Soc., Ed. Física, Ed.V.P. o Mús., Tec., Ed.ciut., Rel., Optatives específiques (4t). </li></ul></ul><ul><ul><li>Global optatiu (és el conjunt de matèries optatives (inclòs alt.rel.) i el TS/PR. (compta com una matèria) </li></ul></ul><ul><li>Qualificacions finals ( un cop decidida l’acreditació ) </li></ul><ul><ul><li>De curs ( 1 decimal ) Religió NO compta en el càlcul de qualificacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De 1r a 3r: mitjana entre les diverses matèries (exclosa religió). Una d’aquestes matèries és optatives -TS (50% opt. Inclòs alt.rel. - 50% TS). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De 4t: mitjana dentre les diverses matèries, incloses les optatives específiques i exclosa la religió. Él bloc d’optatives (PR i alt. Rel.) és una d’aquestes matèries. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>De l’etapa: la mitjana entre els diversos cursos. </li></ul></ul>Qualificacions i càlcul final Art. 11 i 15
  12. 12. L’avaluació a l’ESO <ul><li>Acords de l’ED de la superació d’ alguna matèria amb un S* (acta) </li></ul><ul><ul><li>Requereix els 2/3 dels vots dels membres presents. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de fer de manera raonada i un cop escoltat el professorat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de tenir present la maduresa, les actituds i els interessos de l’alum. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de tenir present l’anàlisi global dels seus aprenentatges. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de tenir present les possibilitats de progrés en cursos posteriors. </li></ul></ul></ul><ul><li>L’alumne passa al curs següent si: </li></ul><ul><ul><li>Ha superat els objectius de les matèries cursades ( 1 nom = 1 matèria ). La religió SÍ compta a efectes de promoció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Té avaluació negativa en 2 matèries com a màxim ( mesures ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Té avaluació negativa en 3 matèries (extraordinari) (per majoria) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si pot seguir amb èxit i expectatives de recuperació. </li></ul></ul></ul><ul><li>Repetició si no supera 3 o més matèries (llevat de l’excepció) </li></ul><ul><ul><li>Haurà de seguir un pla específic personalitzat (PEP) </li></ul></ul><ul><ul><li>L’alumne té dret a fer ESO en un centre ordinari fins als 18. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es pot repetir com a màxim dos cursos a l’etapa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es pot repetir un mateix curs un sol cop (4t dues vegades). </li></ul></ul><ul><li>Alumne amb PI : s’escolaritza en el curs que es determini al PI. </li></ul>Articulat (Promoció. Sessions d’aval. final 1r a 3r) Art. 12 i 13
  13. 13. L’avaluació a l’ESO <ul><li>Referència : L’alumne obté el títol de GESO quan ha assolit les cb i els objectius de l’etapa. </li></ul><ul><li>Acords de l’ED de la superació d’ alguna matèria amb un S* (acta) </li></ul><ul><ul><li>Requereix els 2/3 dels vots dels membres presents. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de fer de manera raonada i un cop escoltat el professorat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de tenir present la maduresa, les actituds i els interessos de l’alume. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de tenir present l’anàlisi global dels seus aprenentatges. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de tenir present les possibilitats de progrés en cursos posteriors. </li></ul></ul></ul><ul><li>L’alumne obté el títol de GESO: </li></ul><ul><ul><li>Si ha superat totes les matèries de l’etapa ( 1 nom=1 matèria ). La religió SÍ compta a efectes d’acreditació . </li></ul></ul><ul><ul><li>Si no n’ha superat 2 (o 3 excepcionalment) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’ED presents. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Haver considerat la seva maduresa, el grau de consecució de les cb i les possibilitats de progrés. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sempre ha d’haver assolit la capacitat d’utilitzar normalment i correctament el català i el castellà. </li></ul></ul></ul><ul><li>Si l’alumne no obté el títol de GESO rep un certificat d’escolaritat . </li></ul><ul><ul><li>Si té com a màxim 5 matèries pendents, durant 2 anys es pot presentar a les proves de recuperació que organitzarà el centre. </li></ul></ul>Articulat (Acreditació. Sessió d’avaluació final 4t) Art. 14
