Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19

Andrzej Syguła
3xM, czyli w drodzedo mobilnej edukacji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
7. Polski MoodleMoot Częstochowa 2016
M jak Moodle
M jak …
M jak …
Czy już mamymobilną edukację?
Podsumowanie
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Wybór tematu dla wersji mobilnej serwisu
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Platforma edukacyjna Moodle w wersji mobilnej
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Włączenie mobilnych usług sieciowych
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Aplikacja mobilna Moodle Mobile
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Ustawienia dla mobilnych użytkowników (1)
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Ustawienia dla mobilnych użytkowników (2)
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Źródło: www.moodle.org
Kolejne funkcjonalności aplikacji Moodle Mobile
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Moodle Mobile 1.4 – opinie
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Moodle Mobile 2.8 – opinie
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
M jak Moodle
M jak Metodyka
M jak …
Czy już mamymobilną edukację?
Podsumowanie
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Wartość dodana:
- pełna mobilność, - różnorodna komunikacja,
- czujniki i urządzenia, - geolokalizacja,
- szczególne możliwości personalizacyjne,
- nowy styl życia i pracy (czas wolny).
Komputer
• laptop
• netbook
• stacjonarny
Urządzenia
przenośne
• smartfon
• tablet
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Środowisko małego ekranu (smartfon)
Ograniczenia interfejsu użytkownika
Specyficzny sposób wykorzystania
Dodatkowe możliwości
Przepaść między studentami a wykładowcami w zastosowaniu
technologii. Nieodkryte przez wykładowców możliwości
Istotne aspekty dla projektowania
mobilnych kursów
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Struktura mobilnej lekcji:
Wstęp – wprowadzenie do tematu
Opis – wyjaśnienie zagadnienia
Przykład
Sprawdzenie opanowania wiedzy | umiejętności
Struktura e-kursua m-kursu
E-kurs „tradycyjny”
moduły lekcje
tematy
lekcje: 10 – 20 stron
materiału,
10 – 20 minut
Kurs mobilny:
krótkie lekcje
1–5 ekranów
1 – 5 minut
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Zasoby, aktywności platformy edukacyjnej Moodle
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Znaczniki w e-kursie:
(+s) – materiały szczególniezalecane
do wykorzystania na smartfonie
(-s) – materiał nie jest zalecany
do użycia na smartfonie
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Projekt mPWSZ–
mobilna Przestrzeń Wiedzy Studentów Zdalnych
INFO
• Serwisy internetowe (strona
główna www, portal uczelniany,
strony www biblioteki, wydziałów,
katedr, organizacji studenckich)
ORG
• Program obsługi studiów (np.
Uniwersytecki System Obsługi
Studiów – USOS)
• Rekrutacja
• Biblioteka, WiFi, QR, kalendarze
SOC
• Serwisy społecznościowe
(Facebook, Twitter, fora
uczelniane)
EDU
• Platforma edukacyjna
(repozytoria wiedzy, e-kursy)
START
Personalizacja
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Ten, kto przeniósł górę,
zaczął od małych kamieni
/przysłowie chińskie/
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Andrzej Syguła, Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniemMoodle
Logi użytkowników (w tym mobilnych)
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Metodyka projektowa ADDIE
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Analiza
Projekt
RealizacjaWdrożenie
Eksploatacja
Definicja
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
M-learning to każdy sposób uczenia się,
który zachodzi wówczas,
gdy uczący nie znajduje się w z góry
przeznaczonym do tego celu miejscu
lub uczenie się zachodzi,
gdy uczący zyskuje korzyści z możliwości
uczenia się oferowanych przez mobilne
technologie.
(Mike Sharples)
Wykorzystanieurządzeńmobilnych w edukacji
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Głębokie uzasadnienie dla stosowania urządzeń
przenośnych, zaakcentowane korzyści dla
studenta, realizowane są potrzeby użytkownika
Doskonały interfejs, prostota, personalizacja,
intuicyjność
Bezproblemowe działanie (bezbłędne, szybkie,
wsparcie użytkownika)
M jak Moodle
M jak Metodyka
M jak Motywowanie (Może być fajnie)
Czy już mamymobilną edukację?
Podsumowanie
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Motywowanie
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Motywowanie
w kursie
zdalnym
wykorzystanie
w kursie
możliwości
