SlideShare a Scribd company logo
1 of 68
Download to read offline
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona
czyli jak wykorzystywać mobilne aplikacje edukacyjne
na przedmiotach nieinformatycznych?
Opracował: Marek Szafraniec
październik 2019
ePortfolio & Blog
Czy tylko smartfon….?
Smart tools - Kątomierz
Smart tools - dalmierz
Czy można smartfonem zmierzyć tętno?
Czy na smartfonie mogę sprawdzić swoją wiedzę
i zdać egzamin?
Czy można mieć indywidualnego coacha od odchudzania w smartfonie?
Czy można smartfonem animować kolorowanki?
Czy można wirtualnie poznawać świat bez okularów Google?
Mazaik 3D
Czy można wirtualnie poznawać świat bez okularów Google?
Tajemnicza kosta Merge Cube
Czy można wirtualnie poznawać świat bez okularów Google?
Tajemnicza kosta Merge Cube
Tajemnicza kosta Merge Cube
Smartfon w edukacji
Teoria uczenie się w epoce cyfrowej
(Siemens George, Downem Stefan)
Uczenie się tradycyjne a konektywne – tabela porównawcza
Dlaczego smartfon w edukacji?
- diagnoza:
Istnieje potrzeba wykorzystania w edukacji smartfonów i dostępnych mobilnych aplikacji
edukacyjnych oraz technologii BYOD
(z ang. Bring Your Own Device „Przynieś swoje urządzenie”.
 polska szkoła (i nie tylko) nie jest gotowa na korzystanie przez młodych podczas lekcji ze smartfonów;
 nie wykorzystujemy w pełni cyfrowych narzędzi i aplikacji edukacyjnych dostępnych na smartfonach
i innych urządzeniach cyfrowych (tablety);
 nie wdrażamy i nie promujemy współpracy uczących się z wykorzystaniem mediów i portali społecznościowych;
 nie prowadzimy edukacji w zakresie krytycznego wyszukiwania informacji;
 nauczyciele nie nadążają za zmianami w technologii cyfrowej i nie znają najnowszych urządzeń typu smartglass,
smartwatch, hełm/gogle, urządzeń sterowanych głosowo (odejście od urządzeń manualnych);
 uczący nie są świadomi faktu, iż uczniowie, którzy nie będą w stanie poruszać się w cyfrowym środowisku
nie będą w pełni przygotowani uczestniczenia w życiu gospodarczym, społecznym i kulturowym [OECD (2015).
Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA];
 do tej pory nie wypracowano dobrych metod pedagogicznych, które wykorzystują w pełni TiK;
Potrzebujemy nowej dydaktyki i nowych metod w pracy ze smartfonami,
aby wzrosła efektywność kształcenia przy ich zastosowaniu.
Technologia BYOD
Istnieją do tej pory niewykorzystane możliwości i zalety zastosowania techniki BYOD:
 technologia BYOD dostarcza nauczycielom i uczniom specjalistycznych materiałów,
znacznie wykraczających poza zawartość podręczników w wielu formatach i szybkim dostępie;
 technologia ta zapewnia doskonałe platformy do współpracy nauczycieli, gdzie mogą dzielić się
doświadczeniami i wzbogacać materiały dydaktyczne,
 technologia może wspierać nowe metody pedagogiczne, które koncentrują się na uczniach
jako aktywnych uczestnikach procesu nauczania przy pomocy narzędzi cyfrowych
i takich sytuacji edukacyjnych, które zakładają pracę zespołową uczniów, twórcze rozwiązywanie
problemów i myślenie projektowe (design thinking),
 technologia ta zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, współdziałanie uczniów
w rozwiązywaniu problemów i dochodzeniu do wspólnego celu, eksperymenty uczniowskie,
