BT5M:
productes derivats

Blanca Baella
Cap de la Unitat de desenvolupament
de l’Àrea de Bases
2

BT5M: productes derivats

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (MT5M)
Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 ...
3

BT5M:
productes
derivats

Mapa Topogràfic de
Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelo...
4

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

A partir de la BT5M i amb un procés de simbolització
automàtica es genera el Mapa...
5

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

BT5M

31 d'octubre de 2013, Barcelona
6

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

+ vèrtexs geodèsics + punts quilomètrics

31 d'octubre ...
7

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

+ toponímia

31 d'octubre de 2013, Barcelona
8

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

+ processos automàtics de simbolització
i rasterització...
9

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

Distribució  especificacions i metadades
Les especificacions tècniques estan inc...
10

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

Distribució  especificacions i metadades
Les especificacions tècniques estan in...
11

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

Distribució  especificacions i metadades
Les especificacions tècniques són les ...
12

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

Distribució  accés a l’arxiu
Web ICC (descàrrega):
ETRS89 o ED50
Zona full 5m: ...
13

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
14

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
15

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

Distribució  accés a l’arxiu
Web ICC (descàrrega):
ETRS89 o ED50

Zona full 5m:...
16

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
17

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
18

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
19

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
20

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
21

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

Distribució  geoservei
WMS amb URL: http://shagrat.icc.cat/lizardtech/iserv/ows...
22

Mapa topogràfic
de Catalunya 1:5 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
23

BT5M:
productes
derivats

Model
d’elevacions del
terreny
5x5 (MET5)
15x15 (MET15)

BT5M: productes derivats

31 d'octu...
24

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

El MET és un model de malla regular que conté altituds
ortom...
25

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
26

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
27

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de
...
28

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
29

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de
...
30

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
31

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de
...
32

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de
...
33

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de
...
34

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

Distribució  especificacions i metadades
Les especificacion...
35

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

Distribució  especificacions i metadades
Les especificacion...
36

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

Distribució  accés a l’arxiu
La unitat de distribució és el...
37

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
38

Model d’elevacions del terreny
5x5 (MET5), 15x15 (MET15)

Distribució  geoservei
WCS amb URL: http://geoserveis.icc.c...
39

BT5M:
productes
derivats

Models 3D
d’edificis en KMZ

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
40

Models 3D d’edificis en KMZ

Model 3D de nivell de detall 1 (LOD1) de les edificacions
Sense textures
Generació automà...
41

Models 3D d’edificis en KMZ

Distribució  especificacions i metadades
Les especificacions tècniques estan incloses en...
42

Models 3D d’edificis en KMZ

Distribució  especificacions i metadades
Les especificacions tècniques estan incloses en...
43

Models 3D d’edificis en KMZ

Distribució  accés a l’arxiu
Web ICC (descàrrega):
Geogràfiques WGS84
Zona full 5m

BT5M...
44

Models 3D d’edificis en KMZ

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
45

Models 3D d’edificis en KMZ

Distribució  accés a l’arxiu
Web ICC (descàrrega):
Geogràfiques WGS84
Zona full 5m

Incl...
46

Models 3D d’edificis en KMZ

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
47

BT5M:
productes
derivats

Mapa topogràfic de
Catalunya 1:10 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barce...
48

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

Factors determinants en la producció de la sèrie:
disponibilitat de dades per a...
49

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

BT-5M a escala
MT-10M
1:10.000
Dades originals de la BT-5M
BT5M: productes deri...
50

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

Distribució  especificacions i metadades
Existeixen les especificacions tècniq...
51

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

Distribució  especificacions i metadades
Existeixen les especificacions tècniq...
52

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

Distribució  especificacions i metadades
Existeixen les especificacions tècniq...
53

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

Distribució  accés a l’arxiu
Web ICC (descàrrega):
ETRS89 o ED50
Zona full 10m...
54

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
55

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
56

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

Distribució  accés a l’arxiu
Web ICC (descàrrega):
ETRS89 o ED50

Zona full 5m...
57

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

Distribució  geoservei
WMS amb URL: http://shagrat.icc.cat/lizardtech/iserv/ow...
58

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
59

BT5M:
productes
derivats

Base topogràfica de
Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barc...
60

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Existia la necessitat d’una base:
amb més detall que la BT50M però més manejab...
61

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Respecte:
Model de dades basat en elements topogràfics
2.5 D: altitud guardada...
62

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Procés d’obtenció:
Generalització de la BT5M
Generalització automàtica
General...
63

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
64

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
65

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
66

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
67

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
68

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Relacions amb la BT5M
No existeixen connexions entre els elements de la base o...
69

