Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stratejik BT

3,559 views

Published on

BT Departmanlarının stratejik yapılanması ve önemi hakkında

Published in: Technology
 • Teşekkürler. Güzel bilgiler var.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Stratejik BT

 1. 1. Yazılım Departmanlarında Doğru Stratejiler Belirlemek Stratejiniz yoksa hedefiniz yoktur. Oğuz BAYRAM Proje Yöneticisi
 2. 2. MEVCUT DURUM <ul><li>Kapsamlı bir iş stratejisi beraberinde BT stratejisini getirir. Günümüzde BT departmanları sadece uygulama veya mimari geliştirmek üzerine konsantre olarak kurumsal rekabet düzeyinde katkı sağlamaktan uzaklaşmaktadırlar. BT departmanları iş teslim eder düzeyden katkı sağlar düzeye ulaşmalıdırlar. </li></ul>
 3. 3. GÜNDEM <ul><li>Kurumsal İş Stratejisi ve Yazılım </li></ul><ul><li>Stratejik Enstrümanlar </li></ul><ul><li>Stratejik Planlama </li></ul><ul><li>Sonuç </li></ul>
 4. 4. KURUMSAL İŞ STRATEJİSİ VE YAZILIM <ul><li>Günümüzde kurumların nihai hedef ve vizyonlarına uygun üst seviye iş stratejileri ancak ve ancak teknolojinin iyi kullanılmasına bağlıdır. </li></ul><ul><li>Üst yönetim ile IT departmanı arasında ortak vizyon anlayışının geliştirilerek pratik sahasında stratejik plana göre uygulanması. </li></ul><ul><li>Yazılım ekipleri nihai iş hedeflerini dikkate alan kendi mikro alan stratejilerini geliştirmek ve ilerletmek zorundadır. </li></ul><ul><li>Eskiye oranla karar mekanizmaları çok daha karmaşık ve girift bir yapıdadır. Bu kaotik dünyada varolmanın ön şartı stratejik planlamada yatar. </li></ul><ul><ul><li>Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan </li></ul></ul>
 5. 5. STRATEJİK ENSTRÜMANLAR <ul><li>Çevik Yazılım Süreçleri ve Proje Yönetimi </li></ul><ul><li>Kurumsal Mimari </li></ul><ul><li>Etkin Dışkaynak Kullanımı </li></ul><ul><li>Kurumsal Açık Kaynak Politikaları </li></ul><ul><li>Elektronik Ortamda Tüketici Davranışları </li></ul><ul><li>Teknoloji Kullanımı </li></ul><ul><li>Yenilikçilik Stratejisi </li></ul>
 6. 6. ÇEVİK YAZILIM SÜREÇLERİ & PROJE YÖNETİMİ <ul><li>Tespitler </li></ul><ul><ul><li>Bürokratik süreçler yerine tanımlı çevik süreçler </li></ul></ul><ul><ul><li>Proje Yönetimi ve Proje Yönetim Ofisleri giderek önem kazanıyor, Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi </li></ul></ul><ul><ul><li>İnsan odaklı yönetim yerine süreç odaklı yönetim tarzı benimsemek </li></ul></ul><ul><li>Aksiyonlar </li></ul><ul><ul><li>Çevik süreçleri işletecek ALM ürünleri kullanmak (Team Foundation, Borland ALM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doküman yüklerini azaltmak sadece işe yarar doküman üretimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurumsal bilgi paylaşımı için Bilgi tabanlı sistemler tercih etmek (wiki, portal, forum) </li></ul></ul><ul><ul><li>Departman seviyesinde Rol ve Yetkinlik Tanımı, bunlara uygun görev atama </li></ul></ul>
 7. 7. KURUMSAL MİMARİ
 8. 8. ETKİN DIŞKAYNAK KULLANIMI <ul><li>Dışkaynak Kullanım Biçimleri </li></ul><ul><ul><li>Proje Bazlı </li></ul></ul><ul><ul><li>Eleman Kiralama </li></ul></ul><ul><li>Dışkaynak Performans Değerlendirme </li></ul><ul><ul><li>Dışkaynak Firma Yetkinlik Havuzu </li></ul></ul><ul><ul><li>Proje Performans Değerlendirme </li></ul></ul><ul><li>Dışkaynak Seçimi </li></ul><ul><li>Dışkaynak Yönetimi </li></ul>
 9. 9. DIŞKAYNAK TRENDLERİ
 10. 10. KURUMSAL AÇIK KAYNAK POLİTİKASI <ul><li>Kurumsal OSS kullanımı giderek artıyor </li></ul><ul><li>Java ile başlayan OS ekosistemi Microsoft’ un da OSI’e dahil olması ile genel kabul gördü. Microsoft Public Licence </li></ul><ul><ul><li>Codeplex </li></ul></ul><ul><ul><li>Sourceforge </li></ul></ul><ul><ul><li>Tigris </li></ul></ul><ul><li>Açık Kaynak projeler açık standartlara uyumluluk konusunda daha hızlı </li></ul><ul><li>OSS projelerde kurumsal destek </li></ul><ul><li>OSS Seçim Kriterleri </li></ul><ul><li>OSS Pilot Çalışma Grubu </li></ul><ul><li>CRM, Portal, Framework, ERP alanında geniş kabül görmüş </li></ul>
