L'aplicació del LiDAR en estudis d'inundabilitat

455 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre aplicacions LiDAR (27/06/2013)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L'aplicació del LiDAR en estudis d'inundabilitat

 1. 1. L’aplicació del Juny 2013 Joan Sunyer L aplicació del LIDAR en estudis d’inundabilitat Joan Sunyer
 2. 2. 1 L’aplicació del LIDAR en estudis d’inundabilitatestudis d inundabilitat Departament d’enginyeria fluvial i del drenatgeDepartament d enginyeria fluvial i del drenatge Introducció Elements en els models d’inundabilitat Geometries del terreny
 3. 3. 2 Inundabilitat i hidràulica fluvialfluvial Introducció
 4. 4. Introduction 3 CAMPS DE TREBALLInundabilitat i hidràulica fluvial • Estudis d’inundabilitat (diferents períodes de retorn) • Estudis d’erosió, transport i deposició de sediments fluvial Estudis d erosió, transport i deposició de sediments • Enginyeria hidràulica i de drenatge
 5. 5. Introduction Inundabilitat i hidràulica fluvial 4 Camps de treball - estudis d’inundabilitat fluvial • Models hidrològics • Models hidràulics • Determinació de calats d’inundació i velocitat del flux • Determinació de la perillositat I avaluació del risc • Delimitació de zones inundables • Proposta de mesures preventives i/o correctores
 6. 6. Introduction 5 Inundabilitat i risc d’inundacióInundabilitat i hidràulica fluvial Zones potencialment inundables fluvial • Mapes d’inundabilitat dissenyats a partir d’objectius definits (ex. Llei d’urbanisme) • Finalitats dels mapes d’inundabilitat: • Desenvolupament territorial (local o regional) • Plans d’emergència Planificació territorial Mapa de perillositatConeixement del perill
 7. 7. 6 Inundabilitat i hidràulica fluvialfluvial Elements dels estudis d’inundabilitat
 8. 8. Elements in flood models 7 Elements dels estudis d’inundabilitat 6 Resultats ‐ Mapes Inundabilitat i hidràulica fluvial 1 Geometria 6 Resultats ‐ Mapesfluvial Malla – Seccions4 2 Rugositat2 Rugositat 5 Hidràulica 3 Hidrologia
 9. 9. Elements in flood models 8 Elements dels estudis d’inundabilitat 6 Results ‐ Maps Inundabilitat i hidràulica fluvial 1 Geometria 6 Results ‐ Maps Geometria fluvial Geometria • Model Digital del Terreny LIDAR 4 Mesh – Cross sections LIDAR • Model Digital de Superfície • Cartografia • OrtofotografiaOrtofotografia • Planimteria • Obres projectades 2 Rugositat2 Rugositat 5 Hidràulica 3 Hidrologia
 10. 10. Elements in flood models 9 Elements dels estudis d’inundabilitat 6 Results ‐ Maps Inundabilitat i hidràulica fluvial 6 Results ‐ Maps 1 Geometria fluvial Rugositat • Cobertes del sòl 4 Mesh – Cross sections • Usos del sòl • Litologies aflorants • Vegetació • Manning 2 Rugositat 5 Hidràulica 2 Rugositat 3 Hidrologia
 11. 11. Elements in flood models 10 Elements dels estudis d’inundabilitat 6 Results ‐ Maps Inundabilitat i hidràulica fluvial 6 Results ‐ Maps 1 Geometria Hidrologia M d l d fluvial • Model de conques  hidrogràfiques • Dades de precipitació /  hietogrames 4 Mesh – Cross sections hietogrames • Pluja‐escorrentiu • Volums d’aigua • Cabals puntaCabals punta • Hidrogrames 2 Rugositat 5 Hidràulica 2 Rugositat 3 Hidrologia
 12. 12. Elements in flood models 11 Elements dels estudis d’inundabilitat 6 Results ‐ Maps Inundabilitat i hidràulica fluvial 6 Results ‐ Maps 1 GeometriaGeometria de càlcul fluvial • Entrada de dades (canal i plana d’inundació) • Dimensions: 1D 2D• Dimensions: 1D, 2D • Seccions de càlcul (1D) • Malla de càlcul (2D) Malla ‐ Seccions4 2 Rugositat 5 Hidràulica 2 Rugositat 3 Hidrologia
 13. 13. Elements in flood models 12 Elements dels estudis d’inundabilitat 6 Results ‐ Maps Inundabilitat i hidràulica fluvial 6 Results ‐ Maps 1 Geometria fluvial Hidràulica 1D / 2D 4 Mesh – Cross sections4 Malla ‐ Seccions• Polígons d’inudació • Límits inundables • Nivell d’aigua• Nivell d aigua • Calat d’inundació • Velocitat del flux • Perillositat 2 Rugositat e os tat • Potencial d’erosió 2 Rugositat 3 Hidrologia 5 Hidràulica
 14. 14. Elements in flood models 13 Elements dels estudis d’inundabilitat 6 Resultats ‐ Mapes Inundabilitat i hidràulica fluvial 1 Geometria 6 Resultats ‐ Mapesfluvial 4 Mesh – Cross sections4 Malla ‐ Seccions RESULTATS: MAPES • Zonificació: recurrència (anys), perillositat 2 Rugositat ( y ), p • Escala: local, regional • Representació: ortofotografia i cartografia • Informe final 2 Rugositat 3 Hidrologia 5 Hidràulica
