Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dejiny národov vo svetle božieho slova - časť 1.

556 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dejiny národov vo svetle božieho slova - časť 1.

  1. 1. Dejiny národov vo svetle Božieho slova Výklad knihy proroka HabakukaTémy:1. Božie skutky v dejinách, Hab 1, 1-17; 2, 12. Princípy biblického proroctva, Hab 2, 1-43. Vierou k spravodlivosti, Hab 2, 4-204. Ako sa máme modliť, Hab 3, 1-25. Od strachu k viere, Hab 3, 3-19
  2. 2. Historické obdobie proroka HabakukaProroci a králi:Jeremiáš (626 – 587) pr. n.l. (Joziáš, Jójakim, Cidkija- judskí králi)Habakuk (605 – ?) pr. n.l. (Jójakim – judskí kráľ)Daniel (605 – 535) pr. n.l. (Jójakim, Jejojachin,Cedekiáš – judskí králi)
  3. 3. Posolstvo prvej kapitoly•1, 1-4: Dokedy zostanú modlitby nevyslyšané?• 1, 5-11: Boh dáva prekvapivú odpoveď; krajinabude okupovaná cudzími vojskami• 1, 12-17: Prorok je frustrovaný. Ako môže Bohdopustiť brutalitu cudzincov; veď ich skutky súhoršie, ako zlo ktoré majú potrestať!• 2, 1: Prorok rieši túto dilemu v izolácii; čaká naBožiu odpoveď na strážnej veži

×