Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài báo cáo thực tập marketing (Thúy an).

200 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bài báo cáo thực tập marketing (Thúy an).

 1. 1. BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: Ths.PHẠM THỊ TUYẾT NGA SINH VIÊN THỰC HIỆN: BÙI THỊ THÚY AN MSSV: 2111120001 LỚP: CĐ QTKD A KHÓA 35 TP HỒ CHÍ MINH, ngày 10 tháng 3 năm 2014 BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀTÀI
 2. 2. BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: Th.s PHẠM THỊ TUYẾT NGA SINH VIÊN THỰC HIỆN: BÙI THỊ THÚY AN MSSV: 2111120001 LỚP: CĐ QTKD A KHÓA 35 TP HỒ CHÍ MINH, ngày 10 tháng 3 năm 2014 BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀTÀI
 3. 3. I – NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tp. HỒ CHÍ MINH, ngày tháng năm
 4. 4. II – NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tp HỒ CHÍ MINH, ngày tháng năm
 5. 5. III – LỜI CẢM ƠN Trải qua thời gian đƣợc học tập tại trƣờng cao đẳng CÔNG THƢƠNG Tp.HỒ CHÍ MINH và qua 1 tháng đƣợc thực tập tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA, đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô cũng nhƣ các anh chị trong trung tâm, em đã hoàn thành bài báo cáo của em với đề tài “ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA “. Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô PHẠM THỊ TUYẾT NGA – trƣởng khoa QTKD trƣờng CĐ CÔNG THƢƠNG Tp HCM – đã tận tình hƣớng dẫn và chỉ bảo cho em, giúp em sửa chữa những lỗi mắc phải trong suốt thời gian làm bài, để em có thể hoàn thành tốt bài báo cáo này! Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo trung tâm ATHENA, tập thể các anh chị trực thuộc các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho em đƣợc thực tập tại trung tâm, giúp em đƣợc tiếp xúc và học hỏi, đƣợc áp dụng lý thuyết đã học ở trƣờng vào thực tế. Qua đó giúp em hiểu sâu hơn về hoạt động marketing hiện nay nói chung cũng nhƣ hoạt động marketing của trung tâm ATHENA nói riêng. Em xin gửi đến thạc sĩ NGUYỄN KHÁNH MINH – giám đốc marketing của trung tâm Athena – lời cảm ơn chân thành nhất! chị đã tân tình chỉ dạy và truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm quý báu để em có thể hoàn thành tốt công việc đƣợc giao và hoàn thành bài báo cáo này. Tuy nhiên, do thời gian thực tập có hạn, kiến thức bản thân còn chƣa sâu sắc cũng nhƣ kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều, chắc chắn trong quá trình làm bài báo cáo của em sẽ không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Do vậy em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô, ban lãnh đạo cùng tập thể các anh chị nhân viên trong trung tâm nhằm giúp em nâng cao kiến thức và giúp bài báo cáo thực tập này của em đƣợc đầy đủ và chính xác hơn! Cuối cùng, em kính chúc cô TUYẾT NGA cùng ban lãnh đạo và toàn thể các anh chị nhân viên trong trung tâm đƣợc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc. Em chân thành cảm ơn!
 6. 6. IV – DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU
 7. 7. V – DANH SÁCH CÁCH HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
 8. 8. VI – MỤC LỤC
 9. 9. VII – LỜI MỞ ĐẦU 1) Lý do chọn đề tài. Hiện nay chúng ta đã và đang trải qua những biến động dữ dội và bất ngờ, khó lƣờng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ. Đặc biệt là sự biến động và phát triển nhƣ vũ bão của khoa học công nghệ làm cho nền kinh tế của chúng ta trở nên sôi động và phức tạp hơn bao giờ hết. để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn đổi mới và lựa chọn phƣơng pháp kinh doanh sao cho phù hợp nhất, tiết kiệm nhất mà vẫn mang lại hiệu quả cao nhất. Bất kì doanh nghiệp nào hiện nay cũng có chung một mục tiêu là làm sao để có một chiến lƣợc quảng cáo sản phẩm và thƣơng hiệu với một nguồn ngân sách tiết kiệm nhất nhƣng phải mang lại hiệu quả cao nhất! Với mục tiêu nhƣ thế thì marketing trực tuyến chính là sự lựa chọn thong minh và đã đƣợc hầu hết các doanh nghiệp hiện nay lựa chọn vì ƣu điểm lớn nhất của marketing trực tuyến chính là tiết kiệm chi phí. Chỉ với vài chục đô la mỗi tháng là doanh nghiệp đã có thể quảng bá sản phẩm và hình ảnh của mình tới hàng tram triệu ngƣời trên thế giới. để làm đƣợc điều này, nếu sử dụng marketing truyền thống có thể phải chi đến hàng triệu đô la với thời hạn vài tháng, thậm chí là vài năm để thƣơng hiệu của bạn xâm nhập hết các châu lục. Hiện nay, mặc dù số lƣợng khách hàng thăm viếng các cơ sở kinh doanh truyền thống vẫn chiếm số đông nhƣng số ngƣời sử dụng internet nhƣ một kênh thong tin quan trọng nhất, tiện lợi nhất, đang ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt. vì thế marketing trực tuyến không còn là hoạt động mới mẻ đối với các doanh nghiệp trong thời đại nền kinh tế mạng đang giữ lợi thế cao nhất này. Chính vì thế, em chọn đề tài “ phân tích hoạt động marketing trực tuyến của trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA “ với mong muốn hiểu rõ hơn về marketing trực tuyến cũng nhƣ sự hữu ích của nó đối với các doanh nghiệp nói chung và trung tâm ATHENA nói riêng. Từ đó tìm ra những nhƣợc điểm, những khó khăn mà trung tâm gặp phải để đƣa ra những giải pháp khắc phục.
 10. 10. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Cho thấy những lợi ích to lớn mà marketing trực tuyến mang lại cho cuộc sống nói chung và cho trung tâm ATHENA nói riêng. Tìm hiểu cách thức vận dụng marketing trực tuyến vào kinh doanh của trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA, từ đó đề ra những giải pháp, những phƣơng hƣớng phát triển lâu dài cho trung tâm về chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng phục vụ, sự nắm bắt và mở rộng thị trƣờng. 3. Đối tƣợng nghiên cứu: Những cái nhìn tổng quan về marketing trực tuyến. Các hình thức, phƣơng tiện và các chiến lƣợc trong marketing trực tuyến, cách vận dụng chúng vào thực tế. Thực trạng hoạt động marketing trực tuyến của trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA. 4. Phạm vi nghiên cứu Hoạt động marketing trực tuyến trong trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu: Quan sát hoạt động marketing trực tuyến tại trung tâm ATHENA. Phân tích, tổng hợp số liệu đƣợc cung cấp từ phòng Sale – Marketing của trung tâm. Sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn, thu thập thông tin một cách trực tiếp. Ngoài ra còn sử dụng them thông tin thứ cấp từ các website để hoàn thành đề tài nghiên cứu. 6. Kết cấu đề tài: Đề tài gồm có 3 chƣơng: Chƣơng 1: cơ sở lý luận về marketing trực tuyến. Chƣơng 2: thực trạng hoạt động marketing trực tuyến tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA. Chƣơng 3: các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại trung tâm ATHENA.
 11. 11. Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN. Một số khái niệm, đặc điểm, vai trò của marketing trực tuyến. Khái niệm marketing: Nói một cách đơn giản, Marketing là việc nhận dạng ra đƣợc những gì mà con ngƣời và xã hội cần. Một sản phẩm nếu đƣợc tạo ra mà không ai có nhu cầu dùng và mua thì sẽ không bán ra đƣợc, từ đó sẽ không có lãi. Mà nếu vậy, thì sản xuất sẽ trở thành không sinh lợi. Do đó, định nghĩa ngắn nhất mà ta có đƣợc đó là nhận dạng đƣợc nhu cầu một cách có lợi. Marketing đƣợc ví nhƣ "nghệ thuật bán hàng", nhƣng khá ngạc nhiên rằng, yếu tố quan trọng nhất của marketing thật ra không nằm ở chỗ bán sản phẩm. Peter Drucker, nhà lý thuyết quản lý hàng đầu cho rằng: "Nhƣng mục đích của marketing là làm sao để biết và hiểu rõ khách hàng thật tốt sao cho sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp nhất với ngƣời đó, và tự nó sẽ bán đƣợc nó. Lý tƣởng nhất, Marketing nên là kết quả từ sự sẵn sàng mua sắm. Từ đó, việc hình thành nên sản phẩm hoặc dịch vụ mới trở nên cần thiết để tạo ra chúng". Khái niệm marketing trực tuyến ( e–marketing ). Marketing qua mạng (hay còn đƣợc gọi là e-marketing, Internet marketing) là việc thực hiện các hoạt động quảng bá một thông điệp đến với nhóm đối tƣợng quảng bá dựa trên các công cụ email, Internet, WWW. Thông qua email, doanh nghiệp có thể gửi thông điệp quảng bá đến các nhóm đối tƣợng quảng bá. Tuy nhiên, để làm việc này, doanh nghiệp phải có trong tay danh sách email để gửi. Thông qua WWW, doanh nghiệp có thể xây dựng website để trƣng bày đầy đủ thông tin rồi sau đó tập trung quảng bá địa chỉ website này cho thật nhiều ngƣời biết đến (quan trọng nhất là thật nhiều ngƣời trong nhóm đối tƣợng mà doanh nghiệp muốn chuyển tải thông điệp quảng bá đến họ) để vào xem những nội dung trƣng bày trên website của doanh nghiệp. Hoặc thông qua website của các đơn vị khác, doanh nghiệp cũng có thể đăng tải những mẩu rao vặt,
 12. 12. cần mua - cần bán... nhằm tìm kiếm đối tƣợng quan tâm. Cũng thông qua WWW, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các đối tác tiềm năng để chủ động liên hệ chào hàng. Đặc điểm của marketing trực tuyến. Đặc điểm cơ bản của hình thức Marketing online là khách hàng có thể tƣơng tác với quảng cáo, có thể click chuột vào quảng cáo để mua hàng, để lấy thông tin về sản phẩm hoặc có thể so sánh sản phẩm này với sản phẩm khác, nhà cung cấp này với nhà cung cấp khác… Marketing online sẽ giúp cho nhà cung cấp có thể lựa chọn đƣợc khách hàng mục tiêu và tiềm năng mà doanh nghiệp muốn hƣớng tới từ đó giúp doanh nghiệp cắt giảm đƣợc nhiều chi phí, nâng cao hiệu quả của công việc kinh doanh. Đây là đặc điểm cơ bản nhất mà các loại hình quảng cáo khác không có đƣợc nhƣ: quảng cáo Tivi, Raddio, báo giấy… lợi ích mà marketing trực tuyến mang lại. lợi ích mà Marketing online mang lại vô cùng lớn, khi mà Internet đã chiếm lĩnh thị trƣờng, chỉ cần một vài lần click chuột là bật cứ đâu trên thế giới này bạn cũng có thể biết thông tin của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay nhƣ các thông tin mà bạn muốn: Rút ngắn khoảng cách: Vị trí địa lý không còn là một vấn đề quan trọng. Internet đã rút ngắn khoảng cách, các đối tác có thể gặp nhau qua không gian máy tính mà không cần biết đối tác ở gần hay ở xa. Điều này cho phép nhiều ngƣời mua và bán bỏ qua những khâu trung gian truyền thống. Tiếp thị toàn cầu: Internet là một phƣơng tiện hữu hiệu để các nhà hoạt động marketing tiếp cận với các thị trƣờng khách hàng trên toàn thế giới. Điều mà các phƣơng tiện marketing thông thƣờng khác hầu nhƣ khong thể. Giảm thời gian: Thời gian không còn là một yếu tố quan trọng. Những ngƣời làm marketing trực tuyến có thể truy cập lấy thông tin cũng nhƣ giao dịch với khách hàng 24/7. Giảm chi phí:
 13. 13. Chi phí sẽ không còn là gánh nặng. Chỉ với 1/10 chi phí thông thƣờng, Marketing trực tuyến có thể đem lại hiệu quả gấp đôi. Thêm vào đó hiện nay số ngƣời sử dụng Internet đang tăng với tốc đọ rất nhanh, do đó quảng cáo hay kinh doanh trên mạng (thƣơng mại điện tử) sẽ là một lựa chọ tốt nhất cho doanh nghiệp. Điều kiện áp dụng marketing trực tuyến. Bên cạnh các điều kiện chung về cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý, để áp dụng marketing online cần có một số điều kiện riêng nhƣ: Thị trƣờng: Đó là nhận thức của khách hàng đối với thƣơng mại điện tử, tỷ lệ ngƣời sử dụng và chấp nhận Internet. Đối với marketing online giữa doanh nghiệp và khách hàng cá nhân (B2C), khách hàng cần có điều kiện tiếp cận Internet cũng nhƣ thói quen mua sắm qua mạng. Đối với marketing online giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B), các tổ chức cần nhận thức đƣợc tầm quan trọng của chia sẻ thông tin, phối hợp hoạt động sản xuất và kinh doanh để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và tăng cƣờng năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp: Nhận thức của các tổ chức về tầm quan trọng và ý nghĩa sống còn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh, đánh giá đƣợc lợi ích của đầu tƣ vào marketing online cũng nhƣ đánh giá đƣợc các nguy cơ, hiểm họa nếu không tham gia marketing online. Sự phát triển của các ứng dụng marketing trên Internet: Hầu hết các hoạt động marketing đều có thể ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin nhƣ: nghiên cứu thị trƣờng, xúc tiến thƣơng mại; phát triển sản phẩm mới; quảng cáo; phối hợp giữa các bên cung cấp, sản xuất và phân phối.