doświadczenia i działania terenowe zakładające wykorzystanie mobilnych aplikacji edukacyjnych
dostępnych na smartfonach i tabletach,
 technologie dostarczają formatywnej oceny w czasie rzeczywistym i wspierają naukę
i społeczności uczące się, dostarczają nowych narzędzi, takich jak zdalne i wirtualne laboratoria,
wysoce interaktywne nieliniowe materiały szkoleniowe w oparciu o zaawansowane
oprogramowanie do eksperymentowania i symulacji, media społecznościowe i gry edukacyjne.
Smartfon i uczniowie – wyniki badań
Z badań „Bezpieczny smartfon dla dziecka” (2017) wynika, że 97 proc. dzieci
w klasach 1-3 szkoły podstawowej korzysta z Internetu, przede wszystkim poprzez
smartfony (70 proc.). Najczęściej tego typu telefon kupują swoim dzieciom rodzice,
którzy deklarują przy tym potrzebę utrzymywania z nimi kontaktu tą drogą.
Najmłodsi zazwyczaj otrzymują smartfon w wieku 7-8 lat, czyli w pierwszej lub
drugiej klasie szkoły podstawowej.
Jak pokazuje raport Nastolatki 3.0 [grudzień 2016r.], 93 proc. nastolatków deklaruje,
że prawie całą dobę jest online, a nieco ponad 30 proc. korzysta z Internetu przy
użyciu smartfonu lub telefonu komórkowego więcej niż 5 godzin dziennie. Średni
czas obecności w Internecie za pośrednictwem telefonu komórkowego wynosi 188,3
minuty dziennie, przy czym średnia ta u dziewcząt wzrasta aż do 211,5 minut! Im
dłużej uczniowie surfują po sieci, tym większe prawdopodobieństwo, że do tego celu
służy im właśnie smartfon. Wraz z wiekiem uczniów czas średni korzystania ze
smartfonów w ciągu doby rośnie. Głównym celem korzystania przez nich z Internetu
jest rozrywka oraz komunikowanie się ze znajomymi.
Smartfon i uczniowie – wyniki badań
Zdaniem autorów opracowania SMARTFON JAKO OSOBISTE NARZĘDZIE
EDUKACYJNE UCZNIA (Studium Analiza i rekomendacje ekspertów Sieci Edukacji
Cyfrowej KOMET@ 2018) zakazywanie używania smartfonów w edukacji
to wyraźne przeciwieństwo współczesnych tendencji rynkowych i społecznych,
zmierzających do ich wykorzystywania na wszystkich polach aktywności
prywatnej i zawodowej. Kłóci się ono z przygotowaniem młodego człowieka
do wymogów życia i pracy w środowisku cyfrowym.
Stąd też Zadaniem szkoły jest ukazywanie różnych aspektów korzystania ze
smartfonów, w różnych sytuacjach (tj. podczas lekcji czy przerwy lekcyjnej),
z zachowaniem proporcji między komunikacją online a bezpośrednią, czy też
z celowym uczeniem odpowiedzialnego używania smartfonów zależnie od
okoliczności (np. jako pomocy naukowej lub narzędzia rozrywki). Współcześni
nauczyciele, nawet ci konserwatywni i starsi, na ogół świadomi są przydatności
narzędzi i aplikacji cyfrowych dla aktywizacji i pobudzania zaangażowania ucznia
podczas lekcji. Jednak nader często rezygnują z ich wykorzystania z obawy przed
kompromitacją w oczach uczniów.
Smartfon w codziennej edukacji
Z punktu widzenia nawyków poznawczych dzieci i młodzieży
włączenie smartfona do codziennej edukacji szkolnej byłoby dla nich
naturalnym przedłużeniem codziennej, organicznej aktywności.
.
Wbrew zachowawczym postawom i opiniom smartfon zasługuje
na to, by stać się pełnoprawnym narzędziem edukacyjnym,
wykorzystywanym twórczo na lekcjach.
Niewielkie urządzenie, sprawnie obsługiwane przez ucznia,