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Actualment tota Catalunya està recoberta amb la versió 1.0
Ha començat el proc...
70

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Distribució  especificacions i metadades
Existeixen les especificacions tècni...
71

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Distribució  especificacions i metadades
Existeixen les especificacions tècni...
72

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Distribució  especificacions i metadades
Existeixen les especificacions tècni...
73

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Distribució  accés a l’arxiu
Web ICC (descàrrega):
ETRS89 o ED50
Full 25m pel...
74

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
75

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
76

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Distribució  accés a l’arxiu
Web ICC (descàrrega):
ETRS89 o ED50
Full 25m pel...
77

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Distribució  geoserveis
WMS d’origen ràster amb URL:
http://shagrat.icc.cat/l...
78

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
79

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Distribució  geoserveis
WMS d’origen ràster amb URL:
http://shagrat.icc.cat/l...
80

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
81

Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
82

BT5M:
productes
derivats

BT5M: productes derivats

31 d'octubre de 2013, Barcelona
83

Institut Cartogràfic
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)
Tel. (+34) 93 5...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Model de la Base topogràfica 1:5.000. Productes derivats

442 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre Bases topogràfiques de Catalunya per a usuaris avançats (31/10/2013)

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Model de la Base topogràfica 1:5.000. Productes derivats

 1. 1. BT5M: productes derivats Blanca Baella Cap de la Unitat de desenvolupament de l’Àrea de Bases
 2. 2. 2 BT5M: productes derivats Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (MT5M) Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Models 3D d’edificis en KMZ Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 (MT10M) Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 (BT25M) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 3. 3. 3 BT5M: productes derivats Mapa Topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 4. 4. 4 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 A partir de la BT5M i amb un procés de simbolització automàtica es genera el Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 5. 5. 5 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats BT5M 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 6. 6. 6 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats + vèrtexs geodèsics + punts quilomètrics 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 7. 7. 7 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats + toponímia 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 8. 8. 8 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats + processos automàtics de simbolització i rasterització 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 9. 9. 9 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 Distribució  especificacions i metadades Les especificacions tècniques estan incloses en les de la BT5M BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 10. 10. 10 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 Distribució  especificacions i metadades Les especificacions tècniques estan incloses en les de la BT5M BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 11. 11. 11 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 Distribució  especificacions i metadades Les especificacions tècniques són les de la BT5M i té unes especificacions pròpies de format Cadascun dels formats de distribució, té unes metadades pròpies específiques del format BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 12. 12. 12 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 Distribució  accés a l’arxiu Web ICC (descàrrega): ETRS89 o ED50 Zona full 5m: mínim rectangle contenidor (informació dels fulls veïns) En format MrSid (ràster) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 13. 13. 13 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 14. 14. 14 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 15. 15. 15 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 Distribució  accés a l’arxiu Web ICC (descàrrega): ETRS89 o ED50 Zona full 5m: mínim rectangle contenidor (informació dels fulls veïns) En format MrSid (ràster) Centre d’atenció al públic de l’ICC: ETRS89 o ED50 Zona a la demanda rectangular (A2 o A1, vertical o apaïsada) En formats Geotif (ràster), PDF (ràster) i paper BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 16. 16. 16 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 17. 17. 17 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 18. 18. 18 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 19. 19. 19 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 20. 20. 20 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 21. 21. 21 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 Distribució  geoservei WMS amb URL: http://shagrat.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? Capa “mtc5m” BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 22. 22. 22 Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 23. 23. 23 BT5M: productes derivats Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5) 15x15 (MET15) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 24. 24. 24 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) El MET és un model de malla regular que conté altituds ortomètriques distribuïdes segons una quadrícula, de 5 m de costat en el cas del MET5 i de 15 m en el cas del MET15 Es genera a partir dels perfils, cotes altimètriques, línies de trencament del pendent i corbes de nivell, tots ells recollits sobre el terreny en el mateix procés de captura de la BT5M BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 25. 25. 25 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 26. 26. 26 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 27. 27. 27 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de triangles del terreny BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 28. 