  14. 14. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Documents oficials d’avaluació : format prescriptiu (annexos) </li></ul><ul><ul><li>Actes d’avaluació finals per a cada curs (contínua i final). </li></ul></ul><ul><ul><li>Expedient acadèmic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Historial acadèmic d’ESO. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’informe personal per trasllat (si es dóna el cas). </li></ul></ul><ul><li>Altres documents d’avaluació : format no prescriptiu . </li></ul><ul><ul><li>Actes de les sessions trimestrals (no finals) </li></ul></ul><ul><ul><li>Full de seguiment acadèmic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Butlletins de qualificacions (informació per als pares). </li></ul></ul><ul><li>Aspectes a destacar. </li></ul><ul><ul><li>Custòdia a càrrec de la secretaria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Documents visats per la direcció, que n’és la responsable última. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trasllat de la documentació en cas de tancament del centre (SSTT). </li></ul></ul><ul><ul><li>Signatures autògrafes (amb el nom) </li></ul></ul><ul><ul><li>Material d’avaluació guardat fins a l’inici del curs següent, professorat i alumnat (Reclamacions famílies art. 16). </li></ul></ul>(Documents d’avaluació) Art. 18, 22, 27 i aspectes generals
  15. 15. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Hi ha dos tipus d’actes a cada curs: </li></ul><ul><ul><li>Actes de qualificació final d’avaluació contínua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actes de qualificació final. </li></ul></ul><ul><li>S’han d’estendre i tancar el mes de juny. </li></ul><ul><li>Signa: cada professor de l’ED , el tutor i v-i-p de direcció. </li></ul><ul><li>Contingut de les actes finals: </li></ul><ul><ul><li>Relació nominal dels alumnes (llista) </li></ul></ul><ul><ul><li>De cada alumne: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resultat de l’avaluació de cada matèria del curs i matèries pendents de cursos anteriors . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atenció a la diversitat: Indicació de si s’ha seguit un programa d’atenció a la diversitat i de la proposta d’atenció a la diversitat per al curs següent. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decisió sobre la promoció (i en quines condicions promociona) o proposta d’expedició del títol de GESO. </li></ul></ul></ul><ul><li>Claredat: </li></ul><ul><ul><li>En les matèries amb opcions (religió, llengua estrangera i optatives). </li></ul></ul><ul><ul><li>Si s’utilitzen sigles, hi ha d’haver la traducció. </li></ul></ul><ul><li>Si un centre té una distribució de matèries diferents , cal adaptar el model a l’oferta. </li></ul>(Actes d’avaluació de cada curs ) Art. 19 i annex 1)
  16. 16. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Recull els resultats de l’avaluació acumulats curs a curs al llarg de l’etapa i també altra informació rellevant. No confondre amb la carpeta general d’un alumne, sovint anomenada expedient . </li></ul><ul><li>S’hi consignen les dades idèntiques de les actes . </li></ul><ul><li>Signa: tutor/a - secretari/ària i v-i-p de direcció. </li></ul><ul><li>Dades de l’expedient acadèmic: </li></ul><ul><ul><li>Dades d’identificació del centre, del curs i de l’alumne/a. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els resultats de l’avaluació i les opcions (claredat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Les decisions promoció (i condicions) i d’acreditació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si ha tingut llibre d’escolaritat, sèrie i número i la data del lliurament de l’historial acadèmic (Art. 21). </li></ul></ul><ul><ul><li>Les mesures d’atenció a la diversitat que consten a l’acta. </li></ul></ul><ul><ul><li>El PI, si és el cas, i altres resolucions administratives singulars. </li></ul></ul><ul><ul><li>La convocatòria (ORD / EXT) a la qual correspon la qualificació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Convalidacions de música, dansa o alt rendiment esportiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres observacions de la comissió d’avaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els resultats de les proves de recuperació de les matèries. </li></ul></ul><ul><li>L’informe personal per trasllat, si s’escau </li></ul>(Expedient acadèmic) Art. 20 i annex 2
