Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atif Unaldi - Sip Anlatim

774 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atif Unaldi - Sip Anlatim

 1. 1. İnternet Stratejileri Planı Internet Strategies Co.
 2. 2. <ul><li>Sanal Alem diye birşey var mı? </li></ul><ul><li>Cyberspace: sibermekan.her ulustan milyonlarca yasal kullanıcının , matematiksel kavramları öğrenen çocukların her gün yaşadığı anlaşmalı halisunasyon...insan sistemindeki her bir bilgisayarın kayıtlarından yansıtılan verilerin grafiksel sunumu.kavranamayacak bir karmaşıklık.zihnin mekansızlığında , ışık çizgileri; öbekler ve takımyıldızlar şeklinde düzenlenen veriler.tıpkı şehrin ışıkları gibi, gitgide uzaklaşan... William Gibson </li></ul>Internet Strategies Co. İnternet nedir ne değildir?
 3. 3. <ul><li>İnternet güvenli değil midir? (e-ticaret , gabocorp , alexa , yahoo) </li></ul><ul><li>Güvenin nasıl tesisi edileceği genel çoğunluk tarafından bilinmekte midir? </li></ul><ul><li>Güveni tesis edecek kurumların ( azlığı – çokluğu ) çeşitliliği ve standart olmayışı </li></ul><ul><li>Güven sağlamak kalıcılıkla olur. </li></ul><ul><li>Tasarımı devamlı değişen bir site güvenli midir? </li></ul><ul><li>Enformasyon bilgi midir? </li></ul>Internet Strategies Co. İnternet neden güvenli değil?
 4. 4. <ul><li>Sibermekanda farklılaşmak nasıl sağlanır? </li></ul><ul><li>Dünyadaki web dinamiği içinde kalıcılık farklılaşmadır. </li></ul>Internet Strategies Co. İnternette farklılaşmak mümkün müdür?
 5. 5. İŞ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ <ul><li>Amacın belirlenmesi </li></ul><ul><li>Alan adında dikkat edilmesi gerekenler </li></ul><ul><li>E-mail adreslerinin belirlenmesi ve işleyişin düzenlenmesi (Kurumsal devamlılığın sağlanması) </li></ul><ul><li>Teknolojinin seçimi. Teknolojiyi bilmek yetmez, takip edip neyin ne kadar kullanılacağını bilmek gerekir. (Wap) </li></ul><ul><li>Strateji hazırlanırken önceden yapılanlar ve yapılmamış olanlar planlanmalıdır. Anakroni oluşturulmayacak şekilde. (Kurumsal web sitesi bir kurumun bel kemiğidir.) </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 6. 6. WEB SİTESİ İÇİN MEVCUT DURUM ANALİZİ <ul><li>GÜÇLÜ YÖNLERİ </li></ul><ul><li>Güçlü yönlerin belirlenmesi için internet kullanıcılarının demografisini bilmek yeterli değildir. Asıl ihtiyaç internet kullanıcıları arasında öncelikli kişilerin yeri ve düzeni bilinmelidir. </li></ul>Internet Strategies Co. <ul><li>ZAYIF YÖNLERİ </li></ul><ul><li>Zayıf yönlerin belirlenmesinde şimdiki zaman değil gelecek ile ilgili planlar son derece önemlidir. </li></ul><ul><li>Application Developing Cycle dikkate alınmalıdır. </li></ul><ul><li>FIRSATLAR </li></ul><ul><li>İnternet teknolojileri içinde etkin kullanılacaklar strateji doğrultusunda belirlenmelidir. </li></ul><ul><li>TEHDİTLER </li></ul><ul><li>İnternet birincilerin mekanı olmuştur. İkincilerin başarı hikayelerinin sayısı oldukça azdır. </li></ul>ISP Internet Stratejileri Planı
 7. 7. HEDEF KİTLE <ul><li>İş hedefi dahilindeki öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi gereklidir. </li></ul><ul><li>Bu ihtiyaçlar hedef kitlenin doğru konumlandırılmasını da belirler. </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 8. 8. PROJE HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ <ul><li>Web iletişimin sürdürülmesi gereken bir alandır. Projelerin başında yapılanma bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. </li></ul><ul><li>Application Developing Cycle’a projenin başından dikkat etmek gerekmektedir. </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 9. 9. MESAJLARIN BELİRLENMESİ <ul><li>Kurumsal kimliğin web üzerindeki etkisi önemsenmelidir </li></ul><ul><li>Yoksa web için ayrı ve özerk ama konvansiyonel mecraya ters düşmeyecek bir kurumsal kimlik oluşturulmalıdır. </li></ul><ul><li>Mesajlar doğrulanmalıdır. </li></ul><ul><li>Pilot çalışmalar mesajların doğrulanmasına yardımcı olacaktır. </li></ul><ul><li>Kontrol mekanizmaları çalıştırılmalıdır. </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 10. 10. MODÜLLERİN BELİRLENMESİ <ul><li>Case Study ve Know-How’ın önemi </li></ul><ul><li>Siber doğanın yansımasıdır, sibermekandaki her yöntem ve modülün mutlaka bir karşılığı vardır. </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 11. 