SlideShare a Scribd company logo
1 of 125
Download to read offline
ETRS89, Xarxa Utilitària:
Infraestructura i ObjectiusInfraestructura i Objectius.
Joel Grau Bellet
À G èÀrea de Geodèsia
Índex
2
Índex
 Informació en ETRS89
 Transformació oficial de l’ICGC
 Implementació i validació de la transformació
 Exemples de transformació
 La importància de les metadades
 Conclusions
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Índex
3
Índex
 Informació en ETRS89
 Transformació oficial de l’ICGC
 Implementació i validació de la transformació
 Exemples de transformació
 La importància de les metadades
 Conclusions
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Productes ICGC
4
Productes ICGC
 Fins al 1 de gener del 2015 l’ICGC publicarà tots els seus productes en
ambdós sistemes, ED50 i ETRS89.
 Bases cartogràfiques
 Mapes topogràfics
 Ortofotomapes
 Geoserveis, WMS, WCS, Tilecahe
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Que ha fet l’ICGC per
al càlcul d’un nou
5
al càlcul d un nou
marc?
 Materialitzar el marc de referència ETRS89 en l’SPGIC (en base
al conveni amb l’IGN)al conveni amb l IGN).
 Desenvolupar una única transformació geomètrica (vàlida per
escales fins a 1:1000, pels seus productes i bases).
 Adaptar les cadenes de producció i distribució de l’ICGC al nou
sistema ETRS89.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Com difon la
6
informació l’ICGC?
 Difusió de suport als ens locals i als departaments de la
Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya.
 Comunicació de la transició a ETRS89 a diversos col·lectius
professionals i acadèmics.
 Publicació d’un fòrum per atendre preguntes o comentaris sobre
el canvi del sistema ED50 al sistema ETRS89.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Fòrum ETRS89
7
www icc cat/forum etrs89www.icc.cat/forum-etrs89
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Contacte
8
Contacte
Web ETRS89
www.icc.cat/etrs89
webmaster@icc.cat
Recursos per al canvi a ETRS89Recursos per al canvi a ETRS89
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos
Fòrum ETRS89
www icc cat/forum etrs89 geofons@icc cat
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
www.icc.cat/forum-etrs89 geofons@icc.cat
Índex
9
Índex
 Informació en ETRS89
 Transformació oficial de l’ICGC
 Implementació i validació de la transformació
 Exemples de transformació
 La importància de les metadades
 Conclusions
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Transformació oficial
10
per l’àmbit de l’ICGC
 La transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l’Institut Cartogràfic iLa transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya per transformar la cartografia relativa al seu àmbit
 Model matemàtic i paràmetres oficials (escales 1:1000 o menors)
 
ENTRADAY
X
SORTIDA
y
x
T
T
Y
X











 















cossin
sincos
1
ED50  ETRS89 ETRS89  ED50
: - 129,549 m 129,547 m
: - 208,185 m 208,186 m
: 1,5504·10-6 -1,5504·10-6
XT
YT

 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya ha oficialitzat els paràmetres
: 1,5504 10 1,5504 10
: - 1,56504 ’’ 1,56504 ’’


