Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מדריך פייסבוק בחינם

4,528 views

Published on

מדריך פייסבוק להורדה בחינם. יעשה לכם סדר בפעילות ויאיר זרקור על הדברים החשובים בקיום יישות עסקית בפייסבוק. תהנו :)

Published in: Business
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

מדריך פייסבוק בחינם

 1. 1. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬20/04/2013‫גדולים‬ ‫עסקים‬ .‫ענפה‬ ‫פייסבוק‬ ‫מפעילות‬ ‫ליהנות‬ ‫כדי‬ ‫ענק‬ ‫תקציבי‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬,‫מלכ"ר‬ ‫ואירגוני‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬‫בפייסבוק‬ ‫הדברים‬ ‫שני‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫רוצים‬ ‫כולם‬–‫(איכותיים‬ ‫לייקים‬ ‫יותר‬‫המטרה‬ ‫לקהל‬ ‫המתאימים‬ ‫ורלוונטים‬.‫מייצר‬ ‫שהעמוד‬ ‫בתוכן‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫ולוקחת‬ ‫מגיבה‬ ‫וקהילה‬ )‫המוצהר‬‫רווח‬ ‫לכם‬ ‫שתניב‬ ‫כזו‬ ,‫פייסבוק‬ ‫יישות‬ ‫לנהל‬ ‫שבכדי‬ ‫תבינו‬ ,‫פייסבוק‬ ‫בפעילות‬ ‫סדר‬ ‫לכם‬ ‫נעשה‬ ‫אנו‬ ‫הבא‬ ‫במדריך‬,‫מתודית‬ ‫בצורה‬ ‫לעבוד‬ ‫עליכם‬ ,‫עסקי‬.‫ונכונה‬ ‫עקבית‬‫כללי‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להבהיר‬ ‫ננסה‬ ‫אנו‬‫היסוד‬-‫הניהול‬ ,‫פשוטה‬ ‫פעולה‬ ‫הינה‬ ‫פייסבוק‬ ‫יישות‬ ‫של‬ ‫הטכני‬ ‫התפעול‬ !‫זכרו‬‫אשר‬ "‫"הבעייתי‬ ‫החלק‬ ‫הינו‬ ‫השוטף‬‫ו‬ ‫ידע‬ ,‫זמן‬ ‫מכם‬ ‫דורש‬.‫משאבים‬‫בפניכם‬ ‫להציג‬ ‫נועד‬ ‫המדריך‬,‫שניתן‬ ‫כמה‬ ‫עד‬,‫א‬‫הנדרש‬ ‫הפעילות‬ ‫רוחב‬ ‫ת‬.‫בפייסבוק‬‫המדריך‬ ‫קריאת‬ ‫לאחר‬‫ספקטרום‬ ‫לכם‬ ‫יהיה‬‫הבנתי‬‫ל‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬‫גבי‬‫הד‬‫רישה‬‫יותר‬ ‫שקולה‬ ‫החלטה‬ ‫לקבל‬ ‫ותוכלו‬:‫לבדכם‬ ‫שלכם‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫להמשיך‬ ‫האם‬?‫או‬ )‫נכונה‬ ‫יותר‬ ‫בצורה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫תדעו‬ ‫כעת‬ ‫(אך‬)‫(כמונו‬ ‫מקצועי‬ ‫לצוות‬ ‫הטיפול‬ ‫את‬ ‫להעביר‬?‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫והשיווק‬ ‫השוטפת‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫אמון‬ ‫יהיה‬ ‫אשר‬.‫החברתית‬ ‫ברשת‬!‫לדרך‬ ‫נצא‬ ‫בואו‬ ‫קדימה‬ ‫אז‬‫*ק‬‫שעולם‬ ‫בחשבון‬ ‫חו‬‫דינאמי‬ ‫מאוד‬ ‫עולם‬ ‫הינו‬ ‫הפייסבוק‬‫כללי‬ .