Base topogràfica de    p gCatalunya 1:5 000versió 2.0Maria Pla Octubre 2011
2Índex    Continguts de la BTC 1:5 000 v2.0    Producció   Actualització    Productes derivats    Distribuc...
3BTC 1:5 000 v2.0: Continguts   Informació vectorial compilada amb restitució fotogramètrica   sense treball de camp ...
4BTC 1:5 000 v2.0: Continguts     Model de dades basat en objectes topogràficsBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2...
5BTC 1:5 000 v2.0: Continguts   Informació vectorial compilada amb restitució fotogramètrica   sense treball de camp ...
6BTC 1:5 000 v2.0: Continguts     Els vèrtexs dels objectes porten assignada l’altitudBase topogràfica de Catalunya 1...
7BTC 1:5 000 v2.0: Continguts   Informació vectorial compilada amb restitució fotogramètrica   sense treball de camp ...
8BTC 1:5 000 v2.0: Continguts                      Xarxa hidrogràfica                ...
9BTC 1:5 000 v2.0: Continguts     Xarxa hidrogràficaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
10BTC 1:5 000 v2.0: Continguts     Xarxa viàriaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
11BTC 1:5 000 v2.0: Continguts   Informació vectorial compilada amb restitució fotogramètrica   sense treball de camp ...
12BTC 1:5 000 v2.0: Especificacions tècniques   Sistema referència ETRS89, xarxa utilitària de Catalunya,   projecció ...
13BTC 1:5 000 v2.0: Relacions entre els elements   Connexió:       •  3D       •  2D   Prioritat:  ...
14BTC 1:5 000 v2.0: Diccionari de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
15BTC 1:5 000 v2.0: MetadadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
16BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció            VolBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
17BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció   VOL      • Escala:          • La del vol usat per obtenir l’orto...
18BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció           Vol      AerotriangulacióBase topogràfica de Catalunya 1:5...
19BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció   AEROTRIANGULACIÓ      • Aerotriangulació digital semiautomàticaBase topog...
20BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció           Vol      Aerotriangulació      e ot a gu ac ó   C...
21BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció   CAPTURA FOTOGRAMÈTRICA      • Estacions fotogramètriques digitals    ...
22BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció           Vol      Aerotriangulació      e ot a gu ac ó   C...
23BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció   CONTROL DE QUALITAT DE CAPTURA      • Completesa      • Comparació ...
24BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció           Vol      Aerotriangulació      e ot a gu ac ó   C...
25BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció   EDICIÓ      • Formació de fulls      • Verificació estructura dades...
26BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció           Vol      Aerotriangulació      e ot a gu ac ó   C...
27BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció   MODEL D’ELEVACIONS DEL TERRENY      • Verificació de l’altimetria    ...
28BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció           Vol      Aerotriangulació      e ot a gu ac ó    ...
29BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció   CONTROL DE QUALITAT FINAL      • Revisió de l’edició      • Revisió...
30BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció           Vol          Distribució dades      Aerotriangula...
31BTC 1:5 000 v2.0: Control de qualitat           Vol          Distribució dades      Aerotriangu...
32BTC 1:5 000 v2.0: Control de qualitat  Control de qualitat incrustat en les diverses parts del procés:       Men...
33BTC 1:5 000 v2.0: Precisió mètricaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
34BTC 1:5 000 v2.0: Estat actual                       TOTAL 4274 Fulls              ...
35BTC 1:5 000 v2.0: Actualització   Criteris:       • Model dades:         Es manté el model de la v2 0 ...
36Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
37Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
38BTC 1:5 000 v2.0: Metodologia d’actualització En àrees amb molts canvis tota la informació es captura de nou   v2.0,...
39BTC 1:5 000 v2.0: Metodologia d’actualització En àrees amb pocs canvis només es capturen els elements modificats:   • ...
40BTC 1:5 000 v2.0: Estat actualització                        TOTAL 4275 Fulls          ...
41BTC 1:5 000 v2.0: Estat actualització                        TOTAL 4275 Fulls          ...
42BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivats      Mapa Topogràfic de Catalunya 1:5 000      Model d’Elevacions del Ter...
43BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsMapa topogràfic de Catalunya    • Simbolització automàtica    • Representaci...
44Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
45BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions   Durant la restitució junt amb els objectes topogràfics es ...
46BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions   Durant la restitució junt amb els objectes topogràfics es ...
47BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions   Durant la restitució junt amb els objectes topogràfics es ...
48BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions   El DTM s’usa per a derivar les corbes de nivell i els ombrej...
49BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions   Durant la restitució junt amb els objectes topogràfics es ...
50BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacionsModels Elevacions del Terreny (DTM) i Model Elevacionsde Superfíc...
51BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacionsModels Elevacions del Terreny (DTM) i Model Elevacionsde Superfíc...
52BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsMapa topogràfic de Catalunya 1:10 000   • És un mapa, no una base de dades   •...
53Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 versió 1.0                       TOTAL 1122 Fulls      ...
54Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 - Actualització   S’actualitza a partir de la BT-5M   actualitzada, sense te...
55Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000, versió 1.1                        TOTAL 1122 Fulls    ...
56BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsBase topogràfica de Catalunya 1:25 000   • Base de dades:     • Els vèrtexs ...
57Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Dades originals 1:5 000          Generalització 1:25 000Base topogràfic...
58Base topogràfica de Catalunya 1:25 000                        Base topogràfica 1:25 000     ...
59Base topogràfica de Catalunya 1:25 000                       Selecció               ...
60 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000BT-5M original     g              Resultat de la generalització...
61Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
62Base topogràfica de Catalunya 1:25 000: Estat actual                       TOTAL 305 fulls    ...
63Base topogràfica de Catalunya 1:25 000: Actualització   El cicle d’actualització hauria de ser uns 2   anys.   ...
64Base topogràfica de Catalunya 1:25 000: Actualització   El cicle d’actualització hauria de ser uns 2   anys.   ...
65BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dades • Internet (fulls):      • Dades vectorials: DGN, DXF i EXPORT, MMZ, KMZ  ...
66BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
67BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
68BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dades • Internet • GeoserveisBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
69BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dades     Els Geoserveis OGC permeten afegir capes d’informació       g   ...
70BTC 1:5 000 v2.0: Distribució • Internet • Geoserveis • Centres de distribució:      • Fulls dades vectorials: DGN,...
71BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
72BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
73BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
74BTC 1:5 000 v2.0: Distribució • Internet • Geoserveis • Centres de distribució • Google:   • Agrupacions d’edificis  ...
75BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesFormat KMZBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
76BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesFormat KMZBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0  Octubre 2011
77BTC 1:5 000: En què està treballant l’ICC?   Millora del procés d’actualitzacióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v...
78BTC 1:5 000: Millora del procés d’actualtizació   Millora del procés d’actualització:         El procés de d...
79BTC 1:5 000: Millora del procés d’actualització   Prototipus d’actualització col·laborativa:      Tres organitz...
80BTC 1:5 000: Millora del procés d’actualització   Prototipus d’actualització col·laborativa:      BCN     ...
81BTC 1:5 000: En què està treballant l’ICC?   Millora del procés d’actualització   Millora del sistema de capturaBa...
82BTC 1:5 000: Millora del sistema de captura   El sistema usat a l’ICC (MicroStation) per a compilar algunes   base...
83BTC 1:5 000: En què està treballant l’ICC?   Millora del procés d’actualització   Millora del sistema de captura ...
84BTC 1:5 000: Millora del model de dades   Millora del procés d’actualització   Millora del sistema de captura   ...
85BTC 1:5 000: Millora del model de dades                   C                      ...
86BTC 1:5 000: Captura en un sistema CAD                          Toponímia           ...
87BTC 1:5 000:v2.0: Distribució    000 Captura en un sistema GIS                           ...
88BTC 1:5 000: Millora del model de dades   Features i atributs:         Topònims com atributs dels elements: ...
89BTC 1:5 000: Millora del model de dades   Millora del procés d’actualització   Millora del sistema de captura   ...
90BTC 1:5 000: En què està treballant l’ICC?   Millora del procés d’actualització   Millora del sistema de captura ...
91BTC 1:5 000: Integració de dades LIDAR   La comparació entre dades d’elevacions LIDAR i dades   d’elevacions de la...
