Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫וקישורים‬ ‫כלים‬ ,‫טיפים‬ ,‫מבוא‬
‫שרייבר‬ ‫שגיא‬
‫מגזין‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬
pixelperfect.co.il
‫בחוץ‬ ‫שם‬ ‫בשבילנו‬ ‫שם‬ ‫יש‬ ‫מה‬
1
‫המיוסרים‬ ‫האמנים‬ ‫שאנחנו‬ ‫היא‬ ‫גדלנו‬ ‫שאיתה‬ ‫התפיסה‬
‫מגניבים‬ ‫סופר‬ ‫אנחנו‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעולם‬ - ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ‫זה‬ ‫אבל‬
‫הדיגיטלי‬ ‫העיצוב‬ ‫בתחום‬ ‫סופית‬ ‫אין‬ ‫עבודה‬ ‫כמות‬ ‫ויש‬
‫לקוח‬
‫בחוץ‬ ‫שם‬ ‫לקוחות‬ ‫המון‬ - ‫לקוחות‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬
‫צורות‬ ‫מני‬ ‫בכל‬ ‫באים‬ ‫לקוחות‬
‫תשובות‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫לדעת‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫אלינו‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ‫וכאשר‬
‫אתרים‬
?‫ולדעת‬ ‫להכיר‬ ‫צריכים‬ ‫שאנו‬ ‫מסביבם‬ ‫יש‬ ‫ומה‬ ?‫יש‬ ‫אתרים‬ ‫סוגי‬ ‫אילו‬
‫אלינו‬ ‫מגיע‬ ‫תכשיטים‬ ‫חנות‬ ‫בעל‬ ‫ולקוח‬ ‫נניח‬
‫שלו‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫יציג‬ ‫שרק‬ ‫אתר‬ ,‫עמודים‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ ‫אתר‬ ‫רוצה‬ ‫הלקוח‬
‫תדמיתי‬ ‫אתר‬
,‫אודות‬ ‫דף‬ ,‫בית‬ ‫דף‬ ‫יכלול‬ ‫בד”כ‬ .‫שיש‬ ‫פשוט‬ ‫הכי‬ ‫מהסוג‬ ‫אתר‬ ‫זה‬ .‫תדמיתי‬ ‫אתר‬ ‫נקרא‬ ‫ה‬
...
:‫דוגמאות‬ ‫כמה‬
‫קטלוגי‬ ‫אתר‬
‫באתר‬ ‫איזור‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫תדמיתי‬ ‫אתר‬ ‫זהו‬ .‫לו‬ ‫להציע‬ ‫יכולים‬ ‫שאנו‬ ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ ‫גם‬ ‫שנו‬
.‫למב...
‫קטלוגי‬ ‫אתר‬
‫ספציפי‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫תמונות‬ ‫לראות‬ ‫יכול‬ ‫הלקוח‬ ‫ושם‬ ,‫מוצר‬ ‫דף‬ ‫פריט‬ ‫לכל‬ ‫יש‬ ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬
.‫...
‫הבית‬ ‫דף‬ - ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫דוגמה‬
‫הקטלוג‬
‫המוצר‬ ‫דף‬
‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫אתר‬
e-commerce
‫הבית‬ ‫דף‬ - ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫דוגמה‬
‫באתר‬ ‫מוצרים‬ ‫לרכוש‬ ‫ואפשרות‬ ‫קניות‬ ‫עגלת‬ ...
‫דוגמה‬
‫דוגמה‬
‫יפים‬ ‫אתרים‬ ‫משתפים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ”‫בשישי‬ ‫“השראה‬ ‫את‬ ‫מפרסמים‬ ‫אנו‬ ‫שישי‬ ‫מדי‬ ‫פרפקט‬ ‫בפיקסל‬
.‫שיצאו‬ ‫חדשים‬ ...
‫פורמטים‬ ‫סוגי‬
‫פורמטים‬ ‫סוגי‬
‫רגיל‬ ‫אתר‬
HTML + CSS + Javascript (mostly)
‫זה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫דפדפן‬ ‫כל‬ .‫לקרוא‬ ‫יכול‬ ‫שהדפדפן‬ ‫פשו...
1140 ‫של‬ ‫לרוחב‬ ‫כבר‬ ‫מעצבים‬ ‫אנחנו‬ ‫היום‬ ?‫אתר‬ ‫לעצב‬ ‫שבאים‬ PSD ‫בכלל‬ ‫פותחים‬ ‫איך‬ ‫אז‬
‫כלומר‬ ”‫ה”פולד‬ ‫מע...
