Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Juliol 2013
Dades ICC per a la
generació de models
3D de ciutats
Maria Pla
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
2
Conjunts de
dades de
toponímia
Introducció
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Motivació
Models 3D de ciutats:
El món real és 3D
Permete...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Motivació
4
Solsona, [autor desconegut], [post 1758] (Fun...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
5
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Tasques realitzades per l’ICC
Anàlisi dels models 3D de c...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Contingut de la presentació
Alguns conceptes bàsics sobre...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
8
Conjunts de
dades de
toponímia
Models 3D de
ciutats
9
Models 3D de ciutats – Nivell de detall (LOD)
LOD0 Dades vectorials 2D (cartografia, ortofoto, usos del
sòl) projectades...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Tipus de models
Raster:
Voxel
Vector:
Boundary representa...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Tipus de models
Boundary representation (BRep): Els volum...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
BRep
Features, atribu...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
GML3 i a més,...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU:
4...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU
??...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU
DA...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU
DA...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU
DA...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU
DA...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU
DA...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU
DA...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU
DA...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Formats
GML3
CityGML
INSPIRE-BU
DA...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Comparació entre les models
arquitectònics i els models 3...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Comparació entre les models
arquitectònics i els models 3...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Serveis Web 3D
2626
WFS (Web Featu...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
27
Conjunts de
dades de
toponímia
Dades ICC per
a la gene...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
28
Bases topogràfiques ICC
28
L’ICC produeix i manté 4 ba...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
29
Bases topogràfiques ICC
2.5 D
2 D
BT-5M
BT-25M
MAP 5M
...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
30
Base topogràfica a escala 1:1000
Fonts de dades:
Resti...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
31
Emmagatzemada en ORACLE
El mapa s’obté per simbolitzac...
3232
Restitució fotogramètrica
Revisió de camp
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Base topog...
3333
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Base topogràfica a escala 1:1000
3434
Revisió de camp
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Base topogràfica a escala 1:1000
3535
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Base topogràfica a escala 1:1000
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
3636
Base topogràfica a escala 1:1000
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
3737
La primera versió del model de dades era 2.5D, però ...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
3838
El 2009 es va enriquir el model per:
Disposar d’un b...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
3939
DTM
DSM
Base topogràfica a escala 1:1000
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
4040
Base topogràfica a escala 1:1000
DSM obtingut amb da...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
4141
Models d’elevacions
Ombrejat a partir del DTM Ombrej...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
4242
Ortofoto rectificada
usant un DSM
derivat de dades
l...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
4343
Base topogràfica a escala 1:1000
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
4444
Base topogràfica a escala 1:1000
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
4545
El 2009 es va enriquir el model per:
Disposar d’un b...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
4646
El 2009 es va enriquir el model per:
Disposar d’un b...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
4747
E
C
C
C
E
E
Versió 2.2
Versió 2.1
Base topogràfica a...
48
Models 3D de ciutats – Nivell de detall (LOD)
LOD0 Dades vectorials 2D (cartografia, ortofoto, usos del
sòl) projectade...
Dades:
CT-1M v2.2
True orto
Imatges terrestres
Imatges d’edificis singulars
Lidar
Generació del model:
Automàtic
Manual
Ni...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
50
Conjunts de
dades de
toponímia
Dades ICC per
a la gene...
51
Densitats lidar superiors a 1.5 punts/m2
Extracció vector edificis semiautomàticament
Dades addicionals per a l’edició:...
Lidar o fotogrametria?
52
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
El lidar és més precís en
alçad...
Dades:
Lidar (10 punts/m2)
Imatges aèries verticals
Imatges aèries oblíques
Generació del model:
Automàtic amb edició manu...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
54
Conjunts de
dades de
toponímia
Dades ICC per
a la gene...
