Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
•
       00051n
                                                  ...
booosting                      N     I 'E     U      1N S         B     R  ...
NIEUvtlSBRIEF                                         booosting

~ ~eIe~g ~d"e, "e...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 6 Ad

Booosting nieuwsbrief 014

Download to read offline

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
1 Bik Bouwprodukten Spanbroek

VERSLAG
3 Bruynzeel Keukens en Kasten

NIEUWS
4 Zappi Mick Eekhout
5 Produktontwikkelingsteams
6 Nieuwe Participanten:
- Kantoor vd Toekomst
- Plastica Plaat
- TUD Bouwkunde
- Alcao Architecturusystemen

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
1 Bik Bouwprodukten Spanbroek

VERSLAG
3 Bruynzeel Keukens en Kasten

NIEUWS
4 Zappi Mick Eekhout
5 Produktontwikkelingsteams
6 Nieuwe Participanten:
- Kantoor vd Toekomst
- Plastica Plaat
- TUD Bouwkunde
- Alcao Architecturusystemen

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (15)

Advertisement

Similar to Booosting nieuwsbrief 014 (20)

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Booosting nieuwsbrief 014

 1. 1. • 00051n stichting industrieel bouwen nederland N • EU"" S B R • E F Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 3 • nr. 14 oktober 1992 Secretariaat: Lange Voorhout 15 2514 EA Den Haag telefoon 070·3462978 fax 070·3561848 NYVA Niimegen organiseert Booos- ing biieenk t st VAN ROOZENDAALSTRAAT 13 11 NOVEMBER 1992 ~o~ m D~ ouu ~ ~@] uu [§)[J@@ [k I SPANBROEK TELEFOON: 02263 • 66161 NYVA Nijmegen is een van de grote aluminium gevel bouwers in Nederland. Als dochter van de internationale Yule eaHo groep zal zij samen met Kimmenade bv, fabrikant van gespoten dakbedekking en Bik bouwprodukten bv, fabrikant van lichtstraten en lichtkoepels, een bijeenkomst organiseren op 11 november 1992 bij Bik in Spanbroek. 15.00 Aankomst/ontvangst 15.15 Rondleiding door de fabriek 16.30 Koffie/thee 17.00 Produktpresentatie van NYVA Nijmegen door U. Beaard Produktpresentatie Kimmenade bv door J.e. de Voogd Produktpresentatie Bik door WJ . Dammers 18.00 Broodmaaltijd 18.45 Visie van J.l.M. Renckens van Renckens Advies op de gevelbouw Tegenlezing door Prof ir Jan Brouwer, directeur Jon Brouwer Associates Discussie Wilt u deze bijeenkomst bijwonen dan verzoeken wij u om de bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en te retourneren vóór 1 november a.s. De gevel - een vormenspel Maatwerk De gevelbouwer werkt vormdelen, die samengesteld en in het gemonteerd esthetische en functionele klimootsche iding vormen . Dot kon op vele manieren, in vele materialen, afmetingen , vormen en produktcombinaties. Per project zijn ldvoeringen, eisen, budgetten en termijnen verschillend . Maatwerk. be m ~Iijkheden zijn meestal niet oonwezig om binnen Cle bescnikbare budgetten en de korte bouwtijden er project nieuw.e ontwikkelingen te initiëren . Daar0~ wordt vaak doorgel::iorduurd op voorgaande of door anderen reeds uitgevoerde gevelconstructie-systemen . Dat is op zich niet erg, maar als er verwacht wordt dot er voor het gebouw een nieke prestatie geleverd wordt, ook Voor mij ligt een boek over TANGRAM, het oude ten aanzien van de architectuur, is kopiëren funest. Er kan Chinese vormenspel, met meer dan 1600 gebrUik worden gemaakt van ervaringen en beproefde voorbeelden (·1. Tangram is een legpuzzel, waarvan constructie-princi pes. de stukjes niet in vorm veranderen en het aantal nooit wijzigt. De opgave is bepaalde figuren te Gev& technische principes vormen met gebruikmaking van zeven delen. De De realisatie van de functionele prestaties samen met €Ie zeven vormdelen zijn ontstaan door een vierkant op 9 /elarchitectuur vraagt om uit te gaan van geveI- een speciale manier te verdelen. technische principes bij de ontwikkeling van de gevel. -> vervolg op pogino 2 D