 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya ha oficialitzat els paràmetres
d’aquesta transformació
 Aquesta transformació s’ha comprovat en base als punts de recolzament del mapa urbà Aquesta transformació s ha comprovat en base als punts de recolzament del mapa urbà
de Catalunya (MUC 1:1000)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Aplicació Situació
11
Aplicació – Situació
Y UTMY_UTM
Y=4.630.450 m
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Aplicació Origen
12
Aplicació – Origen
Y UTMY_UTM
Y=4.630.450 m
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Aplicació (Gir)
13
Aplicació – (Gir)
Y UTMY_UTM
Y=4.630.450 m
= -1,56504’’
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Aplicació (Escalat)
14
Aplicació – (Escalat)
Y UTMY_UTM
Y=4.630.450 m
= 1,5504 ppm
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Aplicació –
15
(Translació X)
Y UTMY_UTM
Y=4.630.450 m
X = -129,549 m
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Aplicació –
16
(Translació Y)
Y UTMY_UTM
Y=4.630.450 m
Y = -208,185 m,
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Consideracions
17
Consideracions
O d d’ li ió Ordre d’aplicació
 Gir, Escalat, Desplaçament
 Escalat, Gir, Desplaçamentp ç
ALTRES ORDRES NO DONEN RESULTATS CORRECTES
 Origen d’aplicació
 Gir: (0,0) UTM( )
 Escalat: (0,0) UTM
 Desplaçament: Indiferent
NO ES POT APLICAR AMB ORIGENS LOCALS
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Difusió de la
18
transformació
EPSG: 5166
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
EPSG:5166
19
EPSG:5166
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
EPSG:5661
20
EPSG:5661
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Calculadora geodèsica
21
Calculadora geodèsica
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Servei HTTP de
22
transformació
EPSG suportats: 25831, 23031, 32631, 4258, 4230, 4326, 3857
URL: http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores?
Paràmetres de la petició:
inSR: EPSG de les coordenades origen
outSR: EPSG de les coordenades destí
x: coordenada UTMx o xE
y: coordenada UTMy o yy: coordenada UTMy o yN
Format de la resposta (JSON): {“geometries”:[{“x”:“X o ”,“y”:“Y o ”}]}
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores?inSR=23031&outSR=4230&x=400000&y=4600000&format=json
Índex
23
Índex
 Informació en ETRS89
 Transformació oficial de l’ICGC
 Implementació i validació de la transformació
 Exemples de transformació
 La importància de les metadades
 Conclusions
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Guia d’aplicació  Guia tècnica de procés
24
per a AutoCAD  Guia tècnica amb nodes de comprovació
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Guia d’aplicació
 Guia tècnica de procés
 Guia tècnica amb nodes de comprovació
25
per a gvSIG
Guia tècnica amb nodes de comprovació
 Malla de transformació (100800401.gsb)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Minnesota MapServer
 Guia tècnica de procés
 Guia tècnica amb nodes de comprovació
26
(PROJ.4)
Guia tècnica amb nodes de comprovació
 Malla de transformació (100800401.gsb)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Validació de capes
transformades amb
27
transformades amb
CAD o GIS
 Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació
 Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)
 Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICGC
 Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICGC
 Escollir els punts de la capa original
 Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada
 Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat
 Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar
 Validar la coherència amb la capa transformada
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Incloure un conjunt de
28
j
punts de comprovació
Y UTMY_UTM
Y=4.630.450 m
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Incloure un conjunt de
29
0
j
punts de comprovació
Y UTM
ED50
Y_UTM
Y=4.630.450 m
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Incloure un conjunt de
30
0
j
punts de comprovació
Y UTM
ED50
Y_UTM
Y=4.630.450 m
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Incloure un conjunt de
31
0
j
punts de comprovació
Y UTM
ED50
Y_UTM
Y=4.630.450 m
= -1,56504’’
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Incloure un conjunt de
32
0
j
punts de comprovació
Y UTM
ED50
Y_UTM
Y=4.630.450 m
= 1,5504 ppm
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Incloure un conjunt de
33
0
j
punts de comprovació
Y UTM
ED50
Y_UTM
Y=4.630.450 m
X = -129,549 m
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Incloure un conjunt de
34
0
j
punts de comprovació
Y UTM
ED50
Y_UTM
Y=4.630.450 m
Y = -208,185 m,
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Incloure un conjunt de
35
0 ?
ETRS89 (procés)
j
punts de comprovació
Y UTM
ED50 =?
ETRS89 (calculadora)
Y_UTM
Y=4.630.450 m
Y = -208,185 m,
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
X_UTM
X=363.000 m(0,0)
Validació de capes
transformades amb
36
transformades amb
CAD o GIS
 Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació
 Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)
 Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICGC
 Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICGC
 Escollir els punts de la capa original
 Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada
 Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat
 Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar
 Validar la coherència amb la capa transformada
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Comprovar elements
37
de la cartografia
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Comprovar elements
38
de la cartografia
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Comprovar elements
39
de la cartografia
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Comprovar elements
40
de la cartografia
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Comprovar elements
41
de la cartografia
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Validació de capes
transformades amb
42
transformades amb
CAD o GIS
 Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació
 Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)
 Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICGC
 Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICGC
 Escollir els punts de la capa original
 Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada
 Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat
 Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar
 Validar la coherència amb la capa transformada
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Comparar amb un
43
Servei WMS en ETRS89
WMS contrastat (de bondat contrastada)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Comparar amb un
44
Servei WMS en ETRS89
WMS contrastat (Cartografia en ED50)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Comparar amb un
45
Servei WMS en ETRS89
