Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עקרונות לבניית רשימת תפוצה איכותית

169 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

עקרונות לבניית רשימת תפוצה איכותית

 1. 1. ‫איכותית‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫לבניית‬ ‫עקרונות‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬ ‫לידידותי‬ ‫באינטרנט‬ ‫השיווק‬ ‫של‬ ‫הטכני‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫עוזר‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 2. 2. ‫בעל‬10‫האינטרנט‬ ‫בתחום‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫ללקוחות‬ ‫אתרים‬ ‫והקמת‬ ‫לאיחסון‬ ‫חברה‬ ‫הקמתי‬ ‫ופרטיים‬ ‫עסקיים‬ ‫הטכניים‬ ‫ובכלים‬ ‫באינטרנט‬ ‫בשיווק‬ ‫נרחב‬ ‫ידע‬ ‫בעל‬ ‫עבור‬ ‫מקסימליות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫להפעיל‬ ‫שיש‬ ‫העסק‬ ?‫אני‬ ‫מי‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬ ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 3. 3. ‫הטכניים‬ ‫האתגרים‬ ‫בניטרול‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫מלווה‬ ‫באינטרנט‬ ‫בשיווק‬ ‫אישי‬ ‫ליווי‬ ‫ונותן‬ ‫סדנאות‬ ,‫הדרכות‬ ‫מעביר‬ ‫רשימות‬ ,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫ניהול‬ ‫שירותי‬ ‫מספק‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫נוכחות‬ ,‫תפוצה‬ !!!‫כמוכם‬ ‫בדיוק‬ ‫עסק‬ ‫בעל‬ ?‫אני‬ ‫מי‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬ ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 4. 4. ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬ ‫תוכן‬‫תוכן‬ ‫מכירה‬ / ‫נחיתה‬ ‫דפי‬‫מכירה‬ / ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 5. 5. ?‫דיוור‬ ‫רשימת‬ ‫לה‬ ‫שאין‬ ‫חושבת‬ ‫מכן‬ ‫מי‬ ?‫שכן‬ ‫חושבת‬ ‫...ומי‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 6. 6. ‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫בעצם‬ ‫מהי‬ ‫היום‬ ‫איתו‬ ‫עסקי‬ ‫בקשר‬ ‫שאנחנו‬ ‫או‬ ‫שהיינו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫מיילים‬ ‫הספאם‬ ‫חוק‬ ‫בדרישות‬ ‫לעמוד‬ ‫חייבת‬ ‫היא‬ ‫מנוהלת‬ ‫היא‬‫תמיד‬:‫תפוצה‬ ‫רשימות‬ ‫לניהול‬ ‫יעודית‬ ‫במערכת‬ ‫מסר‬ ‫רב‬ - ‫מסר‬ ‫שלח‬ - ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 7. 7. ?‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫חייב‬ ‫עסק‬ ‫כל‬ ‫למה‬ ‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ ‫להשגת‬ ‫ביותר‬ ‫הזולה‬ ‫הדרך‬ ‫זו‬ ‫איתו‬ ‫בקשר‬ ‫שנמצאים‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫ללקוח‬ ‫למכור‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫חוזרת‬ ‫הכנסה‬ ‫ליצירת‬ ‫דרך‬ ‫זו‬ "‫גשום‬ ‫"ביום‬ ‫לעזור‬ ‫יכולה‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 8. 8. ?‫באתר‬ ‫הרשמה‬ ‫טופס‬ ‫לשים‬ ‫צריך‬ ‫למה‬ ‫נתון‬ ‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫באתר‬ ‫נמצא‬ ‫מי‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫להמשיך‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ,‫ומייל‬ ‫שם‬ ‫כמו‬ ‫בסיסיים‬ ‫פרטים‬ ‫לקבל‬ ‫נדע‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫באתר‬ ‫אצלנו‬ ‫שביקר‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫להיות‬ ‫הגולש‬ ‫של‬ ‫ולמייל‬ ‫לשם‬ ‫בתמורה‬ ‫חינמי‬ (‫)מגנט‬ ‫מתנה‬ ‫מציעים‬ ‫שלנו‬ ‫העיסוק‬ ‫לתחום‬ ‫רלבנטית‬ ‫להיות‬ ‫חייבית‬ ‫החינמית‬ ‫המתנה‬ ‫את‬ ‫ולמשוך‬ ‫באתר‬ ‫בולטים‬ ‫במקומות‬ ‫להופיע‬ ‫צריך‬ ‫ההרשמה‬ ‫טופס‬ ‫הגולש‬ ‫של‬ ‫העין‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 9. 9. ‫לעסק‬ ‫וכסף‬ ‫לקוחות‬ ‫למשיכת‬ ‫השיווק‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬
 10. 10. ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬ ‫עם‬ "‫תעשה‬ ‫ואל‬ ‫"עשה‬ 1.:‫חינמיים‬ ‫מייל‬ ‫שירותי‬ ‫או‬ ‫דואר‬ ‫בתוכנות‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ‫קראו‬ ‫כמה‬ ,‫ליעדו‬ ‫הגיעו‬ ‫המייל‬ ‫האם‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שבו‬ ‫הקישורים‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫ומי‬ ‫אותו‬ ‫הספאם‬ ‫חוק‬ ‫בדרישות‬ ‫עומד‬ ‫לא‬ 2.‫העסק‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫ביום‬ ‫הרשימה‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫להתחיל‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 11. 11. ‫לעסק‬ ‫וכסף‬ ‫לקוחות‬ ‫למשיכת‬ ‫השיווק‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬
 12. 12. 3.‫תפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫הצטרפות‬ ‫המאפשר‬ ‫מיוחד‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫ליצור‬ 4.‫הנחיתה‬ ‫דף‬ ‫את‬ ‫נכון‬ ‫לבנות‬ 5.‫בה‬ ‫נמצא‬ ‫שכבר‬ ‫במי‬ ‫לטפל‬ ‫במקום‬ ‫הרשימה‬ ‫בהגדלת‬ ‫להשקיע‬ ‫לא‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬ ‫עם‬ "‫תעשה‬ ‫ואל‬ ‫"עשה‬
 13. 13. 6.‫התפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫להצטרף‬ ‫אפשרויות‬ ‫מספיק‬ ‫לתת‬ 7.‫משתנה‬ ‫בתדירות‬ ‫לשלוח‬ ,‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫לשלוח‬ ,‫מיילים‬ ‫לשלוח‬ ‫לא‬ 8.‫המיילים‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫פילוח‬ ‫לעשות‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬ ‫עם‬ "‫תעשה‬ ‫ואל‬ ‫"עשה‬
 14. 14. ‫לעסק‬ ‫וכסף‬ ‫לקוחות‬ ‫למשיכת‬ ‫השיווק‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬
 15. 15. ?‫מייל‬ ‫כתובות‬ ‫משיגים‬ ‫ומאיפה‬ ‫איך‬ ‫אז‬ ‫ביקור‬ ‫כרטיסי‬ ‫חברים‬ ‫משפחה‬ ‫מתנה‬ ‫לקבלת‬ ‫באתר‬ ‫רישום‬ ‫טופס‬ ‫מתנה‬ ‫לקבלת‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 16. 16. ‫התפוצה‬ ‫ברשימת‬ ‫נמצא‬ ‫הגדול‬ ‫הכסף‬ ‫הרשימה‬ ‫עם‬ ‫שתפתחו‬ ‫בקשרים‬ ‫נמצא‬ ‫הכסף‬ ‫לרשימה‬ ‫שנותנים‬ ‫בערך‬ ‫נמצא‬ ‫הכסף‬ ‫לכן‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il
 17. 17. ‫אפשטין‬ ‫אסף‬ ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il ‫בהרצאה‬ ‫למשתתפים‬ ‫יחודית‬ ‫הטבה‬ ‫בת‬ ‫יעוץ‬ ‫שיחת‬20‫על‬ ‫לי‬ ‫תספרו‬ ‫שבה‬ ,'‫דק‬ ‫משפך‬ ‫לבניית‬ ‫רעיונות‬ ‫לכם‬ ‫אתן‬ ‫ואני‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫שלכם‬ ‫לעסק‬ ‫שמתאים‬ ‫אינטרנטי‬ ‫שיווק‬ ‫למספר‬ ‫להתקשר‬ ‫)נא‬054-2054314‫פרטים‬ ‫ולהשאיר‬ (‫לשיחה‬ ‫מועד‬ ‫לקביעת‬ !!!‫התחייבות‬ ‫וללא‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫היא‬ ‫השיחה‬
 18. 18. ‫שאלות‬ ‫אפשטין‬ ‫אסף‬054-2054314 ‫באינטרנט‬ ‫עסקים‬ ‫לבעלי‬ ‫טכני‬ ‫מלווה‬ asaf@sitesuccess.co.il www.sitesuccess.co.il

×