55
Dades raster
No s’obtenen dades vector
Procés automàtic basat en un algorisme de multiple-view:
Aerotriangulació per ob...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
56
Conjunts de
dades de
toponímia
Distribució
dades ICC
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Web ICC:
VISSIR3 (www.icc.cat.vissir3)
Geoserveis
Botiga
...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Formats:
Vector: DGN, DXF, SHAPE, KMZ
Mapes: PDF, plot pa...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
59
CT-1M v2.2 – Web ICC
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
60
Dades
Metadades
CT-1M v2.2 – Web ICC
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
61
CT-1M v2.2 – Dades
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
62
CT-1M v2.2 – Metadades
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
63
CT-1M v2.2 – Metadades
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
64
CT-1m v2.2– Especificacions
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
65
CT-1m v2.2– Diccionari
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
66
Models 3D de ciutats – KMZ
Edificis CT-1M
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
67
Edificis BT-5M
Models 3D de ciutats – Google Earth
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
68
Conjunts de
dades de
toponímia
Tasques
actuals
6969
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
69
Models 3D de ciutats – Millores de cara al futur
...
7070
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
70
Models 3D de ciutats – Millores de cara al futur
...
Obtenir teulades inclinades:
Desenvolupament ICC:
Usar polígons plans de la CT-1m v2.2 per definir l’àrea
Usar dades lidar...
Obtenir teulades inclinades:
Desenvolupament ICC
Solució basada en software comercial:
Tests amb els productes de GTA, Tri...
7373
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
73
Models 3D de ciutats – Millores de cara al futur
...
7474
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
74
Models 3D de ciutats – Nous formats de distribuci...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Facilitar l’ús de dades per a la generació de models 3D d...
7676
Bentley
Autodesk
Esri
Google
Esri
Architecture
GIS
AutoCad Architecture
ArcGis Arc Map / Arc Scene
City Engine
Google...
Dades complexes, que presenten dificultat per ser
transformades a les dades requerides pel software i les
aplicacions util...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
78
Autodesk 3Ds Max
Models 3D de ciutats – Perfils usuari...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Workflow de generació format CityGML usant FME
79
Models ...
8080
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
80
Models 3D de ciutats – Millores de cara al futur
...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Institut Cartogràfic
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-080...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Models 3D de ciutats – Nou model de dades
828282
Afegir l...
Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
Sumari
838383
Els models 3D de ciutats formen part de la ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutats

905 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre Modelització 3D: Ciutats i territori (18/07/2013)

 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Dades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutats

 1. 1. Juliol 2013 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Maria Pla
 2. 2. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 2 Conjunts de dades de toponímia Introducció
 3. 3. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Motivació Models 3D de ciutats: El món real és 3D Permeten emmagatzemar i explotar la geoinformació de zones amb edificacions o altres tipus de construccions Permeten facilitar l’explotació en aplicacions que van més enllà d’una visió 2D del territori Múltiples aplicacions, no només visualització Evolució dels models cartogràfics 3
 4. 4. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Motivació 4 Solsona, [autor desconegut], [post 1758] (Fundación Casa Ducal de Medinaceli)(Facsímil ICC, 2008)
 5. 5. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 5
 6. 6. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Tasques realitzades per l’ICC Anàlisi dels models 3D de ciutats Generació de models 3D de ciutats Exploració de potencials aplicacions Preparació i distribució de dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Millora dels models de dades actuals 6
 7. 7. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Contingut de la presentació Alguns conceptes bàsics sobre els models 3D de ciutats Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats: Dades topogràfiques Dades lidar Dades imatge Distribució Tasques actuals 7
 8. 8. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 8 Conjunts de dades de toponímia Models 3D de ciutats