92BTC 1:5 000: Integració de dades LIDAR   La comparació entre dades d’elevacions LIDAR i dades   d’elevacions de la...
93BTC 1:5 000: Integració de dades LIDAR   La comparació entre dades d’elevacions LIDAR i dades   d’elevacions de la...
94                      Institut Cartogràfic                            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Base topogràfica 1:5.000

1,236 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada ICC sobre bases (13/10/2011)

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Base topogràfica 1:5.000

 1. 1. Base topogràfica de p gCatalunya 1:5 000versió 2.0Maria Pla Octubre 2011
 2. 2. 2Índex Continguts de la BTC 1:5 000 v2.0 Producció Actualització Productes derivats Distribució Tasques en p q procésBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 3. 3. 3BTC 1:5 000 v2.0: Continguts Informació vectorial compilada amb restitució fotogramètrica sense treball de camp Model de dades basat en objectes topogràficsBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 4. 4. 4BTC 1:5 000 v2.0: Continguts Model de dades basat en objectes topogràficsBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 5. 5. 5BTC 1:5 000 v2.0: Continguts Informació vectorial compilada amb restitució fotogramètrica sense treball de camp Model de dades basat en objectes topogràfic Els vèrtexs dels objectes porten assignada l’altitudBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 6. 6. 6BTC 1:5 000 v2.0: Continguts Els vèrtexs dels objectes porten assignada l’altitudBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 7. 7. 7BTC 1:5 000 v2.0: Continguts Informació vectorial compilada amb restitució fotogramètrica sense treball de camp Model de dades basat en objectes topogràfic Els vèrtexs dels objectes porten assignada l’altitud Xarxa hidrogràfica i viària, excepte en nuclis urbans g pBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 8. 8. 8BTC 1:5 000 v2.0: Continguts Xarxa hidrogràfica Xarxa viàriaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 9. 9. 9BTC 1:5 000 v2.0: Continguts Xarxa hidrogràficaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 10. 10. 10BTC 1:5 000 v2.0: Continguts Xarxa viàriaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 11. 11. 11BTC 1:5 000 v2.0: Continguts Informació vectorial compilada amb restitució fotogramètrica sense treball de camp Model de dades basat en objectes topogràfic Els vèrtexs dels objectes porten assignada l’altitud Xarxa hidrogràfica i viària, excepte en nuclis urbans g p Polígons en àrees determinades Altimetria coherent amb el model digital del terreny Especificacions tècniques diccionari de dades i metadades tècniques,Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 12. 12. 12BTC 1:5 000 v2.0: Especificacions tècniques Sistema referència ETRS89, xarxa utilitària de Catalunya, projecció UTM fus 31 Precisió: 90% dels punts ben definits tenen 1m en X 90% dels punts ben definits tenen 1m en Y p 90% dels punts ben definits tenen 1.5m en Z Organització de les dades: fulls Geometries: Punt: pot ser orientat i escalat Línia: sèrie de vèrtexs definits per 3 coordenades. Pot dur orientació Polígon: àrea delimitada per una línia, o un conjunt g p , j de línies, i un centroideBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 13. 13. 13BTC 1:5 000 v2.0: Relacions entre els elements Connexió: • 3D • 2D Prioritat: P i it t • Una component lineal pot delimitar més d’un polígon • No hi ha elements duplicats • Els processos de poligonació tenen en compte les prioritatsBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 14. 14. 14BTC 1:5 000 v2.0: Diccionari de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 15. 15. 15BTC 1:5 000 v2.0: MetadadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 16. 16. 16BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció VolBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 17. 17. 17BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció VOL • Escala: • La del vol usat per obtenir l’ortofoto: • MPT 45 cm • MPT 22,5 cm • Càmera digital g • ColorBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 18. 18. 18BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció Vol AerotriangulacióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 19. 19. 19BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció AEROTRIANGULACIÓ • Aerotriangulació digital semiautomàticaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 20. 20. 20BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció Vol Aerotriangulació e ot a gu ac ó Captura fotogramètricaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 21. 21. 21BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció CAPTURA FOTOGRAMÈTRICA • Estacions fotogramètriques digitals • Anàlisi i preparació de dades existents p p • Captura i verificació coherència altimetria • Arxius en format DGN de MicroStation • 3 340 000 hectàreesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 22. 