funkcie cirkvi kazdy vedie svojim vplyvom byť trpezliví jeden s druhým ako žiť s kristom
See more