 9. 9. 9 Models 3D de ciutats – Nivell de detall (LOD) LOD0 Dades vectorials 2D (cartografia, ortofoto, usos del sòl) projectades sobre DTM. LOD1 Model de blocs, edificis amb teulades planes i parets verticals. Amb o sense textures. LOD2 Model amb teulades inclinades. Amb o sense textures. LOD3 Model amb tots els detalls arquitectònics en teulades i parets: finestres, balcons, xemeneies, etc. LOD4 Model amb l’interior dels edificis, xarxes subterrànies. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
 10. 10. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Tipus de models Raster: Voxel Vector: Boundary representation (BRep) Constructive Solid Geometry (CSG) 1010 “Software 3D-Stadtmodelle. Ein Überblick”, Prof. Dr. Coors, 7.11.2012 10
 11. 11. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Tipus de models Boundary representation (BRep): Els volums es creen a partir de cares limitades per línies, i les línies són trams entre nodes. + És fàcil afegir textures. + Visualització ràpida. - No hi ha relació entre cares. Constructive Solid Geometry (CSG): Els volums es creen a partir de la combinació de cossos sòlids. + Construcció fàcil. + Es mantenen relacions geomètriques entre cares. - És difícil afegir textures. - Anàlisi espacial complicat. (CSG es pot convertir a BRep) 111111
 12. 12. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 BRep Features, atributs, jerarquia de generalització, relació entre features Geometria i topologia No admet un model semàntic 121212
 13. 13. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML GML3 i a més, Integra model geomètric i semàntic Admet qualsevol LOD Admet obertures (passatges coberts, forats per escales inferiors) Bona integració DTM Intercanvi i emmagatzemament S’està incorporant a la indústria del software, tot i que la majoria de les aplicacions només maneguen una part de l’estàndard Algunes limitacions: No manega bé grans datasets amb textures No orientat a visualització 3D: poc recomanable per a real-time rendering 131313
 14. 14. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU: 4 perfils, segons la dimensió i la complexitat semàntica 1414 Semàntica bàsica Semàntica enriquida 2D Core 2D (normatiu) Extended 2D (opcional) 3D Core 3D (normatiu) Extended 2D (opcional) 14
 15. 15. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU ???? 1515 CityGML INSPIRE-BU Dades bàsiques, adequat per molts casos d’ús Dades bàsiques, adequat per casos d’ús medioambientals 3D 2D, 2,5D i 3D Punt de vista topogràfic Punt de vista topogràfic i cadastral Basat en estàndards ISO19xxx Basat en estàndards ISO xxx i en el Generic Conceptual Model d’INSPIRE Building i BuildingPart Building i BuildingPart, però Building Part no pot ser composat d’altres BuildingPart No existeix BuildingUnit BuildingUnit: part d’un edifici del mateix propietari en condomini … 15
 16. 16. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU DAE (Collada) Admet triangles o polígons Admet textures D’ús molt estès 161616
 17. 17. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU DAE KML Format de Google Pot contenir un .DAE 171717
 18. 18. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU DAE KML SKP Format de Sketch-up 181818
 19. 19. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU DAE KML SKP 3DS Format de 3D StudioMax (Autodesk) 191919
 20. 20. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU DAE KML SKP 3DS FBX Format de Land Explorer (Autodesk) 202020
 21. 21. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU DAE KML SKP 3DS FBX PDF 3D Format d’Adobe 212121
 22. 22. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU DAE KML SKP 3DS FBX PDF 3D No és possible passar d’un format a un altre sense perdre informació 222222
 23. 23. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Formats GML3 CityGML INSPIRE-BU DAE KML SKP 3DS FBX PDF 3D No és possible passar d’un format a un altre sense perdre informació Tota la informació que composa el model es pot emmagatzemar en una Base de Dades, per exemple en ORACLE, a partir de la qual es pot extreure el model en el format més adequat per l’explotació que se n’hagi de fer 232323
 24. 24. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Comparació entre les models arquitectònics i els models 3D de ciutats 2424 Arquitectura i enginyeria civil Models 3D de ciutats Estàndards • IFC, BIM • CityGML Fonts • Dades CAD • Dades CAD i topogràfiques LOD • No s’usen • LOD0, LOD1, LOD2, LOD3, LOD4 Estructura • Projectes amb totes les components • Relació entre components i elements constructius • Materials • Edificis, superfícies externes i internes Geometria • Elements amb volum (parets 20cm, etc) • Diferents representacions • Elements sense volum • Límits de representació Atributs • Atributs per estructures, construccions i materials • Característiques de representació • Atributs per edifici: classe,funció,ús,etc. • Textura, aparença del model Georeferència • Coordenades locals • Alçada relativa • Orientació principal de l’edifici • Coordenades globals • Alçades absolutes • Orientació nord Amb operacions geomètriques i semàntiques 24