‫פורמטים‬ ‫סוגי‬
‫מובייל‬ ‫אתרי‬
‫בסמארטפונים‬ ‫לצפייה‬ ”‫“מותאמים‬ ‫אתרים‬ ‫אלו‬ .‫מובייל‬ ‫אתרי‬ ‫כמו‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫סוג...
‫פורמטים‬ ‫סוגי‬
‫מובייל‬ ‫אתרי‬
Jquery mobile ‫בשם‬ Javascript ‫בספריית‬ ‫שימוש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשים‬ ‫אלו‬ ‫אתרים‬ ‫לרוב‬
.‫רגילים‬ ‫במחשבים‬ ‫שרואים‬ ‫הרשמי‬ ‫מהאתר‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונה‬ ‫אתר‬ .‫הרכבת‬ ‫אתר‬ ‫לדוגמה‬ ‫הנה‬
.‫דוגמה‬ ‫מציג‬ ‫רק‬ .‫ל...
‫פורמטים‬ ‫סוגי‬
‫רספונסיביים‬ ‫אתרים‬
‫קוד‬ ‫כותבים‬ ,‫אחד‬ ‫אתר‬ ,‫אחד‬ ‫עיצוב‬ .‫רספונסיביים‬ ‫אתרים‬ ‫זה‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ...
‫פורמטים‬ ‫סוגי‬
‫רספונסיביים‬ ‫אתרים‬
http://designmodo.com/responsive-design-examples/
:‫הבא‬ ‫בקישור‬ ‫דוגמאות‬ ‫למצוא‬...
http://www.smashingmagazine.com
‫בצורה‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫ובנו‬ ‫מחדש‬ ‫עיצוב‬ ‫עשו‬ ‫בעולם‬ ‫הפופלארי‬ ‫העיצוב‬ ‫בלוג‬ - ‫מגזי...
.‫למעלה‬ ‫עבר‬ ‫הצדדי‬ ‫התפריט‬ ‫איך‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ - ‫הדפדפן‬ ‫את‬ ‫שמקווצים‬
.‫מסביב‬ ‫הפרסומות‬ ‫כל‬ ‫ונעלמו‬ ‫נפתח‬ ‫התפריט‬ ‫איך‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ ,‫טאבלטים‬ ‫רזולוציית‬ ‫של‬ ‫במצב‬
‫זה‬ ‫במצב‬ .‫מובייל‬ ‫מצב‬
‫מנת‬ ‫על‬ ‫גדלים‬ ‫גם‬ ‫הטקסטים‬
‫גם‬ ‫נוחה‬ ‫קריאות‬ ‫לאפשר‬
.‫בסמארטפונים‬
.‫שלכם‬ ‫וטבלטים‬ ‫מהסמארטפונים‬ ‫בו‬ ‫להינות‬ ‫ותוכלו‬ ‫רספונסיבי‬ ‫גם‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ - ‫שתדעו‬
‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬
.‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫יש‬ ‫אתר‬ ‫כל‬ ‫שמאחורי‬ ‫לדעת‬ ‫יש‬ ,‫האתרים‬ ‫בתחום‬ ‫עוד‬
‫באתר‬ ‫התכנ...
‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬
‫שלו‬ ‫האתר‬ ‫ניהול‬ ‫למערכת‬ ‫להיכנס‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וססמה‬ ‫משתמש‬ ‫שם‬ ‫מקבל‬ ‫הלקוח‬
‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬
.‫באתר‬ ‫שינויים‬ ‫ולבצע‬ ‫מדיה‬ ‫להעלות‬ ,‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫הניהול‬ ‫ממערכת‬
‫פופולאריות‬ ‫מערכות‬
‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬
‫ומומלצת‬ ‫פופולארית‬ ‫הכי‬ ‫מעצבים‬ ‫בקרב‬ ‫ביניהן‬ ,‫תוכן‬ ‫לניהול‬ ‫פופול...
‫ובלוגים‬ ‫אתרים‬
‫מקוון‬ ‫סחר‬
‫פופולאריות‬ ‫מערכות‬
‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬
‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ ‫יש‬ ‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫...
‫לאתר‬ ‫מסביב‬
?‫לבקש‬ ‫יכולים‬ ‫שלקוחות‬ ‫עוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫אז‬
‫לאתר‬ ‫מסביב‬
‫באנרים‬
‫ולפעמים‬ JPG-‫כ‬ ‫לפעמים‬ .‫אותם‬ ‫לעצב‬ ‫צריך‬ .‫נגמרת‬ ‫לא‬ ‫שלעולם‬ ‫העבודה‬ ‫מסוג‬ ‫הם‬ ‫באנר...
