Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New ways of teaching

424 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New ways of teaching

 1. 1. Participanți :23 de profesori de matematică și fizică din Austria, Croația,Franța, Grecia, Italia, Letonia, Portugalia, România și Turcia
 2. 2. Organizatori: Universitatea din Ljubljana, Facultatea de matematică și fizică ​​​ ​​​​ ​ ​​​​ ​​​ ​ ​​ ​​​​ ​​​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ http://mat.fmf.uni-lj.si/index_en.php Colegiul ”St. Stanislav” Ljubljana http://en.stanislav.si/
 3. 3. Acţiunea se adresează cadrelor didactice din învăţământulpreuniversitar şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolareprin participarea acestora la stagii de formare continuă. Aceste stagiitrebuie să se desfăşoare în altă ţară europeană decât aceea în careparticipantul îşi desfăşoară activitatea profesională. Astfel,participantul este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştintele şicompetenţele de predare şi să cunoască mai bine modul în care serealizează educaţia şcolară în Europa. Durata stagiilor de formarepoate fi de 5 zile efective - 6 săptămâni. Se finanţează participareala următoarele tipuri de activităţi de formare :Cursuri generale de formare;Cursuri în domeniul metodologiei şi pedagogiei predării limbilorstrăine; Cursuri pentru învăţarea unei limbi străine. Sursa: ANPCDEFP
 4. 4. Pot candida: profesori formatori directori manageri educaţionali personal administrativ sau alt personal nedidactic inspectori consilieri psiho-pedagogici consilieri pentru orientarea în carieră educator/mediator/facilitator pentru învăţare personal implicat în educaţia interculturală sau care lucrează cucopii ai persoanelor itinerante, muncitorilor migranti, Rromi şi nomazi altele Sursa: ANPCDEFP
 5. 5.  informaţii cu privire la programul sectorial Comenius ​​​ ​​​​ ​ ​ ​​​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=247&d=41 http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=52​ &d=5​ 6 ​​​ ​​​​ ​ ​ ​​​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ Apelul naţional la propuneri de proiecte 2012http://www.llp-ro.ro/userfiles/Apel_​ national_2012.pdf ​​​ ​​​​ ​ ​ ​​​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ Ghidul candidatului 2012: Partea 1 - Precizări generale http://ww​ ​​​ ​​​​ ​w.llp-ro.ro/userfiles/ghid_​ part1_en.pdf ​​​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ Ghidul candidatului 2012: Partea a 2-a - Sub-programe şi acţiuni htt​ ​​p://www.llp-ro.ro/userfiles/ghid_​ part2_en.pdf ​​​​ ​ ​ ​​​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​Ghidul candidatului 2012: Partea a 2-a - Explicaţii pe fiecareacţiune în parte http://www.llp-ro.ro/userfiles/ghid_​ fiches_en.pdf ​​​ ​​​​ ​ ​ ​​​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ Sursa: ANPCDEFP
 6. 6. Baza de date Comenius-Grundtvig: http://ec.europa.eu/education/tra​ ​​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ iningdatabase/.Grantul se acordă în principal pentru: Transport şi subzistenţă Taxe de curs, conferinţă sau seminar Pregătire lingvisticăTermene limită pentru depunerea candidaturii: 16/01/2012 - pentru activităţi de formare după 1 mai 2012 30/04/2012 - pentru activităţi de formare după 1 septembrie 2012 17/09/2012 – pentru activităţi de formare după 1 ianuarie 2013 până cel târziu la data de 30 aprilie 2013. Sursa: ANPCDEFP
 7. 7. Obiective: Familiarizarea participanților cu exemple de bune practici în predarea matematicii și științelor Dezvoltarea abilităților necesare implemetării lec țiilor interdisciplinare Dezvoltarea unei baze științifice și lingvistice pentru profesorii de matematică Încurajarea profesorilor să-și creeze și organizeze propriile materiale, relevante situațiilor concrete în care predau Furnizarea unei varietăți de idei și materiale rezultate din cercetare Promovarea cercetării și a practicii reflexive și facilitarea schimbului de bune practici Folosirea soft-ului GeoGebra la matematică și fizică Sporirea colaborării prin dimensiunea europeană a educa ției știin țifice
 8. 8.  Introducere în programa cursului Prezentarea participanţilor la curs Analiza matematică de la fizică sprematematică Măsurători în lumea realăProf. Tine Golez - Diocesan Classical Gymnasium, LjubljanaProf. dr. Simon Zell - Universitatea de Educatie din Schwabisch Gmund,Germania
 9. 9.  Tehnologie, motivație, predare Idei simple: de la practică la matematică De la real la virtual cu GeoGebra Predarea interdisciplinară a geometriei Experimente și conecptul de variabilăDr. doc. Damjan Kobal – Universitatea din LjubljanaProf. dr. Simon Zell - Universitatea de Educatie din Schwabisch Gmund,Germania
 10. 10.  Predarea interdisciplinară a matematicii șibiologiei Crearea de materiale interdisciplinare Experimente fizice avansate pentru elevii deperformanță Analiza matematică de la fizică sprematematicăProf. Tine Golez - Diocesan Classical Gymnasium, LjubljanaProf. dr. Simon Zell - Universitatea de Educatie din Schwabisch Gmund,Germania
 11. 11.  Predarea folosind GeoGebra Experimente de fizică pentru clasele de liceu Matura – bacalaureatul slovenDr. doc. Damjan Kobal – Universitatea din LjubljanaProf. Tine Golez - Diocesan Classical Gymnasium, LjubljanaProf. Urska Rihtarsic, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
 12. 12.  Modelarea mișcării: lansarea orizontală Știință și bun simț Discuții de încheiere Evaluare ConcluziiDr. doc. Damjan Kobal – Universitatea din LjubljanaProf. Tine Golez - Diocesan Classical Gymnasium, LjubljanaProf. dr. Simon Zell - Universitatea de Educatie din Schwabisch Gmund, Germania
 13. 13.  Adriana Mariș - Colegiul Național ”Coriolan Brediceanu” Lugoj Florin Mariș - Școala cu clasele I-VIII Nr 2 Lugojhttps://sites.google.com/site/newteachingmathematics/home

×