Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i Objectius

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Canvi a ETRS89
Canvi a ETRS89
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 125 Ad

More Related Content

More from ICGCat (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i Objectius

 1. 1. ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i ObjectiusInfraestructura i Objectius. Joel Grau Bellet À G èÀrea de Geodèsia
 2. 2. Índex 2 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 3. 3. Índex 3 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 4. 4. Productes ICGC 4 Productes ICGC  Fins al 1 de gener del 2015 l’ICGC publicarà tots els seus productes en ambdós sistemes, ED50 i ETRS89.  Bases cartogràfiques  Mapes topogràfics  Ortofotomapes  Geoserveis, WMS, WCS, Tilecahe Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 5. 5. Que ha fet l’ICGC per al càlcul d’un nou 5 al càlcul d un nou marc?  Materialitzar el marc de referència ETRS89 en l’SPGIC (en base al conveni amb l’IGN)al conveni amb l IGN).  Desenvolupar una única transformació geomètrica (vàlida per escales fins a 1:1000, pels seus productes i bases).  Adaptar les cadenes de producció i distribució de l’ICGC al nou sistema ETRS89. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 6. 6. Com difon la 6 informació l’ICGC?  Difusió de suport als ens locals i als departaments de la Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya.  Comunicació de la transició a ETRS89 a diversos col·lectius professionals i acadèmics.  Publicació d’un fòrum per atendre preguntes o comentaris sobre el canvi del sistema ED50 al sistema ETRS89. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 7. 7. Fòrum ETRS89 7 www icc cat/forum etrs89www.icc.cat/forum-etrs89 Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 8. 8. Contacte 8 Contacte Web ETRS89 www.icc.cat/etrs89 webmaster@icc.cat Recursos per al canvi a ETRS89Recursos per al canvi a ETRS89 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos Fòrum ETRS89 www icc cat/forum etrs89 geofons@icc cat Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 www.icc.cat/forum-etrs89 geofons@icc.cat
 9. 9. Índex 9 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 10. 10. Transformació oficial 10 per l’àmbit de l’ICGC  La transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l’Institut Cartogràfic iLa transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per transformar la cartografia relativa al seu àmbit  Model matemàtic i paràmetres oficials (escales 1:1000 o menors)   ENTRADAY X SORTIDA y x T T Y X                             cossin sincos 1 ED50  ETRS89 ETRS89  ED50 : - 129,549 m 129,547 m : - 208,185 m 208,186 m : 1,5504·10-6 -1,5504·10-6 XT YT   La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya ha oficialitzat els paràmetres : 1,5504 10 1,5504 10 : - 1,56504 ’’ 1,56504 ’’    La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya ha oficialitzat els paràmetres d’aquesta transformació  Aquesta transformació s’ha comprovat en base als punts de recolzament del mapa urbà Aquesta transformació s ha comprovat en base als punts de recolzament del mapa urbà de Catalunya (MUC 1:1000) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 11. 11. Aplicació Situació 11 Aplicació – Situació Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 12. 12. Aplicació Origen 12 Aplicació – Origen Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 13. 13. Aplicació (Gir) 13 Aplicació – (Gir) Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m = -1,56504’’ Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 14. 14. Aplicació (Escalat) 14 Aplicació – (Escalat) Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m = 1,5504 ppm Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 15. 15. Aplicació – 15 (Translació X) Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m X = -129,549 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 16. 16. Aplicació – 16 (Translació Y) Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m Y = -208,185 m, Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 17. 17. Consideracions 17 Consideracions O d d’ li ió Ordre d’aplicació  Gir, Escalat, Desplaçament  Escalat, Gir, Desplaçamentp ç ALTRES ORDRES NO DONEN RESULTATS CORRECTES  Origen d’aplicació  Gir: (0,0) UTM( )  Escalat: (0,0) UTM  Desplaçament: Indiferent NO ES POT APLICAR AMB ORIGENS LOCALS Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 18. 18. Difusió de la 18 transformació EPSG: 5166 Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 19. 19. EPSG:5166 19 EPSG:5166 Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 20. 20. EPSG:5661 20 EPSG:5661 Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 21. 21. Calculadora geodèsica 21 Calculadora geodèsica Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 22. 22. Servei HTTP de 22 transformació EPSG suportats: 25831, 23031, 32631, 4258, 4230, 4326, 3857 URL: http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores? Paràmetres de la petició: inSR: EPSG de les coordenades origen outSR: EPSG de les coordenades destí x: coordenada UTMx o xE y: coordenada UTMy o yy: coordenada UTMy o yN Format de la resposta (JSON): {“geometries”:[{“x”:“X o ”,“y”:“Y o ”}]} Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores?inSR=23031&outSR=4230&x=400000&y=4600000&format=json