 2. 2. booosting N I 'E U 1N S B R lEF De gevel - een vormenspel vervolg van pagina 1 Van Grc 'Het einddoel van alle beeldende --+ Tesamen met een variabele modulaire opbouw van e gevel kunnen unieke projectresultoten worden bereikt. • activiteit is de bouw'. Zo begint het manifest dat Walter Gropius in 1919 Een gevel is meer dan de som der delen. Het denken in bij de opening van het Bauhaus uitgaf. principes en von daaruit creëren is innovatief. De Hij constateert dat de verschillende bouwpartners dienen bekend te zijn met de basiskennis disciplines te 'zelfgenoegzaam op van geveltechnische principes en constructie·alternatieven. zichzelf' staan, waaruit ze pas weer Er is tot nu toe geen handboek beschikbaar, ook niet in het kunnen worden verlost 'door bewuste buitenland, waar zowel de technologische en samenwerking'. In het Bauhaus wilde organisatorische aspecten van de aluminium glasgevel. Gropius architecten, designers en bouw alsook de trends in de gevelarchitectuur en kunstenaars allen dezelfde basis produktontwikkeling worden behandeld. Er is wel veel geven om ze van daaruit samen aan informatie beschikbaar, maar uitgegeven door zo veel het gebouw van de toekomst te laten verschillende portijen en instanties, in verschillende werken. perioden en op diverse niveaus uitgebracht, dat ZO KAN EEN TOREN, THEATRO kennisoverdracht zeer moeilijk blijkt. Daarin komt nu DEL MONDO, Ver n i e u win g s b e weg i n gen verandering. J.E~ .;5g~ri~~ Gropius leefde in een tijd von groeiende mossoproduktie IALDO ROSSI) en toenemende standaardisatie, een tijd woarin tal van Handboek , /vernieuwingsbewegingen ontstonden met als ideaal een De TU Delft Bouwkunde heeft het initiatief genomen een I ee heid van cultuur te creëren. Inmiddels weten we dat uitvoerig Hand60ek Aluminium Gevelbouw samen te ideeën op een utopie berusten. De markt raakte stellen. Een handb0ek/ naslagwerk voor opdrachtgevers, igd, de aandacht verschoof van produktie naar architecten en bouwkundige aannemers, en een leerboek ptie, van een uniforme massaproduktie naar voor gevelbouwers, Technische Hogescholen en ivers icatie en voortdurende vernieuwing. En architecten Universiteiten. Dit initiotief wordt breed gesteund door designers groeiden steeds verder uit elkaar. Architectuur opdrachtgevers en architecten. De branche.verenigingen leef een tamelijk autonome discipline; het werk van de en de industrie hebben enthousiast medewerking n igners r akte steeds meer verstrengeld met de industrie. financiële bijdragen toegezegd. Italië is de band echter gebleven. Architecten ontwerpen In dit kader organiseert de TU Delft op 1 1 en 12 meer meul:ie~n dan gebouwen. Sterker, het zijn november a.s. geveldagen. De eerste dag is meer is voor itecten die i belangrijke mate de naam van het algemene informatieverstrekking en worden diverse gevelbouw-materialen be~proken. De tweede dag worde r--_~ _~ . -" se design ebben gevestigd. Andrea Branzi stelt dot het ontwerf'>en van meubelen de enige handeling de technieK en de vraag en aanbod aspecten van die een vernieuwin'g-vcrn de hed ndaagse architectuur aluminium gevelconstructies benandeld. elijk maakt. Ee I lamp is voo h m 'kleine lichtgevende C'lrC,n"pc:,w