22. 22BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció Vol Aerotriangulació e ot a gu ac ó Captura fotogramètrica Control qualitat capturaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 23. 23. 23BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció CONTROL DE QUALITAT DE CAPTURA • Completesa • Comparació amb altres cartografies p g • HomogeneïtzacióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 24. 24. 24BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció Vol Aerotriangulació e ot a gu ac ó Captura fotogramètrica Control qualitat captura EdicióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 25. 25. 25BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció EDICIÓ • Formació de fulls • Verificació estructura dades, connexió, poligonació, , ,p g , generació automàtica de corbes de nivell • Incorporació de la toponímia, 350 000 topònims • Generació de les metadades • 4 275 fullsBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 26. 26. 26BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció Vol Aerotriangulació e ot a gu ac ó Captura fotogramètrica DTM Control qualitat captura EdicióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 27. 27. 27BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció MODEL D’ELEVACIONS DEL TERRENY • Verificació de l’altimetria • Creació de la malla de 15 x 15 metres • Inserció a la base altimètricaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 28. 28. 28BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció Vol Aerotriangulació e ot a gu ac ó Control qualitat final Captura fotogramètrica DTM Control qualitat captura EdicióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 29. 29. 29BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció CONTROL DE QUALITAT FINAL • Revisió de l’edició • Revisió general g • Comprovacions de campBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 30. 30. 30BTC 1:5 000 v2.0: Proces d’obtenció Vol Distribució dades Aerotriangulació e ot a gu ac ó Control qualitat final Captura fotogramètrica DTM Control qualitat captura EdicióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 31. 31. 31BTC 1:5 000 v2.0: Control de qualitat Vol Distribució dades Aerotriangulació e ot a gu ac ó Control qualitat final Captura fotogramètrica Control qualitat edició Control qualitat captura EdicióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 32. 32. 32BTC 1:5 000 v2.0: Control de qualitat Control de qualitat incrustat en les diverses parts del procés: Menys impacte de l’error y p Equips mixtes per captura i revisió: Més fàcil aprendre dels errors Vol Distribució dades Aerotriangulació Control qualitat final Captura fotogramètrica Control qualitat edició Control qualitat captura EdicióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 33. 33. 33BTC 1:5 000 v2.0: Precisió mètricaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 34. 34. 34BTC 1:5 000 v2.0: Estat actual TOTAL 4274 Fulls 100% acabatBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 35. 35. 35BTC 1:5 000 v2.0: Actualització Criteris: • Model dades: Es manté el model de la v2 0 v2.0 • Unitat: Full 1:5000 • Zones: Per blocs 1:50 000 MTN o per zones de grans canvis • Nomenclatura: Versió 2.0, Revisió 3 o superior Característiques: • Metodologia senzilla adaptada a la tecnologia disponible (MicroStation) • S’emmagatzemen els canvisBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 36. 36. 36Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 37. 37. 37Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 38. 38. 38BTC 1:5 000 v2.0: Metodologia d’actualització En àrees amb molts canvis tota la informació es captura de nou v2.0, revisió 2 Vol nou v2.0, revisió 3Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 39. 39. 39BTC 1:5 000 v2.0: Metodologia d’actualització En àrees amb pocs canvis només es capturen els elements modificats: • S’afegeixen elements nous • S’eliminen elements que ja no existeixen • S’incorporen els canvis S incorporen v2.0, v2 0 revisió 2 Vol nou v2 0 revisió 3 v2.0,Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 40. 40. 40BTC 1:5 000 v2.0: Estat actualització TOTAL 4275 Fulls 4.231 Fulls actualitzats (99 %)Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 41. 41. 41BTC 1:5 000 v2.0: Estat actualització TOTAL 4275 Fulls 546 Fulls actualitzats (13 %)Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 42. 42. 42BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivats Mapa Topogràfic de Catalunya 1:5 000 Model d’Elevacions del Terreny (DTM) Model d’Elevacions de Superfícies (DSM) Mapa Topogràfic de Catalunya 1:10 000 Base Topogràfica de Catalunya 1:25 000Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 43. 43. 43BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsMapa topogràfic de Catalunya • Simbolització automàtica • Representació de dades d’altres bases d’informació: punts quilomètrics de la xarxa de carreteres • Paper o arxiu digital • Impressió en plòters d’injecció de tinta a 1000 dpi • Distribució sota demanda, eliminació d’estocsBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 44. 