 14. 14. Đòi hỏi đối với người làm Marketing trực tuyến Sự phát triển mạnh mẽ của Internet đã làm thay đổi bộ mặt của toàn thế giới. Cùng với nó là sự thay đổi về thói quen cũng nhƣ tập quán tiêu dùng của khách hàng. Đứng trƣớc những thay đổi đó, những ngƣời làm marketing trực tuyến ngoài những phẩm chất vốn có, cần phải có: Kỹ năng quản lý thông tin: Những nhà marketing có những thông tin hay về khách hàng và những thông tin hay hơn cho họ. Trong thế giới điện tử, thông tin về khách hàng rất dễ tìm kiếm với một khoản chi phí không đáng kể. Những nhà quản lý marketing có thể có những thông tin rộng lớn mang tính toàn cầu. Do vậy, họ phải có những kỹ năng quản lý các thông tin này để có thể rút ra đƣợc những thông tin thật sự hữu ích, giúp cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Hiểu biết về công nghệ thông tin: Các nhà marketing trực tuyến cần phải hiểu biết về các kỹ năng công nghệ thông tin để ứng dụng trong công việc của mình. Nhƣ khi khách hàng tiến hành mua hàng tại một website, ngƣời làm marketing trực tuyến phải biết cách xây dựng các giải pháp tiếp nhân và tự động xử lý các đơn đặt hàng, cũng nhƣ tự động theo dõi quá trình bán hàng cho đến khi ngƣời mua nhận đƣợc sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đặt mua. Tất cả đều không có sự ngắt quãng. Thực hiện đƣợc điều đó sẽ tiết kiệm đƣợc chi phí và giữ đƣợc khách hàng tiếp tục quay lại mua hàng. Do vậy, các nhà marketing trực tuyến cần phải có sự hiểu biết về công nghệ thông tin để thành công. Vốn tri thức: Trí tƣởng tƣợng, sự sáng tạo và khả năng kinh doanh là những yếu tố quan trọng hơn cả vốn bằng tiền. Vì chúng ta đang ở trong thế kỷ 21 nơi mà sự giàu có về tiền tệ đang dần đƣợc thay thế bằng những sáng kiến, sáng tạo có ý nghĩa. Những tài sản vô hình nhƣ vốntri thức hay các kiến thức chuyên môn là nguồn tài sản vô giá mà ngƣời làm marketing cần phải có. Khả năng xử lý thông tin nhanh:
 15. 15. Thời gian mà một nhà marketing kiểm soát đƣợc khách hàng của họ qua màn hình máy tính là 30 giây. Nó đƣợc bắt đầu bằng việc lƣớt qua các kênh, kiểm tra và nhấn chuột. Tất cả những ngƣời mua là các cá nhân hay các doanh nghiệp đều đang rất khắt khe và khó tính bởi vì đang có một số lƣợng rất lớn các nhà cạnh tranh trên toàn cầu, tất cả đều đang cạnh tranh rất khốc liệt. Do vậy, khả năng xử lý thông tin và đƣa ra những giải quyết kịp thời là yếu tố vô cung quan trọng. Nội dung hoạt động marketing trực tuyến. Các phƣơng pháp marketing trực tuyến thƣờng đƣợc sử dụng. Không phải phƣơng pháp Marketing trực tuyến nào cũng phù hợp với mọi website. Mục tiêu cuối cùng của marketing trực tuyến là thu hút khách truy cập vào website của bạn và đặt hàng. Dƣới đây là một số phƣơng pháp marketing trực tuyến thƣờng đƣợc sử dụng: Gửi Email Marketing: Có 3 loại email bằng thƣ trực tuyến. loại thứ nhất lien quan đến thƣ trực tuyến đƣợc gửi đi từ công ty đến ngƣời tiêu dung nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy khả năng mua hàng. Dạng thứ hai của email là các kênh ngƣợc lại từ ngƣời tiêu dung đến công ty, tức là ngƣời tiêu dung mong muốn nhận đƣợc một gợi ý và những câu trả lời đầy đủ cho những đòi hỏi của họ. hình thức thứ ba là thƣ trực tuyến từ ngƣời tiêu dung đến ngƣời tiêu dung. Thƣ trực tuyến này đƣợc sử dụng để hỗ trợ các công ty trong việc marketing lan truyền. Tập hợp và lên danh sách email theo các ngành. Bạn có thể gửi nội dung quảng cáo phù hợp theo từng nhóm đó. Tiếp sau là lên danh sách những khách hàng cũ, bạn có thể thƣờng xuyên gửi email cho họ nhân dịp đặc biệt. Các khách hàng cũ đó có thế chính là trung gian, giới thiệu khách hàng mới cho công ty bạn. Gửi Newsletter theo danh sách những email đã đƣợc tập hợp và phân chia, hàng tháng. Điều đó ngầm thông báo rằng bạn vẫn đang ở bên họ và sẵn sàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ nếu họ cần Viết bài báo: đâylà một cách khác rất hiệu quả để thu hút nhiều mạng lƣới truy cập chất lƣợng và tạo dựng tên tuổi trên Internet. Tham gia vào các diễn đàn:
 16. 16. về cơ bản, tất cả những gì bạn cần làm là truy cập vào các diễn đàn kinh doanh trên Internet và trả lời các câu hỏi mà mọi ngƣời hỏi. Đây là một công cụ khá chắc chắn để tạo dựng tên tuổi với tƣ cách là một cá nhân hiểu biết và đáng tin cậy. Không nên đăng quảng cáo trên các diễn đàn. Cách duy nhất hiệu quả là đƣa ra các câu trả lời và tƣ vấn cho mọi ngƣời. Đây còn thực sự là một phƣơng pháp tốt để học hỏi thêm từ các chuyên gia khi bạn chỉ tham gia đọc các thảo luận đƣợc đăng trong diễn đàn. Trao đổi liên kết: việc trao đổi các đƣờng link sẽ rất tốt để website của bạn có đƣợc thứ hạng cao trong các search engine nhƣ Google. Khi một ngƣời tìm kiếm các từ khoá của bạn họ sẽ tìm thấy site của bạn. Nó có thể sẽ tốn nhiều thời gian và công sức tuy nhiên rất hiệu quả vì sẽ giúp bạn có đƣợc một khối lƣợng lớn khách truy cập. Tạp chí điện tử: Đâylà một trong những nguồn thông tin hay nhất trên web. Chúng có thể tạo ra ảnh hƣởng lớn cho thành công của bạn trong hoạt động marketing nếu đƣợc sử dụng đúng cách. Phần lớn các tạp chí điện tử đều có các khoảng không giành cho quảng cáo, bạn có thể mua với giá rẻ. Một số còn cho đăng quảng cáo miễn phí. Bạn còn có thể viết các bài báo (đã đƣợc nói đến ở trên) và đăng chúng vào các tạp chí miễn phí. Quảng cáo trên các site có thứ hạng cao: Đây là hình thức mua các vị trí trên trang web bên ngoài công ty để đặt các mẫu quảng cáo. tƣơng tự nhƣ quảng cáo rao vặt, có nhiều website cung cấp không gian để mọi ngƣời đặt quảng cáo. Bạn thƣờng xuyên có thể đăng quảng cáo với một mức giá rẻ. Chỉ việc tìm kiếm các website về lĩnh vực hoạt động của bạn và nếu họ cung cấp không gian quảng cáo thì hãy liên hệ với họ. Nếu chúng đứng ở trong tốp 10 trên các search engine bởi các từ khoá của bạn gõ vào thì đó là cơ hội tốt để có nhiều khách truy cập. Quảng cáo của bạn có thể đƣợc nhìn thấy bởi hàng nghìn ngƣời mỗi tháng. Một số hình thức quảng cáo phổ biến: Quảng cáo banner-logo:
 17. 17. Đặt logo hoặc banner quảng cáo trên các trang web có lƣợng ngƣời truy cập cao hoặc có thứ hạng cao trên Google. Đây là cách quảng cáo phổ biến nhất và đƣợc đánh giá là có hiệu quả cao trong việc quảng bá thƣơng hiệu, đồng thời nhắm đến khách hàng tiềm năng trên Internet. Text link: Là cách đặt quảng cáo bằng chữ có đƣờng dẫn đến địa chỉ trang web hoặc sản phẩm, dịch vụ. Lợi ích của hình thức này là khi ngƣời sử dụng truy cập vào các trang tìm kiếm (search engine) nó sẽ tự động cập nhật trang web của khách hàng lên danh mục đƣợc tìm. Quảng cáo với từ khóa: Đây đƣợc xem là hệ thống quảng cáo có tính năng thông minh, nhắm chọn vào những từ khóa nhất định. Mỗi trang kết quả của Google, Yahoo! hoặc Monava của Việt Nam đều có sử dụng hình thức này. Với bất cứ từ khóa liên quan đến dịch vụ/sản phẩm nào đó các mẩu quảng cáo sẽ xuất hiện bên phải/trên cùng hoặc dƣới cùng màn hình ở các trang hiển thị kết quả tìm kiếm đầu tiên. Nghĩa là khi khách hàng truy tìm một từ khóa bất kỳ, các cỗ máy tìm kiếm lập tức mang một nhà tài trợ (sponsor) có liên quan đặt ngay lên đầu kết quả tìm kiếm. Rich Media/Video: Đây là một hình thức tiềm năng của quảng cáo trên các phƣơng tiện truyền thông đƣợc các chuyên gia kinh tế đánh giá cao với các video quảng cáo nhƣ trên truyền hình. Những địa chỉ tiện lợi và có hiệu quả cho các loại hình này là các trang web chia sẻ video, hoạt hình, nhạc trực tuyến và đặc biệt là trò chơi trực tuyến. Các công ty quảng cáo có thể đăng xen sản phẩm, dịch vụ vào các loại hình này đồng thời xây dựng một số thành phần tích hợp liên quan đến thƣơng hiệu của họ. Hình thức này đƣợc dự báo có tốc độ tăng trƣởng cao nhất trong các loại hình quảng cáo trực tuyến. Những việc không nên làm khi quảng bá công ty: không nên gửi email dƣới dạng spam tới mọi ngƣời. Bởi vì nó sẽ khiến bạn gặp rắc rối và không đạt đƣợc kết quả tốt. Không nên đăng quảng cáo trên các site miễn phí - FFA (free-for-all).