 25. 25. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Comparació entre les models arquitectònics i els models 3D de ciutats 2525 Arquitectura i enginyeria civil Models 3D de ciutats Estàndards • IFC, BIM • CityGML Fonts • Dades CAD • Dades CAD i topogràfiques LOD • No s’usen • LOD0, LOD1, LOD2, LOD3, LOD4 Estructura • Projectes amb totes les components • Relació entre components i elements constructius • Materials • Edificis, superfícies externes i internes Geometria • Elements amb volum (parets 20cm, etc) • Diferents representacions • Elements sense volum • Límits de representació Atributs • Atributs per estructures, construccions i materials • Característiques de representació • Atributs per edifici: classe,funció,ús,etc. • Textura, aparença del model Georeferència • Coordenades locals • Alçada relativa • Orientació principal de l’edifici • Coordenades globals • Alçades absolutes • Orientació nord 25
 26. 26. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Serveis Web 3D 2626 WFS (Web Feature Service)  Retorna features (GML, CityGML) W3DS (Web 3D Service)  Retorna escenes 3D, objectes vector 3D (KML) WVS (Web View Service)  Retorna vistes 3D, imatges 26
 27. 27. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 27 Conjunts de dades de toponímia Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Dades topogràfiques
 28. 28. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 28 Bases topogràfiques ICC 28 L’ICC produeix i manté 4 bases de dades que cobreixen tot Catalunya a escales 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000 i 1:250.000, i 1 base de dades que cobreix les àrees urbanes a escala 1:1000 Les bases són completes i les tasques estan dedicades a l’actualització de la informació S’aplica generalització per derivar mapes i bases: Les dades generalitzades s’actualitzen independentment de les bases originals, degut a que tenen diferents cicles d’actualització i a que no existeixen lligams entre elles Tots els productes, incloent dades, metadades i especificacions, són de lliure distribució
 29. 29. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 29 Bases topogràfiques ICC 2.5 D 2 D BT-5M BT-25M MAP 5M BT-50M BT-250M MAP 10M MAP 25M MAP 50M MAP 100M MAP 250M BASES MAPES CT-1M MAP 1M 29 Productes compilats Productes derivats per generalització automàtica i manual Productes derivats automàticament sense edició manual
 30. 30. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 30 Base topogràfica a escala 1:1000 Fonts de dades: Restitució fotogramètrica a partir d’imatges aèries (MPT 7,5 cm) Revisió de camp Precisió: 20cm (X,Y) 25 cm Z 2.5D Àrees urbanes: 250.000 hes Període actualització: 5 anys 30 BT-5M BT-25M MAP 5M BT-50M BT-250M MAP 10M MAP 25M MAP 50M MAP 100M MAP 250M BASES MAPES CT-1M MAP 1M
 31. 31. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 31 Emmagatzemada en ORACLE El mapa s’obté per simbolització automàtica Distribució: Vector: DGN DXF SHAPE KMZ Geoserveis WMS PDF Plot paper 31 BT-5M BT-25M MAP 5M BT-50M BT-250M MAP 10M MAP 25M MAP 50M MAP 100M MAP 250M BASES MAPES CT-1M MAP 1M Base topogràfica a escala 1:1000
 32. 32. 3232 Restitució fotogramètrica Revisió de camp Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Base topogràfica a escala 1:1000
 33. 33. 3333 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Base topogràfica a escala 1:1000
 34. 34. 3434 Revisió de camp Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Base topogràfica a escala 1:1000
 35. 35. 3535 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Base topogràfica a escala 1:1000
 36. 36. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 3636 Base topogràfica a escala 1:1000
 37. 37. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 3737 La primera versió del model de dades era 2.5D, però no estava dissenyada per generar models d’elevacions, ni del terreny ni de superfícies El relleu es representava amb corbes de nivell i cotes altimètriques Base topogràfica a escala 1:1000
 38. 38. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 3838 El 2009 es va enriquir el model per: Disposar d’un bon model del terreny (DTM) i d’un bon model de superfícies (DSM) en zones urbanes Base topogràfica a escala 1:1000
 39. 39. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 3939 DTM DSM Base topogràfica a escala 1:1000
 40. 40. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 4040 Base topogràfica a escala 1:1000 DSM obtingut amb dades v2.1 DSM obtingut amb dades v2.2
 41. 41. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 4141 Models d’elevacions Ombrejat a partir del DTM Ombrejat a partir del DSM