r' . Gevelbouw is geen spel. Maar speelse creaties, uniek per project, ontworpen vanuit principes, gebruikmakend van orm als zelfstandige waarde een minimum aantal basiselementen, kunnen een boeiend I architecten als designers Rrd:luceren vormen; deze vormenspel inhouden. een neerslag van onze cultu~r aar kunnen er ook op jpen. Eeuwen ang is er behole f gevoeld de vorm te Volgens Mies van der Rohe: 'Less is more'! itimeren. Geert Bekeart stelt e€hter dat de vorm ook als Tangram gevelbouw? zelfstandige aarde kan wo d n gezien. Een stzijn hierva signaleert hij bdk in de ontwerppraktijk. voorbeelden n emt hij Aldo Ro si en Ettore Sottsass jr, ie beiden de vorm inzetten tegeh fe vorm . De ingslijn 100 t voor hen niet~ussen de verschillende isciplines maar er dwars doorheen. Zo kan de toren een .• Voor informatie over en medewerking aan het n worden. Het is juist tegen deze vermenging van Afbminium Glas Gevel Handboek·initiatief kunt u contaef en school warlegen Rainer Bullhorsl zich in zijn opnemen met TU Delft, Bouwkunde, Vakgroep AST kei afzei: een lank over een sloot kon niet dezelfde Secretariaat telefoon 0 15-7B 40 94, fax 015-78 41 78. hebben als een brug over een fjord. Architectuur Prof ir Micf( Eekhout of ing Just Renckens, volgens he of naar een esthetische bezigheid, naar telefoon 015-78 3043. en design . • Inschriifformulieren voor de TU geveldagen zijn verkriigbaar bii het secretariaal. uitstraling len van architecten zijn op zichzelf niet interessanter Jusl Renckens die van designers. Wel is het vaak zo dat deze vanuit TU Delft, Bouwkunde totaalvisie zijn ontworpen. Architecten kennen een Renekens Advies bv e traditie van theorievorming. Daardoor zijn in het nlnpm,ppn hun meu elen gemakkelijker te duiden, stelt (Ol Joost Elffers, Tangram. Het oude Chinese vormenspel. Looisma. Hij voert aan dat een produkt dat in een Köln, Verlag M. DuMont Schouberg, 1970, 169 p. breder verband is geplaatst automatisch vragen oproept
 3. 3. NIEUvtlSBRIEF booosting ~ ~eIe~g ~d"e, "e!k~d! ~bl~d~" ~"!ke!"i n 9 Lootsma: 'Dit kan soms van invloed zijn op wàt er wordt ontworpen; het biedt ook meer ontwerpaanleidingen elektrische verdeelsystemen. Het is op dit terrein dat architecten en ontwerpers ook doodwerkelijk met elkaar waardoor een produkt 'rijker' kan worden, een culturele proberen samen te werken. In 1988 werd de Stichting uitstraling krijgt'. Een van de voorbeelden die hij noemt is Booosting opgericht. Deze organisatie verenigt architecten, Le Corbusier. Maar ook in onze huidige pluriforme industrieel ontwerpers en vertegenwoordigers uit de samenleving ziet hij nog steeds ontwerpers die hun industrie die zich laten uitdagen door industriële individuele ontwerpen in een groter verband kunnen zien produktietechnieken in de bouw. Een groep mensen die en ze daarmee opladen. Zoals Philippe Starck bij wie dit elkaar stimuleren en met elkaar samenwerken. Een verband 'niet meer de geschiedenis of de traditie is, maar eigentijds Bauhaus zal het vermoedelijk nooit worden. een kunstmatig opgebouwde culturele identiteit'. Maar misschien zou op deze manier wel een gemeenschappelijke basis kunnen worden gelegd . Overlappingsgebied Architecten en ontwerpers 'ontmoeten' elkaar in het Overgenomen uit: tiidschrift Industrieel Ontwerpen, interieur. De lootste tijd wordt er nog een nummer 4, artikel redactioneel. overloppingsgebied benadrukt: het ontwerpen van Redactie: Noordeinde 19-21, 2611 EK Delft industrieel te vervaardigen standaard-bouwcomponenten: telefoon 0 15-15 9 1 0 1 Verslag Booosting biieenkomst