44. 44Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 45. 45. 45BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions Durant la restitució junt amb els objectes topogràfics es capturen tots els elements necessaris per a generar un model digital del terreny (DTM) i un model de superfícies (DSM) DTM Perfils, break lines, cotes altimètriques, corbes de nivell per inferir break linesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 46. 46. 46BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions Durant la restitució junt amb els objectes topogràfics es capturen tots els elements necessaris per a generar un model digital del terreny (DTM) i un model de superfícies (DSM) DTM Scan lines, break lines, cotes altimètriques, corbes de nivell per inferir break lines Tots els elements planimètrics capturats sobre terra es consideren break linesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 47. 47. 47BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions Durant la restitució junt amb els objectes topogràfics es capturen tots els elements necessaris per a generar un model digital del terreny (DTM) i un model de superfícies (DSM) DTM Scan lines, break lines, cotes altimètriques, corbes de nivell per inferir break lines Tots els elements planimètrics capturats sobre terra es consideren break linesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 48. 48. 48BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions El DTM s’usa per a derivar les corbes de nivell i els ombrejats d escales d’escales més petitesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 49. 49. 49BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacions Durant la restitució junt amb els objectes topogràfics es capturen tots els elements necessaris per a generar un model digital del terreny (DTM) i un model de superfícies (DSM) DTM Scan lines, break lines, cotes altimètriques, corbes de nivell per inferir break lines Tots els elements planimètrics capturats sobre terra es consideren break lines DSM Inclou tots els elements del DTM i en llocs on hi ha construccions, com ponts o edificis, les elevacions més altes substitueixen el terrenyBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 50. 50. 50BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacionsModels Elevacions del Terreny (DTM) i Model Elevacionsde Superfícies (DSM) Ombrejat a partir del DTM Ombrejat a partir del DSMBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 51. 51. 51BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsModels d’elevacionsModels Elevacions del Terreny (DTM) i Model Elevacionsde Superfícies (DSM) Ortofoto rectificada amb DTM Ortofoto rectificada amb DSMBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 52. 52. 52BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsMapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 • És un mapa, no una base de dades • 1122 fulls •GGeneralització d l BTC 1 5 000 lit ió de la 1:5 000: • Processos automàtics: • Eliminació •S l Selecció d cotes ió de • Escalat de la toponímia • Simplificació i agregació d’edificacions • Processos manuals: • Selecció de toponímia • Nuclis urbans • Polígons petits • Resolució conflictes • Cost reduïtBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 53. 53. 53Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 versió 1.0 TOTAL 1122 Fulls 100% acabatBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 54. 54. 54Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 - Actualització S’actualitza a partir de la BT-5M actualitzada, sense tenir en compte la darrera versió del MT-10M: El número de canvis pot ser elevat Però el total d’hores d’edició és petit perquè la majoria d’operacions de generalització són automàtiques No s’aplica generalització incremental, perquè l’edició per adaptar la nova informació a la que no ha canviat requeriria q q més temps que aplicar el mètode actualBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 55. 55. 55Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000, versió 1.1 TOTAL 1122 Fulls 920 Fulls actualitzats (82 %)Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 56. 56. 56BTC 1:5 000 v2.0: Productes derivatsBase topogràfica de Catalunya 1:25 000 • Base de dades: • Els vèrtexs dels objectes porten assignada l’altitud • Actualització amb restitució fotogramètrica • 305 fulls • Generalització de la BTC 1:5 000: • Processos automàtics: • Simplificació de línies • Simplificació i agregació d’edificacions en 3D d’ difi i • Selecció de cotes • Escalat de la toponímia •PProcessos manuals: l • Selecció de topònims • Nuclis urbans • Polígons petits • Resolució conflictesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 57. 57. 57Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Dades originals 1:5 000 Generalització 1:25 000Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 58. 58. 58Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Base topogràfica 1:25 000 Base topogràfica 1:5000Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 59. 59. 59Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 Selecció S l ió SimplificacióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 60. 60. 60 Base topogràfica de Catalunya 1:25 000BT-5M original g Resultat de la generalització g Resultat després de la p automàtica generalització manual Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 61. 61. 61Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 62. 62. 62Base topogràfica de Catalunya 1:25 000: Estat actual TOTAL 305 fulls 300 fulls acabats (98 %)Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 63. 63. 63Base topogràfica de Catalunya 1:25 000: Actualització El cicle d’actualització hauria de ser uns 2 anys. S’actualitzarà independenment de la base de la qual prové, la BT-5M: El cicle d’actualització serà més curt No hi ha lligams entre els elements originals i els generalitzats Alguns elements ja han estat actualitzatsBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 64. 64. 64Base topogràfica de Catalunya 1:25 000: Actualització El cicle d’actualització hauria de ser uns 2 anys. S’actualitzarà independenment de la base de la qual prové, la BT-5M: El cicle d’actualització serà més curt No hi ha lligams entre els elements originals i els generalitzats Alguns elements ja han estat actualitzatsBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 65. 65. 65BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dades • Internet (fulls): • Dades vectorials: DGN, DXF i EXPORT, MMZ, KMZ • Dades simbolizades raster: MrSID • En els sistemes de referència ED50 i ETRS89Base topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 66. 66. 66BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 67. 67. 67BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 68. 68. 68BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dades • Internet • GeoserveisBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 69. 69. 69BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dades Els Geoserveis OGC permeten afegir capes d’informació g cartogràfica a aplicacions client compatibles amb estàndards OGC (WMS, WFS, etc.). Actualitzacions automàtiques Les dades L d d no ocupen espai i http://galileo.icc.cat/arcgis/services/icc_bt5m_v_r/MapServer/WMSServer?REQU EST=GetMap&VERSION=1.1.1&SRS=EPSG:23031&Service=WMS&BBOX=514 128.34,4678107.64,516047.93,4680027.22&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYER S=2,8,9,8,10,13,3,17,18,24,23,26&STYLES=&FORMAT=jpeg&BGCOLOR=0xFF FFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGEBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 70. 70. 70BTC 1:5 000 v2.0: Distribució • Internet • Geoserveis • Centres de distribució: • Fulls dades vectorials: DGN, DXF i EXPORT, MMZ, KMZ • Mapa paper • Dades simbolitzades: MrSID GEOTIFF i PDF MrSID, • Full • Zona a la demanda: Mida A1 i A2 Orientació portrait o landscapeBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 71. 71. 71BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 72. 72. 72BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 73. 73. 73BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 74. 74. 74BTC 1:5 000 v2.0: Distribució • Internet • Geoserveis • Centres de distribució • Google: • Agrupacions d’edificis g pBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 75. 75. 75BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesFormat KMZBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 76. 76. 76BTC 1:5 000 v2.0: Distribució de dadesFormat KMZBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 77. 77. 77BTC 1:5 000: En què està treballant l’ICC? Millora del procés d’actualitzacióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 78. 78. 78BTC 1:5 000: Millora del procés d’actualtizació Millora del procés d’actualització: El procés de detecció de canvis és costós: Prototipus d’actualització col·laborativa Test de software de detecció automàtica de canvisBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 79. 79. 79BTC 1:5 000: Millora del procés d’actualització Prototipus d’actualització col·laborativa: Tres organitzacions: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Autoritat del Port de Barcelona (APB) Ajuntament de Barcelona (BCN) El propòsit era construir una infraestructura per compartir i harmonitzar dades geosepacials usant standards OGC: GML i WFS Procés: Mapejat dels models de dades Creació d’un esquema GML per cada model Millorar el model per suportar el harvesting dels canvis i permetre versionat de les dades: atributs com el tipus d’operació (inserció, actualització, actualització eliminació) i dates d’inici i final d inici HarvestingBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 80. 80. 