WMS contrastat Car. en ETRS89 (transf. desconeguda)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Comparar amb un
46
Servei WMS en ETRS89
WMS contrastat Car. en ETRS89 (transf. apropiada)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Índex
47
Índex
 Informació en ETRS89
 Transformació oficial de l’ICGC
 Implementació i validació de la transformació
 Exemples de transformació
 La importància de les metadades
 Conclusions
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
48
Domini Públic
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
49
Domini Públic
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
50
Vialitat
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
51
Vialitat
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
52
Transport
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
53
Transport
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
Delimitacions (Paratge
54
Delimitacions (Paratge
Natural d’Interès)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
Delimitacions (Paratge
55
Delimitacions (Paratge
Natural d’Interès)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
Delimitacions (Parc
56
Delimitacions (Parc
Natural)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples:
Delimitacions (Parc
57
Delimitacions (Parc
Natural)
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Índex
58
Índex
 Informació en ETRS89
 Transformació oficial de l’ICGC
 Implementació i validació de la transformació
 Exemples de transformació
 La importància de les metadades
 Conclusions
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Metadades
59
Metadades
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Metadades
60
X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m
Metadades
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Metadades
61
X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m
Metadades
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Metadades
62
X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m
Metadades
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Metadades
63
X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m
Metadades
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
(EPSG::25831)
SR: ETRS89
SR: ETRS89
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
(EPSG::23031)
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
(EPSG::25831)
Codis EPSG a l’ICGC
64
Codis EPSG a l ICGC
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
BBDD en línia EPSG
65
BBDD en línia EPSG
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Índex
66
Índex
 Informació en ETRS89
 Transformació oficial de l’ICGC
 Implementació i validació de la transformació
 Exemples de transformació
 La importància de les metadades
 Conclusions
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Conclusions
67
Conclusions
 El 31 de desembre de 2014 finalitza el procés de transició.
 Les comprovacions han de garantir la bondat de la transformació.
C l l t d d i f l SR d l i f ió Cal emprar les metadades per informar el SR de la geoinformació.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
ETRS89, Xarxa Utilitària:
Infraestructura i ObjectiusInfraestructura i Objectius.
J. Oriol Boixareu Pallarès
À G èÀrea de Geodèsia
La Xarxa Utilitària de
69
Catalunya
É És la materialització del sistema de referència oficial
ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que
hi dóna accés.
 Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia
que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya.
É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves
xarxes locals en diferents municipis i zones de
Catalunya.
 Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb
coordenades precises, per facilitar el
desenvolupament i la validació d'altres projectes i
treballs geodèsics
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
treballs geodèsics.
La Xarxa Utilitària de
70
Catalunya
É És la materialització del sistema de referència oficial
ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que
hi dóna accés.
 Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia
que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya.
É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves
xarxes locals en diferents municipis i zones de
Catalunya.
 Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb
coordenades precises, per facilitar el
desenvolupament i la validació d'altres projectes i
treballs geodèsics
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
treballs geodèsics.
La Xarxa Utilitària de
71
Catalunya
É És la materialització del sistema de referència oficial
ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que
hi dóna accés.
 Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia
que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya.
É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves
xarxes locals en diferents municipis i zones de
Catalunya.
 Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb
coordenades precises, per facilitar el
desenvolupament i la validació d'altres projectes i
treballs geodèsics
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
treballs geodèsics.
La Xarxa Utilitària de
72
Catalunya
É És la materialització del sistema de referència oficial
ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que
hi dóna accés.
 Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia
que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya.
É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves
xarxes locals en diferents municipis i zones de
Catalunya.
 Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb
coordenades precises, per facilitar el
desenvolupament i la validació d'altres projectes i
treballs geodèsics
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
treballs geodèsics.
La Xarxa Utilitària de
73
Catalunya
É És la materialització del sistema de referència oficial
ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que
hi dóna accés.
 Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia
que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya.
É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves
xarxes locals en diferents municipis i zones de
Catalunya.
 Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb
coordenades precises, per facilitar el
desenvolupament i la validació d'altres projectes i
treballs geodèsics
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
treballs geodèsics.
Desplegament
74
g
de la XU
 És la materialització del sistema de referència És la materialització del sistema de referència
oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de
referència que hi dóna accés.
 Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia
que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya.
É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves
xarxes locals en diferents municipis i zones de
Catalunya.
 Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb
coordenades precises, per facilitar el