‫נכתב‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫לתאריך‬ ‫נכון‬ ‫המדריך‬ ‫לכן‬ ,‫תכופות‬ ‫לעיתים‬ ‫משתנה‬ ‫אשר‬‫ניהול‬‫הינם‬‫ורלוונטיים‬ ‫נכונים‬‫זמן‬ ‫ובכל‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬.‫ממשק‬ ‫שינוי‬ ‫עם‬ ‫להשתנות‬ ‫עלולים‬ ‫במדריך‬ ‫יוצגו‬ ‫אשר‬ ‫טכניים‬ ‫ופרטים‬ ‫מידות‬ ‫אך‬‫זכר‬ ‫בלשון‬ ‫נרשם‬ ‫*המדריך‬.‫המינים‬ ‫לשני‬ ‫כמובן‬ ‫ומיועד‬ ‫בלבד‬ ‫נוחות‬ ‫מטעמי‬
 2. 2. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫ראשון‬ ‫פרק‬–‫בסיסי‬ ‫פייסבוק‬‫פייסבוק‬ ‫בעולם‬ ‫כיום‬ .‫גבר‬ ‫רק‬ ‫ויזואל‬ ‫על‬ ‫הדגש‬ ‫הטיימליין‬ ‫ממשק‬ ‫את‬ ‫הציגה‬ ‫שפייסבוק‬ ‫מאז‬‫נכונה‬ ‫פעילות‬ ,‫לעולם‬ ‫בכניסתכם‬ ‫מהשיקולים‬ ‫חלק‬ ‫לכן‬ ,‫ומניע‬ ‫מושך‬ ‫גרפי‬ ‫עיצוב‬ ‫בחשבון‬ ‫לכלול‬ ‫חייבת‬ ‫ואפקטיבית‬‫הפייסבוק‬‫מעצב‬ ‫עם‬ ‫משותפת‬ ‫עבודה‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריכים‬ ‫המשאבים‬ ‫והפניית‬‫מאפשר‬ ‫הטיימליין‬ ‫עולם‬ .‫גרפי‬ ‫ת‬‫ועליכם‬ ‫ומשתנה‬ ‫דינאמית‬ ‫מאוד‬ ‫הינה‬ ‫הפייסבוק‬ ‫פלטפורמת‬ ‫וכאמור‬ ,‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬‫לקחת‬"‫הדופק‬ ‫על‬ ‫"יד‬ ‫עם‬ ‫ולהיות‬ ‫בחשבון‬ ‫זאת‬.‫מ‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫משקף‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬‫אומר‬ ‫וזה‬ ,‫תנהל‬‫חגים‬ ,‫אקטואליים‬ ‫אירועים‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬..‫ועוד‬‫ת‬ ‫למעולה‬ ‫מטוב‬ ‫שלכם‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬‫י‬:‫הללו‬ ‫הנקודות‬ ‫ששת‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫קחו‬‫קאבר‬ ‫תמונת‬–‫בו‬ ‫נתקל‬ ‫גולש‬ ‫שכל‬ ‫והראשי‬ ‫הראשון‬ ‫האימג‬ ‫זהו‬‫עסקי‬ ‫פייסבוק‬ ‫לדף‬ ‫בהגיעו‬‫נדל"ן‬ ‫זהו‬ .:‫(גודלו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫עסקי‬ ‫דף‬ ‫בכל‬ ‫שיש‬ ‫וחשוב‬ ‫גדול‬ ‫פרסומי‬851‫על‬ ‫פיקסלים‬315.)‫פיקסלים‬‫שינו‬ ‫שפייסבוק‬ ‫כעת‬:‫זו‬ ‫בתמונה‬ ‫לכלול‬ ‫אסור‬ ‫ומה‬ ‫מותר‬ ‫למה‬ ‫בנוגע‬ ‫הקאבר‬ ‫תמונת‬ ‫כללי‬ ‫את‬‫זה‬ ‫לינק‬ ‫ראו‬‫להני‬ ‫תוכלו‬‫לפעולה‬ ‫ע‬‫לגולשים‬ ‫שתגרום‬ ‫כזו‬ ,‫ובולטת‬ ‫איכותית‬ ‫תמונה‬ ‫תיצרו‬ .‫מבחינתכם‬ ‫הרצויה‬ ‫העסקית‬ ‫בדרך‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫ולהוביל‬‫שלכם‬ ‫בדף‬ ‫שניות‬ ‫כמה‬ ‫עוד‬ ‫להישאר‬–‫יבחין‬ ‫גולש‬ ‫שאותו‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫ויגדילו‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫יעשו‬ ‫הללו‬ ‫השניות‬.‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫יקח‬ ‫ומכאן‬ ‫בדף‬ ‫תכנים‬ ‫כמה‬ ‫בעוד‬‫ה‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫זכרו‬20%‫טקס‬‫ט‬–‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫תוכלו‬‫הזה‬ ‫הלינק‬‫לכם‬ ‫יעזור‬ ‫אשר‬ ‫טמפלייט‬ ‫לקבל‬ ‫בכדי‬‫מ‬ ‫יותר‬ ‫כוללת‬ ‫שלכם‬ ‫הקאבר‬ ‫תמונת‬ ‫האם‬ ‫להבין‬20%.‫לאו‬ ‫או‬ ‫טקסט‬‫פרופיל‬ ‫תמונת‬–‫התמונה‬ ‫(גודל‬180‫על‬ ‫פיקסלים‬180.)‫פיקסלים‬‫מקדי‬ ‫העמודים‬ ‫בעלי‬ ‫רוב‬‫הנדל"ן‬ ‫את‬ ‫שים‬‫לתמונ‬ ‫הזה‬‫הלוגו‬ ‫ת‬‫הקאבר‬ ‫תמונת‬ ‫בין‬ ‫סינרגיה‬ ‫לייצר‬ ‫דרכים‬ ‫המון‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫צודקים‬ ‫בעיקרון‬ ‫והם‬ ‫העסק‬ ‫של‬:‫דוגמאות‬ ‫ראו‬ .‫העין‬ ‫את‬ ‫ומושך‬ ‫קריאטיבי‬ ‫יותר‬ ‫מראה‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הפרופיל‬ ‫לתמונת‬
 3. 3. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫אפליקציות‬ ‫אייקונים‬–‫המשווקים‬ ‫שרוב‬ ‫האיזור‬ ‫זהו‬‫נוטים‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬‫שורת‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ .‫וחבל‬ ‫לזנוח‬‫האייקו‬‫נים‬.‫הקאבר‬ ‫לתמונת‬ ‫מתחת‬ ‫הנמצאים‬‫בגודל‬ ‫הינו‬ ‫כזה‬ ‫אייקון‬ ‫כל‬111‫על‬ ‫פיקסלים‬74‫ניתן‬ .‫פיקסלים‬‫כחלק‬ ‫זה‬ ‫באיזור‬ ‫להיעזר‬.‫שלכם‬ ‫העסקי‬ ‫לדף‬ ‫יוצרים‬ ‫שאתם‬ ‫האישית‬ ‫מההתאמה‬‫ז‬ ‫אפליקציות‬ ‫(כאמור‬ ‫פרסים‬ ‫נושאת‬ ‫גולשים‬ ‫תחרות‬ ‫להקים‬ ‫החלטתם‬ ‫אם‬ :‫לדוגמה‬‫היחיד‬ ‫החוקי‬ ‫המקום‬ ‫ה‬‫ו‬ ‫תחרויות‬ ‫לניהול‬‫בפייסבוק‬ ‫פרסים‬ ‫נושאות‬ ‫הגרלות‬ ‫או‬‫או‬ )‫או‬ ‫שלכם‬ ‫הלקוחות‬ ‫גלריית‬ ‫את‬ ‫להציג‬‫לחלק‬ ‫למשל‬‫אותם‬ ‫ולהוביל‬ ‫לפעולה‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫להניע‬ ‫זה‬ ‫פרסומי‬ ‫בנדל"ן‬ ‫להיעזר‬ ‫תוכלו‬ ,‫עשינו‬ ‫שאנחנו‬ ‫כפי‬ ,‫חינם‬ ‫מדריך‬.‫מבחינתכם‬ ‫הרצויה‬ ‫התוכן‬ ‫לפיסת‬‫סטטוסים‬–‫חלק‬.‫מעלים‬ ‫שאתם‬ ‫התוכן‬ ‫הינו‬ ‫שלכם‬ ‫הדף‬ ‫מניהול‬ ‫אינטגרלי‬‫תמונה‬ + ‫שטקסט‬ ‫ספק‬ ‫אין‬‫יוצר‬‫ים‬‫תוכן‬ ‫לצד‬ ‫פוגע‬ ‫טקסטואלי‬ ‫בתוכן‬ ‫גם‬ ‫להשקיע‬ ‫עליכם‬ ‫ולכן‬ ‫הגולשים‬ ‫מצד‬ ‫ותגובה‬ ‫היענות‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬‫המטרה‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫אחיד‬ ‫קו‬ ‫בהם‬ ‫ושיהיה‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫לשקף‬ ‫צריכים‬ ‫בעמוד‬ ‫התכנים‬ .