Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sv.jur 3.4.2011

571 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sv.jur 3.4.2011

  1. 1. 1. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. 2. Na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka prišli k hrobu. 3. Hovorili si medzi sebou: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? 4. Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. 5. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha. Zľakli sa. 6. No on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu – bol vzkriesený. Hľa, miesto kde ho položili. 7. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal 8. Nato rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Ev. Svätého Marka, 16, 1-8
  2. 3. Nebol som, Bol som, Nie som, Je mi to jedno.
  3. 5. ...vtedy ho všetci učeníci opustili a zutekali. Matúš 26, 56
  4. 7. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám naše hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. Jána 1, 9

×