SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
WebQuest w cyfrowej szkole
15 lat doświadczeń z WebQuestem
Rok 2004 - Początek
Model kształcenia zaproponowany w projekcie InterEOL, wykorzystujący w
edukacji międzykulturowej metodę MebQuest, oparty był na dwóch
filarach:
• doświadczeniu hermeneutycznym
• działaniach edukacyjnych wyprowadzonych z założeń
konstruktywizmu
Celem głównym edukacji międzykulturowej prowadzonej przy
wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym metody
WebQuest, było kształcenie u uczniów kompetencji etnokulturowej
i informatyczno – komunikacyjnej komunikacyjej poprzez doświadczenie
hermeneutyczne i refleksję oraz własną twórczość i kreację, polegającą na
transformacji tego, co zastane. Cały ten model kształcenia można
przedstawić za pomocą prostego schematu:
Model kształcenia zastosowany w projekcie
InterEOL.net
Model kształcenia zastosowany w projekcie
InterEOL.net
Edukacja interkulturowa OnLine
Kompetencja etnokulturowa
Kompetencja informatyczno -
komunikacyjna
Refleksja
Doświadczenie hermeneutyczne
Transformacja
Kreacja, twórczość
Hermeneutyka Konstruktywizm
Model kształcenia oparty na konstruktywizmie
Model kształcenia wykorzystujący takie innowacyjne metody
kształcenia jak WebQuest realizuje w praktyce osiem wielkich
idei konstrukcjonistycznych Seymoura Paperta, w tym przede
wszystkim pierwszą i drugą:
 Uczenie się przez tworzenie - uczymy się lepiej, gdy uczenie się jest
elementem uprawiania czegoś, co nas interesuje. Uczymy się
najskuteczniej, gdy możemy użyć tego, czego się nauczyliśmy, do zrobienia
czegoś, czego gorliwie chcemy.
 Technologia jako tworzywo - dysponując technologią, możemy tworzyć
znacznie więcej interesujących rzeczy, a tworząc je, możemy się znacznie
więcej nauczyć. Dotyczy to szczególnie technologii cyfrowej, wszelkich
komputerów, tabletów i smartfonów i ich oprogramowania.
Konstruktywistyczny model kształcenia
W tym modelu uczący się buduje
struktury wiedzy
z dostępnych informacji. Każda
czynność poznawcza prowadzi do
swoistego przekształcenia
napływających informacji
poprzez ich transformację.
Zdobywanie wiedzy zachodzi
w głowie (mózgu) uczącego się,
nauczyciel stwarza mu tylko
możliwość działań poznawczych
poprzez tworzenie sytuacji
edukacyjnych, w których
wykorzystuje się zasoby
internetu do pozyskiwania
informacji i ich transformacji.
(B. Dodge: Thinking Visually with WebQuests,
http://edweb.sdsu.edu/webquest/tv/).
Metody i techniki pracy
Konstruktywistyczne nauczanie
Uczenie się
doświadczeniowe
Metoda
projektu
Praca
w grupie
Uczenie się przez doświadczenie
– cykl Davida Kolba
Konkretne doświadczenie
Obserwacja i refleksja
Wnioski i uogólnienia
Sprawdzanie
(Testowanie prawdziwości)
Projekt edukacyjny
Projekt badawczy
Zebranie i usystematyzowanie
pozyskanych informacji
oraz przedstawienie rezultatów
w formie różnego typu opracowań,
także multimedialnych
np. filmów, esejów, wywiadów, gier,
przedstawień, baz danych,
prezentacji multimedialnych.
Działanie lokalne
Podjęcie jakiejś akcji
w środowisku lokalnym
lub w szkole, której efekty
mogą być w różny sposób
dokumentowane, także
w formie nagrań
audiowizualnych.
Praca w grupie
Model Sokratejski, w którym wiedza jest współdzielona przez uczących się
w ramach dyskusji prowadzonej i wspomaganej przez prowadzącego.
Model Pracy Grupowej, w którym uczący się realizują wspólny projekt
pod kierunkiem prowadzącego.
Model Małych Grup, w ramach którego uczący się podzieleni są na małe
grupy, zwykle czteroosobowe, które realizują równoległe zadania
projektowe.
Technologia edukacyjna oparta na Metodzie WebQuest
w projekcie InterEOL.net
Uczeń/Podmiot
działań projektowych
Miejsca mityczne,
historyczne
symboliczne, kultu
Postacie mityczne,
historyczne,
kultowe
WebQuest z kategorii
Odkrywanie tajemnicy
(ang. Mystery)
Obserwacja
Doświadczenie
Refleksja
Dialog międzykulturowy
Transformacja
Konstrukcja
Kreacja
Kompetencja
etnokulturowa
Prace uczniów w formie stron internetowych,
filmów, prezentacji multimedialnych
z zakresu globalnego i lokalnego dziedzictwa
kulturowego/w tym cyfrowe zasoby edukacyjne
i wirtualne muzea
Kompetencja
informatyczno -
komunikacyjna
Sposób wdrażania Metody WebQuest w projekcie
InterEOL.net
Konstruowanie
WebQustów
przez grupę nauczycieli
(przedmiotowcy, językowcy,
informatycy)
Realizacja zajęć w formie
projektów edukacyjnych
w szkołach w oparciu
o scenariusze zawarte
w WebQuestach
Prezentacja efektów pracy
uczniów podczas Festiwalu
Nauki (konkurs na najlepsze
prace uczniów + nagrody)
Prezentacja WebQuestów
nauczycielskich w ramach
konkursu na najlepszy
WebQuest + nagrody dla
nauczycieli
Efekty pracy nauczycieli i uczniów
Efekty pracy nauczycieli i uczniów
Rok 2014 – modyfikacja modelu kształcenia opartego
na Metodzie WebQuest
Konstruowanie
WebQustów
przez ekspertów
Realizacja zajęć w formie
projektów edukacyjnych
w szkołach w oparciu
o scenariusze zawarte
w WebQuestach
Prezentacja efektów pracy
uczniów podczas Festiwalu
Nauki (konkurs na najlepsze
prace uczniów + nagrody)
Szkolenia dla nauczycieli
z Metody WebQuest,
eksperymentu
uczniowskiego i mobilnych
aplikacji edukacyjnych
Hospitacje i obserwacja zajęć
Przez ekspertów
Ocena prac uczniowskich
Rok 2014 – wprowadzanie nowych treści i narzędzi
do procesu kształcenia opartego na Metodzie WebQuest
Quizy, testy, ćwiczenia interaktywne i doświadczenia Gry edukacyjne
Aplikacje mobilne ePodręczniki
Przykładowe WebQuesty z lat 2015 - 2019
Przykładowe WebQuesty z lat 2015 - 2019
Dziękuję za uwagę – ciąg dalszy mojej przygody
z WebQuestem będzie kontynuowany…