 42. 42. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 4242 Ortofoto rectificada usant un DSM derivat de dades lidar Ortofoto rectificada usant un DSM refinat amb break lines recollides amb restitució fotogramètrica Base topogràfica a escala 1:1000
 43. 43. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 4343 Base topogràfica a escala 1:1000
 44. 44. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 4444 Base topogràfica a escala 1:1000
 45. 45. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 4545 El 2009 es va enriquir el model per: Disposar d’un bon model del terreny i d’un bon model de superfícies en zones urbanes Derivar models 3D de ciutats de LOD1 (teulada plana) Informació de base més preparada per aplicacions GIS Els canvis van incloure: Classificació dels trams elevats de carreteres i ferrocarrils Selecció dels elements recollits sobre el terreny que han de ser considerats línies de trencament del pendent Compilació d’elements auxiliars per a modelar correctament ponts i túnels Generació de polígons per edificis i altres construccions Classificació d’alguns elements (andana, quiosc, rampa, …) Base topogràfica a escala 1:1000
 46. 46. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 4646 El 2009 es va enriquir el model per: Disposar d’un bon model del terreny i d’un bon model de superfícies en zones urbanes Derivar models 3D de ciutats de LOD1 (teulada plana) Informació de base més preparada per aplicacions GIS Nou model CT-1M v2.2 Base topogràfica a escala 1:1000
 47. 47. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 4747 E C C C E E Versió 2.2 Versió 2.1 Base topogràfica a escala 1:1000
 48. 48. 48 Models 3D de ciutats – Nivell de detall (LOD) LOD0 Dades vectorials 2D (cartografia, ortofoto, usos del sòl) projectades sobre DTM. LOD1 Model de blocs, edificis amb teulades planes i parets verticals. Amb o sense textures. LOD2 Model amb teulades inclinades. Amb o sense textures. LOD3 Model amb tots els detalls arquitectònics en teulades i parets: finestres, balcons, xemeneies, etc. LOD4 Model amb l’interior dels edificis, xarxes subterrànies. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013
 49. 49. Dades: CT-1M v2.2 True orto Imatges terrestres Imatges d’edificis singulars Lidar Generació del model: Automàtic Manual Nivell de detall: LOD1 LOD2, LOD3 parcial Amb o sense textures Format: KMZ CityGML 4949 CT-1M v2.2 – Exemples de models 3D de ciutats Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 49
 50. 50. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 50 Conjunts de dades de toponímia Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Dades lidar
 51. 51. 51 Densitats lidar superiors a 1.5 punts/m2 Extracció vector edificis semiautomàticament Dades addicionals per a l’edició: Z de les dades lidar Cal refinar X,Y editant a partir d’interpretació d’imatges aèries (2D) Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Dades lidar
 52. 52. Lidar o fotogrametria? 52 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 El lidar és més precís en alçades i pendents Amb lidar hi ha menys oclusions de balcons, terrasses, patis interiors o edificis sota vegetació El lidar té menys restriccions meteorològiques La fotogrametria és més precisa en X,Y La fotogrametria amb revisió de camp resol els problemes d’oclusions en les zones d’accés públic La fotogrametria permet més riquesa semàntica En el cas de l’ICC la disponibilitat de la CT-1M v2.2 fa més viable la generació de models 3D de ciutats a partir de dades de fotogrametria
 53. 53. Dades: Lidar (10 punts/m2) Imatges aèries verticals Imatges aèries oblíques Generació del model: Automàtic amb edició manual Nivell de detall: LOD2 Amb textures Diversos formats 5353 Lidar – Exemple de models 3D de ciutats Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 53
 54. 54. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 54 Conjunts de dades de toponímia Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Dades imatge
 55. 55. 55 Dades raster No s’obtenen dades vector Procés automàtic basat en un algorisme de multiple-view: Aerotriangulació per obtenir la posició i rotació de les imatges Reconstrucció del model Aplicacions de visualització Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Dades imatge
 56. 56. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 56 Conjunts de dades de toponímia Distribució dades ICC
 57. 57. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Web ICC: VISSIR3 (www.icc.cat.vissir3) Geoserveis Botiga Google Earth: Ortoimatges KMZ amb edificis BT-5M 57 Canals de distribució
 58. 58. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Formats: Vector: DGN, DXF, SHAPE, KMZ Mapes: PDF, plot paper 58 Models 3D de ciutats – Distribució CT-1M v2.2
 59. 59. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 59 CT-1M v2.2 – Web ICC
 60. 60. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 60 Dades Metadades CT-1M v2.2 – Web ICC
 61. 61. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 61 CT-1M v2.2 – Dades