urządzeń
mobilnych
do uczenia się
mobilnego
Powiadamianie
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Motywowanie
w kursie
zdalnym
wykorzystanie
w kursie
możliwości
urządzeń
mobilnych
do uczeniasię
mobilnego
Czy już mamymobilną edukację?
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Rozpraszanie wiedzą, czyli PRW
Pigułka Rozpraszająca Wiedzą
(zasób rozsyłany)
Motywowanie
w kursie
zdalnym
wykorzystanie
w kursie
możliwości
urządzeń
mobilnych
do uczeniasię
mobilnego
Czy już mamymobilną edukację?
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Wyjmujemy karteczki
– będzie kartkówka (sprawdzian, kolokwium)
Wyjmujemy smartfony
– będzie smartfonówka
Motywowanie
w kursie
zdalnym
wykorzystanie
w kursie
możliwości
urządzeń
mobilnych
do uczeniasię
mobilnego
Czy już mamymobilną edukację?
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Przykłady wcześniej publikowane
Kamera – nagrania wideo – lekcje polskiego
- nagrania audio – lekcje muzyki
Odczytujemy instrukcję wykonania ćwiczenia z pomocą
kodu QR – zajęcia z chemii
Wykorzystujemy czujniki do pomiarów – zajęcia z fizyki
Powiadamianie – nauka języków obcych
Gry edukacyjne – zajęcia z ekonomii
Aplikacje specjalistyczne – np. poradniki (fizjoterapeuty)
Poszerzonarzeczywistość w zajęciach z geografii, historii
Motywowanie
w kursie
zdalnym
wykorzystanie
w kursie
możliwości
urządzeń
mobilnych
do uczeniasię
mobilnego
Czy już mamymobilną edukację?
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Infografika
Plansza + Mapa myśli + QR
Plansza (Powtórkowa) Przedmiotu
Motywowanie
w kursie
zdalnym
wykorzystanie
w kursie
możliwości
urządzeń
mobilnych
do uczeniasię
mobilnego
Czy już mamymobilną edukację?
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Środowisko Edukacyjne
Aplikacje motywujące
Pomodoro, Trello, Evernote
Fiszki, Mapy Myśli
Motywowanie
w kursie
zdalnym
wykorzystanie
w kursie
możliwości
urządzeń
mobilnych
do uczeniasię
mobilnego
Czy już mamymobilną edukację?
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Budowanie społeczności
Grupy FB
Motywowanie
w kursie
zdalnym
wykorzystanie
w kursie
możliwości
urządzeń
mobilnych
do uczeniasię
mobilnego
Czy już mamymobilną edukację?
- zapraszamdo dyskusji w kuluarach
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
M jak Moodle
M jak Metodyka
M jak Motywowanie
Czy już mamymobilną edukację?
Podsumowanie
Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
Podsumowanie
• Moodle wspiera urządzenia mobilne
• z Moodle i MoodleMobile można tworzyć
kursy mobilne
• kiedy studenci zaakceptują mobilne
uczenie się?
• potrzeba głębokiego uzasadnienia
dla budowania mobilnych kursów
• może być fajnie…
• róbmy swoje…
Andrzej Syguła, 3xM, czy w drodze do mobilnej edukacji
Dziękuję za uwagę
AndrzejSyguła
Państwowa WyższaSzkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
a.sygula@pwsz.kalisz.pl
http://SMARTFONY.pwsz.kalisz.pl/
7. Polski MoodleMoot Częstochowa 2016
Źródła:
* Aberdour Mark, Moodle for Mobile Learning. Packt Publishing, 2013.
* Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2011–2016,
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_pap
er_c11-520862.html, luty 2012 [dostęp:28-10-2012].
* Feser John, mLearning Is Not eLearning on A Mobile Device, Newsletter Float Mobile
Learning, April 2010 http://floatlearning.com/2010/04/mlearning-is-not-elearning-on-a-
mobile-device/
* Fuxin Yu, The Mobile Phone – An Inevitable Learning Tool for Higher Education.
Southwest Decision Sciences Institute Conference 2012, str. 837.
* Gus Prestera,From E to M: 10 Tips for Converting Your PC-Based e-Learning to
Smartphone-Based m-Learning http://www.presterafx.com/wordpress/?p=276
* Hojnacki Lechosław i in., Mobilna edukacja, m-learning, czyli (r)ewolucje w nauczaniu.
Przewodnik dla nauczycieli. Wyd. Think Global Sp. z o.o. Warszawa 2011.
* Maczuga Piotr i in., Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
dla e-biznesu. Warszawa 2012, www.pl.mtraining.eu [15-03-2014].
* Moodle – dokumentacja platformy edukacyjnej Moodle, www.moodle.org [dostęp:15-03-
2014].
* Syguła A., Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i
perspektywy zastosowania [w] Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego. IX
Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Wyd. Fundacja
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa 2013.
* Syguła A., Smartfony w edukacji – bliżej czy dalej? E-kursy przyjazne dla smartfonów.
Materiały z XIII Konferencji Wirtualny Uniwersytet. Warszawa 2013.
7. Polski MoodleMoot Częstochowa 2016
1 of 39