bii Bruynzeel Keukens en Kasten in Bergen op Zoom De 'Mona-toetje-eet-cultuur' komt niet tot uiting in de vormgeving van de hedendaagse keuken Dot, zo ongeveer, beweerde prof ir Moshé Zwarts van architectenbureou Zwarts en Jansma als reactie op de vormgeving van hedendaagse keukens en de voortgang in de ontwikkeling daarvan tijdens een Booosting bijeenkomst bij Bruynzeel Keukens en Kasten in Bergen op Zoom op 9 september j.l. Na een rondleiding door de fabrieken bij Bruynzeel en een fantastisch gastvrij onthaal in de showroom, introduceerde de heer J. Vroom, directeur van Bruynzeel Keukens en Kasten, het bedrijf en de bedrijsactiviteiten. Zwarts spitste vervolgens zijn tegenlezing toe op de vraag hoe het met de keuken van de toekomst gesteld zou zijn. Zijn idee is dat de zogenaamde 'rijken' van de toekomst of eerste industriële keuken van Piet Zwart uit 1938 niets KEUKEN VAN BRUYNZEEL, IN wel de 'armen' van nu (modaal) hun keuken vormgegeven essentieels veranderd. Is het derhalve, in dit licht bekeken, TALLOZE willen zien zoals die van de 'rijken' van nu: de Yups. niet eens 'time' voor een 'remake' van deze 'classic'? KLEUREN EN ACCENTEN Dat hij daar wellicht gelijk in heeft, wordt bewezen door Ontwikkelingen vinden dan ook voornamelijk plaats op het het feit dat de best verkochte keuken van Bruynzeel anno ergonomische vlak. De yups van nu bewegen zich straks 1992 eruit ziet als het interieur van een landhuis omstreeks toch ook minder soepel. In de ergonomische verbeteringen het einde van de vorige eeuw. en de wijze waarop je het meubel aansluit aan de wand Maar als die 'armen van nu' eenmaal zo rijk zullen zijn als (bij het 'open bouwen' aan de vloer) ligt nu de uitdaging die yups zullen ze zich dan ook zo gedragen? Die yups voor nieuwe ontwerpen. gebruiken namelijk geen keuken, volgens Zwarts. Die Wat aan het produktiesysteem opviel was dat die grote kopen alles kant en klaar en eten bij voorkeur buiten de verscheidenheid aan vormen van keukens voornamelijk op deur. Voeg daaraan toe dat een keukenblok van ambachtelijke wijze tot stand komt. Het maken van f 35.000,- een gemiddelde omlooptijd heeft van zeven jaar standaard-elementen als kastjes en ladenblokken e.d. is en een van onder de f 10.000,- zo'n 25 jaar. Probeer dan, verregaand geautomatiseerd. Maar alles wat grotere op basis van deze gegevens voor een keukenfabrikant verscheidenheid vertoont dan lengte, hoogte en breedte maar eens een ontwikkelingstraject uit te zetten. C.q. het vormbepalende onderdeel, wordt grotendeels met de hand gemaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de keukenfabrikanten En dat is wat de consument niet verwacht, maar wel het keukens in talloze kleuren en accenten aanbieden. Eigenlijk meest op prijs stelt. is er, behalve dan het toegenomen aanbod van apparatuur, op het gebied van keukenvormgeving sinds de Henk van Laarhoven
 4. 4. Mick Eekhout: meer Zappi Oud-Booosting-bestuurslid Mick Eekhout is benoemd tot hoogleraar Produktontwikkeling in de Architectuur aan de TU Delft. In 1991 is reeds oud-voorzitter Jan Brouwer benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde in Delft. De Booosting-Academie is in wording. 11 ca E mE ... .. .. ~ 0 E I: 0 ~ ï: 11 .. I: N 0- 0- 0- 0- N .. ; I» N 0- .. .. mOl» 0- . 2 11 .