desenvolupament i la validació d'altres projectes i
treballs geodèsics
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
treballs geodèsics.
Criteris pel
75
desplegament final
 Els caps de municipi de les comarques pendents.
 Excepcionalment, els caps de municipi de major extensió i/o
població tindran més d’un vèrtex de XU.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Criteris pel
76
desplegament final
 Els caps de municipi de les comarques pendents.
 Excepcionalment, els caps de municipi de major extensió i/o
població tindran més d’un vèrtex de XU.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Accessibilitat a la XU
77
Accessibilitat a la XU
 Des dels nuclis de població.
 Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar-
se en el sistema de referència oficial.
 Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.
 Des de tot el territori Des de tot el territori.
 Motivació: Activitats com poden ser infraestructures
hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...
 Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona
de treball a Catalunya.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Accessibilitat a la XU
78
Accessibilitat a la XU
 Des dels nuclis de població.
 Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar-
se en el sistema de referència oficial.
 Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.
 Des de tot el territori Des de tot el territori.
 Motivació: Activitats com poden ser infraestructures
hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...
 Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona
de treball a Catalunya.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Accessibilitat a la XU
79
Accessibilitat a la XU
 Des dels nuclis de població.
 Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar-
se en el sistema de referència oficial.
 Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.
 Des de tot el territori Des de tot el territori.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Accessibilitat a la XU
80
Accessibilitat a la XU
 Des dels nuclis de població.
 Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar-
se en el sistema de referència oficial.
 Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.
 Des de tot el territori Des de tot el territori.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Accessibilitat a la XU
81
Accessibilitat a la XU
 Des dels nuclis de població.
 Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar-
se en el sistema de referència oficial.
 Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.
 Des de tot el territori Des de tot el territori.
 Motivació: Activitats com poden ser infraestructures
hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...
 Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona
de treball a Catalunya.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Accessibilitat a la XU
82
Accessibilitat a la XU
 Des dels nuclis de població.
 Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar-
se en el sistema de referència oficial.
 Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.
 Des de tot el territori Des de tot el territori.
 Motivació: Activitats com poden ser infraestructures
hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...
 Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona
de treball a Catalunya.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Accessibilitat a la XU
83
Accessibilitat a la XU
 Des dels nuclis de població.
 Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar-
se en el sistema de referència oficial.
 Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.
 Des de tot el territori Des de tot el territori.
 Motivació: Activitats com poden ser infraestructures
hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...
 Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona
de treball a Catalunya.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Accessibilitat a la XU
84
Accessibilitat a la XU
 Des dels nuclis de població.
 Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar-
se en el sistema de referència oficial.
 Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.
 Des de tot el territori Des de tot el territori
 Motivació: Activitats com poden ser infraestructures
hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...
 Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona
de treball a Catalunya.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Accessibilitat a la XU
85
Accessibilitat a la XU
 Des dels nuclis de població.
 Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar-
se en el sistema de referència oficial.
 Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.
 Des de tot el territori Des de tot el territori
 Motivació: Activitats com poden ser infraestructures
hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...
 Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona
de treball a Catalunya.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Mapes d’accessibilitat
a la XU des dels
86
a la XU des dels
nuclis de població
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Desplegament XU actual Desplegament XU final
Mapes d’accessibilitat
a la XU des de tot el
87
a la XU des de tot el
territori
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Desplegament XU actual Desplegament XU final
Mapes d’accessibilitat
a la XU des de tot el
88
a la XU des de tot el
territori
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Desplegament XU 20130 Desplegament XU final
Pla de manteniment
89
Pla de manteniment
 Estat de la monumentació.
 Comprovació de coordenades.
 Actualització de les metadades i coordenades.
 Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Pla de manteniment
90
Pla de manteniment
 Estat de la monumentació.
 Comprovació de coordenades.
 Actualització de les metadades i coordenades.
 Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Pla de manteniment
91
Pla de manteniment
 Estat de la monumentació.
 Comprovació de coordenades.
 Actualització de les metadades i coordenades.
 Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Pla de manteniment
92
Pla de manteniment
 Estat de la monumentació.
 Comprovació de coordenades.
 Actualització de les metadades i coordenades.
 Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Pla de manteniment
93
Pla de manteniment
 Estat de la monumentació.
 Comprovació de coordenades.
 Actualització de les metadades i coordenades.
 Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Agents pel
94
g
manteniment
 Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y
 Tècnics ICGC.
 Incidències usuaris Incidències usuaris.
 Tècnics ajuntaments i ens públics.
 Empreses.
 Particulars.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Agents pel
95
g
manteniment
 Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y
 Tècnics ICGC.
 Incidències usuaris Incidències usuaris.
 Tècnics ajuntaments i ens públics.
 Empreses.