Recommended

Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu by
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguKomunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguAndrzej Syguła
962 views23 slides
3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji by
3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacjiMoodleMoot PL
527 views39 slides
2016 zapowiedz_MoodleMoot7_andrzej_syguła_3xm by
 2016 zapowiedz_MoodleMoot7_andrzej_syguła_3xm 2016 zapowiedz_MoodleMoot7_andrzej_syguła_3xm
2016 zapowiedz_MoodleMoot7_andrzej_syguła_3xmAndrzej Syguła
313 views23 slides
Blogodydaktyka by
BlogodydaktykaBlogodydaktyka
BlogodydaktykaMarekSzafraniec1
3.1K views36 slides
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne by
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjneDydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjneMarekSzafraniec1
3.3K views68 slides
WebQuest w cyfrowej szkole by
WebQuest w cyfrowej szkoleWebQuest w cyfrowej szkole
WebQuest w cyfrowej szkoleMarekSzafraniec1
1K views19 slides

More Related Content

Similar to Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19

2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni by
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelniAndrzej Syguła
369 views62 slides
2014 Przepis na m-learning by
2014 Przepis na m-learning2014 Przepis na m-learning
2014 Przepis na m-learningAndrzej Syguła
309 views15 slides
Nowoczesne technologie w edukacji by
Nowoczesne technologie w edukacjiNowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacjiJolanta Gradowska
5.1K views28 slides
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó... by
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Marcin Polak
1.9K views27 slides
My zawodowcy 10.2017 by
My zawodowcy 10.2017My zawodowcy 10.2017
My zawodowcy 10.2017Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
236 views3 slides
Koncepcja i formy e-learningu by
Koncepcja i formy e-learninguKoncepcja i formy e-learningu
Koncepcja i formy e-learninguMichał Kuciapski
6.1K views23 slides

Similar to Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19(20)

2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni by Andrzej Syguła
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
Andrzej Syguła369 views
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó... by Marcin Polak
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Marcin Polak1.9K views
MODEL ABONENCKI by AGATA K.
MODEL ABONENCKIMODEL ABONENCKI
MODEL ABONENCKI
AGATA K.564 views
2015 ...dzielimy się doświadczeniem... by Andrzej Syguła
2015 ...dzielimy się doświadczeniem...2015 ...dzielimy się doświadczeniem...
2015 ...dzielimy się doświadczeniem...
Andrzej Syguła221 views
Projekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska by dorjan
Projekt learning in the digital age by Urszula WróblewskaProjekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska
Projekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska
dorjan552 views
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx by Justyna74
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docxProgram autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
Justyna7482 views
W dowolnym miejscu i czasie by edutikacja
W dowolnym miejscu i czasieW dowolnym miejscu i czasie
W dowolnym miejscu i czasie
edutikacja342 views

Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19

 • 1. Andrzej Syguła 3xM, czyli w drodzedo mobilnej edukacji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 7. Polski MoodleMoot Częstochowa 2016
 • 2. M jak Moodle M jak … M jak … Czy już mamymobilną edukację? Podsumowanie Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 3. Wybór tematu dla wersji mobilnej serwisu Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 4. Platforma edukacyjna Moodle w wersji mobilnej Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 5. Włączenie mobilnych usług sieciowych Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 6. Aplikacja mobilna Moodle Mobile Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 7. Ustawienia dla mobilnych użytkowników (1) Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 8. Ustawienia dla mobilnych użytkowników (2) Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 9. Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Źródło: www.moodle.org
 • 10. Kolejne funkcjonalności aplikacji Moodle Mobile Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 11. Moodle Mobile 1.4 – opinie Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 12. Moodle Mobile 2.8 – opinie Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 13. M jak Moodle M jak Metodyka M jak … Czy już mamymobilną edukację? Podsumowanie Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 14. Wartość dodana: - pełna mobilność, - różnorodna komunikacja, - czujniki i urządzenia, - geolokalizacja, - szczególne możliwości personalizacyjne, - nowy styl życia i pracy (czas wolny). Komputer • laptop • netbook • stacjonarny Urządzenia przenośne • smartfon • tablet Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 15. Środowisko małego ekranu (smartfon) Ograniczenia interfejsu użytkownika Specyficzny sposób wykorzystania Dodatkowe możliwości Przepaść między studentami a wykładowcami w zastosowaniu technologii. Nieodkryte przez wykładowców możliwości Istotne aspekty dla projektowania mobilnych kursów Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 16. Struktura mobilnej lekcji: Wstęp – wprowadzenie do tematu Opis – wyjaśnienie zagadnienia Przykład Sprawdzenie opanowania wiedzy | umiejętności Struktura e-kursua m-kursu E-kurs „tradycyjny” moduły lekcje tematy lekcje: 10 – 20 stron materiału, 10 – 20 minut Kurs mobilny: krótkie lekcje 1–5 ekranów 1 – 5 minut Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 17. Zasoby, aktywności platformy edukacyjnej Moodle Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 18. Znaczniki w e-kursie: (+s) – materiały szczególniezalecane do wykorzystania na smartfonie (-s) – materiał nie jest zalecany do użycia na smartfonie Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 19. Projekt mPWSZ– mobilna Przestrzeń Wiedzy Studentów Zdalnych INFO • Serwisy internetowe (strona główna www, portal uczelniany, strony www biblioteki, wydziałów, katedr, organizacji studenckich) ORG • Program obsługi studiów (np. Uniwersytecki System Obsługi Studiów – USOS) • Rekrutacja • Biblioteka, WiFi, QR, kalendarze SOC • Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter, fora uczelniane) EDU • Platforma edukacyjna (repozytoria wiedzy, e-kursy) START Personalizacja Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 20. Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamieni /przysłowie chińskie/ Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 21. Andrzej Syguła, Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniemMoodle
 • 22. Logi użytkowników (w tym mobilnych) Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 23. Metodyka projektowa ADDIE Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Analiza Projekt RealizacjaWdrożenie Eksploatacja
 • 24. Definicja Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji M-learning to każdy sposób uczenia się, który zachodzi wówczas, gdy uczący nie znajduje się w z góry przeznaczonym do tego celu miejscu lub uczenie się zachodzi, gdy uczący zyskuje korzyści z możliwości uczenia się oferowanych przez mobilne technologie. (Mike Sharples)
 • 25. Wykorzystanieurządzeńmobilnych w edukacji Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Głębokie uzasadnienie dla stosowania urządzeń przenośnych, zaakcentowane korzyści dla studenta, realizowane są potrzeby użytkownika Doskonały interfejs, prostota, personalizacja, intuicyjność Bezproblemowe działanie (bezbłędne, szybkie, wsparcie użytkownika)
 • 26. M jak Moodle M jak Metodyka M jak Motywowanie (Może być fajnie) Czy już mamymobilną edukację? Podsumowanie Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 27. Motywowanie Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Motywowanie w kursie zdalnym wykorzystanie w kursie możliwości urządzeń mobilnych do uczenia się mobilnego