- Onderstaand een korte impressie van de inaugurele rede d ie Q) Q) ..0..0 Mick Eekhout uitsprak op 16 september j.l . De nieuwe leerstoel Q) E E Produktontwikkeling in de Architectuur kan slechts een beperkte 0 •• .. ..0 0 Q) Q) > o u Q) stimulerende bijdrage leveren aan de opleiding tot bouwkundig ingenieur. In ieder geval zal de inspiratie worden opgewekt om wetenschappelijke, technische en vormgevingsgrenzen te a. 11 .l/ 0 ..... c '"IJ verleggen. ~ Allereerst wordt er naar gestreefd produktarchitecten op te leiden, die bouwelementen en bouwcomponenten ontwerpen, ontwikkelen, D onderzoeken en toepassen, zodat projectarchitecten hun gebouwen kunnen samenstellen. Een tweede doel is om projectarchitecten gebouwen te laten materialiseren met behulp 0) van buiten de bouwplaats vervaardigde elementen en c: ".;:: 0) componenten. Ten derde wil de leerstoel actief zijn op het kruispunt <I) l.l) 0 in het netwerk van de producerende bouwwereld en de academische ontwerpwereld, met creatief onderzoek gericht op de kunst die de techniek verder brengt: het onzichtbare zichtbaar 0 0 0 cc 0 => .- ..r: - ....... .... I 0 c: Q) maken, het onvoorstelbare voorstelbaar. 0 0 0 0 ".: -fl <t: Als model van de mogelijke gevolgen van de werkwijzevan de leerstoel , opdat nieuwe bouwprodukten worden ontwikkeld om de architectuur te stimuleren, is er Zappi. In plaats van te ontwerpen -0 Q) .... u Q) Q) 0) c: 0 UJ ""'I" l.l) (/) .....J N met de beperkingen van een materiaal of produkt (in het geval van Zappi is het glas), wordt onderzoek gedaan naar en ontwikkeld aan het ideale materiaal of produkt (Zappi is het ideale constructieve glas). In tegenstelling tot de in technolog isch opzicht m c conservatievere houding van de industrie, zal worden gewerkt vanuit een zekere mate van abstractie met een groter overzicht ... .- VI door de afwezigheid van een economische. gebondenheid. o o Tot slot stelt de jonge professor dat het gedaan is met de high,-tech o ca ... - architectuur. In plaats daarva"n komt mild-t~ch , als verwijzing naar de mildere toepassing van technolog ie in de architectuur en een volwassen wïlze van evenwicht tussen traditie en technologie. ,. I a a ' Dat wat traditie en technologie samenbindt is vakman schap, maar ~ een verstandig mens wacht niet tot anderen 'Zappi' uitvinden '. Mareel Vroom -e o Landmark Design & Consult ! c cC o 0 o
 5. 5. e Q) Q) Ol o o Booosting I o e Q) e v; E o Q)- produkt 4: w ~ ~ Q) Q) -0 o e Q) E Q) ontwikkelingen -0 Booosting wil de kwaliteit van de gebouwde omgeving e E ~ o 0 e verbeteren. Een van de activiteiten die hier invulling aan >"""E o V'> Q) > geeft is het projectmatig werken in teams. De teams zijn ·S :g -0 o IO! e samengesteld uit vertegenwoordigers uit de industrie, Qj c :..::; ...s:::: . - architecten en industrieel ontwerpers • o >- ....Q Q) c Cü 8 .~ V'> Momenteel 12 teams actief: -g .ö.. C o e ...s:::: u • Van Dam, Cepezed en Holland Processing werken aan een ~f­ Q) c ~ Holtevloer. In oktober zal hiervoor subsidie worden -gQ) Ol C aangevraagd. Het team kan nog worden uitgebreid met een o c -0 installateur/ontwerper. E_~ e ' N~ Q) ca • TU Eindhoven, Brouwer + Koning, Wolvega Panelen, Holland c-o C Q) C Q) Processing en Landmark werken aan een voordeur waarin een ûw Q.. ... aantal bestaande functies in en om de voordeur worden verenigd '6-.~ E o in een systeem: een intelligente voordeur. D-~ U 11. ~o Q)~ elJ") ~IJ") • In novolging op de in een eerder stadium ontwikkelde media- eenheid concentreren Victor Mani en Landmark zich momenteel .c: . %~ at ." • • IJ") V'> . - ij ï~ .