 18. 18. Không nên sử dụng các hành vi kinh doanh trái với quy định dƣới bất kỳ hình thức nào. Nếu không chắc chắn về một cái gì đó hãy đi tham khảo ý kiến của ngƣời khác. chiến lƣợc marketing online: Xác định đúng thị trƣờng tiềm năng: Đây là bƣớc đi quan trọng nhất, khó nhất và cũng dễ mắc sai lầm nhất khi hoạch định chiến lƣợc marketing online hiệu quả. Ngạn ngữ “Sai một li đi một dặm” vô cùng phù hợp với tình huống này. Chỉ cần bạn áp dụng đúng cách và dùng đúng công cụ để xác định thị trƣờng ngách (niche market) phù hợp với bản thân, bạn đã nhân cơ hội thành công lên gấp đôi. Nhƣng nếu bạn mơ hồ với thị trƣờng của mình, nguy cơ thất bại nhân lên gấp mƣời lần. Nói đến hình thức kinh doanh trên mạng, bạn thƣờng liên tƣởng đến việc mở shop quần áo, giỏ sách, mỹ phẩm, phƣơng pháp giảm cân… hay một siêu thị mini bán đủ loại mặt hàng. Song ở bất kỳ thời điểm nào cũng có những thị trƣờng online đơn giản, hiệu quả mà ít rủi ro hàng tồn hơn các thị trƣờng kể trên. Chỉ cần bạn biết chọn đúng cách để hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu, bạn sẽ tìm ra thị trƣờng “ngon ăn” cho mình. Xây dựng trang web bán hàng: Trang web chính là công cụ trung tâm để hoạch định chiến lƣợc marketing online hiệu quả và áp dụng để bán hàng thành công. Từ ý tƣởng về nhu cầu khách hàng, thị trƣờng mục tiêu, sản phẩm, cho đến việc chào hàng, giới thiệu tính năng và bán hàng. Mọi thứ đều nằm gọn trong trang web của bạn. Nói cách khác, trang web chính là chiếc cầu nối giữa bạn và khách hàng. Điều này sẽ đƣợc làm rõ thêm trong một bức ảnh đồ họa phía cuối bài viết. Để chạy một trang web, bạn cần có 3 yếu tố không thể thiếu: Địa chỉ trang web. Địa chỉ trang web còn đƣợc gọi là domain hay tên miền, ví dụ nhƣ tuoitre.vn hay www.amazon.com. Hiện nay việc đăng ký và duy trì tên miền không thể dễ dàng hơn, bạn không cần phải tìm đến các công ty nằm ở đâu đó cách xa bạn hàng chục cây số. Bạn chỉ cần có thẻ thach toán, nhấp chuột là đã sở hữu một tên miền đẹp nhƣ ý. Dịch vụ lƣu trữ dữ liệu cho trang web của bạn.
 19. 19. Dịch vụ này đƣợc gọi là host hay hosting. Nếu bạn lƣu trữ toàn bộ nội dung trang web vào máy tính của bạn, không ai có thể xem đƣợc nó. Đó là lý do tất cả các trang web muốn hoạt động phải đƣợc đặt trong host. Việc chọn host chất lƣợng tốt rất quan trọng vì bạn hoàn hoàn không chấp nhận đƣợc một ngày nào đó trang web của bạn có nhiều khách truy cập và bán hàng tốt thì bị “treo” giữa chừng. Một nhà cung cấp host thiếu uy tín sẽ viện ra đủ lý do để giải thích và không cam kết bồi thƣờng thiệt hại của bạn. Công cụ để dựng giao diện cho trang web. Nếu bạn không có công cụ để thiết kế, trang web của bạn sẽ trống trơn, không có khung và màu sắc giống nhƣ một trang giấy A4 trắng tinh. Trên thế giới hiện có rất nhiều công cụ khác nhau để làm trang web, bạn cần chọn công cụ tốt nhất, dễ sử dụng nhất để tùy chỉnh các tính năng theo ý thích. Bên cạnh đó trang web của bạn cần gọn gàng và có cấu tạo tốt ƣu để dễ dàng lên top đầu các trang tìm kiếu nhƣ Google hoặc Yahoo. Tìm kiếm lƣợng truy cập cho trang web của bạn: Càng nhiều ngƣời truy cập vào trang web của bạn thì cơ hội bán đƣợc hàng càng nhiều hơn. Nhƣng quan trọng hơn trang web của bạn phải đƣợc đọc bởi những ngƣời thật sự có nhu cầu mua món hàng nằm trong phân khúc thị trƣờng của bạn. Để hoạch định chiến lƣợc marketing online hiệu quả và đến đƣợc với khách hàng, bạn có rất nhiều cách. Bạn có thể áp dụng việc tối ƣu hóa trang web cho công cụ tìm kiếm (SEO-Search Engine Optimization) cho đến quảng cáo trực tuyến, làm nội dung đánh giá sản phẩm bằng video gửi lên Youtube, tiếp thị qua email, qua mạng xã hội Facebook… Để không tốn nhiều công sức lẫn thời gian, bạn cần có chiến lƣợc hợp lý và dùng các công cụ hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay. Bán hàng, thu tiền: Mục đích cao nhất khi hoạch định chiến lƣợc marketing online hiệu quả vẫn là nhằm bán đƣợc càng nhiều hàng càng tốt và nhận đủ số tiền thanh toán của khách. Sẽ không có ích gì nếu bạn sở hữu một trang web thật đẹp với nhiều nội dung hay nhƣng không có mấy ngƣời chọn mua hàng và thanh toán tiền cho bạn. Nói nhƣ thế để nhấn mạnh tính quan trọng của bƣớc 1: chọn đúng thị trƣờng là bạn nắm chắc đƣợc cơ hội thành công. Tiếp theo bạn cần hiểu rõ tính năng của hàng hóa, chế độ bảo hành ra sao. Bên cạnh đó việc thanh toán dễ dàng và thuận lợi với đại đa số ngƣời sử dụng internet sẽ giúp bạn tăng tỉ lệ bán hàng thành công.
 20. 20. Theo dõi hiệu quả kinh doanh và cập nhật chiến lƣợc: Bƣớc cuối cùng để chốt lại việc hoạch định chiến lƣợc marketing online hiệu quả là theo dõi kết quả của bốn bƣớc kể trên, từ đó áp dụng các thủ thuật tiếp thị mới. Bạn cần có các phần mềm thích hợp để lọc ra thống kê hiệu quả kinh doanh, lƣu lƣợng cập nhật trang web, tỉ lệ chuyển sang mua hàng… Khả năng theo dõi mức độ hiệu quả trang web kinh doanh trực tuyến là một trong những yếu tố chính giúp tiếp thị internet vƣợt trội so với tiếp thị truyền thống. Sau khi đã có số liệu đo lƣờng hiệu quả hoạt động, bạn dễ dàng nhận ra yếu tố nào trong chuỗi hoạch định chiến lƣợc marketing online là thành công và không thành công. Từ đó bạn điều chỉnh kế hoạch tiếp thị sao cho thật tiết kiệm chi phí trong khi hiệu quả mang lại ở mức cao nhất.