 • 28. Powiadamianie Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Motywowanie w kursie zdalnym wykorzystanie w kursie możliwości urządzeń mobilnych do uczeniasię mobilnego
 • 29. Czy już mamymobilną edukację? Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Rozpraszanie wiedzą, czyli PRW Pigułka Rozpraszająca Wiedzą (zasób rozsyłany) Motywowanie w kursie zdalnym wykorzystanie w kursie możliwości urządzeń mobilnych do uczeniasię mobilnego
 • 30. Czy już mamymobilną edukację? Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Wyjmujemy karteczki – będzie kartkówka (sprawdzian, kolokwium) Wyjmujemy smartfony – będzie smartfonówka Motywowanie w kursie zdalnym wykorzystanie w kursie możliwości urządzeń mobilnych do uczeniasię mobilnego
 • 31. Czy już mamymobilną edukację? Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Przykłady wcześniej publikowane Kamera – nagrania wideo – lekcje polskiego - nagrania audio – lekcje muzyki Odczytujemy instrukcję wykonania ćwiczenia z pomocą kodu QR – zajęcia z chemii Wykorzystujemy czujniki do pomiarów – zajęcia z fizyki Powiadamianie – nauka języków obcych Gry edukacyjne – zajęcia z ekonomii Aplikacje specjalistyczne – np. poradniki (fizjoterapeuty) Poszerzonarzeczywistość w zajęciach z geografii, historii Motywowanie w kursie zdalnym wykorzystanie w kursie możliwości urządzeń mobilnych do uczeniasię mobilnego
 • 32. Czy już mamymobilną edukację? Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Infografika Plansza + Mapa myśli + QR Plansza (Powtórkowa) Przedmiotu Motywowanie w kursie zdalnym wykorzystanie w kursie możliwości urządzeń mobilnych do uczeniasię mobilnego
 • 33. Czy już mamymobilną edukację? Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Środowisko Edukacyjne Aplikacje motywujące Pomodoro, Trello, Evernote Fiszki, Mapy Myśli Motywowanie w kursie zdalnym wykorzystanie w kursie możliwości urządzeń mobilnych do uczeniasię mobilnego
 • 34. Czy już mamymobilną edukację? Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji Budowanie społeczności Grupy FB Motywowanie w kursie zdalnym wykorzystanie w kursie możliwości urządzeń mobilnych do uczeniasię mobilnego
 • 35. Czy już mamymobilną edukację? - zapraszamdo dyskusji w kuluarach Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 36. M jak Moodle M jak Metodyka M jak Motywowanie Czy już mamymobilną edukację? Podsumowanie Andrzej Syguła, 3xM, czyli w drodze do mobilnej edukacji
 • 37. Podsumowanie • Moodle wspiera urządzenia mobilne • z Moodle i MoodleMobile można tworzyć kursy mobilne • kiedy studenci zaakceptują mobilne uczenie się? • potrzeba głębokiego uzasadnienia dla budowania mobilnych kursów • może być fajnie… • róbmy swoje… Andrzej Syguła, 3xM, czy w drodze do mobilnej edukacji
 • 38. Dziękuję za uwagę AndrzejSyguła Państwowa WyższaSzkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu a.sygula@pwsz.kalisz.pl http://SMARTFONY.pwsz.kalisz.pl/ 7. Polski MoodleMoot Częstochowa 2016
 • 39. Źródła: * Aberdour Mark, Moodle for Mobile Learning. Packt Publishing, 2013. * Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2011–2016, http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_pap er_c11-520862.html, luty 2012 [dostęp:28-10-2012]. * Feser John, mLearning Is Not eLearning on A Mobile Device, Newsletter Float Mobile Learning, April 2010 http://floatlearning.com/2010/04/mlearning-is-not-elearning-on-a- mobile-device/ * Fuxin Yu, The Mobile Phone – An Inevitable Learning Tool for Higher Education. Southwest Decision Sciences Institute Conference 2012, str. 837. * Gus Prestera,From E to M: 10 Tips for Converting Your PC-Based e-Learning to Smartphone-Based m-Learning http://www.presterafx.com/wordpress/?p=276 * Hojnacki Lechosław i in., Mobilna edukacja, m-learning, czyli (r)ewolucje w nauczaniu. Przewodnik dla nauczycieli. Wyd. Think Global Sp. z o.o. Warszawa 2011. * Maczuga Piotr i in., Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu. Warszawa 2012, www.pl.mtraining.eu [15-03-2014]. * Moodle – dokumentacja platformy edukacyjnej Moodle, www.moodle.org [dostęp:15-03- 2014]. * Syguła A., Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowania [w] Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego. IX Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa 2013. * Syguła A., Smartfony w edukacji – bliżej czy dalej? E-kursy przyjazne dla smartfonów. Materiały z XIII Konferencji Wirtualny Uniwersytet. Warszawa 2013. 7. Polski MoodleMoot Częstochowa 2016