~~ op een Klimooteenheid voor woningen. Het gaat hier om een o •• Q) 0 QiU Ol...s:::: ~g E eN geïntegreerd concept voor warmte, warm water en ventilatie in een architectonische oplossing. Industrieën zijn welkom . ~B • Octatube, TU Eindhoven, Landmark, Henket en Van Dam zijn . - CV) Qio 11. at cu... e bezig met een stalen profielsysteem onder andere ter vervanging • Q) ~ e' o 00 ~ ~ Q..:> E ~]1 o~ 0 van kozijnprofielen van hout, aluminium en kunststof. • Door Holland Processing, Van Triest, Landmark, Cepezed en Expidemo is een ontwikkelingsprogramma opgesteld voor een opslagunit voor afvalverwerking te gebruiken in of bij woningen. • Een automatische fietsenstalling wordt bestudeerd door Landmark, Corsmit en Holland Processing. • Momenteel wordt een prototype ontwikkeld van een af- en ;nbouwpakket voor de hoogbouw. Het team wordt gevormd door Van Triest Partners, Archipel Ontwerpers, Krupe Bomatex en Corsmit Raadgevend ingenieursbureau. • Een dakgoot die uit zo min mogelijk losse componenten bestaat, stellen Van Waes, Holland Processing, TU Delft en Wavin zich ten doel. • Voorbij Beton, Ima Summis, Henket en de TU Eindhoven concipieren een Bouwfabriek . • Veel kantoren uit de SO-er, 60-er en 70-er jaren zijn qua plattegrond en opzet nog goed bruikbaar. Bovendien staan ze veelal op goed locaties. De dak en gevelopbouw ervan voldoen echter vaak niet meer aan de huidige bouwfysische en esthetische eisen. Daarom is vervanging voor blijvende verhuurbaarheid noodzakelijk . Dit kantoor-gevelelement is onderwerp van onderzoek van een grote groep bedrijven bestaande uit Wolvega Panelen, Intal, Böhtlingk, Moen & van Oosten, Krens, NYVA ., •• ~ ... Nijmegen, Van Dam, Van Waes, Polydak en Post Ter Avest Van Remundt. • Intal, Brouwer+Koning, TU Eindhoven, Böhtlingk en NBM Amstelland werken aan een keuzegevel voor de woningbouw. De resultaten van het vooronderzoek worden in de markt getoetst. • Tot slot werken Intal, Holland Processing, Post Ter Avest Van .~ Remundt en NBM Amstelland aan een aanbouwserre voor de ~II woningbouw. Het bouwkundig concept hiervan is vrijwel rond en ..... •• D. ut" de belangstelling bij de doelgroep is groot. • Bedrijven of ontwerpers die interesse hebben in een van de hierboven omschreven ontwikkelingen, of die een onderwerp 0·· hebben dat kan dienen als uitgangspunt voor het opstarten ot ... van een produktontwikkelingsproject kunnen terecht bij Hans Kamphuis (070-350 71 71). 011
 6. 6. NIEUVtlSBRIEF booosting Nieuwe participanten • 1992 In In 1992 zijn diverse bureaus en bedrijven Booosting participant geworden. Reden om ze in de nieuwsbrief te introduceren. ast '.ca · 'Kantoor van de Toekomst' Plastica Plaat bv de heer drs Chriet Tifulaer Utopialaan 50 de heer H.E. Nieberg r~ ® Postbus 180 5232 CE Den Bosch 5140 AD Waalwijk • telefoon 073-49 03 90 L--telefo- -041= - = 555 , on = 60-40= - fax 073-49 03 00 fax 04160-33 918 Het 'Kantoor van de Toekomst' werd op 2 januari 1992 in Plastica Plaat bv is een middelgroot bedrijf die grote Den Bosch geopend. Het Kantoor beoogt het bedrijfsleven buitenlandse ondernemingen vertegenwoordigt in voor te lichten met betrekking tot alle mogelijke Nederland en deels in de Benelux. Als aanvulling op deze ontwikkelingen die van belang zijn voor het 'Kantoor van programma's worden onder andere bevestigings- de Toekomst'. Het richt zich met nadruk niet alleen op materialen en andere hulpmiddelen gekocht teneinde een informatica maar ook op design, meubilair, hygiëne, compleet pakket te kunnen aanbieden. Het hele milieu, gebouwbeheerssystemen, etcetera. Initiatiefnemer programma wordt afgeleverd bij de handel en de en directeur van het 'Kantoor van de Toekomst' is Chriet industrie. Het gaat met name om produkten voor zowel de Titulaer. De bezoekers aan het 'Kantoor van de