‫מושך‬ ‫ויזואלי‬‫ה‬ ‫העסקית‬.‫לכם‬ ‫מקנה‬ ‫שפייסבוק‬ ‫הפרסומי‬ ‫הנדל"ן‬ ‫במירב‬ ‫שימוש‬ ‫עושות‬ ‫אשר‬ ‫תמונות‬ ‫העלו‬ .‫שלכם‬ ‫מוצהרת‬‫בגודל‬ ‫הינו‬ ‫פוסט‬404‫על‬ ‫פיקסלים‬404‫אייקון‬ ‫על‬ ‫לוחצים‬ ‫אתם‬ ‫כאשר‬ .‫פיקסלים‬‫הכוכב‬–HighLighted‫של‬ ‫אפשרי‬ ‫לגודל‬ ‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫מרחיבים‬ ‫אתם‬843‫על‬ ‫פיקסלים‬403.‫פיקסלים‬
 4. 4. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬–‫כיום‬ .‫ממומנת‬ ‫ופעילות‬ ‫אורגנית‬ ‫פעילות‬ ,‫רגליים‬ ‫שתי‬ ‫על‬ "‫"נשענת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הפעילות‬‫למטרו‬ ‫להגיע‬ ‫בכדי‬ ,‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫והתוכן‬ ‫המידע‬ ‫עמוס‬ ‫בעולם‬‫בשתי‬ "‫"לצעוד‬ ‫עליכם‬ ‫הרצויות‬ ‫העסקיות‬ ‫ת‬.‫הללו‬ ‫הרגליים‬‫ז‬ .‫יכולותיה‬ ‫ואת‬ ‫אותה‬ ‫להכיר‬ ‫להתחיל‬ ‫מומלץ‬ ,‫הפרסום‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫ניסיתם‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫אם‬‫ו‬‫למערכת‬ ‫כניסה‬ .‫רמות‬ ‫בכמה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שתקפיץ‬ ‫אפשרויות‬ ‫ורבת‬ ‫מסועפת‬ ‫מערכת‬‫ה‬Ads Manager‫בנושא‬ ‫והרחבה‬.‫כאן‬ ‫לחצו‬"‫"קופונים‬ ‫פייסבוק‬Offers–‫א‬ ‫לצמצם‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫לצורך‬ ‫מודעת‬ ‫פייסבוק‬‫פעילות‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫ת‬‫ה‬Online‫ה‬ ‫בעולם‬ ‫מתרחשת‬ ‫אשר‬ ‫הפעילות‬ ‫לבין‬ ‫הדיגיטל‬ ‫בעולם‬ ‫המתרחשת‬ ‫הפעילות‬ ‫קרי‬ ,Offline‫קרי‬ ,.‫הזה‬ ‫הפיצר‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫מציעה‬ ‫היא‬ ‫לכן‬ .‫עצמו‬ ‫העסק‬ ‫בבית‬ ‫או‬ ‫בחנות‬‫להעלות‬ ‫תוכלו‬00‫כותרת‬ ‫של‬ ‫תווים‬000‫שימוש‬ ‫תנאי‬ ‫תיאור‬ ‫של‬ ‫תווים‬‫בגודל‬ ‫ותמונה‬90‫על‬ ‫פיקסלים‬90.‫פיקסלים‬‫מקום‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫תוכלו‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬‫מכירה‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫שלכם‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫האם‬ ?‫בלבד‬ ‫הפיזית‬ ‫בחנות‬ ‫הקופון‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ .‫הקופון‬ ‫מימוש‬.‫וגם‬ ‫גם‬ ‫או‬ ?‫המוצרים‬ ‫של‬