to ogromna szansa na nowe, inspirujące sposoby aktywnego udziału
w lekcjach.
Tym bardziej, że posiada on wiele zalet: mobilność, praktyczność,
wielofunkcyjność, kontaktowość, dostępność, interaktywność,
szybkość, poręczność i adaptowalność
Szkoła dzisiaj
Szkoła jutro
Edukacja mobilna
Narzędzia i zasoby internetowe
Narzędzia i zasoby internetowe
Narzędzia i zasoby internetowe
Narzędzia i zasoby internetowe
Narzędzia i zasoby internetowe
Narzędzia i zasoby internetowe
MAE – Sklep Google Play
MAE – Smart Tools
MAE - Quizy
MAE –Gry logiczne
Rzeczywistość rozszerzona – aplikacja Quiver
Wirtualna rzeczywistość – bez okularów Google
Mobilna edukacja –aplikacje na Smartfona
Mobilna edukacja –aplikacje na Smartfona
Mobilna edukacja –aplikacje na Smartfona
Mobilna edukacja –aplikacje na Smartfona
Mobilna edukacja – wykaz aplikacji
Na stronie 66 zamieszczono
wykaz mobilnych aplikacji
i oprogramowania możliwego
do wykorzystania w edukacji
wykorzystującej smartfony
i tablety.
MAE – Aplikacje mobilne w kulturze i edukacji
MAE - Mobolab
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona
Specjalni.pl
Specjalni.pl na YouTube
Specjalni.pl – Code.org
Specjalni.pl – Teacher
Specjalni.pl
Specjalni.pl - Smartfloor
Specjalni.pl - Lightbot
Specjalni.pl -Digipuzzle
Specjalni.pl - Słowomania
Specjalni.pl – Kości opowieści
Specjalni.pl – Aplikacje na Androida
Specjalni.pl – Aplikacje na iPada
Specjalni.pl - EDutablety
Zasoby Internetu przydatne
w kształceniu kompetencji kluczowych
Wirtualne muzea
Rok 2014 – modyfikacja modelu kształcenia opartego
na Metodzie WebQuest
Konstruowanie
WebQustów
przez ekspertów
Realizacja zajęć w formie
projektów edukacyjnych
w szkołach w oparciu
o scenariusze zawarte
w WebQuestach
Prezentacja efektów pracy
uczniów podczas Festiwalu
Nauki (konkurs na najlepsze
prace uczniów + nagrody)
Szkolenia dla nauczycieli
z Metody WebQuest,
eksperymentu
uczniowskiego i mobilnych
aplikacji edukacyjnych
Hospitacje i obserwacja zajęć
Przez ekspertów
Ocena prac uczniowskich
Rok 2014 – wprowadzanie nowych treści i narzędzi
do procesu kształcenia opartego na Metodzie WebQuest
Quizy, testy, ćwiczenia interaktywne i doświadczenia Gry edukacyjne
Aplikacje mobilne ePodręczniki
Przykładowe WebQuesty z lat 2015 - 2019
Przykładowe WebQuesty z lat 2015 - 2019
Gamifikcja
Gamifikacja to metoda, która angażuje uczniów w sposób szczególny
w proces uczenia się.
Wszelkiego rodzaju gry czy to komputerowe i planszowe czy też terenowe
pobudzają do działania młodego człowieka przede wszystkim dlatego, że
odpowiadają na naturalną potrzebę ucznia jaką jest zabawa i chęć
rywalizacji.
Nauczyciel stosujący metodę gamifikacji będzie musiał wpleść w reguły gry
cały proces uczenia się danej jednostki uczenia się czy też całego działu.
Warto pamiętać, ze przy stosowaniu tej metody nie tylko nauczyciele,
ale także uczniowie mogą tworzyć gry, w trakcie których będą zdobywać
wiedzę założoną przez uczącego i zgodną z podstawą programową.
Bardzo ważne jest też wykorzystanie cyfryzacji do zastosowania gier
podczas pracy z uczniami.
Istota Gamifikcja
Przykład Gamifikcja
Przykładowe gry i scenariusze gier edukacyjnych
Dziękuję za uwagę – ciąg dalszy naszej przygody
ze smartfonem będzie kontynuowany…