More Related Content

What's hot

Komputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnychKomputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnychGrażyna Penkowska
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaJSz
 
Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
 Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19 Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19Andrzej Syguła
 
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuszkola20
 
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaW sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaKołodziejczyk
 
Nowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacjiNowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacjiJolanta Gradowska
 
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniówTIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniówPiotr Siuda
 
Nowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiMarcin Polak
 
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguKomunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguAndrzej Syguła
 
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Marcin Polak
 
Konektywizm
KonektywizmKonektywizm
KonektywizmJSz
 
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogikiNowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogikiGrażyna Penkowska
 
Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej
Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnejProjektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej
Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnejGrażyna Penkowska
 
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela RomanowskaQuo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela RomanowskaEduscience
 

What's hot (20)

Komputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnychKomputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnych
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacja
 
TIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcychTIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcych
 
Kompetencje
KompetencjeKompetencje
Kompetencje
 
Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
 Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19 Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
 
Prog Naucz Sp
Prog Naucz SpProg Naucz Sp
Prog Naucz Sp
 
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
 
Collegium Futurum
Collegium FuturumCollegium Futurum
Collegium Futurum
 
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaW sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
 
Nowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacjiNowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacji
 
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniówTIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
 
Nowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacji
 
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguKomunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
 
Nauka Mobilna
Nauka MobilnaNauka Mobilna
Nauka Mobilna
 
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Konektywizm
KonektywizmKonektywizm
Konektywizm
 
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogikiNowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
 
Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej
Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnejProjektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej
Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej
 
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela RomanowskaQuo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
 

Similar to WebQuest w cyfrowej szkole

Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final plcaniceconsulting
 
Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektuPodsumowanie projektu
Podsumowanie projektuwiosenka
 