 23. 23. Índex 23 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 24. 24. Guia d’aplicació  Guia tècnica de procés 24 per a AutoCAD  Guia tècnica amb nodes de comprovació Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 25. 25. Guia d’aplicació  Guia tècnica de procés  Guia tècnica amb nodes de comprovació 25 per a gvSIG Guia tècnica amb nodes de comprovació  Malla de transformació (100800401.gsb) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 26. 26. Minnesota MapServer  Guia tècnica de procés  Guia tècnica amb nodes de comprovació 26 (PROJ.4) Guia tècnica amb nodes de comprovació  Malla de transformació (100800401.gsb) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 27. 27. Validació de capes transformades amb 27 transformades amb CAD o GIS  Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació  Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)  Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICGC  Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICGC  Escollir els punts de la capa original  Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada  Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat  Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar  Validar la coherència amb la capa transformada Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 28. 28. Incloure un conjunt de 28 j punts de comprovació Y UTMY_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 29. 29. Incloure un conjunt de 29 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 30. 30. Incloure un conjunt de 30 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 31. 31. Incloure un conjunt de 31 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m = -1,56504’’ Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 32. 32. Incloure un conjunt de 32 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m = 1,5504 ppm Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 33. 33. Incloure un conjunt de 33 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m X = -129,549 m Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 34. 34. Incloure un conjunt de 34 0 j punts de comprovació Y UTM ED50 Y_UTM Y=4.630.450 m Y = -208,185 m, Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 35. 35. Incloure un conjunt de 35 0 ? ETRS89 (procés) j punts de comprovació Y UTM ED50 =? ETRS89 (calculadora) Y_UTM Y=4.630.450 m Y = -208,185 m, Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 X_UTM X=363.000 m(0,0)
 36. 36. Validació de capes transformades amb 36 transformades amb CAD o GIS  Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació  Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)  Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICGC  Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICGC  Escollir els punts de la capa original  Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada  Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat  Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar  Validar la coherència amb la capa transformada Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 37. 37. Comprovar elements 37 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 38. 38. Comprovar elements 38 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 39. 39. Comprovar elements 39 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 40. 40. Comprovar elements 40 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 41. 41. Comprovar elements 41 de la cartografia SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 42. 42. Validació de capes transformades amb 42 transformades amb CAD o GIS  Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació  Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)  Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICGC  Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICGC  Escollir els punts de la capa original  Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada  Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat  Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar  Validar la coherència amb la capa transformada Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 43. 43. Comparar amb un 43 Servei WMS en ETRS89 WMS contrastat (de bondat contrastada) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 44. 44. Comparar amb un 44 Servei WMS en ETRS89 WMS contrastat (Cartografia en ED50) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 45. 45. Comparar amb un 45 Servei WMS en ETRS89 WMS contrastat Car. en ETRS89 (transf. desconeguda) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 46. 46. Comparar amb un 46 Servei WMS en ETRS89 WMS contrastat Car. en ETRS89 (transf. apropiada) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 47. 47. Índex 47 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 48. 48. Exemples: 48 Domini Públic Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 49. 49. Exemples: 49 Domini Públic Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 50. 50. Exemples: 50 Vialitat Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 51. 51. Exemples: 51 Vialitat Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 52. 52. Exemples: 52 Transport Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 53. 53. Exemples: 53 Transport Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 54. 54. Exemples: Delimitacions (Paratge 54 Delimitacions (Paratge Natural d’Interès) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 55. 