‫לאתר‬ ‫מסביב‬
‫רי-סייזינג‬
‫להתאים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הבאנרים‬ ‫לגדלי‬ ‫רי-סייזינג‬ ‫עבודת‬ ‫באה‬ ‫באנר‬ ‫עיצוב‬ ‫עבודת‬ ‫כל‬ ‫...
‫נחיתה‬ ‫דפי‬
‫לאתר‬ ‫מסביב‬
‫אלא‬ ,‫שלם‬ ‫לאתר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬ ,‫כלשהו‬ ‫לקישור‬ ‫להפנות‬ ‫צריכים‬ ‫מעצבים‬ ‫שאנ...
CTA (Call to action)
‫נחיתה‬ ‫דפי‬
‫לאתר‬ ‫מסביב‬
‫טובים‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫טוב‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫לעצב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫שלמה‬ ‫תור...
‫ווידג’טים‬
‫לאתר‬ ‫מסביב‬
‫בלוג‬
.‫אתרים‬ ‫לעיצוב‬ ‫מסביב‬ ‫רק‬ ‫כאן‬ ‫עליהם‬ ‫עברתי‬ ‫שלא‬ ‫רציניות‬ ‫עבודות‬ ‫הרבה‬ ‫עו...
‫אפליקציות‬
.‫בארץ‬ ‫בשוק‬ ‫פה‬ ‫הנפוצות‬ ‫הסיטואציות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫רגע‬ ‫נראה‬ ‫בואו‬ ?‫השלם‬ ‫הפיתרון‬ ‫מהו‬
‫לעיצוב‬ ‫והמודעות‬ .‫בארץ‬ ‫כאן‬ ‫סטארטאפים‬ ‫המון‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .Startup nation-‫כ‬ ‫בעולם‬ ‫ידוע‬ ‫ישראל‬
.‫כדוגמה‬ ‫כלקו...
‫רעיון‬ ‫יש‬ ‫שליזם‬ ‫מתחיל‬ ‫הכל‬
‫מקרנות‬ ‫או‬ - ‫פרטיים-אנג’לים‬ ‫ממשקיעים‬ ,‫שלו‬ ‫הרעיון‬ ‫לפיתוח‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מגייס‬ ,‫הולך‬ ‫היזם‬
.‫שלו‬ ‫הסטארטאפ‬ ...
‫הרבה‬ ‫ויש‬ ,‫בהן‬ ‫שלו‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫לרצות‬ ‫יכול‬ ‫שהוא‬ ‫פלטפורמות‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬
.‫ועוד‬ ,‫ווב‬ ‫אפליקציות‬...
,8 ‫ווינדוס‬ ,‫ווב‬ ,iOS ‫אייפון‬ ,‫אנדרויד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫הפעלה‬ ‫כמה‬ ‫כזאת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫לכל‬ ‫גם‬ ‫שיש‬ ‫כמובן‬
.‫ועוד‬ ...
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
...‫שלם‬ ‫פתרון‬ ‫לו‬ ‫שתתנו‬ ‫ירצה‬ ‫הוא‬ ‫אליכם‬ ‫פונה‬ ‫שלקוח‬
‫אפליקציה‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אפליקציה‬
‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אפליקציה‬
‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬
‫אייקונים‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אפליקציה‬
‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬
‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬
‫אייקונים‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אפליקציה‬
‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬
‫פייסבוק‬ ‫דף‬
‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬
‫אייקונים‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אפליקציה‬
‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬
‫לטוויטר‬ ‫רקע‬
‫פייסבוק‬ ‫דף‬
‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬
‫אייקונים‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אפליקציה‬
‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬
‫לטוויטר‬ ‫רקע‬
‫פייסבוק‬ ‫דף‬
‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬
‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬
‫אייקונים‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אפליקציה‬
‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬
‫לטוויטר‬ ‫רקע‬
‫פייסבוק‬ ‫דף‬
‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬
‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אייקונים‬...
‫אפליקציה‬
‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬
‫לטוויטר‬ ‫רקע‬
‫פייסבוק‬ ‫דף‬
‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬
‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אייקונים‬...
‫אפליקציה‬
‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬
‫לטוויטר‬ ‫רקע‬
‫פייסבוק‬ ‫דף‬
‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬
‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬
‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
‫אייקונים‬...
‫עולם‬ ‫היא‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫כל‬ .‫לעיצוב‬ ‫הנחיות‬ ‫מבחינת‬ ‫שלה‬ ‫החוקים‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫פלטפורמה‬ ‫לכל‬
.‫וטרנדים‬ ‫טיפוגר...
