Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bikotekairakurtze nbloga2013

1,189 views

Published on

Presentación de Jaioene Urrezti en Ikasblogak 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bikotekairakurtze nbloga2013

 1. 1. BIKOTEKA IRAKURTZENparekoen arteko ikaskuntzaaprendizaje entre igualesLAN KOOPERATIBOA, ANIZTASUNA, PARTE HARTZEATrabajo cooperativo, la diversidad y la participación
 2. 2. 2011-2012ikasturtean hasiIRAKURKETA GAITASUNAHOBETZEKO PROGRAMA• Irakurketa teknika hobetzea•Mejorar la técnica de la lectura•Eraginkortasunez irakurtzea•Mejorar la eficiencia lectora•Testuak ulertzeko gaitasuna hobetzea•Mejorar la comprensión lectora•Irakurketa gizartean gauzatzen denjardueratzat jotzen denez;ikasketarako etabizitzarako gaitasuna hobetzea•Mejorar la capacidad de aprendizaje y socialHelburuak/ objetivoPISA 2009(….) irakurleak testu idatziakulertzeko,erabiltzeko,gogoetaegiteko eta konprometitzeko duengaitasuna da
 3. 3. •Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna:•Idatzizko testuak ulertzeko gai izatea•Testu mota desberdinak ezagutu eta beraien egitura eta ezaugarriak antzematekogaitasuna izatea•Ikasten ikasteko gaitasuna:•Irakurzaletasuna sendotzeko gai izatea•Irakurketa ezagupenak eskuratzeko erabiltzea•Informatika tratatzeko eta teknologia digitalak erabiltzeko gaitasuna:•Sites aplikazioa ezagutu eta erabiltzen ikastea•Irakurketa pantailaren aurrean egitea•Formularioak ordenagailuz erantzun eta irakaslearen eskura jartzea•Giza eta arte kulturako gaitasuna:•Euskararekiko jarrera positiboa izatea•Norberaren autonomia eta ekimenerako gaitasuna:•Binaka lana egiteko gai izatea•Tutore rola aurrera eramateko gaitasuna garatzea•Bestearen iradokizunak onartzen jakiteaLanduko diren gaitasunak adierazleetan zehaztuta
 4. 4. BIKOTEKA IRAKURTZENBikoteka Irakurtzen teknologia berrien bidez4IRAKURKETA-ULERMEN GAITASUNA HOBETZEKOPROGRAMAIkasleen lankidetzanParekoen arteko tutoretzan oinarritutaMETODOLOGIA KOOPERATIBOAGIDOI BAT ABIAPUNTUTZATHARTUTA-Bi kideak ikasten dute:•Tutoretzapekoak tutorearenlaguntza egokitua etaetengabea jasotzen duelako•Tutoreak irakastea ikasbideegokia delakoHOBEKUNTZA ikasleen-Errendimendu akademikoan-Autoestimuan-Erantzunkizunean-Parte hartzeanEsaten daTUTOREATUTORETZAPEKOA
 5. 5. Bikoteka Irakurtzen teknologia berrien bidez*EDUKIAK 2012/13contenidosDBH 1 DBH 216TESTUIRAKURKETARENULERMENA textos delectura8TESTU8TESTUENTZUMENATextos de comprensiónOral
 6. 6. Bikoteka Irakurtzen teknologia berrien bidez*AURRERA ERAMAN 2012/13TEKNOLOGIA BERRIEN BIDEZutilización de lasnuevas tecnologíasSITEShttps://sites.google.com/a/lizardibhi.net/irakurmena-bikoteka/• Hainbeste fotokopia ez egitea• DBH 2ko ikasleen arreta pizteaHobekuntzaEskuartean duten baliabidearen erabilpena sustatzeaIkasleak ordenagailuak erabiltzen trebatzeaPantailan irakurtzen ohitzeaEntzumena ordenagailuen bidez lantzeaZuzenketak ordenagailuz egin eta komunikatu ahal izateaHelburulortu
 7. 7. Bikoteka Irakurtzen teknologia berrien bidez*SITES 2012/13PRESENTACIÓNGeneralPara los alumnosPara los padresPara los profesoresPor fin,el videoMENU1ºESOFotos de los alumnosTextos de lectura conpreguntas2ºESOFotos de los alumnosComprensión LectoraComprensión escritaEVALUACIÓN
 8. 8. SAIO BAT AURRERA ERAMATEN
 9. 9. TALDE 1BUKAERAKO PROBATALDE 2HASIERAKO PROBA BUKAERAKO PROBAIKASLEEK EGINIKO PROBEN EMAITZAK resultados de las pruebasHasiera eta amaierako Ebaluazio Proba egin dutenetik %85ek hobetu egin duteemaitza.%15ek soilik eman dute emaitza okerrragoa.HASIERAKO PROBA
 10. 10. TALDE 1BUKAERAKO PROBATALDE 2HASIERAKO PROBA BUKAERAKO PROBAIKASLEEK EGINIKO PROBEN EMAITZAK resultados de las pruebasHasiera eta amaierako Ebaluazio Proba egin dutenetik %85ek hobetu egin duteemaitza.%15ek soilik eman dute emaitza okerrragoa.HASIERAKO PROBA

×