 21. 21. Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG ATHENA. Tổng quan về trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng ATHENA. Giới thiệu trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA. Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng và An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA có tiền thân là Công ty TNHH Tƣ vấn và Đào tạo quản trị mạng Việt Năng. Tên thƣơng hiệuviết tắt là TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ATHENA. ATHENA đƣợc chính thức thành lập theo giấy phép kinh doanhsố 4104006757 của Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ Tp Hồ Chí Minh cấpngày 04 tháng 11 năm 2008. Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài: ATHENA ADVICE TRAINING NETWORK SECURITY COMPANY LIMITED. Giám đốc: VÕ ĐỖ THẮNG. Trụ sở và các chi nhánh Trụ sở chính: Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng và An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA. Số 2 Bis Đinh Tiên Hoàng, Phƣờng Đa Kao, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Website:www.athena.com.vn Điện thoại: ( 84-8 ) 3824 4041Hotline: 0943 23 00 99 Cơ sở 2: Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng và An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA Số 92 Nguyễn Đình Chiểu ,Phƣờng Đa Kao,Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Website:www.Athena.Edu.Vn Điện thoại: ( 84-8 ) 2210 3801Hotline: 0943 20 00 88 Chi nhánh Nha Trang Địa chỉ: 218 thống nhất, nha trang. Điện thoại : 08. 3824 4041 - Fax: 08. 39 111 692 Website: www.athena.edu.vn Email : training@athenavn.com Chi nhánh cà mau Địa chỉ: tầng 5, trung tâm thƣơng mại Cửu Long plaza, phƣờng Tân thành,TP CÀ MAU. Điện thoại: 0780 356 68 68
 22. 22. Hotline: 0988 29 50 90 Quá trình hình thành. Kể từ năm 2000, công nghệ thông tin trở thành một nghành hot và đƣợc sự quan tâm của toàn xã hội. không chỉ các doanh nghiệp mới quan tâm đến công nghệ thông tin mà hầu hết tất cả các tổ chức, cá nhân đều sử dụng đến máy tính kết nối trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế nhu cầu về nguồn nhân lực công nghệ thông tin đã trở thành một nhu cầu mạnh mẽ của xã hội. không chỉ thế trong thời gian này nhà nƣớc cũng có nhiều chính sách khuyến khích đào tạo đội ngũ công nghệ thông tin nhằm góp phần tin học hóa nƣớc nhà. Nhận thấy đƣợc điều đó, một nhóm các thành viên là nhũng doanh nhân tài năng và thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã quyết định thành lập trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA, chuyên đào tạo về công nghệ thông tin. Trƣớc hết là làm nhiệm vụ ứng cứu máy tính cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. bƣớc phat triển tiếp theo là vƣơn tầm đào tạo đội ngũ cán bộ thông tin chuyên nghiệp cho đất nƣớc. Các thành viên sang lập trung tâm ATHENA: Ông NGUYỄN TIẾN ĐÔNG, cựu giám đốc trung tâm ứng cứu máy tính Athena. Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp.HCM về công nghệ thông tin. Ông HỨU VĂN THẾ PHÚC, phó giám đốc phát triển thƣơng mại công ty EIS, phó tổng công ty FPT. Tốt nghiệp khoa hóa trƣờng đại học BÁCH KHOA Tp.HCM. ông là ngƣời đầu tiên ở việt nam dành đƣợc chứng chỉ CCIE cuộc thi ngày 2/5/2002. Ông NGHIÊM SỸ THẮNG, tốt nghiệp đại học NGÂN HÀNG, một trong 4 nhà lãnh đạo về công nghệ thông tin xuất sắc ASEAN, một trong 14 CSO tiêu biểu của đông nam á. Ông VÕ ĐỖ THẮNG, hiện đang là giám đốc trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena. Tính đến năm 2003, bốn thành viên sang lập cùng với đội ngũ ứng cứu máy tính gần 100 thành viên hoạt động thành một nhóm, một tổ chức cứu máy tính miền nam. Ngày 4/10/2004, trung tâm chính thức đƣợc thành lập dƣới giấy phép kinh doanh số 401 202 52 53, tên chính thức là công ty TNHH tƣ vấn và đào tạo quản trị mạng VIỆT NĂNG. Bổ nhiệm ông NGUYỄN THẾ ĐÔNG làm giám đốc. Quá trình phát triển Từ năm 2004 đến năm 2006:
 23. 23. Khoảng thời gian này trung tâm đã có nhiều bƣớc chuyển mình, trở thành một trong những địa chỉ tin cậy của nhiều doanh nghiệp. Đòi hỏi cấp thiết trong thời gia này là trung tâm cần nâng cao hơn nữa đội ngũ giảng viên cũng nhƣ cơ sở vật chất để đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Từ năm 2007 đến năm 2009: Hàng loạt các trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng mọc lên, cùng với khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu đã làm cho trung tâm gặp nhiều khó khăn. Ông NGUYỄN THẾ ĐÔNG cùng ông HỨA VĂN THẾ PHÚC rút khỏi công ty gây nên sự hoang mang cho toàn bộ hệ thống trung tâm. Lúc này, ông VÕ ĐỖ THẮNG mua lại cổ phần của hai nhà đầu tƣ trên, làm giám đốc và xây dựng lại trung tâm, quyết tâm khôi phục lại công ty và đƣa công ty vƣợt qua sự khủng hoảng. Từ năm 2010 đến nay: Cùng với sự lãnh đạo tài tình và đầu óc chiến lƣợc, trung tâm dần đƣợc hồi phục và trở về đúng quỹ đạo của mình. Tính đến nay, trung tâm đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng hàng đầu việt nam. Lĩnh vực và mục tiêu kinh doanh: Lĩnh vực hoạt động chính: Trung tâm ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào đào tạo chuyên sâu quản trị mạng, an ninh mạng, thƣơng mại điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế của các hãng nổi tiếng nhƣ Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI , CEH,... Song song đó, trung tâm ATHENA còn có những chƣơng trình đào tạo cao cấp dành riêng theo đơn đặt hàng của các đơn vị nhƣ Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An , ngân hàng, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính.. Sau gần 10 năm hoạt động,nhiều học viên tốt nghiệp trung tâm ATHENA đã là chuyên gia đảm nhận công tác quản lý hệ thống mạng, an ninh mạng cho nhiều bộ ngành nhƣ Cục Công Nghệ Thông Tin - Bộ Quốc Phòng , Bộ Công An, Sở Thông Tin Truyền Thông các tỉnh, bƣu điện các tỉnh,.,....
 24. 24. ATHENA quy tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với quyết tâm góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình tin học hóa của nƣớc nhà. ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào các họat động sau:  huấn luyện, quảng bá kiến thức tin học, đặc biệt trong lĩnh vực mạng máy tính, internet, bảo mật và thƣơng mại điện tử….  Tƣ vấn và hổ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả tin học vào hoạtđộng sản xuất kinh doanh.  Cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt làchuyên gia về mạng máy tính và bảo mật mạng đạt trình độ quốc tế cho các tổchức, doanh nghiệp có nhu cầu.  Tiến hành các hoạt động nghiên cứu nâng cao kiến thức tin học và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin về các ứng dụng và sự cố mạng.  Tiến hành các dịch vụ ứng cứu khẩn cấp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp xảy ra sự cố máy tính. Ngoài chƣơng trình đào tạo, Trung tâm ATHENA còn có nhiều chƣơng trình hợp tác và trao đổi công nghệ với nhiều đại học lớn nhƣ đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ CHính Minh, Học Viện An Ninh Nhân Dân( Thủ Đức), Học Viện Bƣu Chính Viễn Thông, Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), Viện Kỹ Thuật Quân Sự ,...... mục tiêu kinh doanh ATHENA luôn phấn đấuđể trở thành và duy trì danh hiệu là một trong những trung tâm đào tạo quản trịvà an ninh mạng tốt nhất Việt Nam. Athena không ngừng nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giảng dạy, luôn luôn học hỏi, không ngừng cải tiến để bắt kịp thời đại, nhất là khi công nghệ thông tin đang bùng nổ nhƣ hiện nay. với đội ngũ giảng viên có kiến thức và nhiều kinh nghiệm thực tế, Athena mong muốn đội ngũ nhân lực ra trƣờng có tay nghề cao và trình độchuyên môn đƣợc công nhận không chỉ trong nƣớc mà còn đƣợc công nhận trên thị trƣờng quốc tế. Lực lƣợng học viên của Athena sau khi tốt nghiệp đều đảm nhiệm nhiều vị tríquan trọng trong các công ty, tổ chức, nhân hàng và đƣợc đƣa đi nhiều nơi trên thếgiới. ATHENA đang ngày một thể hiện tầm quan trọng của mình trong công cuộc tinhọc học và công nghệ hóa nƣớc nhà.
 25. 25. Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất của trung tâm. đội ngũ giảng viên: Tất cả các giảng viên trung tâm ATHENA có đều tốt nghiệp từ các trƣờng đại học hàng đầu trong nƣớc .... Tất cả giảng viên ATHENA đều phải có các chứng chỉ quốc tế nhƣ MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,có bằng sƣ phạm Quốc tế (Microsoft Certified Trainer).Đây là các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc để đủ điều kiện tham gia giảng dạy tại trung tâm ATHENA Bên cạnh đó,Các giảng viên ATHENA thƣờng đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công nghệ mới từ các nƣớc tiên tiến nhƣ Mỹ , Pháp, Hà Lan, Singapore,... và truyền đạt các công nghệ mới này trong các chƣơng trình đào tạo tại trung tâm ATHENA Cơ sở vật chất:  Thiết bị đầy đủ và hiện đại  Chƣơng trình cập nhật liên tục, bảo đảm học viên luôn tiếp cận với những công nghệ mới nhất.  Phòng máy rộng rãi, thoáng mát Cơ cấu tổ chức của ATHENA. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Athena.
 26. 26. (nguồn: phòng sale-marketing)Sơ đồ 2.1: cơ cấu tổ chức của Athena. chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. giám đốc: - Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ các hoạt động hàng ngày khác của Công Ty. Chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đƣợc giao. Giám đốc Phó giám đốc Bộ phận hành chính kinh doanh Bộ phận quản lý sản phẩm Bộ phận tài chính kế toán Bộ phận đào tạo Bộ phận quản lý dựán Bộ phận sale- marketing Tưvấn An ninh com muni catio n Kỹ sư IT Web admin Thiết kế Hỗ trợ kỹ thuật Thu ngân Giảng viên Hậu cần CERC Sales Kế toán
 27. 27. - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị. Thực hiện kế hoạch kinh doanh và phƣơng án đầu tƣ của Công Ty. - Kiến nghị phƣơng án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công Ty nhƣ bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề xuất cách chức các chức danh quản lý trong Công Ty, trừ các chức danh do Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên bổ nhiệm. Ngoài ra giámđốc phải thực hiện các nhiệm vụ khác và tuân thủ một số nghĩa vụ của ngƣời quản lý Công Ty theo Luật pháp quy định. Phó giám đốc: Phó giám đốc có nhiệm vụ giúp cho Giám đốc trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm hoạt, chịu trách nhiệm trực tiếp trƣớc Giám đốc và pháp luật về một số mặt công tác đƣợc phân công. - Thực hiện nhiệm vụ đƣợc Giám đốc phân công theo các lĩnh vực công tác. - Cùng với Giám đốc chịu trách nhiệm phần việc đƣợc giao. - Khi Giám đốc đi vắng, phó giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Trung tâm khi đƣợc uỷ quyền và phải báo cáo lại toàn bộ công việc đã giải quyết theo uỷ quyền cho Giám đốc ngay sau khi Giám đốc trở về. phòng hành chính, nhân sự. CHỨC NĂNG: tham mƣu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác tổ chức, nhân sự, hành chính, pháp chế, truyền thông và quan hệ công chúng (PR) của Công ty. Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền đƣợc giao. NHIỆM VỤ: o Thực hiện xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng từng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt. o Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành kế hoạch ngân sách năm, kế hoach công việc của phòng ban đã đƣợc phê duyệt từng thời kỳ. o Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành. o Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty. o Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân công. phòng tài chính-kế toán.
 28. 28. Chức năng: Tham mƣu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: - Công tác tài chính; - Công tác kế toán tài vụ; - Công tác kiểm toán nội bộ; - Công tác quản lý tài sản; - Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; - Kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty; - Quản lý vốn, tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn Công ty; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. b/ Nhiệm vụ: Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Công ty tham mƣu cho Giám đốc trình HĐTV phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tƣ, theo dõi đối chiếu công nợ. Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn của Tổng công ty giao cho Công ty, chủ trì tham mƣu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay trong toàn Công ty; Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng với phòng nghiệp vụ của công ty để hoạch toán lỗ, lãi cho từng đơn vị trực thuộc, giúp cho ban giám đốc Công ty nắm chắc nguồn vốn, lợi nhuận. Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nƣớc phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Công ty. Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ.. trong Công ty và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.