55. Exemples: Delimitacions (Paratge 55 Delimitacions (Paratge Natural d’Interès) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 56. 56. Exemples: Delimitacions (Parc 56 Delimitacions (Parc Natural) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 57. 57. Exemples: Delimitacions (Parc 57 Delimitacions (Parc Natural) Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 58. 58. Índex 58 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 59. 59. Metadades 59 Metadades Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 60. 60. Metadades 60 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m Metadades SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 61. 61. Metadades 61 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m Metadades SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 62. 62. Metadades 62 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m Metadades SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 63. 63. Metadades 63 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m Metadades SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N (EPSG::25831) SR: ETRS89 SR: ETRS89 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N (EPSG::23031) SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N (EPSG::25831)
 64. 64. Codis EPSG a l’ICGC 64 Codis EPSG a l ICGC Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 65. 65. BBDD en línia EPSG 65 BBDD en línia EPSG Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 66. 66. Índex 66 Índex  Informació en ETRS89  Transformació oficial de l’ICGC  Implementació i validació de la transformació  Exemples de transformació  La importància de les metadades  Conclusions Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 67. 67. Conclusions 67 Conclusions  El 31 de desembre de 2014 finalitza el procés de transició.  Les comprovacions han de garantir la bondat de la transformació. C l l t d d i f l SR d l i f ió Cal emprar les metadades per informar el SR de la geoinformació. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 68. 68. ETRS89, Xarxa Utilitària: Infraestructura i ObjectiusInfraestructura i Objectius. J. Oriol Boixareu Pallarès À G èÀrea de Geodèsia
 69. 69. La Xarxa Utilitària de 69 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 70. 70. La Xarxa Utilitària de 70 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 71. 71. La Xarxa Utilitària de 71 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 72. 72. La Xarxa Utilitària de 72 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 73. 73. La Xarxa Utilitària de 73 Catalunya É És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 74. 74. Desplegament 74 g de la XU  És la materialització del sistema de referència És la materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori, és el marc de referència que hi dóna accés.  Possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. É l l l t i ió d És el marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis i zones de Catalunya.  Permet disposar d'un conjunt de vèrtexs amb coordenades precises, per facilitar el desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 treballs geodèsics.
 75. 75. Criteris pel 75 desplegament final  Els caps de municipi de les comarques pendents.  Excepcionalment, els caps de municipi de major extensió i/o població tindran més d’un vèrtex de XU. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 76. 76. Criteris pel 76 desplegament final  Els caps de municipi de les comarques pendents.  Excepcionalment, els caps de municipi de major extensió i/o població tindran més d’un vèrtex de XU. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 77. 77. Accessibilitat a la XU 77 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 78. 78. Accessibilitat a la XU 78 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 79. 79. Accessibilitat a la XU 79 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 80. 80. Accessibilitat a la XU 80 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 81. 81. Accessibilitat a la XU 81 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 82. 82. Accessibilitat a la XU 82 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 83. 83. Accessibilitat a la XU 83 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori.  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 84. 84. Accessibilitat a la XU 84 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 85. 85. Accessibilitat a la XU 85 Accessibilitat a la XU  Des dels nuclis de població.  Motivació: Gruix important d’activitats que requereixen recolzar- se en el sistema de referència oficial.  Llindar: Vèrtexs a una distància inferior a 1500 m dels nuclis.  Des de tot el territori Des de tot el territori  Motivació: Activitats com poden ser infraestructures hidràuliques, línies elèctriques, vies de comunicació...  Llindar: Vèrtexs no més allunyats de 3000 m de qualsevol zona de treball a Catalunya. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 86. 86. Mapes d’accessibilitat a la XU des dels 86 a la XU des dels nuclis de població Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 Desplegament XU actual Desplegament XU final
 87. 87. Mapes d’accessibilitat a la XU des de tot el 87 a la XU des de tot el territori Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 Desplegament XU actual Desplegament XU final
 88. 88. Mapes d’accessibilitat a la XU des de tot el 88 a la XU des de tot el territori Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 Desplegament XU 20130 Desplegament XU final