 5. 5. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫אפליקציות‬ :‫שני‬ ‫פרק‬‫של‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫אצל‬ ‫הגלישה‬ ‫חווית‬ ‫את‬ ‫ולהעמיק‬ ‫להעשיר‬ ‫לכם‬ ‫יעזרו‬ ‫אפליקציות‬‫לתת‬ ‫מאפשרות‬ ‫אפליקציות‬ .‫כם‬.‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלקו‬ ‫תמיד‬ ‫ישארו‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫נחיתה‬ ‫עמודי‬ ,‫בעמוד‬ ‫שונים‬ ‫תוכן‬ ‫לעולמות‬ "‫"במה‬‫מנוע‬ ‫בעזרת‬ ‫ברשת‬ ‫המוצעות‬ ‫חינמיות‬ ‫אפליקציות‬ ‫לחפש‬ ‫ותוכלו‬ ‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫עולם‬ ‫הינו‬ ‫האפליקציות‬ ‫עולם‬‫לה‬ ‫ברצונכם‬ ‫אם‬ :‫לדוגמה‬ .‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפנימי‬ ‫החיפוש‬‫שלכם‬ ‫היוטיוב‬ ‫ערוץ‬ ‫את‬ ‫מזניקה‬ ‫אשר‬ ‫אפליקציה‬ ‫טמיע‬.)‫לפייסבוק‬ ‫מחוץ‬ ‫הגולשים‬ ‫של‬ "‫"זריקה‬ ‫למנוע‬ ‫(ובכך‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫לתוך‬.‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫בנה‬ ‫אשר‬ ‫המפתח‬ ‫של‬ ‫רצונו‬ ‫תחת‬ "‫"שבויים‬ ‫שאתם‬ ‫אומר‬ ‫חינמיות‬ ‫באפליקציות‬ ‫השימוש‬‫(עיצוב‬ ‫המשחק‬ ‫אפשרויות‬‫שמו‬ ‫ותמיד‬ ‫מינימליות‬ ‫הינן‬ )‫הגדרות‬‫ו‬.‫באפליקציה‬ ‫יתנוסס‬ ‫החברה‬ ‫שם‬ ‫או‬‫כך‬ ‫לשם‬ ‫אך‬ ‫ת‬ ‫ועד‬ ‫א‬ ‫משלב‬ ‫איפיונן‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫לכם‬ ‫שיהיה‬ ‫כאלו‬ ,‫אישית‬ ‫תפורות‬ ‫אפליקציות‬ ‫להטמיע‬ ‫תוכלו‬‫גרפיקאי‬ ‫כמו‬ ‫מקצוע‬ ‫באנשי‬ ‫להיעזר‬ ‫תאלצו‬ ‫כמובן‬‫ומתכנ‬ ‫ת‬.‫ת‬
 6. 6. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫להיעזר‬ ,‫ואחרונה‬ ‫שלישית‬ ‫אופציה‬‫ייעודי‬ ‫אפליקציות‬ ‫בפיתוח‬ ‫המתמחה‬ ‫מקצועי‬ ‫בצוות‬‫פייסבוק‬ ‫לסביבת‬ ‫ות‬:‫כדוגמת‬Short StackNorth Social.‫מה‬‫ם‬:‫אפליקציה‬ ‫להטמעת‬ ‫בהגיעכם‬ ‫המומלצים‬ ‫השלבים‬.‫ייעודה‬ ‫ומה‬ ‫שלכם‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫להטמיע‬ ‫תרצו‬ ‫אפליקציה‬ ‫איזו‬ ‫החליטו‬.‫כישלון‬ ‫או‬ ‫כהצלחה‬ ‫ייחשב‬ ‫ומה‬ ‫והמטרות‬ ‫היעדים‬ ‫מה‬ ‫רשמו‬ .‫לאפליקציה‬ ‫ייעודית‬ ‫שיווקית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכינו‬.‫אותה‬ ‫תשווקו‬ ‫ואיך‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫תריצו‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬‫(חינמית‬ .‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫תבנו‬ ‫אופציה‬ ‫באיזו‬ ‫החליטו‬‫עצ‬ ‫בנייה‬‫מית‬.)‫ייעודי‬ ‫צוות‬.‫אותה‬ ‫והטמיעו‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫בנו‬.‫שלכם‬ ‫המטרה‬ ‫קהל‬ ‫בקרב‬ ‫אותה‬ ‫להפיץ‬ ‫החלו‬‫הנדרשות‬ ‫ההתאמות‬ ‫את‬ ‫עשו‬ .‫לכם‬ ‫יצרה‬ ‫האפליקציה‬ ‫אשר‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫והבינו‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫תנתחו‬.‫שתעלו‬ ‫הבאה‬ ‫באפליקציה‬ ‫שוב‬ ‫התהליך‬ ‫על‬ ‫וחזרו‬ )‫וצריך‬ ‫(במידה‬
 7. 7. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫רעיונות‬ ‫כמה‬‫לאפליקציות‬:.‫פרסים‬ ‫נושאת‬ ‫גולשים‬ ‫תחרות‬.‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫דף‬‫תמונות‬ ‫גלריית‬.‫מעוצבת‬ ‫מוצרים‬.‫תור‬ ‫הזמנת‬.‫מקיים‬ ‫שלכם‬ ‫שהעסק‬ ‫הקרוב‬ ‫לאירוע‬ ‫לאחור‬ ‫ספירה‬ ‫המציגה‬ ‫אפליקציה‬.‫מעוצבת‬ ‫וידיאו‬ ‫גלריית‬ ‫הצגת‬‫יצירת‬Fan Gate–‫מקדים‬ ‫דף‬ ‫להטמיע‬ ‫תוכלו‬ ‫אפליקציה‬ ‫עבורו‬ ‫ותפיקו‬ ‫שתאפיינו‬ ‫תוכן‬ ‫עולם‬ ‫כל‬‫ומאפשר‬ ‫שלכם‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫את‬ ‫אוהד‬ ‫שאינו‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫מוצג‬ ‫אשר‬‫ויאפשר‬ ‫חסם‬ ‫כמעיין‬ ‫יהווה‬ ‫וזה‬‫ה‬ ‫על‬ ‫בלחיצה‬ ‫רק‬ ‫הבא‬ ‫לתוכן‬ ‫הגעה‬LIKE.‫תוכן‬ ‫כתיבת‬ :‫שלישי‬ ‫פרק‬‫זא‬ ‫לבצע‬ ‫עליכם‬ .‫בפייסבוק‬ ‫העבודה‬ ‫ליבת‬ ‫הינו‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬‫המטרה‬ ‫לקהל‬ ‫וייעודית‬ ‫עקבית‬ ,‫תדירה‬ ‫בצורה‬ ‫ת‬‫להם‬ ‫שעשיתם‬ ‫דפים‬ ‫עשרות‬ ,‫חברים‬ ‫מאות‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫איך‬ ,‫פעם‬ ‫חשבתם‬ ‫האם‬ .‫שלכם‬LIKE‫ובפועל‬‫ב‬ ‫נחשפים‬ ‫אתם‬NewsFeed‫בפייסבוק‬ "‫הקלעים‬ ‫"מאחורי‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ?‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫מקורות‬ ‫מאותם‬ ‫תוכן‬ ‫לפיסות‬‫נקרא‬ ‫אשר‬ ‫אלגוריתם‬ ,‫סינון‬ ‫מערכת‬EdgeRank‫בחשבון‬ ‫לוקח‬ ‫אשר‬4.‫משתנים‬.‫שלילי‬ ‫פידבק‬ , ‫זמן‬ ,‫קרבה‬ ,‫פופולאריות‬‫אתם‬ ‫דפים‬ ‫כמנהלי‬‫מעוניינים‬‫את‬ ‫תגבירו‬ ‫וכך‬ ‫הנ"ל‬ ‫מהמשתנים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫גבוה‬ ‫ציון‬ ‫יקבלו‬ ‫שלכם‬ ‫התוכן‬ ‫שפיסות‬‫ב‬ ‫להיחשף‬ ‫סיכוייכם‬NewsFeed‫בנושא‬ ‫הקריאה‬ ‫להרחבת‬ .‫שלכם‬ ‫האוהדים‬ ‫של‬‫כאן‬ ‫לחצו‬.