 29. 29. Lập hồ sơ vay vốn trung hạn, ngắn hạn Ngân hàng, lập kế hoạch và quy định huy động vốn từ các nguồn khác phục vụ cho hoạt động công ích và SX-TM-DV. Chủ trì trong công tác giao dịch với các tổ chức tài chính có liên quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu. phòng đào tạo: 1. Chức năng: Tham mƣu giúp giám đốc, quản lí, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chƣơng trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lƣợng giảng dạy theo quy chế đào tạo của nhà nƣớc. 2. Nhiệm vụ 1. Phối hợp với các khoa và bộ môn trực thuộc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chƣơng trình đào tạo, xây dựng các đề cƣơng môn học, tài liệu hƣớng dẫn học tập môn học. 2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đƣờng, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. 3. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập. 4. Tổ chức các kì thi trong trƣờng. 5. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lí hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên. 6. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lƣợng giảng dạy của giảng viên. 7. Phối hợp với phòng ban, các khoa và bộ môn trực thuộc trong trƣờng quản lí học phí của sinh viên. 8. Lƣu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trƣờng. 9. Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo đại học thuộc website của Trƣờng. 10.Quản trị và phát triển phần mềm quản lí đào tạo. phòng quản lý dự án: lập kế hoạch cho trung tâm, bao gồm việc xác định mục tiêu, công việc và dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án. tổ chức, tiến hành phân phối nguồn lực gồm tiền, lao động, trang thiết bị, việc điều phối và quản lý thời gian. theo dõi, kiểm tra tiến độ dự án, phân tích tình hình thực hiện, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.
 30. 30. Ngoài ra phòng quản lý dự án còn có nhiệm vụ quản lý điều hành dự án. phòng sale- marketing: Sảng tạo ý tƣởng bán hàng, ý tƣởng marketing, thực hiện và giám sát hoạt động marketing của công ty. Tổ chức nghiên cứu,giám sát các hoạt động kinh doanh, doanh số theo từng tuần, từng quý. Tình hình hoạt động kinh doanh của trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena từ năm 2011 đến năm 2013: cơ cấu sản phẩm của Athena: Các khóa học dài hạn: Chƣơng trình đào tạo chuyên gia an ninh mạng AN2S: Athena network security specialist. Chƣơng trình quản trị viên an ninh mạng ANST: Athena netuwork security technician. Chuyên viên quản trị mạng nâng cao ANMA: Athena network manager administrator. Các khóa học ngắn hạn:  Khóa quản trị mạng:  Quản trị mạng Microsoft căn bản ACBN.  Phần cứng máy tính, laptop, server.  Quản trị hệ thống mạng Microsoft nâng cao MCSE.  Quản trị mạng window vista.  Quản trị hệ thống window server 2003:2008.  Lớp master exchange mail server.  Quản trị mạng quốc tế cissco CCNA.  Quản trị hệ thống mạng linux 1 và linux 2.  Khóa thiết kế web và bảo mật mạng.  Xây dựng, quản trị web thƣơng mại trực tuyến với joomla và virtumart.  Lập trình web với php và MYSQL.  Bảo mật mạng quốc tế ACNS.  Hacker mũ trắng.  Athena mastering firewall security.  Bảo mật website. Ngoài ra còn có các sản phẩm hỗ trợ:  Chuyên đề thực hành sao lƣu và phục hồi dữ liệu.  Chuyên đề thực hành bảo mật mạng wifi.
 31. 31.  Chuyên đề ghost qua mạng.  Chuyên đề xây dựng và quản trị diễn đàn.  Chuyên đề bảo mật dữ liệu, phòng chống nội gián.  Chuyên đề quản lý tài sản công nghệ thông tin.  Chuyên đề kỹ năng thƣơng mại trực tuyến. Cơ cấu thị trƣờng của Athena. Athena tập trung chủ yếu vào phân khúc thị trƣờng là các bạn học sinh, sinh viên và cán bộ công nhân viên chức yêu thích lĩnh vực công nghệ thông tin. Trung tâm Athena tập trung 70% thị phần của mình tại Tp Hồ Chí Minh. Ngoài ra Athena còn hợp tác với một số đối tác tổ chức các khóa học ngắn hạn cho các doanh nghiệp, tổ chức tại các tỉnh: Nha trang, Bình thuận. Sơ đồ cơ cấu thị phần: Tp.HCM tỉnh khác
 32. 32. ( nguồn: phòng sale- marketing của Athena) Biểu đồ 2.1: cơ cấu thị phần của Athena 2011- 2013 khách hàng mục tiêu của Athena. Khách hàng là nhân tố then chốt hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng khách hàng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng của một doanh nghiệp chính là lợi nhuận. với những chi phí mà Athena đã bỏ ra để sản xuất và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ thì chỉ có sự tiêu dùng của khách hàng mới có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vậy nên để hoạt động bán sản phẩm đƣợc hiệu quả, trung tâm cần xác định, phân loại nhóm khách hàng của mình để có một chiến lƣợc marketing phù hợp theo từng nhóm khách hàng, sao cho chi phí thấp nhất nhƣng phải mang lại hiệu quả cao nhất. Athena đã phân loại khách hàng theo các tiêu chí sau:  Phân loại theo nhóm khách hàng. Khách hàng cá nhân: Học sinh trung học yêu thích máy tính và mong muốn theo nghề quản trị mạng. Sinh viên các trƣờng cao đẳng, đại học có nhu cầu. Ngƣời đi làm mong muốn có công việc tốt hơn, lien quan đến máy tính. Họ chính là các cán bộ, công nhân viên tại các công ty, ngân hàng muốn nâng cao trình độ quản trị mạng để phục vụ tốt hơn cho công việc hiện tại, hoặc cũng có thể họ là các nhà quản lý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu để quản lý tốt hơn hệ thống mạng của đơn vị mình. Khách hàng doanh nghiệp: Các doanh nghiệp đang có ý định đào tạo them cho nhân viên của mình về quản trị mạng, trung tâm Athena sẽ đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.  Phân loại khách hàng theo mức độ chi phối của khách hàng. Khách hàng hiện hữu: Là những học viên đã và đang đăng ký học tại Athena. Đối với nhóm này, Athena sẽ chăm sóc nhiệt tình để có thể giữ chân họ và khuyến khích họ học them những khóa học khác. Khách hàng tiềm năng: Là những khách hàng đang có mối quan tâm tới mạng máy tính, tới quản trị mạng. Athena cũng đã có nhiều chƣơng trình khuyến mãi, tƣ vấn qua mail, qua điện thoại, hay thực hiện marketing trực tuyến để có thể lôi kéo họ đến với Athena. tình hình hoạt động kinh doanh của Athena từ 2011 – 2013.
 33. 33. Bảng 2.1: tình hình hoạt động kinh doanh của Athena ( 2011-2013) khóa học đơn vị năm 2011 năm 2012 năm 2013 so sánh 2012/2011 2013/2012 AN2S KHÓA 20 22 28 110% 127.30% CCNA KHÓA 37 34 35 91.90% 102.9% ACBN KHÓA 31 37 31 119.40% 83.80% MCSA KHÓA 22 22 26 100% 118.20% ( Nguồn: phòng sale-marketing của Athena) Nhận xét: Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy tình hình hoạt động của công ty nhƣ sau: Năm 2012 so với năm 2011:  So với năm 2011, khóa học chuyên gia an ninh mạng AN2S năm 2012 tăng them 2 khóa, tức là tăng them 10%.  Khóa học quản trị hệ thống mạng CISCO-CCNA năm 2012 giảm đi 3 khóa, tức là giảm 8.1% so với năm 2011.  Khóa học quản trị mạng cơ bản ACBN năm 2012 tăng them 6 khóa, tƣơng ứng với 19,4% so với năm 2011.  Khóa học bảo mật mạng MCSA năm 2012 so với năm 2011 vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi. Năm 2013 so với năm 2012:  So với năm 2012, năm 2013 khóa học chuyên gia an ninh mạng AN2S tăng them 6 khóa, tức là tăng them 27,3%.  Khóa học quản trị hệ thống mạng CISCO-CCAN tăng them 1 khóa tƣơng ứng với 2.9%.  Khóa học quản trị mạng cơ bản ACBN giảm đi 6 khóa tức là giảm đi 16.2%.  Khóa học bảo mật mạng tăng them 4 khóa tức là tăng them 18.2%. Nhìn chung, dao động mạnh nhất là khóa học quản trị mạng cơ bản ACBN, ban đầu nó tăng từ 31 khóa (năm 2011) lên đến 37 khóa (2012) nhƣng sau đó lại giảm mạnh xuống chỉ còn lại 31 khóa nhƣ lúc đầu( năm 2013). Khóa học CCNA mặc dù có tăng chậm trong khoảng thời gian 2012-2013 (tăng them 1 khóa) nhƣng so với thành tích của năm 2011 thì khóa học này đã bị sa sút đi nhiều. Chỉ có khóa học AN2S là có tiến triển tốt ( năm 2012 tăng thêm 2 khóa, năm 2013 tăng them 4 khóa). khóa học MCSA ban đầu không tăng, sau đó tăng chậm.
 34. 34. có thể nói rằng, bƣớc chuyển trong năm 2011 sang năm 2012 của công ty là hết sức khó khăn với tình hình mâu thuẫn nội bộ lúc bấy giờ. Dẫn đến công ty phải ƣu tiên vạch ra những dự án nhằm ổn định nội bộ hơn là củng cố chất lƣợng các khóa học, nên đa số các hoạt động giảng dạy cũng nhƣ mở lớp hầu nhƣ tăng trƣởng chậm. sang năm 2013, mâu thuẫn nội bộ dần đƣợc giải quyết, công ty đã đề ra chiến lƣợc tiến gần đến đối tác, cũng nhƣ học viên hơn bằng cách tài trợ chƣơng trình học bổng cho sinh viên, tham gia các chƣơng trình học thuật, tăng cƣờng quan hệ với các trƣờng nhằm thu hút them sinh viên, theo đó từng bƣớc vực dậy công ty với chiến lƣợc lâu dài. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2011- 2013. BẢNG 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Athena. STT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 1 Số lƣợng khóa học khóa 110 115 120 2 doanh thu tỷ đồng 2 2.1 2.4 3 lợi nhuận tỷ đồng -0.088 0.2 0.22 4 nộp ngân sách tỷ đồng 0.04 0.056 0.069 5 thu nhập bình quân. 1000đ/ngƣời/tháng 3000 3500 4000 (nguồn: phòng tài chính-kế toán Athena ) Qua bảng số liệu trên, ta thấy: Số lƣợng các khóa học đang có những chuyển biến tích cực và tăng lên dần trong năm 2012, 2013. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều ngƣời biết đến các chƣơng trình giảng dạy cũng nhƣ chất lƣợng đào tạo của công ty, từ đó doanh thu cũng tăng thêm. Doanh thu năm 2012 so với năm 2011 tăng thêm 100 triệu đồng. Doanh thu năm 2013 so với năm 2012 tăng thêm 300 triệu đồng. Tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty lại không ổn định do còn bị phụ thuộc vào các chi phí, chính sách giá cả thay đổi thất thƣờng của các mặt hàng kỹ thuật, những khó khăn vấp phải khi thay đổi cơ cấu nhân sự nội bộ dẫn tới năm 2011 công ty đã chịu lỗ tới 88 triệu đồng. Nhƣng từ khi có sự điều chỉnh kịp thời, cũng nhƣ đề ra những chiến lƣợc kinh doanh phù hợp thì hoạt động kinh doanh của công ty đã dần tăng trƣởng trở lại, bằng chứng là lợi nhuận đã dần tăng lên 200 triệu đồng năm 2012 và tăng lên 220 triệu đồng năm 2013.