 Particulars.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Agents pel
96
g
manteniment
 Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y
 Tècnics ICGC.
 Incidències usuaris Incidències usuaris.
 Tècnics ajuntaments i ens públics.
 Empreses.
 Particulars.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Agents pel
97
g
manteniment
 Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y
 Tècnics ICGC.
 Incidències usuaris Incidències usuaris.
 Tècnics ajuntaments i ens públics.
 Empreses.
 Particulars.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Agents pel
98
g
manteniment
 Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y
 Tècnics ICGC.
 Incidències usuaris Incidències usuaris.
 Tècnics ajuntaments i ens públics.
 Empreses.
 Particulars.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
99
XU
 Xarxes topogràfiques i locals.
 Validació aparells de mesura.
 Recolzament per l’elaboració de cartografia.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
100
XU
 Xarxes topogràfiques i locals.
 Validació aparells de mesura.
 Recolzament per l’elaboració de cartografia.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
101
XU
 Xarxes topogràfiques i locals.
 Validació aparells de mesura.
 Recolzament per l’elaboració de cartografia.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
102
XU
 Xarxes topogràfiques i locals.
 Validació aparells de mesura.
 Recolzament per l’elaboració de cartografia.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
103
XU
 Xarxes topogràfiques i locals.
 Validació aparells de mesura.
 Recolzament per l’elaboració de cartografia.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
104
XU per l’ICGC
 Validació i demostracions de productes.
 Densificació xarxes.
 Validació equips de mesura.
 Replanteig de la posició de vèrtexs antics.
 Punts de recolzament terrestre.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
105
XU per l’ICGC
 Validació i demostracions de productes.
 Densificació xarxes.
 Validació equips de mesura.
 Replanteig de la posició de vèrtexs antics.
 Punts de recolzament terrestre.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
106
XU per l’ICGC
 Validació i demostracions de productes.
 Densificació xarxes.
 Validació equips de mesura
 Replanteig de la posició de vèrtexs antics.
 Punts de recolzament terrestre
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
107
XU per l’ICGC
 Validació i demostracions de productes.
 Densificació xarxes.
 Validació equips de mesura.
 Replanteig de la posició de vèrtexs antics.
 Punts de recolzament terrestre.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
108
XU per l’ICGC
 Validació i demostracions de productes.
 Densificació xarxes.
 Validació equips de mesura.
 Replanteig de la posició de vèrtexs antics.
 Punts de recolzament terrestre.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
109
XU per l’ICGC
 Validació i demostracions de productes.
 Densificació xarxes.
 Validació equips de mesura.
 Replanteig de la posició de vèrtexs antics.
 Punts de recolzament terrestre.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
110
XU per l’ICGC
 Validació i demostracions de productes.
 Densificació xarxes.
 Validació equips de mesura.
 Replanteig de la posició de vèrtexs antics.
 Punts de recolzament terrestre.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
111
XU per l’ICGC
 Validació i demostracions de productes.
 Densificació xarxes.
 Validació equips de mesura.
 Replanteig de la posició de vèrtexs antics.
 Punts de recolzament terrestre.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Exemples d’ús de la
112
XU per l’ICGC
 Validació i demostracions de productes.
 Densificació xarxes.
 Validació equips de mesura.
 Replanteig de la posició de vèrtexs antics.
 Punts de recolzament terrestre.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Disponibilitat de les
113
dades
 Llistat i fitxes dels senyals Llistat i fitxes dels senyals.
 Senyals en fitxers SHP i KML.
 Fitxers de coordenades.
 Cerca geogràfica interactiva.
 Documentació de la Xarxa Utilitària.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
Disponibilitat de les
114
dades
 Llistat i fitxes dels senyals Llistat i fitxes dels senyals.
 Senyals en fitxers SHP i KML .
 Fitxers de coordenades.
 Cerca geogràfica interactiva.
 Documentació de la Xarxa Utilitària.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
Disponibilitat de les
115
dades
 Validació productes propis Validació productes propis.
 Senyals en fitxers SHP i KML .
 Fitxers de coordenades.
 Cerca geogràfica interactiva.
 Documentació de la Xarxa Utilitària.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
Disponibilitat de les
116
dades
 Validació productes propis Validació productes propis.
 Senyals en fitxers SHP i KML.
 Fitxers de coordenades.
 Cerca geogràfica interactiva.
 Documentació de la Xarxa Utilitària.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
Disponibilitat de les
117
dades
 Validació productes propis Validació productes propis.
 Senyals en fitxers SHP i KML.
 Fitxers de coordenades.
 Cerca geogràfica interactiva
 Documentació de la Xarxa Utilitària.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
Disponibilitat de les
118
dades
 Validació productes propis Validació productes propis.
 Senyals en fitxers SHP i KML .
 Fitxers de coordenades.
 Cerca geogràfica interactiva.
 Documentació de la Xarxa Utilitària.
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
Disponibilitat de les
119
dades
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
Disponibilitat de les
120
dades
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
Disponibilitat de les
121
dades
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
Darrers
122
desplegaments XU
 icc20121
» Comarca del Solsonès (49 vèrtexs).
M i i i d Vi (26 è t )» Municipi de Vic (26 vèrtexs).
 icc20130 icc20130
» Comarca de la Noguera (104 vèrtexs).
» Comarca del Pla de l’Estany (27 vèrtexs).
» Densificació de la xarxa de Girona (6
vèrtexs).
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Darrers
123
desplegaments XU
 icc20121
» Comarca del Solsonès (49 vèrtexs).
M i i i d Vi (26 è t )» Municipi de Vic (26 vèrtexs).
 icc20130 icc20130
» Comarca de la Noguera (104 vèrtexs).
» Comarca del Pla de l’Estany (27 vèrtexs).
» Densificació de la xarxa de Girona (6
vèrtexs).
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Darrers
124
desplegaments XU
 icc20121
» Comarca del Solsonès (49 vèrtexs).
M i i i d Vi (26 è t )» Municipi de Vic (26 vèrtexs).
 icc20130 icc20130
» Comarca de la Noguera (104 vèrtexs).
» Comarca del Pla de l’Estany (27 vèrtexs).
» Densificació de la xarxa de Girona (6
vèrtexs).
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
Institut Cartogràfic i Geològic
125
g g
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89), ( )
www.icgc.cat
icgc@icgc.cat
twitter.com/ICGCat
facebook.com/ICGCat
Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67
Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014