  17. 17. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Document acreditatiu dels estudis cursats per un/a alumne/a. </li></ul><ul><li>Recull: </li></ul><ul><ul><li>Dades identificatives del centre i de l’alumne pares (i si és el cas, del llibre d’escolaritat). </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries o àmbits cursats a cada curs i opcions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultats literals i numèrics de cada curs i matèria ( coincidència amb les actes ) i convocatòria (ORD / EXT). </li></ul></ul><ul><ul><li>Decisions de promoció i proposta d’expedició del títol (dates). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus d’atenció a la diversitat aplicada o PI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació relativa als canvis de centre. </li></ul></ul><ul><li>Custodia i lliurament: </li></ul><ul><ul><li>Secretaria del centre mentre l’alumne està escolaritzat. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’imprimeix i es lliura al centre receptor en cas de trasllat. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’imprimeix i es lliura a l’alumne en finalitzar l’etapa o l’ensenyament bàsic (constància a l’expedient acadèmic). </li></ul></ul><ul><li>Signatures: secretari/ària i v-i-p de la direcció. </li></ul>(Historial acadèmic) Art. 20 i annex 2)
  18. 18. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Només s’ha d’emplenar quan un alumne es trasllada de centre sense haver completat un curs sencer. </li></ul><ul><li>S’adjunta a la tramesa de l’expedient acadèmic. </li></ul><ul><li>Conté la informació necessària per a continuar l’aprenentatge. </li></ul><ul><ul><li>Resultats parcials de l’avaluació (si ja s’han emès). </li></ul></ul><ul><ul><li>Descripció de les mesures de reforç, suport i PI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Observacions sobre el progrés general de l’alumne/a. </li></ul></ul><ul><ul><li>La valoració i el grau d’adquisició de les cb (a proposta del/de la tutor/a i escoltat l’equip docent). </li></ul></ul><ul><li>L’elabora el/la tutor/a amb la informació recollida de l’equip doc. </li></ul><ul><li>Signatures: tutor/a i v-i-p de la direcció. </li></ul>(Informe personal per trasllat) Art. 21 i annex 3)
  19. 19. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Registre o full de seguiment de cada alumne/a </li></ul><ul><ul><li>Observacions sobre el procés d’aprenentatge d’un/a alumne/a </li></ul></ul><ul><ul><li>Custòdia: tutor/a (i fins que acabi l’escolarització). </li></ul></ul><ul><li>Actes de les reunions de l’equip docent. </li></ul><ul><ul><li>Acta de les reunions trimestrals (i prèvies) d’avaluació, ja que l’equip docent és un òrgan col·legiat ( qualificacions i les observacions oportunes ). </li></ul></ul><ul><ul><li>L’acta l’elabora el/la tutor/a que és el president de l’ED. </li></ul></ul><ul><li>Comunicació amb els pares i els alumnes. </li></ul><ul><ul><li>Informar els pares del procés d’aprenentatge del fill/a per escrit després de cada sessió d’avaluació de l’equip docent en relació a les matèries (3r trim. informació activ. extraord.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació per escrit després de l’avaluació final de curs: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De les qualificacions de les matèries. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De les decisions de promoció i acreditació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De les mesures previstes per a l’assoliment dels objectius educatius. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De les ativitats que l’alumne hauria de realitzar durant les vacances. </li></ul></ul></ul>Altres documents d’avaluació en format lliure Art. 4,5,25.