28. 28 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 29. 29. 29 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de triangles del terreny A partir del model de triangles s’obté el model de malla regular per interpolació BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 30. 30. 30 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 31. 31. 31 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de triangles del terreny A partir del model de triangles s’obté el model de malla regular per interpolació La precisió altimètrica del model d’elevacions descrita en les especificacions és de 1.5 m (interval de confiança del 90%) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 32. 32. 32 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de triangles del terreny A partir del model de triangles s’obté el model de malla regular per interpolació La precisió altimètrica del model d’elevacions descrita en les especificacions és de 1.5 m (interval de confiança del 90%) La precisió altimètrica en les mesures de l’any 2012 és 2012 BT5M-X BT5M-Y BT5M-H DTM-5 DTM-15 Número de punts 6057 6057 8528 7328 7329 Error mitjà quadràtic 0.44 0.44 0.67 0.81 0.84 Interval de confiança 90% 0.72 0.73 1.11 1.34 1.39 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 33. 33. 33 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Mitjançant processos de triangulació, es genera un model de triangles del terreny A partir del model de triangles s’obté el model de malla regular per interpolació L’exactitud altimètrica del model d’elevacions és de 1.5 m En les àrees de mar recobertes per la BT-5M el valor assignat a l’altitud és -8888 En les àrees no recobertes per la BT-5M el valor assignat a l’altitud és -9999 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 34. 34. 34 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Distribució  especificacions i metadades Les especificacions tècniques són específiques per cadascun dels productes: MET5 i MET15 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 35. 35. 35 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Distribució  especificacions i metadades Les especificacions tècniques són específiques per cadascun dels productes: MET5 i MET15 Tenen metadades pròpies generals i específiques de format BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 36. 36. 36 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Distribució  accés a l’arxiu La unitat de distribució és el mínim rectangle contenidor del full 50 000 amb una orla de 30 metres El model d’elevacions del terreny de malla regular es distribueix en format ASCII GRID d’ESRI BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 37. 37. 37 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 38. 38. 38 Model d’elevacions del terreny 5x5 (MET5), 15x15 (MET15) Distribució  geoservei WCS amb URL: http://geoserveis.icc.cat/icc_mdt/wcs/service? http://geoserveis.icc.cat/icc_mdt/wcs/service?SERVICE=WCS&REQUEST=Ge tCoverage&VERSION=1.0.0&CRS=EPSG:25831&COVERAGE=icc:met&WIDT H=1&HEIGHT=1 &FORMAT=ArcGrid&EXCEPTIONS=XML&BBOX=370626,4654129.5,370641, 4654144.5 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 39. 39. 39 BT5M: productes derivats Models 3D d’edificis en KMZ BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 40. 40. 40 Models 3D d’edificis en KMZ Model 3D de nivell de detall 1 (LOD1) de les edificacions Sense textures Generació automàtica usant processos ICC Format KMZ (Visualització: Google Earth) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 41. 41. 41 Models 3D d’edificis en KMZ Distribució  especificacions i metadades Les especificacions tècniques estan incloses en les de la BT5M BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 42. 42. 42 Models 3D d’edificis en KMZ Distribució  especificacions i metadades Les especificacions tècniques estan incloses en les de la BT5M Té unes metadades pròpies específiques del format BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 43. 43. 43 Models 3D d’edificis en KMZ Distribució  accés a l’arxiu Web ICC (descàrrega): Geogràfiques WGS84 Zona full 5m BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 44. 44. 44 Models 3D d’edificis en KMZ BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 45. 45. 45 Models 3D d’edificis en KMZ Distribució  accés a l’arxiu Web ICC (descàrrega): Geogràfiques WGS84 Zona full 5m Inclòs a Google Earth (3D buildings, Gray) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 46. 46. 46 Models 3D d’edificis en KMZ BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 47. 47. 47 BT5M: productes derivats Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 48. 48. 48 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 Factors determinants en la producció de la sèrie: disponibilitat de dades per a la generalització  BT5M baix cost utilitzant generalització automàtica sobre la BT5M El producte final és un mapa, no una base de dades Inici de la sèrie l’any 1999 amb la versió 1.0 Inici de la versió 1.1 l’any 2008 Actualment tota Catalunya està recoberta amb la versió 1.1 i en procés d’actualització contínua BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 49. 49. 49 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 BT-5M a escala MT-10M 1:10.000 Dades originals de la BT-5M BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 50. 50. 50 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 Distribució  especificacions i metadades Existeixen les especificacions tècniques del producte BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 51. 51. 51 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 Distribució  especificacions i metadades Existeixen les especificacions tècniques del producte Existeixen metadades pròpies generals del producte i específiques de cadascun dels formats de distribució BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 52. 52. 52 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 Distribució  especificacions i metadades Existeixen les especificacions tècniques del producte Existeixen metadades pròpies generals del producte i específiques de cadascun dels formats de distribució BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 53. 53. 53 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 Distribució  accés a l’arxiu Web ICC (descàrrega): ETRS89 o ED50 Zona full 10m: mínim rectangle contenidor (informació dels fulls veïns) En format MrSid (ràster) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 54. 