 35. 35. Số nộp ngân sách mỗi năm phụ thuộc vào chính sách thuế, phụ thu của nhà nƣớc. trung tâm luôn tuân thủ theo các chính sách mà nhà nƣớc ban hành. Thu nhập bình quân của nhân viên tăng đều qua các năm ( từ 3 triệu năm 2011 lên 3,5 triệu vào năm 2012 và tăng lên là 4 triệu vào năm 2013). Nhƣ vậy, mức thu nhập bình quân đã đảm bảo đời sống ổn định cho nhân viên so với mặt bằng chung của xã hội, giúp nhân viên yên tâm thực hiện tốt công việc đƣợc giao và đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp trung tâm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đặt ra. Kết luận: Nhìn chung trong những năm gần đây công ty đã dần thích ứng với sự biến động của môi trƣờng kinh doanh mới và mâu thuẫn nội bộ cũng đã đƣợc giải quyết. công ty đã đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh của mình đến với sinh viên nhiều hơn, đây là một quyêt định đúng đắn. bên cạnh đó trung tâm mở ra chính sách tăng thu nhập , đãi ngộ cho nhân viên khiến họ tích cực hơn trong quá trình làm việc, dẫn đến lợi nhuận tăng dần qua các năm, hƣớng phát triển của trung tâm ngày một khả quan. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên còn yếu về chuyên môn. phƣơng pháp giảng dạy còn chƣa khoa học. việc quản lý nhân viên, tiền vốn mặc dù đƣợc cũng cố nhƣng còn nhiều thiếu sót bất cập. hệ thống quản lý chƣa chặt chẽ và chƣa mang tính hệ thống, đặc biệt là tình trạng thiếu giáo viên hƣớng dẫn. Đây chính là những vấn đề nan giải hiện nay ở trung tâm Athena. Định hƣớng phát triển của trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena từ 2014-2016. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, hình thức marketing trực tuyến đang dần khẳng định đƣợc vị trí của mình, nó mang lại hiệu quả rát lớn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung. Nhận thức đƣợc điều đó, trung tâm Athena đã có những định hƣớng nhằm phát triển hình thức này lên tầm cao hơn nữa. Trung tâm sẽ đầu tƣ nhiều hơn nữa cho các hình thức marketing mà trung tâm hiện đang sử dụng: email marketing, website, diễn đàn…..cụ thể của việc này là việc chi ngân sách dành cho các công cụ trên ngày càng tăng nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Ngoài rat rung tâm Athena còn mạnh dạn thử nghiệm đầu tƣ một số công cụ mới điển hình là mobile marketing: công ty đã thí điểm một máy chủ và phần mềm chuyên dụng nhằm tiến hành gửi tin nhắn hàng loạt qua điện thoại di động. ban đầu chỉ mang tính chất là một “siêu điện thoại” nhƣng có chức năng gửi tin nhắn nhanh và nhiều. nhƣng trong tƣơng lai trung tâm Athena có ý định đăng ký một tổng đài chuyên cung cấp thông tin nhằm phát triển mạnh hơn nữa công cụ mobile marketing. Mục tiêu của Athena là giữ vững là phát triển mở rộng thị phần tại khu vực miền nam, mở rộng và đẩy mạnh kinh doanh sang những dịch vụ khác nhƣ: cho thuê kỹ thuật viên ứng cứu máy vi tính, bác sĩ máy tính……… nâng cao hiệu quả kinh doanh, phấn đấu tăng doanh số trong năm 2014 lên 2.7 tỷ đồng. Cụ thể mục tiêu cho từng quý nhƣ sau:  Doanh số quý 1 năm 2014 (từ 1/1/2014 đến 31/3/2014): 500 triệu đồng.
 36. 36.  Doanh số quý 2 năm 2014 ( từ 1/4/2014 đến 30/6/2014): 800 triệu đồng.  Doanh số quý 3 năm 2014 (từ 1/7/2014 đến 30/9/2014): 850 triệu đồng.  Doanh số quý 4 năm 2014 (từ 1/10/2014 đến 31/12/2014): 550 triệu đồng. (ĐVT: triệu đồng) ( nguồn: phòng quản lý dự án của Athena) Biểu đồ 2.2: dự báo sự tăng trƣởng doanh thu của Athena năm 2014. Phân tích: Sở dĩ trung tâm tập trung chủ yếu vào 2 quý đó là quý 2 và quý 3 là vì khoảng thời gian này các em học sinh, sinh viên nghỉ hè và thi tốt nghiệp, có thời gian trống và nhu cầu học thêm các kỹ năng cao. Trong thời gian này trung tâm sẽ triển khai các hoạt động thu hút học viên, phát triển và quảng bá hình ảnh công ty ra các tỉnh lân cận tp.HCM. Trung tâm Athena đề ra mục tiêu doanh thu phòng kinh doanh năm 2015 phải tăng thêm 20% so với năm 2014 và doanh thu trong năm 2016 phải tăng 30% so với doanh thu năm 2015. Bên cạnh đó Athena còn tập trung đầu tƣ mạnh vào hạ tầng thông tin nhƣ: máy tính, hệ thống mạng viễn thông không dây,…. Đây cũng là những yếu tố hàng đầu đƣợc trung tâm chú ý. Đồng thời Athena luôn khuyến khích và dành nhiều thời gian cho nhân viên để họ phát huy các ý tƣởng quảng cáo trực tiếp cá nhân nhƣ viết blog,…, tham gia vào các mạng xã hội với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu, xây 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 quý 1 quý 2 quý 3 quý 4
 37. 37. dựng mối quan hệ tiềm năng vì mạng xã hội là nơi mà nhân viên có thể khai thác khách hàng tiềm năng thông qua mối quan hệ của mình. Ý thức đƣợc tầm quan trọng của marketing trực tuyến, trung tâm Athena đẩy mạnh tổ chức các hoạt động huấn luyện, đào tạo các kỹ năng về marketing trực tuyến. hàng tháng, trong các đợt đào tạo cho đội ngũ cộng tác viên của Athena, nhân viên cũng có thể tham gia để đƣợc cập nhật kiến thức mới. các đợt huấn luyện về kỹ năng kinh doanh đều đƣợc tổ chức định kỳ, trong đó kiến thức về e-marketing, e- commerce sẽ đƣợc chú trọng trang bị cho đội ngũ nhân viên. Phân tích thực trạng hoạt động marketing trực tuyến của trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng ATHENA. Vai trò của marketing trực tuyến đối với trung tâm ATHENA. Với bất kỳ doanh nghiệp nào, Marketing Online luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển và mở rộng thị trƣờng. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. về tài chính: marketing trực tuyến là một giải pháp hiệu quả với mức chi phí hợp lý, với một ngân sách khiêm tốn, không đủ chi trả cho một đoạn quảng cáo trên truyền hình, không đủ chi trả cho một mẩu tin trên báo in, nhƣng nó lại hoàn toàn có thể giúp trung tâm đạt hiệu quả chỉ với quảng cáo online. Ví dụ: Pay per lick (PPC) – trả tiền cho mỗi lần click chuột. doanh nghiệp chỉ phải trả tiền khi những khách hàng tiềm năng có hứng thú click chuột vào quảng cáo của mình, điều này giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức mà lại hiệu quả cao. Với các hình thức tiếp súc khách hàng tiềm năng thông qua email, thiệp điện tử ………..cũng rất tiện lợi và mang tính kinh tế cao vì các hình thức này gần nhƣ hoàn toàn miễn phí trên internet mà không hạn chế dung lƣợng. Marketing online giúp Athena không mất nhiều chi phí trong việc in ấn các mẫu quảng cáo, tiếp thị sản phẩm. nó giúp tiết kiệm dƣợc chi phí thuê nhân viên tiếp thị sản phẩm, nhân viên quản lý bán hàng. Ngoài ra marketing online giúp trung tâm hạn chế việc nâng cấp hay tu sửa các gian hàng sản phẩm và ta không nhất thiết phải có vị trí tốt để trƣng bày sản phẩm. về sản phẩm: Sản phẩm của Athena là các khóa học.
 38. 38. Cùng với sự giảm các chi phí sẽ giúp cho sản phẩm có giá trị cạnh tranh cao hơn, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng hơn. Khách hàng sẽ có đƣợc thông tin về sản phẩm một cách dễ dàng và chính xác hơn, tránh tình trạng nhiễu thông tin do dƣ luận sai, không đúng với tính chất về sản phẩm của Athena. về đối thủ cạnh tranh: do thông tin trên internet là không giới hạn về không gian và thời gian nên Athena có thể dễ dàng kiểm soát đƣợc sự hoạt động cũng nhƣ các chiến lƣợc sản phẩm mới của đối thủ cạnh tranh, cũng nhƣ nhanh chóng nắm bắt đƣợc xu hƣớng của thị trƣờng. về khả năng marketing toàn cầu: Marketing Online giúp xóa bỏ mọi khoảng cách về không gian, thời gian. Trung tâm hoàn toàn có thể tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của mình trên toàn thế giới, cùng với hình thức đào tạo từ xa, dạy trực tuyến qua mạng. Athena có thể đáp ứng các khóa học của mình theo yêu cầu của khách hàng là những học viên ở xa không lên trung tâm học trực tiếp đƣợc ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào cũng đƣợc. điều này giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của trung tâm lên rất nhiều. với công nghệ tiên tiến, tiếp thị trực tuyến gần nhƣ không có giới hạn về không gian sáng tạo để tạo ấn tƣợng với khách hàng. Cuối cùng, Marketing Online có tính tƣơng tác rất cao, trung tâm có thể thông tin về sản phẩm tới ngƣời tiêu dùng đồng thời phản hồi ngay lập tức những thắc mắc của khách hàng.