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne ŻmigródAnna Wołoszyn
 
Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiMarcin Polak
 
Escola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos plEscola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos plcaniceconsulting
 
2014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1annamischke
 
Niech Kazdy Kogos Uczy
Niech Kazdy Kogos UczyNiech Kazdy Kogos Uczy
Niech Kazdy Kogos UczyPiotr Peszko
 
Konferencja alkhatib 2
Konferencja alkhatib 2Konferencja alkhatib 2
Konferencja alkhatib 2alkhatib1
 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich - nauczyciel
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich - nauczycielNawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich - nauczyciel
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich - nauczycielMarcin Dzieciątkowski
 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkichNawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkichMarcin Dzieciątkowski
 
Nowe obszary cyfrowej edukacji
Nowe obszary cyfrowej edukacjiNowe obszary cyfrowej edukacji
Nowe obszary cyfrowej edukacjiedutikacja
 
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010kturek
 

Similar to WebQuest w cyfrowej szkole (20)

Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
 
Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektuPodsumowanie projektu
Podsumowanie projektu
 
Theoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learningTheoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learning
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Sprawozdanie z seminarium
Sprawozdanie z seminariumSprawozdanie z seminarium
Sprawozdanie z seminarium
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
 
Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
 
Escola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos plEscola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos pl
 
2014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1
 
Niech Kazdy Kogos Uczy
Niech Kazdy Kogos UczyNiech Kazdy Kogos Uczy
Niech Kazdy Kogos Uczy
 
Konferencja alkhatib 2
Konferencja alkhatib 2Konferencja alkhatib 2
Konferencja alkhatib 2
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich - nauczyciel
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich - nauczycielNawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich - nauczyciel
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich - nauczyciel
 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkichNawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
 
My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017
 
Nowe obszary cyfrowej edukacji
Nowe obszary cyfrowej edukacjiNowe obszary cyfrowej edukacji
Nowe obszary cyfrowej edukacji
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
 
2010 nowy model_szkoly
2010 nowy model_szkoly2010 nowy model_szkoly
2010 nowy model_szkoly
 