.‫חושבים‬ ‫שאתם‬ ‫ממה‬ ‫פשוטה‬ ‫יותר‬ ...‫פשוטה‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬
,‫למדתם‬ ‫לא‬ ‫שעוד‬ ‫פלטפורמה‬ ‫על‬ ‫אפליקציה‬ ‫לעצב‬ ‫אליכם‬ ‫פנה‬ ‫לקוח‬ ‫אם‬ .‫הכל‬ ‫יש‬ ‫בגוגל‬ !‫גוגל‬
‫וגם‬ ‫לפני‬ ...
guidelines-‫ו‬ ,template, tutorial ‫המילים‬ ‫עם‬ ‫ספציפית‬ ‫בצורה‬ ‫חפשו‬ ,‫חומר‬ ‫מחפשים‬ ‫שאתם‬
,‫לאייפון‬ ‫טמפלטים‬ ‫וקבצי‬ ‫למקורות‬ ‫קישורים‬
...‫ועוד‬ ‫פייסבוק‬ ,‫אנדרויד‬
pixelperfect.co.il/tools-for-designers/dig...
‫חינמיים‬ ‫טמפלטים‬ ‫מוציאים‬ ‫אנו‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ ‫של‬ ‫בניוזלטר‬
.‫להירשם‬ ‫מומלץ‬ .‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫למעצבים‬
http://www.pi...
‫שלי‬ ‫האישי‬ ‫מהנסיון‬ ‫טיפים‬
2
‫תקופת‬ ‫ובניצול‬ ‫בתחום‬ ‫העבודה‬ ‫לתחילת‬ ‫בנוגע‬ ‫שלי‬ ‫האישי‬ ‫מהנסיון‬ ‫בטיפים‬ ‫אש...
‫בעניינים‬ ‫להיות‬
!‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫השראה‬
‫בתחום‬ ‫בעניינים‬ ‫ולהשאר‬ ‫השראה‬ ‫לשאוב‬ ‫בלי‬ .‫כמעצבים‬ ‫שלכם‬ ‫במהות‬ ‫נ...
‫בעניינים‬ ‫להיות‬
!‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫השראה‬
.‫מגזין‬ ‫וסמאשינג‬ ‫דריבל‬ :‫יומית‬ ‫בהם‬ ‫להתעדכן‬ ‫שמומלץ‬ ‫מעולים‬ ‫אתרים‬...
‫בעניינים‬ ‫להיות‬
!‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫השראה‬
‫לשאוב‬ ‫שם‬ ‫להיכנס‬ ‫אפשר‬ .‫איכותיים‬ ‫למעצבים‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ - dribbble.c...
‫בעניינים‬ ‫להיות‬
!‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫השראה‬
‫כל‬ ‫ומפרסם‬ ,‫בעולם‬ ‫פופולרי‬ ‫הכי‬ ‫העיצוב‬ ‫בלוג‬ - smashingmagazine.com ...
http://www.dribbble.com
http://www.smashingmagazine.com/
http://www.noupe.com
http://webdesignledger.com
http://sixrevisio...
‫נסיון‬ ‫צברו‬
‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬
‫אתם‬ ‫אבל‬ ,‫יגידו‬ ‫מהמרצים‬ ‫שחלק‬ ‫מה‬ ‫נגד‬ ‫כנראה‬ ‫זה‬ .‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫הת...
‫נסיון‬ ‫צברו‬
‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬
v
‫לקחת‬ ‫אפשר‬ ,‫להתחיל‬ ‫כדי‬ ‫לקוח‬ ‫אפילו‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ .‫דברים‬ ‫ולעצב‬ ‫פוט...
‫נסיון‬ ‫צברו‬
‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬
v
‫דרך‬ ‫זאת‬ .‫אליהם‬ ‫ותגיעו‬ ‫תתעדכנו‬ ,‫למעצבים‬ ‫אירועים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫ישנם‬ ,...
‫נסיון‬ ‫צברו‬
‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬
v
‫בחום‬ ‫מומלץ‬ ‫אז‬ ,‫שווים‬ ‫פרסים‬ ‫עם‬ ‫למעצבים‬ ‫תחרויות‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫יש‬ .‫...
‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬
‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬
‫להתעסק‬ ‫אוהבים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫דברים‬ ‫ואלו‬ ...
‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬
‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬
.‫הכרחי‬ ‫אבל‬ ‫בירוקרטיה‬ ‫זאת‬ .‫מורשה‬ ‫עוסק...
‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬
‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬
‫אחד‬ ‫אף‬ ‫מעניין‬ ‫לא‬ ‫זה‬ - ‫ברמנים‬ ‫קורס‬...
‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬
‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬
‫אין‬ - ‫ממשפחה‬ ‫חוץ‬ - ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬...
‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬
‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬
http://www.pixelperfect.co.il/tools-for-designe...
‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬
‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬
.‫בשכונה‬ ‫חדש‬ ‫מעצב‬ ‫שיש‬ ‫השמועה‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫תתחילו‬
‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬
‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬
‫את‬ ‫תציפו‬ ,‫מכר‬ ‫כל‬ ,‫שלכם‬ ‫הספר‬ ‫עם‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ ,‫המשפחה‬ ‫כל‬ ...
.‫סטטיסטיקה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫רק‬ ‫נהיה‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫אנשים‬ ‫להרבה‬ ‫שמספרים‬ ‫ברגע‬
‫מכירים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אותם‬ ‫שואל‬ ‫שמישהו‬ ‫הבאה‬ ‫בפעם‬ ,‫עיצוב‬ ‫עבודת‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬
.‫אתכם‬ ‫יזכרו‬ ‫הם‬...
.‫שלכם‬ ‫לקוחות‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫הלאה‬ ‫יעבירו‬ ‫עליכם‬ ‫להם‬ ‫סיפרו‬ ‫שהם‬ ‫והאנשים‬
.‫לקוחות‬ ‫לקבל‬ ‫ותתחילו‬ ‫מהאנשים‬ ‫חלק‬ ‫אליכם‬ ‫יפנו‬ ‫ומתישהו‬
.‫גל‬ ‫התחלתם‬ ‫כי‬ ,‫יגיע‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫יזכרו‬ ‫הם‬
.‫עובד‬ ‫זה‬ ‫ככה‬ ...‫כסף‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ,‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫לקוח‬ ‫אליכם‬ ‫יפנה‬ ‫מרוצה‬ ‫לקוח‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ואולי‬
‫למצב‬ ‫שתגיעו‬ ‫לכם‬ ‫ומאחל‬
.‫האופטימלי‬
‫אפשרית‬ ‫חברה‬ ‫לכל‬
‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫שלחו‬
‫וחברות‬ ‫לעיצוב‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫מיילים‬ ‫עם‬ ‫אקסל‬ ‫רשימת‬ ‫תארגנו‬ ,‫מחקר‬ ‫...
‫לחיות‬ ‫חיים‬ ‫גם‬ ‫יש‬
‫הכל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫הלימודים/עבודה‬
!!!‫הכל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫הלימודים/עבודה‬ - ‫תזכרו‬
‫משפחה‬ ‫ועם‬ ‫חבר...
‫אופקים‬ ‫ולהרחיב‬ ‫בהכל‬ ‫להתנסות‬
!‫להתפרע‬
‫אתם‬ ‫אם‬ .‫דברים‬ ‫שיותר‬ ‫בכמה‬ ‫להתנסות‬ ‫זה‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ,(‫בעבודה‬ ‫ג...
‫הדדית‬ ‫ועזרה‬ ‫האגו‬ ‫ביטול‬
No Ego
‫וגם‬ ‫ללימודים‬ ‫גם‬ ‫מכולם‬ ‫חשוב‬ ‫והכי‬ ‫האחרון‬ ‫הטיפ‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫נפרדת‬ ‫שלמ...
‫קריאה‬ ‫המשך‬
‫העיצוב‬ ‫לשוק‬ ‫לפרוץ‬ ‫כדי‬ ‫טיפים‬ 5
http://www.pixelperfect.co.il/posts/5-tips-to-start-working-as-a-de...
‫רבה‬ ‫תודה‬
‫שרייבר‬ ‫שגיא‬
‫מגזין‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬
sagi@pixelperfect.co.il pixelperfect.co.il sagi-design.co.il
מה מרכיב את הלחם וחמאה של מעצבי המוצרים הדיגיטליים בשנת 2013
מה מרכיב את הלחם וחמאה של מעצבי המוצרים הדיגיטליים בשנת 2013
מה מרכיב את הלחם וחמאה של מעצבי המוצרים הדיגיטליים בשנת 2013
מה מרכיב את הלחם וחמאה של מעצבי המוצרים הדיגיטליים בשנת 2013
מה מרכיב את הלחם וחמאה של מעצבי המוצרים הדיגיטליים בשנת 2013
מה מרכיב את הלחם וחמאה של מעצבי המוצרים הדיגיטליים בשנת 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מה מרכיב את הלחם וחמאה של מעצבי המוצרים הדיגיטליים בשנת 2013

3,424 views

Published on

את כל הקישורים מהמצגת וגם תוספות ניתן למצוא כאן:
http://www.pixelperfect.co.il/tools-for-designers/digital-design-intro/

תיאור:
השנה היא 2013, והשוק מוצף במכשירים ופלטרפורמות. כמובן שזוהי בשורה מעולה למעצבים אינטראקטיביים, אבל אילו סוגי עבודות הלקוחות תכלס מחפשים? אילו פלטפורמות באמת קיימות שם בחוץ? ממה מעצבים אינטראקטיביים מרוויחים את הכסף שלהם? ואיך בכלל אפשר להיכנס לשוק כל כך גדול? הנה המצגת מההרצאה שלי בנושא.

