Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point dublin 2012 cr

479 views

Published on

Diseminare curs Grundtvig MOF - Dublin 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point dublin 2012 cr

 1. 1. BURSĂ INDIVIDUALĂ DE PREGĂTIREPROFESIONALĂ GRUNDTVIG30 IULIE -3 AUGUST 2012, DUBLIN, IRLANDA Beneficiar Camelia R ădulescu P rofesor pentru învăţământ primar Şcoala cu clasele I-VIII “Sf. Vasile” Ploieşti Buget aprobat: 1 800 euro Surse de finanţare: Grundtvig - LLP
 2. 2. ETAPELE OBŢINERII UNEI FINANŢĂRI PENTRU PROGRAMUL SECTORIAL COMENIUS – MOBILITATI INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ• Accesarea site-ului: http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/comenius.html pentru citirea informaţiilor cu privire la programul sectorial Comenius;• Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatură, criteriile de eligibilitate, selecţie, excludere si criteriile de acordare a finanţării, vă rog să consultaţi:• Apelul European General pentru Propuneri de Proiecte 2011 si Apelul Naţional pentru Propuneri de proiecte 2011 la adresa: http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/Apel_2011/Apel_national_2011.pdf• Selectarea din catalogul de cursuri Comenius a celor care prezintă interes pentru candidat: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm• Trimiterea unui mail persoanei de contact pentru cursul ales (pot fi trimise pentru mai multe cursuri, alegerea cursului putând fi făcută ulterior) pentru a primi un preaccept de la organizator.• Descărcarea formularelor de candidatură de pe adresa: http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare.html• Pregătirea dosarului de candidatură, după precizările făcute în Apelul European General pentru Propuneri de Proiecte 2011 şi Apelul Naţional pentru Propuneri de proiecte 2011• Trimiterea dosarului on-line şi prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, etaj 3, sector 4, cod postal 040205• Afişarea rezultatelor se publică pe adresa: http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/rezultate
 3. 3. DENUMIREA/TITLUL ACTIVITĂŢII LEADERSHIP IN ADULT EDUCATIONINSTITU ȚIA ORGANIZATOARE : CELT IRELAND• FORMATORI - PETER KEARNEY;• - MARK DOWLING• ORGANIZATORI: DARREN LAWLOR,•ROISIN WALSH,•PAULA LOGUE•MANAGERUL ACESTUI CENTRU DE FORMARE - GUÐRÚNPÉTURSDÓTTIR
 4. 4. OBIECTIVELE CURSULUI:Conştientizarea formabililor cu privire la fenomenul de globalizare culturală;-definiţia leadership-ului;-rolul, deprinderile şi stilurile leadership-ului;-un leadership eficient în educaţia adulţilor,inclusiv a părinţilor elevilor;-leadership şi management;-metode eficiente de rezolvare a problemelor;-leadership-ul şi motivaţia;-a fi un lider etic. discriminare;Conştientizarea diverselor forme de manifestare a rasismului şi discriminării;Exersarea diverselor concepte relative la tema propusă şi realizarea unui schimb de experienţă în materie;Discutarea şi exersarea unor metode activ-participative de lucru cu grupuri aflate în pericol de a fi discriminate;Experimentarea capacităţii de a organiza activităţi specifice pentru grupuri în care se înregistrează atitudini negative împotriva celui de alături;Exersarea unei game variate de metode de organizare a activităţilor multi şi interculturale;Experimentarea unor seturi de metode noi, cu aplicabilitate generală în activitatea didactică.
 5. 5. PARTICIPANŢI: 6ȚĂRI PARTICIPANTE: SPANIA (2), ROMÂNIA (4)
 6. 6. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII • Perioada de pregătire a participării la stagiu: - cunoaşterea programului şi a tematicii cursului pe baza materialelor puse la dispoziţie de către organizatori (eventual consultarea unei bibliografii suplimentare); - pregătirea unor materiale legate de propria activitate profesională, prezentarea şcolii, a sistemului educaţional din România, a României; • - Aprofundarea limbii engleze, limba folosită în timpul cursului. • Perioada de participare efectivă la curs petrecută în străinătate • Perioada de evaluare: - se pun în practică noile cunoştinţe şi aptitudini dobândite; - se asigură obţinerea unui feed-back corespunzător; - se redactează un raport asupra progreselor înregistrate după participarea la curs; • - se elaborează strategia de evaluare a impactului asupra instituţiei, a părinţilor, a elevilor, a comunităţii locale.
 7. 7. CONŢINUTUL CURSULUI Cursul a avut 25 de ore, iar conţinutul său a fost în concordanţă cu programul anunţat. S-au discutat teme precum: aţia intercTehnici de predare. Care sunt calităţile unui leadership educaţional eficient; Care este diferenţa între leadership şi management; Metode şi tehnici eficiente de rezolvare a problemelor; Tehnici motivaţionale şi factorii care afectează motivaţia; Rolul eticii în leadership; Comunicarea viziunii şi a scopului în contextul educaţiei adulţilor, implicit a părinţilor elevilor. Exemple de bune practici în programele educaţionale pentru tineri şi adulţi
 8. 8. METODOLOGIE Acursul a permis folosirea unei metodologiivariate, precum:ScurActivitate interactivă în workshopuri;Munca în echipe şi pe grupe;Prelegerea;Dezbaterea;Studiul de caz.te prelegeri,Discuţii/dezbateri frontale,Exerciţii desfăşurate în perechi, dialoguri vii sau mute,Jocuri de mişcare, orientare, intercunoaştere,
 9. 9. IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR
 10. 10. PETER KEARNEY
 11. 11. MARK DOWLING
 12. 12. DARREN LAWLOR ŞI PAULA LOGUE
 13. 13. IMAGINI DIN DUBLINFIECARE UŞĂ ARE ALTĂ CULOARE
 14. 14. CASTELUL DIN DUBLIN
 15. 15. VERDELE IRLANDEI
 16. 16. FAIMOSUL THE TEMPLEBAR...
 17. 17. ... DAR ŞI MAI FAIMOASA BEREGUINNESS
 18. 18. VĂ MULŢUMESC PENTRUATENŢIE!CERTIFICATELE DE PARTICIPARE

×