11. MODÜLLER <ul><li>Genel Tasarım </li></ul><ul><li>Kurumsal Bilgiler </li></ul><ul><li>Ürün Hizmet Bilgileri </li></ul><ul><li>İçerik Yönetimi </li></ul><ul><li>HR Modülü </li></ul><ul><li>PR Modülü </li></ul><ul><li>Community Building (Mobil Uygulamalar) </li></ul><ul><li>Extranet </li></ul><ul><li>İnternet </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 12. 12. MODÜLLER <ul><li>Genel Tasarım </li></ul><ul><li>Kurum kimliği ve logosuna uygun bir tasarımın gerçekleştirilmesi. </li></ul><ul><li>Dikkat: Kurumun içinde bulunduğu sektörün genel yaklaşımları da son derece önemlidir. </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 13. 13. MODÜLLER <ul><li>Kurumsal Bilgiler </li></ul><ul><li>Vizyon ve misyonunu ve diğer kurumsal yaklaşımlarını net olarak açıklayan bilgilerin toplanıp yeniden metinleştirilmesi. </li></ul><ul><li>Web üzerinde kullanılabilir duruma getirilmesi . </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 14. 14. MODÜLLER <ul><li>Ürün ve Hizmet bilgileri </li></ul><ul><li>Kurumun hizmet ve ürünleri ve/veya şirketleri hakkında genel bilgilerin bir araya toplanıp düzenlenmesi. </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 15. 15. MODÜLLER <ul><li>PR Modülü </li></ul><ul><li>Çözüm ortaklarımızdan PRnet ile gerçekleştirilecek bir modül ile ( Basında Kurum) kısmının her gün kendiliğinden, kendini yenileyen yapısının olması. </li></ul><ul><li>Basın bültenlerinin eklenebileceği yapı. </li></ul><ul><li>Basının haber yapabilmesi için ihtiyaç duyacağı, vektörel logo, yönetim kadrosu resimleri ve kurumsal görsel malzemenin bulunacağı medya kitinin hazırlanması. </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 16. 16. MODÜLLER <ul><li>İçerik Yönetimi </li></ul><ul><li>Kurum un gerek kurumsal bilgilerini, gerekse genel içeriğini kontrol edilip, düzenlenebileceği bir yönetim modülünün hazırlanması </li></ul><ul><li>Kurum için oluşturulacak içerik yönetim modülünün şirket içinde kullanacak kişiye/kişilere eğitiminin verilmesi. </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 17. 17. MODÜLLER <ul><li>Community Building </li></ul><ul><li>Kurumun CRM uygulamalarını ve tüketici hareket ve alışkanlıklarını görmelerini sağlamak. </li></ul><ul><li>Uzun vadede bu veri tabanını mobil ortamlara taşımak suretiyle çok geniş ve geri dönüşü son derece yüksek ekonomik kampanyalar gerçekleştirmek için altyapının kurulması. </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 18. 18. MODÜLLER <ul><li>HR Modülü </li></ul><ul><li>Çözüm ortaklarımızdan Loginit ile gerçekleştirilecek bir modül ile insan kaynakları yönetiminin web üzerinden kullanılmasının sağlanması </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 19. 19. MODÜLLER <ul><li>Intranet </li></ul><ul><li>Intranet nedir? </li></ul><ul><li>Intranet yol haritası </li></ul><ul><li>Intranette kimin görevidir? </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 20. 20. MODÜLLER <ul><li>Extranet </li></ul><ul><li>Extranet’e neden ihtiyaç duyulur? </li></ul><ul><li>Extranet ile hangi operasyonlar web üzerine taşınmalıdır? </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 21. 21. MODÜLLER <ul><li>Mobil Uygulamalar </li></ul><ul><li>Satış, pazarlama faaliyetleri ve reklam mobil ortama nasıl taşınır? </li></ul>Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 22. 22. <ul><li>Flash ile uygulama geliştirmek yanlıştır. </li></ul><ul><li>Yapılan uygulama bütün browserlarca desteklenmelidir. </li></ul><ul><li>Çok hit almak iyidir. </li></ul><ul><li>Kullanılan teknoloji bütün browserlarca desteklenmelidir. </li></ul><ul><li>Bugünün doğruları yarın yanlış olamaz. </li></ul>Internet Strategies Co. Genel Yanlışlar ISP Internet Stratejileri Planı
 23. 23. <ul><li>Kurumsal kimliklere </li></ul><ul><li>Büyük firmalara ( Gücünü marka imajı ile değil yaptığı işle güçlendirenlere) (Google , Altavista) </li></ul><ul><li>IAB, Alexa, Amazon, Microsoft ve yan kurumlarına. </li></ul><ul><li>Güvenlik alanında etkin kurumların uzun süre çalışanlarına. </li></ul>Internet Strategies Co. İnternet’te kime güvenebiliriz? ISP Internet Stratejileri Planı
 24. 24. APPLICATION DEVELOPING CYCLE Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 25. 25. Sorular? Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı
 26. 26. Teşekkürler Internet Strategies Co. ISP Internet Stratejileri Planı

×