 39. 39. quy trình hoạt động marketing trực tuyến tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena. quy trình hoạt động marketing trực tuyến cơ bản: (nguồn: phòng sales-marketing của Athena) Sơ đồ 2.2 quy trình hoạt động marketing trực tuyến cơ bản tại Athena. Chuẩn bị cho thực hành online marketing ( hình ảnh, logo, video…) Xác đị nh “keyword” để online marketing trên các diễn đàn, mạng xã hội Thiết lập và sửdụng phần mềm để gửi mail cho khách hàng tiềm năng Tạo account và post thông tin, hình ảnh… lên các diễn đàn, mạng xã hội. Tạo gian hàng trên mạng xã hội facebook, twster, google+, zing me Tạo video và post video marketing lên youtobe.com. nhúng video vào các diễn đàn Thiết kế template email
 40. 40. quy trình hoạt động marketing trực tuyến nâng cao tạiAthena: ( nguồn: phòng sales-marketing của Athena) Sơ đồ 2.3: quy trình hoạt động marketing nâng cao ở Athena. Các phƣơng thức marketing trực tuyến đƣợc sử dụng tại trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena: marketing qua công cụ tìm kiếm search engine marketing (SEO): SEO ( viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization – Tối ƣu hóa công cụ tìm kiếm ) là một quá trình trong đó website trung tâm sẽ đƣợc tối ƣu hóa cho thân thiện với các công cụ tìm kiếm và đƣợc các công cụ tìm kiếm. Điều đó có nghĩa là website của trung tâm sẽ đƣợc liệt kê nhƣ những kết quả đầu tiên khi tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm phổ biến nhƣ Google, Yahoo, Bing … Đây là hình thức quảng cáo chính của trung tâm Athena, nó giúp trung tâm tăng doanh số, mang lại nguồn lợi nhuận lớn với chi phí thấp. Sửdụng google để thu thập thông tin (email,điện thoại) khách hàng. Xây dựng game show online để thu hút người sửdụng Xây dựng store database online để chăm sóc và thu hút khách hàng Sửdụng phần mềm tìm kiếm email khách hàng tiềm năng
 41. 41. Athena đã nâng cao thứ hạng và vị trí trang web của mình thông qua các search engines, đặt quảng cáo thu hút ngƣời xem và đăng tin xuất hiện trên những trang web đƣợc đông đảo cộng đồng quan tâm nhƣ e-chip, zing.vn…… Athena tập trung cập nhập thông tin về Athena trên google.com.vn với những từ khóa lien quan đến các khóa học cũng nhƣ thông tin về công nghệ thông tin để đạt đƣợc hiệu quả cao với lƣợng ngƣời đén trang web của công ty là nhiều nhất. Athena đƣa trụ sở của công ty lên google map để học viên và khách hàng tiềm năng có thể dễ dàng tiềm kiếm. Ngoài ra Athena còn áp dụng phƣơng pháp trao đổi lien kết . việc trao đổi các đƣờng link rất tốt cho việc website Athena có đƣợc thứ hạng cao trong các công cụ tìm kiếm nhƣ google. Khi một ngƣời tìm kiếm các từ khóa có lien quan đến công nghệ thông tin họ sẽ dễ dàng tìm thấy website của Athena. Việc này đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức tuy nhiên rất hiệu quả vì giúp Athena có đƣợc một khối lƣợng lớn khách truy cập. đăng ký thành viên và marketing sản phẩm lên các diễn đàn. Athena cũng không ngừng viết và đăng bài viết về những khóa học, những tin tức thời sự đáng chú ý của doanh nghiệp lên hệ thống internet (báo điện tử, website, diễn đàn…), đăng những thông tin, hình ảnh, logo avatar, chữ ký lên các diễn đàn
 42. 42. tin học, công nghệ thông tin nhƣ BKHHCM.info, thegiotinhoc.vn, websinhvien.com, shoptinhoc.com……… Ngoài ra Athena còn tham gia thảo luận cung cấp tài liệu lien quan đến các khóa học hay những kiến thức chuyên ngành nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện đến các bạn sinh viên hay những bạn quan tâm đến công nghệ thông tin, muốn nâng cao thêm kiến thức về internet. Về cơ bản, tất cả những gì mà đội ngũ marketing làm là truy cập vào các diễn đàn kinh doanh trên internet và trả lời các câu hỏi mà mọi ngƣời hỏi. đây là một công cụ khá chắc chắn để tạo dựng tên tuổi với tƣ cách là một cá nhân hiểu biết và đáng tin cậy. Nhóm marketing ngoài việc đăng quảng cáo lên các diễn đàn còn đƣa ra các câu trả lời và tƣ vấn cho mọi ngƣời. đây là một trong những phƣơng pháp tốt tạo sự tin cậy từ các khách hàng tiềm năng và cũng là để học hỏi thêm từ các chuyên gia khi đọc các thảo luận đƣợc đăng trong diễn đàn. Việc này cũng làm tốn không ít thời gian và công sức của nhóm marketing. Athena cũng áp dụng phần mềm đăng bài tự động để có thể tự động hóa cập nhật các thông tin. Theo thống kê thì lƣợng đăng thành công cũng khá cao nhƣng do hình thức này chỉ có thể mang thông tin cung cấp đến ngƣời xem, không có sự tƣơng tác hai chiều từ phía khách hang nên Athena đã áp dụng song song cả hai phƣơng pháp cả thủ công lẫn tự động hóa việc đăng bài để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng một cách hoàn hảo nhất. sử dụng công cụ email marketing: Athena cũng áp dụng giải pháp e-marketing cho việc chăm sóc khách hàng và giới thiệu các khóa học hay các lớp chuyên đề đến đông đảo các khách hàng. Vì hình thức gửi email tiếp thị cũng là một trong những hình thức tiếp thị trực tuyến hiệu quả nhất tại việt nam hiện nay. Ngay cả hình thức gửi email không đƣợc sự cho phép của ngƣời nhận (spam) hiệu quả phản hồi vẫn có thể lên đến hàng chục %. Ngoài việc giúp nhận và gửi thƣ, email cũng là một kênh truyền thông rất hiệu quả. Athena có thể dễ dàng gửi hàng loạt thông tin quảng bá tới những email khách hàng đã chọn. đây vừa là phƣơng thức tiếp thị trực tiếp vừa là giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của trung tâm, vừa hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng với chi phí hợp lý. Ngƣời xem có thể không hài long, thậm chí bực mình khi nhận đƣợc 1 email “không mời mà đến” nhƣng có thể họ vẫn trở thành khách hàng nếu sản phẩm, dịch vụ của trung tâm đƣợc giới thiệu trong email có giá cả, chất lƣợng hấp dẫn và họ đang có nhu cầu sử dụng. tạo gian hàng trực tuyến:
 43. 43. kết hợp với công cụ tìm kiếm search engine marketing-SEM là việc tạo gian hàng trực tuyến trên các trang cộng đồng. điều này cũng hỗ trợ không ít cho việc các bài viết, thông tin về Athena đƣợc xếp ở thứ hạng cao trên các trang tìm kiếm. thêm vào đó, tại đây Athena có thể mua bán, trao đổi các sản phẩm cũng nhƣ cung cấp thông tin, kiểm soát số lƣợng đơn đặt hàng, lƣợng thông tin truy cập. Tại các trang trực tuyến này cho phép trung tâm mở các shop miễn phí với giao diện đƣợc thiết kế khá chuyên nghiệp, thuận lợi cho việc quảng bá sản phẩm của trung tâm, đăng tải các hình ảnh, banner, logo…. Giới thiệu về trung tâm, các sản phẩm của trung tâm . Các gian hàng mua bán trực tuyến mà Athena tham gia nhƣ: muabanhangngay.com, chaobansanpham.com, vatgia.com……. sử dụng Article marketing. Athena đã xây dựng trang web, với nội dung viết và biên tập các bài viết lien quan đén hoạt động kinh doanh của công ty hoặc chia sẻ bài viết, cảm nhận của khách hàng trên các trang web có lien quan. Xu hƣớng này đang ngày càng mở rộng . Article marketing có thể mang lại một số lƣợng truy cập lớn cho trang web của Athena. Diễn đàn thảo luận: tại diễn đàn Athena.edu.vn cung cấp cho khách hàng toàn bộ thông tin về các khóa học tại Athena, khách hàng có thể truy cập và tìm hiểu một cách nhanh chóng với 5 tƣ vấn viên thƣờng xuyên online trên các diễn đàn thì khách hàng có thể nhanh chóng đƣợc giải đáp cho những thắc mắc của mình. Hƣớng dẫn sử dụng website: vào trang web của Athena bạn có thể thấy những chỉ dẫn sử dụng website, giúp bạn có thể nắm bắt đƣợc thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Với những hoạt động này thì Athena đã tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp nhận các thông tin của Athena, tiết kiệm thời gian khi muốn có thông tin của Athena, cũng nhờ hoạt động này mà tên tuổi của Athena đƣợc khách hàng biết đến nhiều hơn. Hợp tác với Groupon (mua hàng theo nhóm). Groupon là mô hình mua theo nhóm. Ý tƣởng của groupon là hứa hẹn với các đối tác, cam kết mang lại cho họ một số lƣợng lớn ngƣời dùng xác định, nhờ đó có các chƣơng trình khuyến mãi phù hợp nhất và tốt nhất. thƣờng thì giảm từ 50% đến 80% so với giá gốc. đây thực sự là một mô hình Win-win-win vì: Khách hàng có thể mua đƣợc sản phẩm của trung tâm với giá rẻ hơn rất nhiều.
 44. 44. Trung tâm có cơ hội quảng cáo / thu đƣợc một lƣợng lớn khách hàng mới với chi phí thấp và trong một thời gian ngắn. Groupon thu tiền trên chiết khấu của trung tâm. Ví dụ: nếu trung tâm đƣợc chiết khấu 55% thì groupon sẽ lấy 5%, 50% còn lại đem cho khách hàng. Nói tóm lại groupon thu số tiền nhỏ trên lƣợng khách hàng lớn. Nhận thấy đƣợc lợi ích và xu hƣớng ngƣời tiêu dung ngày càng quan tâm đến việc mua hàng theo nhóm, Athena đã nắm bắt cơ hội , tiến hành hợp tác với các đối tác nhƣ: nhanhmua.vn, hotdeal.vn… và kết quả thu về cũng khá khả quan, chỉ trong vòng vài ngày lƣợng khách sử dụng dịch vụ tăng lên đáng kể mở ra các kế hoạch lâu dài cho trung tâm trong thời gian tới. Social media marketing (marketing qua mạng xã hội): Song song với việc sử dụng các công cụ trên thì Athena cũng đã liên kết các công cụ đó với social media. Đây là một kênh truyền thông tƣơng tác trực tiếp hai chiều hoặc đa chiều. Hiện tại có nhiều kênh nhƣ: youtube, my space, twitter, facebook, blog,… Ƣu điểm của social media so với các phƣơng tiện truyền thông truyền thống nhƣ radio, tivi, báo … là nó không hạn chế về số kênh, thông tin, dịch vụ đƣợc cập nhật lien tục và ngƣời sử dụng cũng là ngƣời sản xuất ra những thông tin đó. Thêm nữa tác động của social media tới ngƣời dung là rất lớn, Athena đã tạo ra kênh truyền thông video và đăng, nhúng các video marketing lên youtube.com, từ đó lien kết chúng tới các diễn đàn. Athena chọn mạng xã hội là nơi để giao lƣu và quảng bá hình ảnh cho mình bởi các lợi ích ƣu việt mà nó mang đến. các mạng xã hội cho phép công ty chủ động tạo dựng và phát triển thƣơng hiệu, quảng cáo sản phẩm hay tiết lộ những thông tin có ích và xa hơn nữa là hòa nhập và trở thành một phần của cộng đồng. các marker nếu biết cách kết nối với ngƣời tiêu dùng và tạo ra ảnh hƣởng trên các mạng xã hội thì điều đó sẽ mang đến cho doanh nghiệp những thành quả tuyệt vời. Phân tích ma trận SWOT về hoạt động marketing trực tuyến của trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena.