80BTC 1:5 000: Millora del procés d’actualització Prototipus d’actualització col·laborativa: BCN Productor P d t a escala 1 500 l 1:500 APB Productor a escala 1:500 Consumidor de dades BCN per actualitzar la base APB. ICC Productor de la BT-5M Consumidor de dades APB per actualitzar la BT-5MBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 81. 81. 81BTC 1:5 000: En què està treballant l’ICC? Millora del procés d’actualització Millora del sistema de capturaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 82. 82. 82BTC 1:5 000: Millora del sistema de captura El sistema usat a l’ICC (MicroStation) per a compilar algunes bases topogràfiques no pot manegar les relacions topològiques: La topologia s’ha de revisar i refer completament en cada actualització Encareix la producció Pot arribar a afectar a la qualitat de les dades S’estan analitzant eines GIS amb topologia interactiva per a substituir la captura basada en MicroStation: Millores en la gestió de les bases Millora en la qualitat de les dades durant la captura Fins ara el principal problema era la manca d’eines de captura fotogramètrica i d’edició 3D realment productives que treballessin sobre un sistema GISBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 83. 83. 83BTC 1:5 000: En què està treballant l’ICC? Millora del procés d’actualització Millora del sistema de captura Millora del model de dadesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 84. 84. 84BTC 1:5 000: Millora del model de dades Millora del procés d’actualització Millora del sistema de captura Millora del model de dades: Orientat a ser capturat en un sistema GIS pBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 85. 85. 85BTC 1:5 000: Millora del model de dades C ual odel actu E Mo Validació de la topologia i generació dels polígons després de la captura No model ou Validació de la topologia i generació dels polígons durant la capturaBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 86. 86. 86BTC 1:5 000: Captura en un sistema CAD Toponímia DTM, DSM Mapa BT 5M BT-5M Vol Simbolització Aerotriangulació Control de qualitat q Captura fotogramètrica C t f t èt i Topologia i edició T l i di ióBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 87. 87. 87BTC 1:5 000:v2.0: Distribució 000 Captura en un sistema GIS Toponímia DTM, DSM Mapa BT 5M BT-5M Vol Simbolització Aerotriangulació Control de qualitat q Captura C tBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 88. 88. 88BTC 1:5 000: Millora del model de dades Features i atributs: Topònims com atributs dels elements: Més informació sobre els objectes Més flexibilitat de col·locació dels textos Identificador únic Metadades a nivell d’element: fonts dades data de revisió Nous elements Classificació més rica Cl ifi ió é iBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 89. 89. 89BTC 1:5 000: Millora del model de dades Millora del procés d’actualització Millora del sistema de captura Millora del model de dades: Orientat a ser capturat en un sistema GIS p Compatible amb els estàndards SostenibleBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 90. 90. 90BTC 1:5 000: En què està treballant l’ICC? Millora del procés d’actualització Millora del sistema de captura Millora del model de dades Integració de dades d’altres fonts d altresBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 91. 91. 91BTC 1:5 000: Integració de dades LIDAR La comparació entre dades d’elevacions LIDAR i dades d’elevacions de la BT-5M mostra que l’altimetria de la BT-5M es podria millorar en les zones de boscos densos on l’operador de ones densos, captura fotogramètrica no pot veure el terrenyBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 92. 92. 92BTC 1:5 000: Integració de dades LIDAR La comparació entre dades d’elevacions LIDAR i dades d’elevacions de la BT-5M mostra que l’altimetria de la BT-5M es podria millorar en les zones de boscos densos Problemes: En zones d’escarpats o canvis bruscos de la p p pendent les dades LIDAR no són prou bonesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 93. 93. 93BTC 1:5 000: Integració de dades LIDAR La comparació entre dades d’elevacions LIDAR i dades d’elevacions de la BT-5M mostra que l’altimetria de la BT-5M es podria millorar en les zones de boscos densos Problemes: En zones d’escarpats o canvis bruscos de la pendent les dades d escarpats LIDAR no són prou bones Caldria: Automatitzar el procés de detecció de zones amb problemes, discriminant les zones de pendent brusc, que caldrà revisar manualment Aplicar tècniques de generalització per agregar polígons on hi hagi moltes zones amb problemes petites i properes Desenvolupar eines per combinar dades en les fronteres dels polígons de les zones amb problemesBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011
 94. 94. 94 Institut Cartogràfic g de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 http://www.icc.cat webmaster@icc.cat webmaster@icc catBase topogràfica de Catalunya 1:5000 v2.0 Octubre 2011

×