 8. 8. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬?‫שלכם‬ ‫השיקולים‬ ‫בסל‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫עוד‬ ‫מה‬‫בין‬ ‫אשר‬ ‫שפוסטים‬ ‫מעידים‬ ‫המחקרים‬ ‫רוב‬ !‫וקולע‬ ‫קצר‬ ‫זאת‬ ‫השאירו‬100–250‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫מייצרים‬ ‫תווים‬‫הדיגיטל‬ ‫בעולם‬ ‫היום‬ ,‫זכרו‬ .‫תגובתיות‬‫ורמת‬ ‫מאוד‬ ‫קצר‬ ‫הינו‬ ‫הקשב‬ ‫זמן‬ ‫ופרסום‬ ‫בתכנים‬ ‫מופצצים‬ ‫שהצרכנים‬‫העמקה‬‫אינה‬.‫במהירות‬ ‫ליבם‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫עליכם‬ ‫ולכן‬ ‫גבוה‬‫בלבד‬ ‫טקסט‬ ‫מהעלאת‬ ‫הימנעו‬–‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫תגובה‬ ‫נתוני‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫וידיאו‬ + ‫טקסט‬ ‫או‬ ‫תמונה‬ + ‫טקסט‬.‫בלבד‬ ‫טקסט‬ ‫מאשר‬‫לפעולה‬ ‫להניע‬ ‫תפחדו‬ ‫אל‬–‫מה‬ ‫בקשו‬‫לחצו‬ ?‫"אהבתם‬ .‫רצויות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫שלכם‬ ‫אוהדים‬LIKE"‫"שתפו‬"‫לחברים‬.‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫לראות‬ ‫וכו...תתפלאו‬ "? ‫דעתכם‬ ‫"מה‬‫שונים‬ ‫וימים‬ ‫שעות‬ ‫נסו‬–‫שלכם‬ ‫המטרה‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫אמיתית‬ ‫מהיכרות‬ ‫וחלק‬ ‫שונים‬ ‫תגובה‬ ‫זמני‬ ‫יש‬ ‫קהילה‬ ‫לכל‬.‫בפייסבוק‬ ‫הימצאם‬ ‫זמן‬ ‫היכרות‬ ‫הינו‬‫פרק‬‫רביעי‬:‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫שעליכם‬ ‫שאלות‬‫העסקי‬ ‫בדף‬ "‫ה"אודות‬ ‫איזור‬–?‫כולו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫הלב‬ ‫ותשומת‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫השקעתם‬ ‫האם‬
 9. 9. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬Vanity Username-‫שלכם‬ ‫לדף‬ ‫הגדרתם‬ ‫האם‬URL?‫ייחודי‬‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫תוכלו‬‫בלינק‬‫הבא‬.‫הדף‬ ‫שם‬-‫מאונדקסים‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫ושם‬ ‫העסקי‬ ‫בדף‬ "‫ה"אודות‬ ‫איזור‬ ?‫הדף‬ ‫לשם‬ ‫מחשבה‬ ‫הקדשתם‬ ‫האם‬‫לגולשים‬ ‫יעזור‬ ‫הדף‬ ‫שם‬ ‫בנוסף‬ .‫בהם‬ ‫להשקיע‬ ‫ועליכם‬ ‫אלו‬ ‫לאזורים‬ ‫נוסף‬ ‫משקל‬ ‫שיש‬ ‫שאומר‬ ‫מה‬ ,‫גוגל‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫בתוך‬ ‫אתכם‬ ‫למצוא‬‫של‬ ‫הפנימי‬ ‫החיפוש‬ ‫מנוע‬‫מתחר‬ ‫מחקר‬ ‫לבצע‬ ‫מומלץ‬ .‫החברתית‬ ‫הרשת‬‫שם‬ ‫אחר‬ ‫קצר‬ ‫ים‬‫אתם‬ ‫מולם‬ ‫העסקיים‬ ‫הדפים‬ ‫גודל‬ ‫ואת‬ ‫העסקית‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫מעניקים‬ ‫שאתם‬ ‫והשירות‬ ‫העסק‬‫בה‬ ‫עבורכם‬ ‫נישה‬ ‫וליצור‬ "‫שוק‬ ‫ב"ענקי‬ ‫להתחרות‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ‫אחר‬ ‫ביטוי‬ ‫למצוא‬ ‫מבחינתכם‬ ‫עדיף‬ ‫אולי‬ ,"‫"מתמודדים‬.‫לזרוח‬ ‫תוכלו‬‫הקאבר‬ ‫תמונת‬–?‫פייסבוק‬ ‫בתקנון‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫האם‬‫תמונת‬‫פרופיל‬–?‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫משקפת‬ ‫הפרופיל‬ ‫תמונת‬ ‫האם‬‫אפליקציות‬–?