Toekomst' exterieur- als interieurbouw. zijn gratis welkom mits ze kunnen aantonen dat ze uit het bedrijfsleven komen, bijvoorbeeld door middel van een Voor exterieur worden onder andere Plastiea Massief visitekaartje. Individuele bezoekers worden enigszins kunststofplaten en ColorStone kunststofplaten gebruikt voor geweerd, het blijkt efficienter te zijn om groepen rond te diverse toepassingen als gevel- en wandbekleding, leiden . Voor de rondleiding moet ongeveer twee uur balkonhekken en afscheidingen, borstweringen, worden uitgetrokken. dakkapellen en puivullingen. Het 'Kantoor van de Toekomst' is toegetreden tot de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Booosting om te Voor interieur gebruikt men onder andere onderstrepen dat ze de activiteiten van de Stichting in Hardplasticplaten, Polychrom, UniChrom en Thermax hoge mate waardeert. Net als in het 'Huis van de brandwerende platen voor toepassingen als meubels, Toekomst', eveneens een initiatief van Chriet Titulaer, is laboratoriuminrichtingen, keuken- en badkamerinrichtingen industrieel ontwerpen een wezenlijke factor in dit project. en standbouw. Door het lidmaatschap wil het project de participanten van Booosting nog nadrukkelijker uitnodigen, gratis, zich te Plastica Plaat verwacht dat ze met de participatie bij presenteren in een of beide projecten. Booosting beter en sneller de behoeften in de markt kunnen inschatten. Zij hopen zo bij de produktontwikkeling nog adequater te kunnen antwoorden op vragen vanuit de Technische Universiteit Delft markt. Faculteit der Bouwkunde, Vakgroep AST, Leerstoel Produktontwikkeling . Alcoa Systems bv de heer ir Jan van der Woord de heer ir J.J. van Bochove Postbus 5043 [ Postbus 535 ALCOA 2600 GA Delft telefoon 015-78 41 37 fax 015-7841 78 Delft 4100 AM Culemborg telefoon 03450-77300 fax 03450-31 131 7ï..-:J-te- . _~ vv Y ' - ~ - - De leerstoel verzorgt onderwijs op het gebied van de Alcoa Systems is een volle dochter van Alcoa Nederland Produktontwikkeling in de Architectuur aan studenten van Holding bv te Drunen en zodoende onderdeel van de twee-jarige basisopleiding in de bouwkunde alsmede 's-werelds grootste aluminium producent Alcoa. Alcoa aan studenten van de keuzerichtingen 'Bouwtechnologie' Systems ontwikkelt en verkoopt aluminium profielsystemen en 'Architectuur'. Hierbij ligt de nadruk op industriële voor de gevelindustrie. Tot het programma behoren vervaardigingsprocessen buiten de bouwplaats. Voorts verschillende profielsystemen voor ramen en deuren en verricht de leerstoel wetenschappelijk onderzoek, onder vliesgevels. De systemen worden in zowel woningbouw als meer extern gefinancierd. utiliteitsbouw toegepast. In samenwerking met klanten worden regelmatig profielen voor speciale toepassingen Het vakgebied Produktontwikkeling in de Architectuur is als [bijvoorbeeld renovatie) toegepast. wetenschapsgebied nog betrekkelijk onontgonnen. De leerstoel tracht een vorm voor exploratie van het Alcoa Systems motiveert haar particiaptie bij Booosting vakgebied te vinden, waarbij in nauw contact met de door op deze manier bij te kunnen dragen aan extra ontwikkelende toeleveringsindustrie voor de bouw voor impulsen binnen de ontwikkeling van bouwprodukten in de iedereen toegankelijke kennis- en ervaringsbestanden breedste zin van het woord. Tevens verwacht Alcoa worden opgebouwd. Binnen Booosting hoopt de leerstoel Systems dat dit positief zal afstralen op de ontwikkeling hiertoe een vruchtbare basis te vinden. van haar eigen produktpakket en haar concurrentiepositie.

×