More Related Content

What's hot

Komputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnychKomputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnychGrażyna Penkowska
 
Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
 Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19 Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19Andrzej Syguła
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaJSz
 
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuszkola20
 
Nowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacjiNowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacjiJolanta Gradowska
 
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaW sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaKołodziejczyk
 
Nowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiMarcin Polak
 
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguKomunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguAndrzej Syguła
 
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Marcin Polak
 
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniówTIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniówPiotr Siuda
 
Konektywizm
KonektywizmKonektywizm
KonektywizmJSz
 
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela RomanowskaQuo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela RomanowskaEduscience
 
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogikiNowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogikiGrażyna Penkowska
 
Prezentacja e twinning
Prezentacja e twinningPrezentacja e twinning
Prezentacja e twinningjol45
 

What's hot (20)

Komputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnychKomputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnych
 
TIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcychTIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcych
 
Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
 Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19 Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
Moodle moot7_andrzej_syguła_3xm_2016_05_19
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacja
 
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
 
Prog Naucz Sp
Prog Naucz SpProg Naucz Sp
Prog Naucz Sp
 
Kompetencje
KompetencjeKompetencje
Kompetencje
 
Collegium Futurum
Collegium FuturumCollegium Futurum
Collegium Futurum
 
Nowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacjiNowoczesne technologie w edukacji
Nowoczesne technologie w edukacji
 
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaW sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
 
Nowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacji
 
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguKomunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
 
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
 
Nauka Mobilna
Nauka MobilnaNauka Mobilna
Nauka Mobilna
 
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniówTIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Konektywizm
KonektywizmKonektywizm
Konektywizm
 
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela RomanowskaQuo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? - Izabela Romanowska
 
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogikiNowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
 
Prezentacja e twinning
Prezentacja e twinningPrezentacja e twinning
Prezentacja e twinning
 

Similar to Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne

2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelniAndrzej Syguła
 
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365HIPERSYSTEM LTD ™
 
Projekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska
Projekt learning in the digital age by Urszula WróblewskaProjekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska
Projekt learning in the digital age by Urszula Wróblewskadorjan
 
Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiMarcin Polak
 
Cyfrowe lekcje w każdej klasie
Cyfrowe lekcje w każdej klasieCyfrowe lekcje w każdej klasie
Cyfrowe lekcje w każdej klasieedutikacja
 
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docxProgram autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docxJustyna74
 
Informacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital ageInformacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital agedorjan
 
2.0 w 20 tce
2.0 w 20 tce2.0 w 20 tce
2.0 w 20 tcebarben3
 
Nowe media w kieszeni
Nowe media w kieszeniNowe media w kieszeni
Nowe media w kieszeniMarcin Polak
 
Udział szkoły w innowacji pedagogicznej
Udział szkoły w innowacji pedagogicznejUdział szkoły w innowacji pedagogicznej
Udział szkoły w innowacji pedagogicznejAnna Sz.
 

Similar to Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne (20)

Cyfrowa szkoła
Cyfrowa szkołaCyfrowa szkoła
Cyfrowa szkoła
 
Edukacja jutra dzieje się dziś
Edukacja jutra dzieje się dziśEdukacja jutra dzieje się dziś
Edukacja jutra dzieje się dziś
 
My zawodowcy 10.2017
My zawodowcy 10.2017My zawodowcy 10.2017
My zawodowcy 10.2017
 
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
 
IDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PLIDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PL
 
Meandry e learningu1
Meandry e learningu1Meandry e learningu1
Meandry e learningu1
 
Platformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs stoPlatformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs sto
 
Prog Naucz Gimnazjum
Prog Naucz GimnazjumProg Naucz Gimnazjum
Prog Naucz Gimnazjum
 