‫לפעולה‬ ‫קוראים‬ ‫אשר‬ ‫באייקונים‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬ ‫ביצעתם‬ ‫והאם‬ ‫אפליקציות‬ ‫הטמעתם‬ ‫האם‬"‫זה‬ ‫על‬ ‫"מדברים‬–‫לפחות‬ ‫שלכם‬ ‫בדף‬ ‫המעורבות‬ ‫מדד‬ ‫האם‬5%?‫זאת‬ ‫מודדים‬ ‫איך‬ ?‫קהל‬ ‫הבנת‬ ‫(לאחר‬ ?‫תוכן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬‫המטרה‬‫האם‬ ,‫כזו‬ ,‫ייעודית‬ ‫תוכן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫בניתם‬‫ה‬ ‫עבור‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ,‫עניין‬ ‫המטרה‬ ‫לקהל‬ ‫שתקנה‬LIKE‫ה‬ "‫"בחוק‬ ‫עומדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ .‫לכם‬ ‫נתנו‬ ‫שהם‬0020?(00%‫ומעורבות‬ ‫גולשים‬ ‫פעילות‬ ‫לייצר‬ ‫הנועד‬ ‫קליל‬ ‫תוכן‬20%‫לעסק‬ ‫הקשור‬ ‫מכירתי‬ ‫תוכן‬.)‫שלכם‬ ‫שירות‬
 10. 10. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫ייחודי‬ ‫תוכן‬-?‫מקום‬ ‫בשום‬ ‫להשיג‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫כזה‬ ?‫מיוחד‬ ‫תוכן‬ ‫שלכם‬ ‫לגולשים‬ ‫מקנים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬..‫ועוד‬ ‫פייסבוק‬ ‫לגולשי‬ ‫רק‬ ‫שונות‬ ‫והנחות‬ ‫שונות‬ ‫מתנות‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫רק‬ ‫חושפים‬ ‫שאתם‬ ‫הקלעים‬ ‫מאחורי‬ ‫תמונות‬‫בשיחה‬ ‫שמדובר‬ ‫זוכרים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬?–.‫העיניים‬ ‫בגובה‬ ‫שיחה‬ ‫הינה‬ ‫פייסבוק‬ ‫פלטפורמת‬‫תוכן‬ ‫יצרני‬ ‫אתם‬,‫דיאלוג‬ ‫לנהל‬ ‫תשכחו‬ ‫אל‬ .)‫חיובית‬ ‫תהיה‬ ‫שזו‬ ‫(בשאיפה‬ ‫המטרה‬ ‫מקהל‬ ‫והתייחסות‬ ‫לתגובה‬ ‫להניע‬ ‫ומטרתכם‬‫בצורת‬ "‫השכם‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫ו"לטפוח‬ ‫למגיבים‬ ‫בחזרה‬ ‫להגיב‬LIKE.‫של‬ ‫ייעודו‬ .‫ולהעמיק‬ ‫בהן‬ ‫לדון‬ ‫שאפשר‬ ‫נקודות‬ ‫הרבה‬ ‫עוד‬ ‫כמובן‬ ‫יש‬ ,‫ומסועפת‬ ‫רחבה‬ ‫הינה‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬‫מדרי‬.‫בשיקלול‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ‫ומה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫הבסיסית‬ ‫ברמה‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫זה‬ ‫ך‬‫כוח‬ !‫זכרו‬‫ה‬‫המייצרת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫זוהי‬ ‫אך‬ ‫גדול‬ ‫הינו‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬Revenue‫שימוש‬ ‫בה‬ ‫לעשות‬ ‫היודעים‬ ‫לאלה‬‫מוש‬.‫ונכון‬ ‫כל‬‫ל‬ ‫מעבר‬ ,‫זמן‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫דורשת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬‫המתמשך‬ ‫לימוד‬,‫שהקהילה‬ ‫ככל‬‫שלכם‬.‫הוא‬ ‫אף‬ ‫יגדל‬ ‫בדף‬ ‫להשקיע‬ ‫שתאלצו‬ ‫הזמן‬ ‫כך‬ ‫תגדל‬‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫מרגישים‬ ‫ואתם‬ ‫ובמידה‬ ‫בעולמנו‬ ‫להכרחי‬ ‫הפך‬ ‫זה‬ ‫שיווק‬ ‫שערוץ‬ ‫זכרו‬ ‫אך‬ , ‫להתנסות‬ ‫תחששו‬ ‫אל‬.‫מקצוע‬ ‫באנשי‬ ‫היעזרו‬ ‫המקסימום‬ ‫את‬ ‫ממנו‬ ‫מוציאים‬.‫לשירותכם‬ ‫לעמוד‬ ‫נשמח‬ ‫אנחנו‬

×