 89. 89. Pla de manteniment 89 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 90. 90. Pla de manteniment 90 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 91. 91. Pla de manteniment 91 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 92. 92. Pla de manteniment 92 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 93. 93. Pla de manteniment 93 Pla de manteniment  Estat de la monumentació.  Comprovació de coordenades.  Actualització de les metadades i coordenades.  Avaluació de l’ús i aplicacions pels usuaris. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 94. 94. Agents pel 94 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 95. 95. Agents pel 95 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 96. 96. Agents pel 96 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 97. 97. Agents pel 97 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 98. 98. Agents pel 98 g manteniment  Revisió cartogràfica pel Mapa Urbà de Catalunya.g p p y  Tècnics ICGC.  Incidències usuaris Incidències usuaris.  Tècnics ajuntaments i ens públics.  Empreses.  Particulars. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 99. 99. Exemples d’ús de la 99 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 100. 100. Exemples d’ús de la 100 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 101. 101. Exemples d’ús de la 101 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 102. 102. Exemples d’ús de la 102 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 103. 103. Exemples d’ús de la 103 XU  Xarxes topogràfiques i locals.  Validació aparells de mesura.  Recolzament per l’elaboració de cartografia. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 104. 104. Exemples d’ús de la 104 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 105. 105. Exemples d’ús de la 105 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 106. 106. Exemples d’ús de la 106 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 107. 107. Exemples d’ús de la 107 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 108. 108. Exemples d’ús de la 108 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 109. 109. Exemples d’ús de la 109 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 110. 110. Exemples d’ús de la 110 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 111. 111. Exemples d’ús de la 111 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 112. 112. Exemples d’ús de la 112 XU per l’ICGC  Validació i demostracions de productes.  Densificació xarxes.  Validació equips de mesura.  Replanteig de la posició de vèrtexs antics.  Punts de recolzament terrestre. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 113. 113. Disponibilitat de les 113 dades  Llistat i fitxes dels senyals Llistat i fitxes dels senyals.  Senyals en fitxers SHP i KML.  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 114. 114. Disponibilitat de les 114 dades  Llistat i fitxes dels senyals Llistat i fitxes dels senyals.  Senyals en fitxers SHP i KML .  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 115. 115. Disponibilitat de les 115 dades  Validació productes propis Validació productes propis.  Senyals en fitxers SHP i KML .  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 116. 116. Disponibilitat de les 116 dades  Validació productes propis Validació productes propis.  Senyals en fitxers SHP i KML.  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 117. 117. Disponibilitat de les 117 dades  Validació productes propis Validació productes propis.  Senyals en fitxers SHP i KML.  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 118. 118. Disponibilitat de les 118 dades  Validació productes propis Validació productes propis.  Senyals en fitxers SHP i KML .  Fitxers de coordenades.  Cerca geogràfica interactiva.  Documentació de la Xarxa Utilitària. Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 119. 119. Disponibilitat de les 119 dades Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 120. 120. Disponibilitat de les 120 dades Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 121. 121. Disponibilitat de les 121 dades Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics
 122. 122. Darrers 122 desplegaments XU  icc20121 » Comarca del Solsonès (49 vèrtexs). M i i i d Vi (26 è t )» Municipi de Vic (26 vèrtexs).  icc20130 icc20130 » Comarca de la Noguera (104 vèrtexs). » Comarca del Pla de l’Estany (27 vèrtexs). » Densificació de la xarxa de Girona (6 vèrtexs). Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 123. 123. Darrers 123 desplegaments XU  icc20121 » Comarca del Solsonès (49 vèrtexs). M i i i d Vi (26 è t )» Municipi de Vic (26 vèrtexs).  icc20130 icc20130 » Comarca de la Noguera (104 vèrtexs). » Comarca del Pla de l’Estany (27 vèrtexs). » Densificació de la xarxa de Girona (6 vèrtexs). Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 124. 124. Darrers 124 desplegaments XU  icc20121 » Comarca del Solsonès (49 vèrtexs). M i i i d Vi (26 è t )» Municipi de Vic (26 vèrtexs).  icc20130 icc20130 » Comarca de la Noguera (104 vèrtexs). » Comarca del Pla de l’Estany (27 vèrtexs). » Densificació de la xarxa de Girona (6 vèrtexs). Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014
 125. 125. Institut Cartogràfic i Geològic 125 g g de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89), ( ) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 Jornada SPGIC 2014 24-abril-2014

×