Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

угталцах хөдөлгөөн

12,443 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

угталцах хөдөлгөөн

 1. 1. БЗД – ийн 79 – р сургууль <ul><li>Хөдөлгөөний хэлбэрүүд
 2. 2. 4 – р анги
 3. 3. Г. Бямбаа </li></ul>
 4. 4. <ul>Хөдөлгөөний бодлогыг дотор нь: <li>- угталцах хөдөлгөөний
 5. 5. - эсрэг зүгт хөдлөх хөдөлгөөний
 6. 6. - хөөцөлдөх хөдөлгөөний
 7. 7. бодлого гэж ангилна.
 8. 8. Одоо бүгдээрээ угталцах хөдөлгөөний бодлогыг
 9. 9. бодож үзье. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Угталцах хөдөлгөөний бодлого </li></ul><ul>E </ul>Хоорондоо 99 км зайтай хоёр сумаас угталцан зэрэг гарсан хоёр морьтой хүний нэг нь цагт 15 км, нөгөө нь 18 км хурдтай явсан бол тэд хэдэн цагийн дараа уулзах вэ ? - Хоёр сумын хоорондох зай хэдэн км вэ ? 99 км - Хэд хэдэн км – ийн хурдтай явсан бэ ? Морьтой хүмүүс 15 км ба 18 км хурдтай явсан.
 11. 11. <ul><li>Угталцах хөдөлгөөн </li></ul>15 км 99 км 18 км а. Цаг тутам хэдэн км – ээр ойртох вэ ? / Эсвэл хурдны нийлбэр нь хэд вэ ? / + = б. Хэдэн цагийн дараа уулзах вэ ? : = 33 км 18 км 15 км 3 цаг 99 км 33 км
 12. 12. <ul><li>Цаг тутам 65 км зам туулдаг хөнгөн тэрэг, 15 км явдаг морьтой хүн хоёр хотоос зэрэг угталцан гарч 2 цагийн дараа уулзав. Хоёр хотын хоорондох зайг ол.
 13. 13. Нөхцөл нь:
 14. 14. Машин – 65 км хурдтай
 15. 15. Морьтой хүн – 15 км хурдтай
 16. 16. Уулзах – 2 цагийн дараа
 17. 17. Олох нь:
 18. 18. Хоёр хотын хоорондох зайг </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Асуулт гарган бодоцгооё.
 20. 20. 65 км 15 км
 21. 21. - Машин ба морьтой хүн нийлээд хэдэн км зам явсан бэ?
 22. 22. + =
 23. 23. - Хоёр хотын хоорондох зай нь хэд вэ?
 24. 24. * = </li></ul>65 км 80 км 15 км 160 км 2 80 км
 25. 25. <ul><li>Хоорондоо 490 км зайтай хоёр хотоос хоёр машин угталцан зэрэг гарч 5 цагийн дараа уулзав. Нэг нь уулзатлаа 260 км зам туулсан бол нөгөө машины хурдыг ол.
 26. 26. Нөхцөл нь:
 27. 27. Зай – 490 км
 28. 28. I – 260 км
 29. 29. Уулзсан – 5 цагийн дараа
 30. 30. Олох нь :
 31. 31. II машины хурдыг олох </li></ul>
 32. 32. <ul><li>1 – р арга.
 33. 33. а. Уулзах хүртлээ 2 – р машин хэдэн км зам туулсан бэ ?
 34. 34. 260 км ?
 35. 35. 490 км
 36. 36. 490 км – 260 км = 230 км </li></ul><ul><ul><li>б. 2 – р машины хурдыг олъё. </li></ul></ul><ul><ul><li>230 км : 5 = 46 км / 1 цагт явах хурд 2 – р машины / </li></ul></ul>
 37. 37. <ul><li>2 – р арга
 38. 38. а. Хоёр машины хурдны нийлбэр хэд вэ ?
 39. 39. 490 км
 40. 40. б. 1 – р машины хурд хэд вэ ?
 41. 41. 490 км – 260 км = 230 км
 42. 42. 230 км : 5 = 46 км </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Хүснэгтийн хоосон нүдийг бөглөөрэй. </li></ul>Машины хурд 48 км ? 50 км 42 км Морьтой хүний хурд 13 км 12 км ? 14 км Хугацаа 5 цаг 4 цаг 8 цаг ? Зам ? 240 км 504 км 182 км
 44. 44. <ul>Хүснэгтэн дэх тооны хариу </ul>Машины хурд 48 км 48 км 50 км 42 км Морьтой хүний хурд 13 км 12 км 13 км 14 км Хугацаа 5 цаг 4 цаг 8 цаг 5 цаг Зам 305 км 240 км 504 км 280 км
 45. 45. <ul><li>Бататган ярилцацгаая. </li></ul><ul><li>Угталцах хөдөлгөөний бодлогыг бодохдоо эхлээд бүх зай нь мэдэгдээд хурднууд нь мэдэгдэж байвал
 46. 46. - Зайг хурдны нийлбэрт хуваахад явсан цаг нь гарна.
 47. 47. Харин хурд болон хугацаа мэдэгдэж байвал хоорондын зайг нь олно. Ингэхдээ
 48. 48. - Хурдыг нэмээд хугацаагаар үржүүлж бодоход бүх зам гарна. </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Бүх зай нь мэдэгдээд нэгнийх нь явсан зам болон хугацаа мэдэгдэж байвал нөгөө машины явсан зам болон хурдыг яаж олох вэ ?
 50. 50. - Энэ тохиолдолд бүх зайнаас мэдэгдэж байгаа зайг хасахад нөгөө машины явсан зам гарна.
 51. 51. - Дараа нь гарсан хариуг хугацаанд хуваахад тухайн машины хурд гарна. </li></ul>
 52. 52. Гэрийн даалгавар <ul><li>Өгөгдсөн зургийг ашиглан бодлого зохиож бодоорой.
 53. 53. а. Хоёр хотоос угталцан зэрэг …........................
 54. 54. … ................................................................................
 55. 55. … ................................................................................
 56. 56. … ................................................................................. </li></ul><ul><li>Цагт 65 км Цагт 18 км </li></ul><ul><li>5 цаг </li></ul>
 57. 57. <ul><li>б...........................................................
 58. 58. …..........................................................
 59. 59. …..........................................................
 60. 60. …..........................................................
 61. 61. цагт 65 км цагт ? км
 62. 62. Нийт зам – 417 км </li></ul>
 63. 63. Хичээлдээ идэвхтэй сайн оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Хүүхдүүд ээ ! Бүгдээрээ гэрийн даалгавраа сайн хийгээрэй .

×