WebQuest w cyfrowej szkole

 • 1. WebQuest w cyfrowej szkole 15 lat doświadczeń z WebQuestem
 • 2. Rok 2004 - Początek
 • 3. Model kształcenia zaproponowany w projekcie InterEOL, wykorzystujący w edukacji międzykulturowej metodę MebQuest, oparty był na dwóch filarach: • doświadczeniu hermeneutycznym • działaniach edukacyjnych wyprowadzonych z założeń konstruktywizmu Celem głównym edukacji międzykulturowej prowadzonej przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym metody WebQuest, było kształcenie u uczniów kompetencji etnokulturowej i informatyczno – komunikacyjnej komunikacyjej poprzez doświadczenie hermeneutyczne i refleksję oraz własną twórczość i kreację, polegającą na transformacji tego, co zastane. Cały ten model kształcenia można przedstawić za pomocą prostego schematu: Model kształcenia zastosowany w projekcie InterEOL.net
 • 4. Model kształcenia zastosowany w projekcie InterEOL.net Edukacja interkulturowa OnLine Kompetencja etnokulturowa Kompetencja informatyczno - komunikacyjna Refleksja Doświadczenie hermeneutyczne Transformacja Kreacja, twórczość Hermeneutyka Konstruktywizm
 • 5. Model kształcenia oparty na konstruktywizmie Model kształcenia wykorzystujący takie innowacyjne metody kształcenia jak WebQuest realizuje w praktyce osiem wielkich idei konstrukcjonistycznych Seymoura Paperta, w tym przede wszystkim pierwszą i drugą:  Uczenie się przez tworzenie - uczymy się lepiej, gdy uczenie się jest elementem uprawiania czegoś, co nas interesuje. Uczymy się najskuteczniej, gdy możemy użyć tego, czego się nauczyliśmy, do zrobienia czegoś, czego gorliwie chcemy.  Technologia jako tworzywo - dysponując technologią, możemy tworzyć znacznie więcej interesujących rzeczy, a tworząc je, możemy się znacznie więcej nauczyć. Dotyczy to szczególnie technologii cyfrowej, wszelkich komputerów, tabletów i smartfonów i ich oprogramowania.
 • 6. Konstruktywistyczny model kształcenia W tym modelu uczący się buduje struktury wiedzy z dostępnych informacji. Każda czynność poznawcza prowadzi do swoistego przekształcenia napływających informacji poprzez ich transformację. Zdobywanie wiedzy zachodzi w głowie (mózgu) uczącego się, nauczyciel stwarza mu tylko możliwość działań poznawczych poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych, w których wykorzystuje się zasoby internetu do pozyskiwania informacji i ich transformacji. (B. Dodge: Thinking Visually with WebQuests, http://edweb.sdsu.edu/webquest/tv/).
 • 7. Metody i techniki pracy Konstruktywistyczne nauczanie Uczenie się doświadczeniowe Metoda projektu Praca w grupie
 • 8. Uczenie się przez doświadczenie – cykl Davida Kolba Konkretne doświadczenie Obserwacja i refleksja Wnioski i uogólnienia Sprawdzanie (Testowanie prawdziwości)
 • 9. Projekt edukacyjny Projekt badawczy Zebranie i usystematyzowanie pozyskanych informacji oraz przedstawienie rezultatów w formie różnego typu opracowań, także multimedialnych np. filmów, esejów, wywiadów, gier, przedstawień, baz danych, prezentacji multimedialnych. Działanie lokalne Podjęcie jakiejś akcji w środowisku lokalnym lub w szkole, której efekty mogą być w różny sposób dokumentowane, także w formie nagrań audiowizualnych.
 • 10. Praca w grupie Model Sokratejski, w którym wiedza jest współdzielona przez uczących się w ramach dyskusji prowadzonej i wspomaganej przez prowadzącego. Model Pracy Grupowej, w którym uczący się realizują wspólny projekt pod kierunkiem prowadzącego. Model Małych Grup, w ramach którego uczący się podzieleni są na małe grupy, zwykle czteroosobowe, które realizują równoległe zadania projektowe.
 • 11. Technologia edukacyjna oparta na Metodzie WebQuest w projekcie InterEOL.net Uczeń/Podmiot działań projektowych Miejsca mityczne, historyczne symboliczne, kultu Postacie mityczne, historyczne, kultowe WebQuest z kategorii Odkrywanie tajemnicy (ang. Mystery) Obserwacja Doświadczenie Refleksja Dialog międzykulturowy Transformacja Konstrukcja Kreacja Kompetencja etnokulturowa Prace uczniów w formie stron internetowych, filmów, prezentacji multimedialnych z zakresu globalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego/w tym cyfrowe zasoby edukacyjne i wirtualne muzea Kompetencja informatyczno - komunikacyjna
 • 12. Sposób wdrażania Metody WebQuest w projekcie InterEOL.net Konstruowanie WebQustów przez grupę nauczycieli (przedmiotowcy, językowcy, informatycy) Realizacja zajęć w formie projektów edukacyjnych w szkołach w oparciu o scenariusze zawarte w WebQuestach Prezentacja efektów pracy uczniów podczas Festiwalu Nauki (konkurs na najlepsze prace uczniów + nagrody) Prezentacja WebQuestów nauczycielskich w ramach konkursu na najlepszy WebQuest + nagrody dla nauczycieli
 • 15. Rok 2014 – modyfikacja modelu kształcenia opartego na Metodzie WebQuest Konstruowanie WebQustów przez ekspertów Realizacja zajęć w formie projektów edukacyjnych w szkołach w oparciu o scenariusze zawarte w WebQuestach Prezentacja efektów pracy uczniów podczas Festiwalu Nauki (konkurs na najlepsze prace uczniów + nagrody) Szkolenia dla nauczycieli z Metody WebQuest, eksperymentu uczniowskiego i mobilnych aplikacji edukacyjnych Hospitacje i obserwacja zajęć Przez ekspertów Ocena prac uczniowskich
 • 16. Rok 2014 – wprowadzanie nowych treści i narzędzi do procesu kształcenia opartego na Metodzie WebQuest Quizy, testy, ćwiczenia interaktywne i doświadczenia Gry edukacyjne Aplikacje mobilne ePodręczniki
 • 17. Przykładowe WebQuesty z lat 2015 - 2019
 • 18. Przykładowe WebQuesty z lat 2015 - 2019
 • 19. Dziękuję za uwagę – ciąg dalszy mojej przygody z WebQuestem będzie kontynuowany…