 15. 15. Elements in flood models 14 HIDROLOGIA Inundabilitat i hidràulica fluvial Volums d’aigua i cabals d’avinguda fluvial • Processat de dades • Transformació pluja-escorrentiu Model de conques GISGIS MDTMDT (model digital del terreny) Model de conques Precipitació Infiltració
 16. 16. Elements in flood models 15 HIDRÀULICA Inundabilitat i hidràulica fluvial Càlcul dels nivells de la superfície de l'aigua amb un model de mecànica de fluids GISGIS Models Hidràulics MDTMDT fluvial Model unidmensional– 1D Model bidimensional– 2D MDTMDT
 17. 17. 16 LIDAR i estudis d’inundabilitat Tota la feina està basada en un model digital del Terrent - MDT d inundabilitat Tota la feina està basada en un model digital del Terrent MDT - Detallat - Actualitzat - Elements orogràfics representats - Elements i modificacions d’origen antròpic representats LIDARLIDARLIDARLIDAR
 18. 18. 17 LIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat Representació de la superfície– LIDARp p Geometria del terreny – tipus d’informació existent Geometria del terreny aplicada als models hidràulics Treballs amb geometria LIDAR
 19. 19. Surface representation 18 LIDARLIDAR i estudis d’inundabilitat Algunes particularitats: • Densitat alta de punts • Resolució elevada en Z (0 1/0 2 m) d inundabilitat Llacuna al delta de l’Ebre • Resolució elevada en Z (0.1/0.2 m) • Canvis progressius entre superfícies diferents • …. Lidar 1m Alta resolució, aspecte similar a una fotografia Ortofotografia1:5.000
 20. 20. Surface representation 19 LIDAR - exemplesLIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat Ortofotografia 1:5.000 MDT 1m
 21. 21. Surface representation 20 Elements de superfícieLIDAR i estudis d’inundabilitat Què incorpora un model: d inundabilitat - Geometria del curs fluvial (canal, breaklines) - Estructures hidràuliques - Edificis - Infraestructures - Vegetació / obstruccions naturals …
 22. 22. Surface representation 21 Estudis pre-LIDARLIDAR i estudis d’inundabilitat Estudis d’inundabilitat anteriors(no LIDAR): Cartografia tridimensional vectorial (3D) Irregular triangles net (TIN) d inundabilitat escala: 1:1.000 / 1:5.000 Topografyia1:5.000 Topografía 1:1.000
 23. 23. Surface representation 22 LIDAR i estudis d’inundabilitat TIN vs LIDAR d inundabilitat TIN MDT Lidar 2m Topografyia1:5.000
 24. 24. Surface representation 23 LIDAR i estudis d’inundabilitat TIN vs LIDAR d inundabilitat MDT Lidar 2mTIN Topografyia1:5.000
 25. 25. Surface representation 24 LIDAR i estudis d’inundabilitat TIN vs LIDAR d inundabilitat TIN MDTLidar 1m Topografyia1:5.000
 26. 26. Surface representation 25 Estructures hidràuliquesLIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat Topografyia1:5.000
 27. 27. Surface representation 26 Estructures hidràuliquesLIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat CulvertsCulverts Topografyia1:5.000
 28. 28. Surface representation 27 Estructures hidràuliques - InfraestructuresLIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat Topografyia1:5.000 DTM LidarDTM Lidar 1X1
 29. 29. Surface representation 28 LIDAR i estudis d’inundabilitat Estructures hidràuliques - Infraestructures d inundabilitat Infraestructures lineals, paral·leles al canal principal, que funcionen com a murs de protecció Malla del model hidràulic
 30. 30. Surface representation 29 LIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat
 31. 31. Surface representation 30 LIDAR – Canals projectatsLIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat
 32. 32. Surface representation 31 LIDAR – Obstruccions naturalsLIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat MDT Lidar 1m
 33. 33. Surface representation 32 LIDAR – EdificacionsLIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat Model 1D Model 2D
 34. 34. Surface representation 33 LIDAR – EdificacionsLIDAR i estudis d’inundabilitatd inundabilitat
 35. 35. Surface representation 34 LIDAR i estudis d’inundabilitat Delimitació geomorfològica de cons de dejecció d inundabilitat
 36. 36. Surface representation 35 LIDAR i estudis d’inundabilitat Resultats finals d inundabilitat
 37. 37. 36 Gràcies Joan Sunyer Closas jsunyer@ggp.cat

×