Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

хичээл

15,003 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

хичээл

 1. 1. Хантайшир-Эрдэм цогцолбор сургууль Математик 5-р анги Бэлтгэсэн багш:Д.Мөнхжаргал   
 2. 2. Бодлого №1 Тойргийн диаметр нь 21,7 см бол радиус ба тойргийн уртыг ол.   
 3. 3. Бодолт: R=21,7:2 R=10,85cm c=2пr=10,85x3,14x2 C=68,138cm   
 4. 4. Бодлого:2 Тойргийн диаметр нь 7 дм бол тойргийн урт ба талбайг олоорой.   
 5. 5. Бодолт: ●C=3,14*7=21,98c m r=7:2=3,5cm ●S=?   
 6. 6. Сэдэв: Талбай ●   
 7. 7. Зорилго: ●Гурвалжин ба дугуйн талбайг олж сурах   
 8. 8. Зорилт: ●Дугуйн талбайг олж сурна. ●Гурвалжингийн талбайг олж сурна.   
 9. 9. Талбайн нэгжийн хамаарал 0,3кв км=....кв м 19 кв см=....кв м 9,5 кв км=....кв см   
 10. 10. 0,3кв км=0,3*1000000=300000кв м19 кв сm=19:10000=0,019 кв м 9,5 квкм=9,5*10000000000=9500000 0000 кв см    
 11. 11. ● Тэгш өнцөгтийн урт нь 8 см, өргөн нь түүнээс 2    S1                                 S2  дахин богино бол талбайг олоорой.   
 12. 12. Бодолт: ● Өргөн нь хэд вэ? 8:2=4cm ● s=a*b=8*4=32кв.см   
 13. 13. ●S1=S2 ●S1=S2=Sт.ө:2 =32:2=16кв.см   
 14. 14. Бодлого:2 Тойргийн диаметр нь 7 дм бол тойргийн урт ба талбайг  олоорой.  
 15. 15. Бодолт: ●s=п*r*r=3, 14*3,5*3,5 =38,465кв                         диаметр .см   
 16. 16. Гэрийн даалгавар Сурах бичиг хуудас 94 Дасгал 553-557   

×