Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Exemples d’utilització de les
bases topogràfiques en
infraestructures viàries i
espais naturals

Marc Grauet Defior
Ramon ...
Índex :
Espais naturals

1.

Xarxa de Parcs

2.

Cartografia de gestió forestal

3.

Cartografia de prevenció d’incendis f...
Espais naturals
1. Xarxa de Parcs
p
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
► 12 espais naturals d’alt valor ...
Espais naturals
1. Xarxa de Parcs
p
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Límits Xarxa de Parcs >> perímetr...
Espais naturals
1. Xarxa de Parcs
p
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Cartografia associada als Plans E...
Espais naturals
2. Cartografia de gestió forestal
g
p
Programa de Desenvolupament Forestal:
Recolzament als ajuntaments i ...
Espais naturals
2. Cartografia de gestió forestal
g
p
Programa de Desenvolupament Forestal:
Punts Estratègics de Gestió (P...
Espais naturals
2. Cartografia de gestió forestal
g
p
Programa de Desenvolupament Forestal:
Contracte associació - empresa...
Espais naturals
3. Cartografia de prevenció d’incendis forestals
Plans de Prevenció :
Instruments de planificació i gestió...
Espais naturals
3. Cartografia de prevenció d’incendis forestals
Plans de Prevenció :
Pla d’Informació i Vigilància contra...
Espais naturals
3. Cartografia de prevenció d’incendis forestals
Plans de Prevenció :
Pla de Prevenció en Urbanitzacions (...
Espais naturals
3. Cartografia de prevenció d’incendis forestals
Plans de Prevenció :
Pla d’Evacuació en Urbanitzacions (P...
MOLTES MERCÈS

Marc Grauet Defior – grauetdm@diba.cat
Ramon Riera Tatché – rieratr@diba.cat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Exemples d'utilització de les bases topogràfiques en espais naturals

625 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre Bases topogràfiques de Catalunya per a usuaris avançats (31/10/2013)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exemples d'utilització de les bases topogràfiques en espais naturals

 1. 1. Exemples d’utilització de les bases topogràfiques en infraestructures viàries i espais naturals Marc Grauet Defior Ramon Riera Tatché Jornada ICC: Bases Topogràfiques, usuaris avançats. 31 d’octubre de 2013.
 2. 2. Índex : Espais naturals 1. Xarxa de Parcs 2. Cartografia de gestió forestal 3. Cartografia de prevenció d’incendis forestals 2
 3. 3. Espais naturals 1. Xarxa de Parcs p Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ► 12 espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural ► Abasta 102.587 hectàrees de 100 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori i el 70% de la població de Catalunya ► Planifica i gestiona els espais naturals i agraris mitjançant els plans especials urbanístics de protecció 3
 4. 4. Espais naturals 1. Xarxa de Parcs p Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona Límits Xarxa de Parcs >> perímetre de l’espai natural segons reglamentació del Pla Especial urbanístic de protecció Límits recolzats sobre la BT5M: ► Xarxa viària ► Xarxa hidrogràfica ► Excepcionalment ► Línies elèctriques ► Línies de ruptura ► Corbes de nivell 4
 5. 5. Espais naturals 1. Xarxa de Parcs p Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona Cartografia associada als Plans Especials Mapes d’ordenació ► Ordenació i estructura del territori ► Àrees de gestió ► Encaix territorial Mapes d’informació ► Marc territorial ► Medi físic ► Medi natural ► Medi socioeconòmic ► Planejament urbanístic ► Protecció 5
 6. 6. Espais naturals 2. Cartografia de gestió forestal g p Programa de Desenvolupament Forestal: Recolzament als ajuntaments i a les associacions de propietaris forestals per: ► Restaurar les zones cremades ► Gestionar racionalment els boscos per possibilitar la mobilització de fusta i altres recursos primaris i, a la vegada, reduir la seva combustibilitat mitjançant tècniques silvícoles preventives 6
 7. 7. Espais naturals 2. Cartografia de gestió forestal g p Programa de Desenvolupament Forestal: Punts Estratègics de Gestió (PEG) >> punts clau on calen actuacions de creació o manteniment d’infraestructures per a limitar l’abast dels grans incendis forestals ► Zones de prioritat en actuacions silvícoles 7
 8. 8. Espais naturals 2. Cartografia de gestió forestal g p Programa de Desenvolupament Forestal: Contracte associació - empresa >> contracte d’execució de treballs forestals 8
 9. 9. Espais naturals 3. Cartografia de prevenció d’incendis forestals Plans de Prevenció : Instruments de planificació i gestió que tenen com a objectiu reduir els risc d’inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l’extinció Pla d’Actuació Municipal (PAM) >> instrument per a la gestió d’una emergència produïda per un incendi forestal – BT5M ► Organitzar mitjans humans i materials ► Coordinar aquests mitjans amb els bombers i altres serveis ► Assegurar la protecció de persones i béns 9
 10. 10. Espais naturals 3. Cartografia de prevenció d’incendis forestals Plans de Prevenció : Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) >> conjunt d'accions informatives, dissuasòries i d'anticipació, dirigides a evitar l'inici dels incendis forestals – BT25M ► Superfície vigilada: 429.247 ha ► Coordinació Diba – Ajuntaments – ADFs ► M i i i 249 (80%) Municipis: ► Pressupost 2,9 M€ 10
 11. 11. Espais naturals 3. Cartografia de prevenció d’incendis forestals Plans de Prevenció : Pla de Prevenció en Urbanitzacions (PPU) >> instrument per a la planificació i gestió de les mesures adreçades a evitar els efectes dels incendis forestals a les urbanitzacions – BT5M ► + 220 urbanitzacions ► 80 municipis ► P i ió 800 urbanitzacions (2015) Previsió b it i 11
 12. 12. Espais naturals 3. Cartografia de prevenció d’incendis forestals Plans de Prevenció : Pla d’Evacuació en Urbanitzacions (PEU) >> conjunt de recomanacions amb referència a accessos, vies d’evacuació i centres de recepció en cas d’emergència – BT50M 12
 13. 13. MOLTES MERCÈS Marc Grauet Defior – grauetdm@diba.cat Ramon Riera Tatché – rieratr@diba.cat

×