Published in: Design
 • very cool sagi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

מה מרכיב את הלחם וחמאה של מעצבי המוצרים הדיגיטליים בשנת 2013

 1. 1. ‫וקישורים‬ ‫כלים‬ ,‫טיפים‬ ,‫מבוא‬ ‫שרייבר‬ ‫שגיא‬ ‫מגזין‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ pixelperfect.co.il
 2. 2. ‫בחוץ‬ ‫שם‬ ‫בשבילנו‬ ‫שם‬ ‫יש‬ ‫מה‬ 1
 3. 3. ‫המיוסרים‬ ‫האמנים‬ ‫שאנחנו‬ ‫היא‬ ‫גדלנו‬ ‫שאיתה‬ ‫התפיסה‬
 4. 4. ‫מגניבים‬ ‫סופר‬ ‫אנחנו‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעולם‬ - ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ‫זה‬ ‫אבל‬
 5. 5. ‫הדיגיטלי‬ ‫העיצוב‬ ‫בתחום‬ ‫סופית‬ ‫אין‬ ‫עבודה‬ ‫כמות‬ ‫ויש‬
 6. 6. ‫לקוח‬ ‫בחוץ‬ ‫שם‬ ‫לקוחות‬ ‫המון‬ - ‫לקוחות‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬
 7. 7. ‫צורות‬ ‫מני‬ ‫בכל‬ ‫באים‬ ‫לקוחות‬
 8. 8. ‫תשובות‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫לדעת‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫אלינו‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ‫וכאשר‬
 9. 9. ‫אתרים‬ ?‫ולדעת‬ ‫להכיר‬ ‫צריכים‬ ‫שאנו‬ ‫מסביבם‬ ‫יש‬ ‫ומה‬ ?‫יש‬ ‫אתרים‬ ‫סוגי‬ ‫אילו‬
 10. 10. ‫אלינו‬ ‫מגיע‬ ‫תכשיטים‬ ‫חנות‬ ‫בעל‬ ‫ולקוח‬ ‫נניח‬
 11. 11. ‫שלו‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫יציג‬ ‫שרק‬ ‫אתר‬ ,‫עמודים‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ ‫אתר‬ ‫רוצה‬ ‫הלקוח‬
 12. 12. ‫תדמיתי‬ ‫אתר‬ ,‫אודות‬ ‫דף‬ ,‫בית‬ ‫דף‬ ‫יכלול‬ ‫בד”כ‬ .‫שיש‬ ‫פשוט‬ ‫הכי‬ ‫מהסוג‬ ‫אתר‬ ‫זה‬ .‫תדמיתי‬ ‫אתר‬ ‫נקרא‬ ‫ה‬ ‫פנימיים‬ ‫דפים‬ ‫כמה‬ ‫עוד‬ ‫ואולי‬ ,‫קשר‬ ‫צור‬ ‫דף‬
 13. 13. :‫דוגמאות‬ ‫כמה‬
 14. 14. ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ ‫באתר‬ ‫איזור‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫תדמיתי‬ ‫אתר‬ ‫זהו‬ .‫לו‬ ‫להציע‬ ‫יכולים‬ ‫שאנו‬ ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ ‫גם‬ ‫שנו‬ .‫למבקרים‬ ‫שלו‬ ‫המוצרים‬ ‫קטלוג‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫יוכל‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬
 15. 15. ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ ‫ספציפי‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫תמונות‬ ‫לראות‬ ‫יכול‬ ‫הלקוח‬ ‫ושם‬ ,‫מוצר‬ ‫דף‬ ‫פריט‬ ‫לכל‬ ‫יש‬ ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ .‫מוצר‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫מהדף‬ ‫ישר‬ ‫מיוחד‬ ‫בטופס‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫אפילו‬ ‫ואולי‬
 16. 16. ‫הבית‬ ‫דף‬ - ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫דוגמה‬
 17. 17. ‫הקטלוג‬
 18. 18. ‫המוצר‬ ‫דף‬