 45. 45. MA TRẬN SWOT Cơ hội (O) O1: nhu cầu về công nghệ thông tin của xã hội ngày càng cao. O2: việt nam đã gia nhập WTO tạo điều kiện cho trung tâm tiếp cận dễ dàng hơn vào môi trƣờng quốc tế, việc tổ chức cho sinh viên thi lấy chứng chỉ quốc tế cũng trở nên dễ dàng hơn. O3: nhà nƣớc có nhiều chính sách ƣu đãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nƣớc phát triển. O4: lĩnh vực quản trị mạng và an ninh mạng của Athena còn mới nên đối thủ cạnh tranh không nhiều. Nguy cơ (T) T1: học viên đòi hỏi có khuyến mãi nhƣng chất lƣợng phải tốt, khuyến mãi gây sự e ngại cho những học viên không chú trọng về tiền mà chỉ quan trọng về chất lƣợng sản phẩm. T2: sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì hiện tại nền kinh tế việt nam vẫn còn bị ảnh hƣởng. T3: Trong tƣơng lai đối thủ cạnh tranh của trung tâm sẽ ngày một nhiều hơn, thị trƣờng bị xâu xé ác liệt. T4: Gía cả thị trƣờng ngày một tăng cao, chỉ số lạm phát không ổn định làm ảnh hƣởng đến việc kinh doanh của trung tâm. T5: các sản phẩm công nghệ sẽ nhanh chóng bị lỗi thời, Athena đứng trƣớc nguy cơ bị lạc hậu về công nghệ. Điểm mạnh (S) S1: Trung tâm có nhiều chƣơng trình khuyến mãi dành cho học viên. S2: Sản phẩm của trung tâm đa dạng, chất lƣợng tốt, giảng viên nhiều kinh nghiệm. S3: Có nhiều khách hàng thân thuộc. S4: trung tâm có chi nhánh ở các tỉnh ngoại thành. S5: trung tâm có liên kết với các đơn vị khác nhƣ báo Echip... S6: môi trƣờng làm việc Chiến lƣợc SO: S1,S2,S3,S6 với O1, O4: củng cố uy tín thƣơng hiệu, giải thích cho học viên hiểu tại sao lại có chƣơng trình khuyến mãi để họ yên tâm và không nghi ngờ về chất lƣợng sản phẩm. S4,S5,S7 với O2,O3: Mở rộng thị trường,làm cho ngày càng có nhiều người biết đến Athena hơn. Có mối quan hệ tốt với các đơn vị bạn cùng ngành và Chiến lƣợc ST: S1, S2, S5, S7 với T1, T5: chú trọng nhiều hơn đến chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng phục vụ.Tạo sự tin cậy cho khách hàng. Tận dụng sự quen biết,sự liên kết của trung tâm với các đơn vị bạn để lấn át đối thủ cạnh tranh. S3, S4, S6 với T2, T3, T4: tận dụng những học viên thân thiết để thu hút thêm khách hàng. Mở rộng thêm chi nhánh để tạo sự vững chắc cho trung tâm.
 46. 46. thân thiện, tích cực. S7: Athena là một thƣơng hiệu nổi tiếng về việc đào tạo quản trị mạng ở viêt nam. nhà nước. Hợp tác cùng phát triển. Điểm yếu (W) W1: mạng lƣới hoạt động còn mỏng. W2: Athena chủ yếu sử dụng sinh viên thực tập để online marketing sản phẩm nên không phát huy tối đa hoạt động marketing do kiến thức của sinh viên còn hạn chế. W3: cơ sở vật chất còn hạn chế, phòng ốc không đáp ứng đủ cho sinh viên trong giờ cao điểm. W4: khả năng phối hợp nội bộ giữa các phòng ban vẫn còn hạn chế. W5: công tác quản lý nhân viên còn lỏng lẻo, giờ giấc của giáo viên không cố định, có tình trạng đi không đúng giờ. Chiến lƣợc WO: W1, W2, W3 với O1, O4: Mở thêm các chi nhánh mới trong tƣơng lai. Nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên marketing online. Tăng cƣờng thêm cơ sở vật chất cho trung tâm. W4, W5 với O2, O3: ổn định nội bộ để tập trung xây dựng chiến lƣợc mới, nâng cao hiệu quả làm việc. Chiến lƣợc WT: W1, W2, W3 với T1, T2: Tăng cƣờng thêm cơ sở vật chất cho trung tâm. Nâng cao chất lƣợng các khóa học. W4, W5 với T3, T4, T5: ổn định nội bộ, tìm hiểu các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nhận xét ƣu, nhƣợc điểm của chúng so với sản phẩm của Athena. Không ngừng học hỏi, cải tiến công nghệ để tránh bị lỗi thời so với đối thủ. Có chính sách giá cả hợp lý. Nhận xét và đánh giá thực trạng hoạt động marketing trực tuyến tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena: nhận xét: Ƣu điểm:  Athena đã thành lập đƣợc lâu năm nên cũng đã tích lũy đƣợc nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn của mình, vì công ty chuyên đào tạo về lĩnh vực công nghê thông tin nên rất thuận lợi trong việc quảng bá khóa học bằng các công cụ của marketing trực tuyến.  Công ty nằm ở vị trí trung tâm Tp.HCM nên dễ dàng thu hút đƣợc khách hàng.
 47. 47.  Đã tận dụng đƣợc tối đa sự phát triển công nghệ với các hình thức truyền bá bằng marketing trực tuyến.  Nhắm đúng đối tƣợng sử dụng sản phẩm của công ty chủ yếu là học sinh, sinh viên từ đó đƣa ra những chiến lƣợc marketing phù hợp.  Sản phẩm đa dạng, giáo trình thƣờng xuyên cập nhật cho phù hợp. đội ngũ giảng viên có trình độ, có kinh nghiệm giảng dạy.  Phƣơng pháp dạy học hiệu quả thể hiện hơn 50% học viên hài long và hơn 30% học viên rất hài lòng ( kết quả thăm dò ý kiến học viên bằng phiếu khảo sát).  Tạo đƣợc niềm tin cho nhân viên bởi biết cách quan tâm đến giá trị, chất lƣợng cuộc sống của họ, quan tâm nhiều đến quyền lợi của nhân viên.  Chính sách giá của trung tâm linh động, có nhiều hình thức khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng.  Có tầm nhìn chiến lƣợc lâu dài để tạo động lực phát triển chung. Nhƣợc điểm:  Athena chƣa xác định đƣợc đối tƣợng khách hàng của mình trong tƣơng lai là ai? Vậy nên chƣa xác định đƣợc chiến lƣợc marketing cụ thể cho sau này.  Thƣờng xuyên nhờ các bạn cộng tác viên hỗ trợ giảng dạy dẫn đến hiện tƣợng những kiến thức marketing online các bạn đều mỗi thứ biết một ích nhƣng lại không chuyên sâu vào cái nào, không giải đáp thỏa mãn những thắc mắc của học viên.  Một số bài đăng về quảng cáo sản phẩm của công ty quá đơn giản, chƣa thực sự nổi bậc để có thể thu hút nhiều ngƣời xem.  Tuy kênh phân phối đa dạng, có nhiều cơ sở đƣợc thành lập để phục vụ công tác đào tạo nhƣng còn nhỏ lẻ, chƣa thực sự đƣợc đầu tƣ một cách thích đáng để phát huy tối đa hiệu quả.  Việc quản lý thời gian lên lớp của giảng viên vẫn chƣa hiệu quả thể hiện qua sự phản ánh của học viên khi giờ giấc chƣa đúng thời khóa biểu.  Trong nội bộ các phòng ban gặp phải rào cản bởi sự phân bố chƣa hợp lý bởi khối lƣợng công việc quá nhiều, sự mâu thuẫn dễ dàng phát sinh từ đây. Đánh giá: mặt tích cực: Về khách hàng: Thành tựu quan trọng nhất mà Athena đạt đƣợc theo em đó chính là sự tin tƣởng của khách hàng. Bằng chứng là có nhiều khách hàng đã gửi email chia sẻ cảm súc của họ sau mỗi khóa học và bày tỏ sự cảm ơn đối với Athena.
 48. 48. Qua từng năm, lƣợng khách hàng đến với trung tâm Athena ngày một nhiều hơn, năm sau luôn cao hơn năm trƣớc. điều đó chứng tỏ rằng hoạt động marketing trực tuyến của trung tâm tốt và mang lại hiệu quả cao, cùng với chính sách dịch vụ khách hàng hợp lý đã giúp Athena giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới đến với mình. Về đội ngũ nhân viên: Athena cũng tự hào vì đã đào tạo đƣợc một đội ngũ nhân viên làm việc vừa nhiệt tình, hiếu khách lại hiểu biết chuyên môn. Điều đó là nhờ sự đôn đốc, kiểm tra thống nhất từ trên xuống. Bên cạnh đó đội ngũ giảng viên của trung tâm cũng đƣợc đào tạo thêm về chuyên môn giảng dạy, Athena thu hút ngày càng nhiều cán bộ giảng viên giỏi và có kinh nghiệm, điều này là một lợi thế giúp cho hoạt động marketing của Athena đƣợc tốt hơn và các học viên cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Về uy tín thƣơng hiệu: Sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, suýt nữa lâm vào tình trạng phá sản, vậy mà Athena đã nhanh chóng vực dậy và phát triển uy tín, thƣơng hiệu Athena, làm cho cái tên Athena ngày càng trở nên quen thuộc trong tâm trí khách hàng. Có thể nói bộ phận marketing và chăm sóc khách hàng đã đóng góp rất nhiều vào thành công này của Athena. Ví nhƣ hiện nay với từ khóa “trung tâm đào tạo quản trị mạng” thì trang web www.athena.com.vn của Athena là kết quả xuất hiện đầu tiên google.com.vn. Hiện tại, uy tín và thƣơng hiệu của Athena đƣợc đông đảo các bạn sinh viên và các doanh nghiệp chú ý đến. Athena đang là sự lựa chọn của đông đảo các khách hàng có nhu cầu về đào tạo công nghệ thông tin. Về chất lƣợng sản phẩm: Với mong muốn đem lại cho học viên những bài học thực sự bổ ích và có thể ứng dụng vào thực tế trong tƣơng lai. Athena đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lƣợng đào tạo của mình. Trung tâm không ngừng hoàn thiện, nâng cấp và trang bị những bộ máy vi tính và cơ sở vật chất hiện đại để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Song song đó là việc đầu tƣ cả về giáo trình giảng dạy và đội ngũ giảng viên giỏi, tạo đƣợc niềm tin cho học viên về chất lƣợng giảng dạy của trung tâm. Với một đội ngũ giảng viên đầy nhiệt huyết, kỹ năng cũng nhƣ năng lực chuyên môn cao giúp cho các tiết học của học viên trở nên sinh động và đầy thiết thực. hơn thế nữa, bộ phận chăm sóc khách hàng đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, giải đáp thắc mắc, giúp đỡ khách hàng và học viên của Athena, làm cho các học viên cảm thấy hài lòng và cảm thấy mình đƣợc quan tâm khi đến đây học.

×