 62. 62. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 62 CT-1M v2.2 – Metadades
 63. 63. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 63 CT-1M v2.2 – Metadades
 64. 64. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 64 CT-1m v2.2– Especificacions
 65. 65. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 65 CT-1m v2.2– Diccionari
 66. 66. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 66 Models 3D de ciutats – KMZ Edificis CT-1M
 67. 67. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 67 Edificis BT-5M Models 3D de ciutats – Google Earth
 68. 68. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 68 Conjunts de dades de toponímia Tasques actuals
 69. 69. 6969 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 69 Models 3D de ciutats – Millores de cara al futur LOD1  LOD2 Nous formats de distribució Nova versió del model de dades
 70. 70. 7070 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 70 Models 3D de ciutats – Millores de cara al futur LOD1  LOD2 Nous formats de distribució Nova versió del model de dades
 71. 71. Obtenir teulades inclinades: Desenvolupament ICC: Usar polígons plans de la CT-1m v2.2 per definir l’àrea Usar dades lidar per inclinar els polígons de la CT-1M v2.2 7171 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 71 Models 3D de ciutats – LOD1  LOD2
 72. 72. Obtenir teulades inclinades: Desenvolupament ICC Solució basada en software comercial: Tests amb els productes de GTA, Trimble-Inpho Basats en correlació d’imatges aèries Resultats estimats: 70-80 % procés automàtic Revisió manual per refinar els resultats automàtics 7272 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 72 Models 3D de ciutats – LOD1  LOD2
 73. 73. 7373 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 73 Models 3D de ciutats – Millores de cara al futur LOD1  LOD2 Nous formats de distribució Nova versió del model de dades
 74. 74. 7474 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 74 Models 3D de ciutats – Nous formats de distribució Nous formats de distribució: Distribució dades amb perfil d’usuari CityGML Serveis web i visor 3D
 75. 75. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Facilitar l’ús de dades per a la generació de models 3D de ciutats: Analitzar les necessitats i requeriments dels usuaris Definir perfils d’usuaris Proporcionar dades d’acord a aquests perfils 75 Models 3D de ciutats – Nous formats de distribució
 76. 76. 7676 Bentley Autodesk Esri Google Esri Architecture GIS AutoCad Architecture ArcGis Arc Map / Arc Scene City Engine Google SketchUp MicroStation Autodesk 3Ds Max Autodesk Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Anàlisi de la informació disponible a través de la web de l’ICC, per a generar els models 3D de ciutats que s’utilitzen específicament en el camp de l’arquitectura 76 Models 3D de ciutats – Perfils usuaris, un exemple
 77. 77. Dades complexes, que presenten dificultat per ser transformades a les dades requerides pel software i les aplicacions utilitzades normalment pels arquitectes Massa capes en els formats DXF i SHAPE Manca l’alçada relativa dels edificis 77 Autocad Architecture Autodesk 3Ds Max Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Perfils usuaris, un exemple
 78. 78. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 78 Autodesk 3Ds Max Models 3D de ciutats – Perfils usuaris, un exemple
 79. 79. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Workflow de generació format CityGML usant FME 79 Models 3D de ciutats – Nous formats de distribució
 80. 80. 8080 Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 80 Models 3D de ciutats – Millores de cara al futur LOD1  LOD2 Nous formats de distribució: Distribució dades amb perfil d’usuari CityGML Serveis web i visor 3D Nova versió del model de dades
 81. 81. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 http://www.icc.cat webmaster@icc.cat 8181
 82. 82. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Models 3D de ciutats – Nou model de dades 828282 Afegir la informació necessària per a generar models 3D de ciutats de LOD2 Model orientat a objecte: Identificador únic Cicle de vida Metadades a nivell d’objecte Topònim com atribut de l’objecte Base contínua Model topològic més senzill Estructura orientada a la producció (restitució i edició) usant un GIS Mecanismes per a l’actualització ràpida de la informació
 83. 83. Dades ICC per a la generació de models 3D de ciutats Juliol 2013 Sumari 838383 Els models 3D de ciutats formen part de la infraestructura de dades bàsiques d’un país El paper de l’ICC ha de ser, com en el cas d’altres bases d’informació, proporcionar la informació de base per a que els usuaris puguin explotar adequadament els models 3D de ciutats El coneixement de les necessitats i requeriments dels usuaris ens són imprescindibles per poder preparar la informació de manera eficient

×