More Related Content

Similar to ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i Objectius

Similar to ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i Objectius (9)

Distribució de productes ICC en ETRS89
Distribució de productes ICC en ETRS89Distribució de productes ICC en ETRS89
Distribució de productes ICC en ETRS89
 
Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89
Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89
Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89
 
Serveis en línia d'accés ràpid
Serveis en línia d'accés ràpidServeis en línia d'accés ràpid
Serveis en línia d'accés ràpid
 
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraNoves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
 
Presentació de resultats FGC 2014
Presentació de resultats FGC 2014Presentació de resultats FGC 2014
Presentació de resultats FGC 2014
 
Millora integral de la logística d'una empresa
Millora integral de la logística d'una empresaMillora integral de la logística d'una empresa
Millora integral de la logística d'una empresa
 
4a sessió web: serveis en línia
4a sessió web: serveis en línia4a sessió web: serveis en línia
4a sessió web: serveis en línia
 
Presentació IC_Cartotechnology
Presentació IC_CartotechnologyPresentació IC_Cartotechnology
Presentació IC_Cartotechnology
 
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidènciesNoves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidències
 

More from ICGCat

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...ICGCat
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...ICGCat
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfICGCat
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSICGCat
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdfICGCat
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatICGCat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?ICGCat
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfICGCat
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatICGCat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriICGCat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...ICGCat
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...ICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 

ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i Objectius

 • 1. ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i ObjectiusInfraestructura i Objectius. Joel Grau Bellet À G èÀrea de Geodèsia
 • 2. Índex 2 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 3. Índex 3 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 4. Productes ICGC 4 Productes ICGC  Fins al 1 de gener del 2015 l’ICGC publicarà tots els seus productes en ambdós sistemes, ED50 i ETRS89.  Bases cartogràfiques  Mapes topogràfics  Ortofotomapes  Geoserveis, WMS, WCS, Tilecahe Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 5. Que ha fet l’ICGC per al càlcul d’un nou 5 al càlcul d un nou marc?  Materialitzar el marc de referència ETRS89 en l’SPGIC (en base al conveni amb l’IGN)al conveni amb l IGN).  Desenvolupar una única transformació geomètrica (vàlida per escales fins a 1:1000, pels seus productes i bases).  Adaptar les cadenes de producció i distribució de l’ICGC al nou sistema ETRS89. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 6. Com difon la 6 informació l’ICGC?  Difusió de suport als ens locals i als departaments de la Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya.  Comunicació de la transició a ETRS89 a diversos col·lectius professionals i acadèmics.  Publicació d’un fòrum per atendre preguntes o comentaris sobre el canvi del sistema ED50 al sistema ETRS89. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 7. Fòrum ETRS89 7 www icc cat/forum etrs89www.icc.cat/forum-etrs89 Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 8. Contacte 8 Contacte Web ETRS89 www.icc.cat/etrs89 webmaster@icc.cat Recursos per al canvi a ETRS89Recursos per al canvi a ETRS89 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos Fòrum ETRS89 www icc cat/forum etrs89 geofons@icc cat Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 www.icc.cat/forum-etrs89 geofons@icc.cat
 • 9. Índex 9 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 10. Transformació oficial 10 per l’àmbit de l’ICGC  La transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l’Institut Cartogràfic iLa transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per transformar la cartografia relativa al seu àmbit  Model matemàtic i paràmetres oficials (escales 1:1000 o menors)   ENTRADAY X SORTIDA y x T T Y X                             cossin sincos 1 ED50  ETRS89 ETRS89  ED50 : - 129,549 m 129,547 m : - 208,185 m 208,186 m : 1,5504·10-6 -1,5504·10-6 XT YT   La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya ha oficialitzat els paràmetres : 1,5504 10 1,5504 10 : - 1,56504 ’’ 1,56504 ’’    La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya ha oficialitzat els paràmetres d’aquesta transformació  Aquesta transformació s’ha comprovat en base als punts de recolzament del mapa urbà Aquesta transformació s ha comprovat en base als punts de recolzament del mapa urbà de Catalunya (MUC 1:1000) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 11. Aplicació Situació 11 Aplicació – Situació Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 12. Aplicació Origen 12 Aplicació – Origen Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 13. Aplicació (Gir) 13 Aplicació – (Gir) Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m = -1,56504’’ Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 14. Aplicació (Escalat) 14 Aplicació – (Escalat) Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m = 1,5504 ppm Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 15. Aplicació – 15 (Translació X) Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m X = -129,549 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 16. Aplicació – 16 (Translació Y) Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m Y = -208,185 m, Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 17. Consideracions 17 Consideracions O d d’ li ió Ordre d’aplicació  Gir, Escalat, Desplaçament  Escalat, Gir, Desplaçamentp ç ALTRES ORDRES NO DONEN RESULTATS CORRECTES  Origen d’aplicació  Gir: (0,0) UTM( )  Escalat: (0,0) UTM  Desplaçament: Indiferent NO ES POT APLICAR AMB ORIGENS LOCALS Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 18. Difusió de la 18 transformació EPSG: 5166 Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 22. Servei HTTP de 22 transformació EPSG suportats: 25831, 23031, 32631, 4258, 4230, 4326, 3857 URL: http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores? Paràmetres de la petició: inSR: EPSG de les coordenades origen outSR: EPSG de les coordenades destí x: coordenada UTMx o xE y: coordenada UTMy o yy: coordenada UTMy o yN Format de la resposta (JSON): {“geometries”:[{“x”:“X o ”,“y”:“Y o ”}]} Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores?inSR=23031&outSR=4230&x=400000&y=4600000&format=json
 • 23. Índex 23 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 24. Guia d’aplicació  Guia tècnica de procés 24 per a AutoCAD  Guia tècnica amb nodes de comprovació Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 25. Guia d’aplicació  Guia tècnica de procés  Guia tècnica amb nodes de comprovació 25 per a gvSIG Guia tècnica amb nodes de comprovació  Malla de transformació (100800401.gsb) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 26. Minnesota MapServer  Guia tècnica de procés  Guia tècnica amb nodes de comprovació 26 (PROJ.4) Guia tècnica amb nodes de comprovació  Malla de transformació (100800401.gsb) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 27. Validació de capes transformades amb 27 transformades amb CAD o GIS  Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació  Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)  Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICGC  Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICGC  Escollir els punts de la capa original  Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada  Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat  Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar  Validar la coherència amb la capa transformada Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 28. Incloure un conjunt de 28 j punts de comprovació Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 29. Incloure un conjunt de 29 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 30. Incloure un conjunt de 30 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 31. Incloure un conjunt de 31 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m = -1,56504’’ Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 32. Incloure un conjunt de 32 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m = 1,5504 ppm Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 33. Incloure un conjunt de 33 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m X = -129,549 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 34. Incloure un conjunt de 34 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m Y = -208,185 m, Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 35. Incloure un conjunt de 35 0 ? ETRS89 (procés) j punts de comprovació Y UTM ED50 =? ETRS89 (calculadora) Y_UTM Y=4.630.450 m Y = -208,185 m, Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 • 36. Validació de capes transformades amb 36 transformades amb CAD o GIS  Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació  Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)  Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICGC  Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICGC  Escollir els punts de la capa original  Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada  Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat  Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar  Validar la coherència amb la capa transformada Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 37. Comprovar elements 37 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 • 38. Comprovar elements 38 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 • 39. Comprovar elements 39 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 • 40. Comprovar elements 40 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 • 41. Comprovar elements 41 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 • 42. Validació de capes transformades amb 42 transformades amb CAD o GIS  Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació  Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)  Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICGC  Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICGC  Escollir els punts de la capa original  Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada  Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat  Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar  Validar la coherència amb la capa transformada Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 43. Comparar amb un 43 Servei WMS en ETRS89 WMS contrastat (de bondat contrastada) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 44. Comparar amb un 44 Servei WMS en ETRS89 WMS contrastat (Cartografia en