54. 54 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 55. 55. 55 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 56. 56. 56 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 Distribució  accés a l’arxiu Web ICC (descàrrega): ETRS89 o ED50 Zona full 5m: mínim rectangle contenidor (informació dels fulls veïns) En format MrSid (ràster) Centre d’atenció al públic de l’ICC: ETRS89 o ED50 Zona a la demanda rectangular (A2 o A1, vertical o apaïsada) En formats Geotif (ràster), PDF (ràster) i paper BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 57. 57. 57 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 Distribució  geoservei WMS amb URL: http://shagrat.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? Capa “mtc10m” BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 58. 58. 58 Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 59. 59. 59 BT5M: productes derivats Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 60. 60. 60 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Existia la necessitat d’una base: amb més detall que la BT50M però més manejable que la BT5M 2.5 D amb un període d’actualització més curt que la BT5M Base Topogràfica de Catalunya 1:25.000 La disponibilitat de la BT5M i l’experiència de l’ICC en aplicar processos de generalització va permetre produir la nova BT25M aplicant processos de generalització BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 61. 61. 61 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Respecte: Model de dades basat en elements topogràfics 2.5 D: altitud guardada en els vèrtexs del elements Continuïtat de les xarxes hidrogràfica i viària Geometries Connexions Prioritats de captura Mateixa estructura que la BT5M BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 62. 62. 62 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Procés d’obtenció: Generalització de la BT5M Generalització automàtica Generalització manual interactiva Actualització de les dades (BT5M desactualitzada): Vols fotogramètrics recents: de l’any en curs o de l’any anterior Altres fonts de dades: Geomòbil, ... Dades de gabinet: vialitat en construcció o en projecte, dades de toponímia, ... BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 63. 63. 63 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 64. 64. 64 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 65. 65. 65 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 66. 66. 66 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 67. 67. 67 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 68. 68. 68 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Relacions amb la BT5M No existeixen connexions entre els elements de la base original i la base generalitzada Major freqüència d’actualització de la BT25M BT25M: base independent amb període propi d’actualització Conseqüències: Impossibilitat de propagació automàtica de canvis Alt cost per a garantir la consistència entre ambdues bases després de les actualitzacions BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 69. 69. 69 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Actualment tota Catalunya està recoberta amb la versió 1.0 Ha començat el procés d’actualització Hi ha un nou model de dades, corresponent a la versió 2.0, en procés d’implementació en producció BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 70. 70. 70 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Distribució  especificacions i metadades Existeixen les especificacions tècniques, el diccionari de dades i les especificacions de format del producte BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 71. 71. 71 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Distribució  especificacions i metadades Existeixen les especificacions tècniques, el diccionari de dades i les especificacions de format del producte Existeixen metadades pròpies generals del producte i específiques de cadascun dels formats de distribució BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 72. 72. 72 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Distribució  especificacions i metadades Existeixen les especificacions tècniques del producte Cadascun dels formats de distribució, té unes metadades pròpies específiques del format BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 73. 73. 73 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Distribució  accés a l’arxiu Web ICC (descàrrega): ETRS89 o ED50 Full 25m pel formats vector, DGN, DXF, SHP, MMZ Zona full 25m pels formats ràster, MrSid: mínim rectangle contenidor (informació dels fulls veïns) BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 74. 74. 74 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 75. 75. 75 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 76. 76. 76 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Distribució  accés a l’arxiu Web ICC (descàrrega): ETRS89 o ED50 Full 25m pel formats vector, DGN, DXF, SHP, MMZ Zona full 25m pels formats ràster, MrSid: mínim rectangle contenidor (informació dels fulls veïns) Centre d’atenció al públic de l’ICC: ETRS89 o ED50 Zona a la demanda rectangular (A2 o A1, vertical o apaïsada) En formats Geotif (ràster), PDF (ràster) i paper BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 77. 77. 77 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Distribució  geoserveis WMS d’origen ràster amb URL: http://shagrat.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? , capa “mtc25m” BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 78. 78. 78 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 79. 79. 79 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Distribució  geoserveis WMS d’origen ràster amb URL: http://shagrat.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? , capa “mtc25m” WMS d’origen vector amb URL: http://geoserveis.icc.cat/icc_bt25m/wms/service? BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 80. 80. 80 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 81. 81. 81 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 82. 82. 82 BT5M: productes derivats BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona
 83. 83. 83 Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 http://www.icc.cat webmaster@icc.cat BT5M: productes derivats 31 d'octubre de 2013, Barcelona

×