 11. 11. TEKNOLOJİ KULLANIMI <ul><li>SOA </li></ul><ul><ul><li>EDA </li></ul></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><ul><li>SOA 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>AJAX </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Enterprise Mashup </li></ul></ul><ul><ul><li>Harita ve GIS Sistemleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişiselleştirme </li></ul></ul><ul><li>İş Zekası </li></ul><ul><li>Yeni Arayüz Teknolojileri </li></ul><ul><ul><li>WPF </li></ul></ul><ul><ul><li>Silverlight </li></ul></ul><ul><li>Enterprise 2.0 </li></ul><ul><ul><li>Kurumsal Bilgi Yönetimi </li></ul></ul>
 12. 12. YENİLİKÇİLİK STRATEJİSİ <ul><li>Yenilik (inovasyon): yeni buluş veya icat, günümüzde mevcut bir pratiği farklı bir uygulama alanına taşımak, müşteri algısında yenilik getirmek, varolan farklı ve yeni bir biçimde kullanmak. </li></ul><ul><li>Teknolojiyi iş modelleri ve kanallarında yeniliğe dönüştürecek stratejik adımlar atmak </li></ul><ul><ul><li>Hizmet Kanallarında çeşitlilik </li></ul></ul><ul><li>Müşteride teknolojik olarak yenilikçi algısını oluşturmak </li></ul><ul><ul><li>Güvenli Bankacılık </li></ul></ul><ul><ul><li>KOBİ’e özel kolaylıklar </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri Hizmetleri </li></ul></ul><ul><li>Yenilikçi kurumsal DNA oluşturmak, Yeniçeri takımı  </li></ul><ul><li>Radikalist, Yönlendirici, Takipçi, Gerisinde... </li></ul>
 13. 13. STRATEJİK PLANLAMA <ul><li>Planlama Süreci </li></ul><ul><li>Organizasyonel Strateji Tanımı </li></ul><ul><li>Yön Tayini </li></ul><ul><li>Karar Alma ve Aksiyon </li></ul><ul><li>Planlama Metodolojileri </li></ul><ul><li>Çiz : Nihahi hedef ve istenilen ideal resim </li></ul><ul><li>Gör : Mevcut durum, hedef ile mevcut arasındaki farklar </li></ul><ul><li>Düşün : Aradaki farkı kapatmak için alınması gereken aksiyonlar </li></ul><ul><li>Planla : Bu aksiyonları almak için gerekli kaynak ve bütçe </li></ul>
 14. 14. STRATEJİK PLAN DOKÜMANI <ul><li>Yönetim Özeti </li></ul><ul><ul><li>Üst Seviye Organizasyonel Fayda </li></ul></ul><ul><ul><li>Genel İş Stratejisi ile İlişki </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaynak Özeti </li></ul></ul><ul><li>İç Kapasite ve Yetenek </li></ul><ul><ul><li>Proje Portföyü ve Gelecek Hedefler İçindeki Yeri </li></ul></ul><ul><ul><li>Güçlü ve Zayıf Yanlar </li></ul></ul><ul><li>Dış Etmenler ve Güçler </li></ul><ul><ul><li>Artan Müşteri İhtiyaçları (Örn: Zengin içerikli web arayüzleri) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sektörel Değişimler (Hukuksal ve Mevzuat Bazında trendler) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakipler (Rakiplerin teknoloji stratejileri, güçlü ve zayıf yanları, SWOT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeni Projeler (Yeni Projelerin olası katkıları ve kapatacağı açıklar) </li></ul></ul><ul><li>Fırsatlar </li></ul><ul><li>Tehditler </li></ul><ul><li>Organizasyon Yapısı ve Yönetim </li></ul><ul><li>Yol Haritası ve Stratejik Metrikler </li></ul>
 15. 15. SONUÇ <ul><li>Değişen koşullar ve rekabet sahasında yazılım geliştirme departmanları kurumlar için stratejik bir öneme sahiptir. Stratejik olgunluk seviyesi yüksek yazılım organizasyonları kurumlara yüksek katmadeğer sağlar ve nihai hedeflere ulaşmasında büyük bir avantaj sağlamaya yardımcı olur. </li></ul>
 16. 16. TEŞEKKÜRLER [email_address] www.oguzbayram.com

×