ED50) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 45. Comparar amb un 45 Servei WMS en ETRS89 WMS contrastat Car. en ETRS89 (transf. desconeguda) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 46. Comparar amb un 46 Servei WMS en ETRS89 WMS contrastat Car. en ETRS89 (transf. apropiada) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 47. Índex 47 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 54. Exemples: Delimitacions (Paratge 54 Delimitacions (Paratge Natural d’Interès) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 55. Exemples: Delimitacions (Paratge 55 Delimitacions (Paratge Natural d’Interès) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 58. Índex 58 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 60. Metadades 60 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m Metadades SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 61. Metadades 61 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m Metadades SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 62. Metadades 62 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m Metadades SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 63. Metadades 63 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m Metadades SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N (EPSG::25831) SR: ETRS89 SR: ETRS89 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N (EPSG::23031) SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N (EPSG::25831)
 • 64. Codis EPSG a l’ICGC 64 Codis EPSG a l ICGC Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 65. BBDD en línia EPSG 65 BBDD en línia EPSG Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 66. Índex 66 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 67. Conclusions 67 Conclusions  El 31 de desembre de 2014 finalitza el procés de transició.  Les comprovacions han de garantir la bondat de la transformació. C l l t d d i f l SR d l i f ió Cal emprar les metadades per informar el SR de la geoinformació. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 68. ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i ObjectiusInfraestructura i Objectius. J. Oriol Boixareu Pallarès À G èÀrea de Geodèsia
 • 69. La Xarxa Utilitària de 69 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 • 70. La Xarxa Utilitària de 70 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 • 71. La Xarxa Utilitària de 71 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 • 72. La Xarxa Utilitària de 72 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 • 73. La Xarxa Utilitària de 73 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 • 74. Desplegament 74 g de la XU  És la materialització del sistema de referència És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 • 75. Criteris pel 75 desplegament final  Els caps de municipi de les comarques pendents.  Excepcionalment, els caps de municipi de major extensió i/o població tindran més d’un vèrtex de XU. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 76. Criteris pel 76 desplegament final  Els caps de municipi de les comarques pendents.  Excepcionalment, els caps de municipi de major extensió i/o població tindran més d’un vèrtex de XU. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 77. Accessibilitat a la XU 77 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 78. Accessibilitat a la XU 78 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 79. Accessibilitat a la XU 79 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 80. Accessibilitat a la XU 80 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 81. Accessibilitat a la XU 81 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 82. Accessibilitat a la XU 82 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 83. Accessibilitat a la XU 83 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 84. Accessibilitat a la XU 84 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 85. Accessibilitat a la XU 85 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 86. Mapes d’accessibilitat a la XU des dels 86 a la XU des dels nuclis de població Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 Desplegament XU actual Desplegament XU final
 • 87. Mapes d’accessibilitat a la XU des de tot el 87 a la XU des de tot el territori Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 Desplegament XU actual Desplegament XU final
 • 88. Mapes d’accessibilitat a la XU des de tot el 88 a la XU des de tot el territori Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 Desplegament XU 20130 Desplegament XU final
 • 89. Pla de manteniment 89 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 90. Pla de manteniment 90 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 91. Pla de manteniment 91 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 92. Pla de manteniment 92 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 93. Pla de manteniment 93 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 94. Agents pel 94 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 95. Agents pel 95 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 96. Agents pel 96 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 97. Agents pel 97 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 98. Agents pel 98 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 99. Exemples d’ús de la 99 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 100. Exemples d’ús de la 100 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 101. Exemples d’ús de la 101 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 102. Exemples d’ús de la 102 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 103. Exemples d’ús de la 103 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 104. Exemples d’ús de la 104 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 105. Exemples d’ús de la 105 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 106. Exemples d’ús de la 106 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 107. Exemples d’ús de la 107 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 108. Exemples d’ús de la 108 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 109. Exemples d’ús de la 109 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 110. Exemples d’ús de la 110 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 111. Exemples d’ús de la 111 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 112. Exemples d’ús de la 112 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 113. Disponibilitat de les 113 dades  Llistat i fitxes dels senyals Llistat i fitxes dels senyals.  Senyals en fitxers SHP i KML.  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 • 114. Disponibilitat de les 114 dades  Llistat i fitxes dels senyals Llistat i fitxes dels senyals.  Senyals en fitxers SHP i KML .  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 • 115. Disponibilitat de les 115 dades  Validació productes propis Validació productes propis.  Senyals en fitxers SHP i KML .  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 • 116. Disponibilitat de les 116 dades  Validació productes propis Validació productes propis.  Senyals en fitxers SHP i KML.  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 • 117. Disponibilitat de les 117 dades  Validació productes propis Validació productes propis.  Senyals en fitxers SHP i KML.  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 • 118. Disponibilitat de les 118 dades  Validació productes propis Validació productes propis.  Senyals en fitxers SHP i KML .  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 • 119. Disponibilitat de les 119 dades Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 • 120. Disponibilitat de les 120 dades Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 • 121. Disponibilitat de les 121 dades Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 • 122. Darrers 122 desplegaments XU  icc20121 » Comarca del Solsonès (49 vèrtexs). M i i i d Vi (26 è t )» Municipi de Vic (26 vèrtexs).  icc20130 icc20130 » Comarca de la Noguera (104 vèrtexs). » Comarca del Pla de l’Estany (27 vèrtexs). » Densificació de la xarxa de Girona (6 vèrtexs). Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 123. Darrers 123 desplegaments XU  icc20121 » Comarca del Solsonès (49 vèrtexs). M i i i d Vi (26 è t )» Municipi de Vic (26 vèrtexs).  icc20130 icc20130 » Comarca de la Noguera (104 vèrtexs). » Comarca del Pla de l’Estany (27 vèrtexs). » Densificació de la xarxa de Girona (6 vèrtexs). Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 124. Darrers 124 desplegaments XU  icc20121 » Comarca del Solsonès (49 vèrtexs). M i i i d Vi (26 è t )» Municipi de Vic (26 vèrtexs).  icc20130 icc20130 » Comarca de la Noguera (104 vèrtexs). » Comarca del Pla de l’Estany (27 vèrtexs). » Densificació de la xarxa de Girona (6 vèrtexs). Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 • 125. Institut Cartogràfic i Geològic 125 g g de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89), ( ) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014