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
 
Projekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska
Projekt learning in the digital age by Urszula WróblewskaProjekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska
Projekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska
 
Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
 
Cyfrowe lekcje w każdej klasie
Cyfrowe lekcje w każdej klasieCyfrowe lekcje w każdej klasie
Cyfrowe lekcje w każdej klasie
 
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docxProgram autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
 
Informacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital ageInformacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital age
 
Theoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learningTheoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learning
 
2.0 w 20 tce
2.0 w 20 tce2.0 w 20 tce
2.0 w 20 tce
 
My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017
 
Nowe media w kieszeni
Nowe media w kieszeniNowe media w kieszeni
Nowe media w kieszeni
 
Nowe technologie w kieszeni
Nowe technologie w kieszeniNowe technologie w kieszeni
Nowe technologie w kieszeni
 
Udział szkoły w innowacji pedagogicznej
Udział szkoły w innowacji pedagogicznejUdział szkoły w innowacji pedagogicznej
Udział szkoły w innowacji pedagogicznej
 

Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne

 • 1. Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona czyli jak wykorzystywać mobilne aplikacje edukacyjne na przedmiotach nieinformatycznych? Opracował: Marek Szafraniec październik 2019
 • 4. Smart tools - Kątomierz
 • 5. Smart tools - dalmierz
 • 6. Czy można smartfonem zmierzyć tętno?
 • 7. Czy na smartfonie mogę sprawdzić swoją wiedzę i zdać egzamin?
 • 8. Czy można mieć indywidualnego coacha od odchudzania w smartfonie?
 • 9. Czy można smartfonem animować kolorowanki?
 • 10. Czy można wirtualnie poznawać świat bez okularów Google? Mazaik 3D
 • 11. Czy można wirtualnie poznawać świat bez okularów Google? Tajemnicza kosta Merge Cube
 • 12. Czy można wirtualnie poznawać świat bez okularów Google? Tajemnicza kosta Merge Cube
 • 15. Teoria uczenie się w epoce cyfrowej (Siemens George, Downem Stefan) Uczenie się tradycyjne a konektywne – tabela porównawcza
 • 16. Dlaczego smartfon w edukacji? - diagnoza: Istnieje potrzeba wykorzystania w edukacji smartfonów i dostępnych mobilnych aplikacji edukacyjnych oraz technologii BYOD (z ang. Bring Your Own Device „Przynieś swoje urządzenie”.  polska szkoła (i nie tylko) nie jest gotowa na korzystanie przez młodych podczas lekcji ze smartfonów;  nie wykorzystujemy w pełni cyfrowych narzędzi i aplikacji edukacyjnych dostępnych na smartfonach i innych urządzeniach cyfrowych (tablety);  nie wdrażamy i nie promujemy współpracy uczących się z wykorzystaniem mediów i portali społecznościowych;  nie prowadzimy edukacji w zakresie krytycznego wyszukiwania informacji;  nauczyciele nie nadążają za zmianami w technologii cyfrowej i nie znają najnowszych urządzeń typu smartglass, smartwatch, hełm/gogle, urządzeń sterowanych głosowo (odejście od urządzeń manualnych);  uczący nie są świadomi faktu, iż uczniowie, którzy nie będą w stanie poruszać się w cyfrowym środowisku nie będą w pełni przygotowani uczestniczenia w życiu gospodarczym, społecznym i kulturowym [OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA];  do tej pory nie wypracowano dobrych metod pedagogicznych, które wykorzystują w pełni TiK; Potrzebujemy nowej dydaktyki i nowych metod w pracy ze smartfonami, aby wzrosła efektywność kształcenia przy ich zastosowaniu.