  20. 20. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Actes finals : </li></ul><ul><ul><li>Les elabora el tutor al final de curs. </li></ul></ul><ul><ul><li>No es trameten ni es lliuren (excepció que el centre tanqui). </li></ul></ul><ul><li>Expedient acadèmic . </li></ul><ul><ul><li>L’elabora el tutor cada curs i les matèries recuperades el secretari. </li></ul></ul><ul><ul><li>No es tramet ni es lliura a excepció que el centre tanqui. </li></ul></ul><ul><li>Historial acadèmic . </li></ul><ul><ul><li>L’elabora el secretari del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es lliura a l’alumne quan finalitza l’ensenyament bàsic ordinari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es tramet al centre receptor en cas de trasllat , a petició d’aquest. </li></ul></ul><ul><li>Informe personal per trasllat . </li></ul><ul><ul><li>L’elabora el tutor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es tramet al centre receptor , juntament amb l’historial acadèmic. </li></ul></ul><ul><li>Registre o full de seguiment de l’alumne/a. </li></ul><ul><ul><li>L’elabora el tutor de cada curs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es tramet al pròxim tutor però no es lliura a l’alumne. </li></ul></ul><ul><li>Actes no finals: </li></ul><ul><ul><li>Les elabora el tutor. </li></ul></ul><ul><ul><li>No es trameten ni es lliuren però serveixen de base per a informar alumnes i pares (butlletins de qualificacions). </li></ul></ul>Resum: Elaboració i lliurament dels documents d’avaluació
  21. 21. Avaluació a l’ESO Fi de la presentació Vic, 25 de novembre de 2008
  22. 22. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Acta d’avaluació contínua 2n ESO (exemple 1r-3r) </li></ul><ul><li>Acta d’avaluació final 2n ESO (exemple 1r-3r) </li></ul><ul><li>Acta d’avaluació contínua de 4t d’ESO. </li></ul><ul><li>Acta d’avaluació final 4t d’ESO. </li></ul><ul><li>Expedient acadèmic d’un/a alumne/a. </li></ul><ul><li>Historial acadèmic. </li></ul><ul><li>Informe personal per trasllat. </li></ul>(Annexos)
  23. 23. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Article 2 </li></ul><ul><ul><li>2.1 Els objectius i les cb, que indiquen el sentit general en què ha de progressar tot l’alumnat, han de ser el referent de les programacions i de l’avaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 Els referents per a l’avaluació són l’assoliment de les cb i els criteris d’avaluació de les matèries (+ altres consideracions) </li></ul></ul><ul><ul><li>2.7 L’avaluació final de cada matèria s’ha de fer en relació als criteris d’avaluació establerts per al curs. </li></ul></ul><ul><li>Article 6 </li></ul><ul><ul><li>6.1 Adaptacions curriculars: Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>6.2 Programes de diversificació curricular: L’avaluació del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat ha de ser, com la de la resta contínua i diferenciada segons els diferents àmbits, projectes interdisciplinaris i matèries del programa. </li></ul></ul><ul><ul><li>6.3 Pla individualitzat: L’avaluació s’ha de fer d’acord amb els objectius fixats en el PI. </li></ul></ul><ul><li>Article 8 </li></ul><ul><ul><li>8.2: El professor de cada matèria atorga una qualificació final d’av.contínua tenint en compte els criteris d’aval. de cada matèria. </li></ul></ul>(Referents, redactat textual)
  24. 24. Documents d’avaluació a l’ESO <ul><li>Article 12: Promoció. </li></ul><ul><ul><li>12.1 ED, a l’avaluació final de curs, decideix sobre promoció, tenint en compte la seva evolució general en relació a les cb i l’assoliment dels objectius en les diferents matèries. </li></ul></ul><ul><li>Article 14: Acreditació </li></ul><ul><ul><li>14.2 L’alumnat que en finalitzar l’ESO hagi assolit les cb i els objectius de l’etapa, obté el títol de GESO. </li></ul></ul><ul><ul><li>14.5 Per a l’obtenció del títol, l’avaluació de l’alumnat que cursi un programa de diversificació curricular, ha de tenir com a referent l’assoliment de les cb i els objectius de l’etapa, i també els criteris d’avaluació específica del programa. </li></ul></ul>(Referents, redactat textual)

  ×