 • 17. Technologia BYOD Istnieją do tej pory niewykorzystane możliwości i zalety zastosowania techniki BYOD:  technologia BYOD dostarcza nauczycielom i uczniom specjalistycznych materiałów, znacznie wykraczających poza zawartość podręczników w wielu formatach i szybkim dostępie;  technologia ta zapewnia doskonałe platformy do współpracy nauczycieli, gdzie mogą dzielić się doświadczeniami i wzbogacać materiały dydaktyczne,  technologia może wspierać nowe metody pedagogiczne, które koncentrują się na uczniach jako aktywnych uczestnikach procesu nauczania przy pomocy narzędzi cyfrowych i takich sytuacji edukacyjnych, które zakładają pracę zespołową uczniów, twórcze rozwiązywanie problemów i myślenie projektowe (design thinking),  technologia ta zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, współdziałanie uczniów w rozwiązywaniu problemów i dochodzeniu do wspólnego celu, eksperymenty uczniowskie, doświadczenia i działania terenowe zakładające wykorzystanie mobilnych aplikacji edukacyjnych dostępnych na smartfonach i tabletach,  technologie dostarczają formatywnej oceny w czasie rzeczywistym i wspierają naukę i społeczności uczące się, dostarczają nowych narzędzi, takich jak zdalne i wirtualne laboratoria, wysoce interaktywne nieliniowe materiały szkoleniowe w oparciu o zaawansowane oprogramowanie do eksperymentowania i symulacji, media społecznościowe i gry edukacyjne.
 • 18. Smartfon i uczniowie – wyniki badań Z badań „Bezpieczny smartfon dla dziecka” (2017) wynika, że 97 proc. dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej korzysta z Internetu, przede wszystkim poprzez smartfony (70 proc.). Najczęściej tego typu telefon kupują swoim dzieciom rodzice, którzy deklarują przy tym potrzebę utrzymywania z nimi kontaktu tą drogą. Najmłodsi zazwyczaj otrzymują smartfon w wieku 7-8 lat, czyli w pierwszej lub drugiej klasie szkoły podstawowej. Jak pokazuje raport Nastolatki 3.0 [grudzień 2016r.], 93 proc. nastolatków deklaruje, że prawie całą dobę jest online, a nieco ponad 30 proc. korzysta z Internetu przy użyciu smartfonu lub telefonu komórkowego więcej niż 5 godzin dziennie. Średni czas obecności w Internecie za pośrednictwem telefonu komórkowego wynosi 188,3 minuty dziennie, przy czym średnia ta u dziewcząt wzrasta aż do 211,5 minut! Im dłużej uczniowie surfują po sieci, tym większe prawdopodobieństwo, że do tego celu służy im właśnie smartfon. Wraz z wiekiem uczniów czas średni korzystania ze smartfonów w ciągu doby rośnie. Głównym celem korzystania przez nich z Internetu jest rozrywka oraz komunikowanie się ze znajomymi.
 • 19. Smartfon i uczniowie – wyniki badań Zdaniem autorów opracowania SMARTFON JAKO OSOBISTE NARZĘDZIE EDUKACYJNE UCZNIA (Studium Analiza i rekomendacje ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ 2018) zakazywanie używania smartfonów w edukacji to wyraźne przeciwieństwo współczesnych tendencji rynkowych i społecznych, zmierzających do ich wykorzystywania na wszystkich polach aktywności prywatnej i zawodowej. Kłóci się ono z przygotowaniem młodego człowieka do wymogów życia i pracy w środowisku cyfrowym. Stąd też Zadaniem szkoły jest ukazywanie różnych aspektów korzystania ze smartfonów, w różnych sytuacjach (tj. podczas lekcji czy przerwy lekcyjnej), z zachowaniem proporcji między komunikacją online a bezpośrednią, czy też z celowym uczeniem odpowiedzialnego używania smartfonów zależnie od okoliczności (np. jako pomocy naukowej lub narzędzia rozrywki). Współcześni nauczyciele, nawet ci konserwatywni i starsi, na ogół świadomi są przydatności narzędzi i aplikacji cyfrowych dla aktywizacji i pobudzania zaangażowania ucznia podczas lekcji. Jednak nader często rezygnują z ich wykorzystania z obawy przed kompromitacją w oczach uczniów.
 • 20. Smartfon w codziennej edukacji Z punktu widzenia nawyków poznawczych dzieci i młodzieży włączenie smartfona do codziennej edukacji szkolnej byłoby dla nich naturalnym przedłużeniem codziennej, organicznej aktywności. . Wbrew zachowawczym postawom i opiniom smartfon zasługuje na to, by stać się pełnoprawnym narzędziem edukacyjnym, wykorzystywanym twórczo na lekcjach. Niewielkie urządzenie, sprawnie obsługiwane przez ucznia, to ogromna szansa na nowe, inspirujące sposoby aktywnego udziału w lekcjach. Tym bardziej, że posiada on wiele zalet: mobilność, praktyczność, wielofunkcyjność, kontaktowość, dostępność, interaktywność, szybkość, poręczność i adaptowalność
 • 24. Narzędzia i zasoby internetowe
 • 25. Narzędzia i zasoby internetowe
 • 26. Narzędzia i zasoby internetowe
 • 27. Narzędzia i zasoby internetowe
 • 28. Narzędzia i zasoby internetowe
 • 29. Narzędzia i zasoby internetowe
 • 30. MAE – Sklep Google Play
 • 31. MAE – Smart Tools
 • 34.
 • 36. Wirtualna rzeczywistość – bez okularów Google
 • 41. Mobilna edukacja – wykaz aplikacji Na stronie 66 zamieszczono wykaz mobilnych aplikacji i oprogramowania możliwego do wykorzystania w edukacji wykorzystującej smartfony i tablety.
 • 42. MAE – Aplikacje mobilne w kulturze i edukacji
 • 58. Zasoby Internetu przydatne w kształceniu kompetencji kluczowych
 • 60. Rok 2014 – modyfikacja modelu kształcenia opartego na Metodzie WebQuest Konstruowanie WebQustów przez ekspertów Realizacja zajęć w formie projektów edukacyjnych w szkołach w oparciu o scenariusze zawarte w WebQuestach Prezentacja efektów pracy uczniów podczas Festiwalu Nauki (konkurs na najlepsze prace uczniów + nagrody) Szkolenia dla nauczycieli z Metody WebQuest, eksperymentu uczniowskiego i mobilnych aplikacji edukacyjnych Hospitacje i obserwacja zajęć Przez ekspertów Ocena prac uczniowskich
 • 61. Rok 2014 – wprowadzanie nowych treści i narzędzi do procesu kształcenia opartego na Metodzie WebQuest Quizy, testy, ćwiczenia interaktywne i doświadczenia Gry edukacyjne Aplikacje mobilne ePodręczniki
 • 62. Przykładowe WebQuesty z lat 2015 - 2019
 • 63. Przykładowe WebQuesty z lat 2015 - 2019
 • 64. Gamifikcja Gamifikacja to metoda, która angażuje uczniów w sposób szczególny w proces uczenia się. Wszelkiego rodzaju gry czy to komputerowe i planszowe czy też terenowe pobudzają do działania młodego człowieka przede wszystkim dlatego, że odpowiadają na naturalną potrzebę ucznia jaką jest zabawa i chęć rywalizacji. Nauczyciel stosujący metodę gamifikacji będzie musiał wpleść w reguły gry cały proces uczenia się danej jednostki uczenia się czy też całego działu. Warto pamiętać, ze przy stosowaniu tej metody nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie mogą tworzyć gry, w trakcie których będą zdobywać wiedzę założoną przez uczącego i zgodną z podstawą programową. Bardzo ważne jest też wykorzystanie cyfryzacji do zastosowania gier podczas pracy z uczniami.
 • 67. Przykładowe gry i scenariusze gier edukacyjnych
 • 68. Dziękuję za uwagę – ciąg dalszy naszej przygody ze smartfonem będzie kontynuowany…