 19. 19. ‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫אתר‬ e-commerce ‫הבית‬ ‫דף‬ - ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫דוגמה‬ ‫באתר‬ ‫מוצרים‬ ‫לרכוש‬ ‫ואפשרות‬ ‫קניות‬ ‫עגלת‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫קטלוגי‬ ‫אתר‬ ‫זהו‬ .‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫אתרי‬ - ‫ולסיום‬ .‫תכנות‬ ‫מבחינת‬ ‫יקר‬ ‫הכי‬ ‫יהיה‬ ‫גם‬ ‫כזה‬ ‫אתר‬ .‫עצמו‬
 20. 20. ‫דוגמה‬
 21. 21. ‫דוגמה‬
 22. 22. ‫יפים‬ ‫אתרים‬ ‫משתפים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ”‫בשישי‬ ‫“השראה‬ ‫את‬ ‫מפרסמים‬ ‫אנו‬ ‫שישי‬ ‫מדי‬ ‫פרפקט‬ ‫בפיקסל‬ .‫שיצאו‬ ‫חדשים‬ ‫באתרים‬ ‫להתעדכן‬ ‫מומלץ‬ .‫האחרון‬ ‫בשבוע‬ ‫שמצאנו‬ cssdesignawards.com ‫מאתרים‬ ‫השראה‬ awwwards.com csswinner.com makebetterwebsites.com verynicesites.com siteinspire.com pixelperfect.co.il/inspiration
 23. 23. ‫פורמטים‬ ‫סוגי‬
 24. 24. ‫פורמטים‬ ‫סוגי‬ ‫רגיל‬ ‫אתר‬ HTML + CSS + Javascript (mostly) ‫זה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫דפדפן‬ ‫כל‬ .‫לקרוא‬ ‫יכול‬ ‫שהדפדפן‬ ‫פשוט‬ ‫מקוד‬ ‫בנויים‬ ‫רגילים‬ ‫אתרים‬ .‫השפות‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫קוראים‬ ‫כולם‬ - ‫פיירפוקס‬ ‫או‬ ‫כרום‬ ‫אקספלורר‬
 25. 25. 1140 ‫של‬ ‫לרוחב‬ ‫כבר‬ ‫מעצבים‬ ‫אנחנו‬ ‫היום‬ ?‫אתר‬ ‫לעצב‬ ‫שבאים‬ PSD ‫בכלל‬ ‫פותחים‬ ‫איך‬ ‫אז‬ ‫כלומר‬ ”‫ה”פולד‬ ‫מעל‬ ‫מרכזי‬ ‫הכי‬ ‫הכפתור‬ ‫את‬ ‫לשמור‬ ‫רצוי‬ ‫אבל‬ ,‫משנה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫גובה‬ ,‫פיקסלים‬ .‫למטה‬ ‫גוללים‬ ‫שממנה‬ ‫הנקודה‬ ‫מעל‬ ‫פורמטים‬ ‫סוגי‬ ‫רגיל‬ ‫אתר‬ PSD 1280px GRID 1140px PSD ‫תבנית‬ ‫להורדת‬ ‫כאן‬ ‫לחצו‬ .‫בחינם‬ ‫לכם‬ ‫שהכנו‬
 26. 26. ‫פורמטים‬ ‫סוגי‬ ‫מובייל‬ ‫אתרי‬ ‫בסמארטפונים‬ ‫לצפייה‬ ”‫“מותאמים‬ ‫אתרים‬ ‫אלו‬ .‫מובייל‬ ‫אתרי‬ ‫כמו‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫עוד‬ ‫ישנם‬ .‫טבלטים‬ ‫גם‬ ‫ולפעמים‬
 27. 27. ‫פורמטים‬ ‫סוגי‬ ‫מובייל‬ ‫אתרי‬ Jquery mobile ‫בשם‬ Javascript ‫בספריית‬ ‫שימוש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשים‬ ‫אלו‬ ‫אתרים‬ ‫לרוב‬
 28. 28. .‫רגילים‬ ‫במחשבים‬ ‫שרואים‬ ‫הרשמי‬ ‫מהאתר‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונה‬ ‫אתר‬ .‫הרכבת‬ ‫אתר‬ ‫לדוגמה‬ ‫הנה‬ .‫דוגמה‬ ‫מציג‬ ‫רק‬ .‫לעיצוב‬ ‫פה‬ ‫נכנס‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫שוב‬
 29. 29. ‫פורמטים‬ ‫סוגי‬ ‫רספונסיביים‬ ‫אתרים‬ ‫קוד‬ ‫כותבים‬ ,‫אחד‬ ‫אתר‬ ,‫אחד‬ ‫עיצוב‬ .‫רספונסיביים‬ ‫אתרים‬ ‫זה‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫שהולך‬ ‫מה‬ ‫היום‬ ‫אבל‬ .‫שונות‬ ‫ברזולוציות‬ ‫לצפייה‬ ‫מותאם‬ ‫אתר‬ ‫ויש‬ ,‫אחת‬ ‫פעם‬
 30. 30. ‫פורמטים‬ ‫סוגי‬ ‫רספונסיביים‬ ‫אתרים‬ http://designmodo.com/responsive-design-examples/ :‫הבא‬ ‫בקישור‬ ‫דוגמאות‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬
 31. 31. http://www.smashingmagazine.com ‫בצורה‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫ובנו‬ ‫מחדש‬ ‫עיצוב‬ ‫עשו‬ ‫בעולם‬ ‫הפופלארי‬ ‫העיצוב‬ ‫בלוג‬ - ‫מגזין‬ ‫סמאשינג‬ .‫רחב‬ ‫למסך‬ ‫דוגמה‬ ‫להלן‬ .‫רספונסיבית‬
 32. 32. .‫למעלה‬ ‫עבר‬ ‫הצדדי‬ ‫התפריט‬ ‫איך‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ - ‫הדפדפן‬ ‫את‬ ‫שמקווצים‬
 33. 33. .‫מסביב‬ ‫הפרסומות‬ ‫כל‬ ‫ונעלמו‬ ‫נפתח‬ ‫התפריט‬ ‫איך‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ ,‫טאבלטים‬ ‫רזולוציית‬ ‫של‬ ‫במצב‬
 34. 34. ‫זה‬ ‫במצב‬ .‫מובייל‬ ‫מצב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫גדלים‬ ‫גם‬ ‫הטקסטים‬ ‫גם‬ ‫נוחה‬ ‫קריאות‬ ‫לאפשר‬ .‫בסמארטפונים‬
 35. 35. .‫שלכם‬ ‫וטבלטים‬ ‫מהסמארטפונים‬ ‫בו‬ ‫להינות‬ ‫ותוכלו‬ ‫רספונסיבי‬ ‫גם‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ - ‫שתדעו‬
 36. 36. ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ .‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫יש‬ ‫אתר‬ ‫כל‬ ‫שמאחורי‬ ‫לדעת‬ ‫יש‬ ,‫האתרים‬ ‫בתחום‬ ‫עוד‬ ‫באתר‬ ‫התכנים‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫יוכל‬ ‫שלנו‬ ‫הלקוח‬ ‫שבאמצעותו‬ ‫אתר‬ ‫בעצם‬ ‫היא‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ .‫שלו‬ ‫האתר‬ ‫בתכני‬ ‫לו‬ ‫ששולט‬ ‫אתר‬ ‫בעצם‬ .‫שלו‬
 37. 37. ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ ‫שלו‬ ‫האתר‬ ‫ניהול‬ ‫למערכת‬ ‫להיכנס‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וססמה‬ ‫משתמש‬ ‫שם‬ ‫מקבל‬ ‫הלקוח‬
 38. 38. ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ .‫באתר‬ ‫שינויים‬ ‫ולבצע‬ ‫מדיה‬ ‫להעלות‬ ,‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫הניהול‬ ‫ממערכת‬
 39. 39. ‫פופולאריות‬ ‫מערכות‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ ‫ומומלצת‬ ‫פופולארית‬ ‫הכי‬ ‫מעצבים‬ ‫בקרב‬ ‫ביניהן‬ ,‫תוכן‬ ‫לניהול‬ ‫פופולאריות‬ ‫מערכות‬ ‫כמה‬ ‫ישנן‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫יכול‬ CSS-‫ו‬ HTML ‫טיפה‬ ‫שמבין‬ ‫ומי‬ ‫להבנה‬ ‫נוחה‬ ‫ממש‬ ‫היא‬ .‫וורדפרס‬ ‫היא‬ ‫לדעתי‬ .‫וורדפרס‬ ‫באמצעות‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫שלם‬ ‫אתר‬ ‫להרים‬ ‫איך‬ ‫ובלוגים‬ ‫אתרים‬
 40. 40. ‫ובלוגים‬ ‫אתרים‬ ‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫פופולאריות‬ ‫מערכות‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ ‫יש‬ ‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫שלאתרי‬ ‫תדעו‬ ?‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫אתר‬ ‫ורוצה‬ ‫לאיכם‬ ‫בא‬ ‫לקוח‬ .‫כספים‬ ‫ותזרימי‬ ‫הזמנות‬ ‫אחר‬ ‫לערקוב‬ ‫ניתן‬ ‫האלו‬ ‫במערכות‬ .‫משלהם‬
 41. 41. ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ ?‫לבקש‬ ‫יכולים‬ ‫שלקוחות‬ ‫עוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫אז‬
 42. 42. ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ ‫באנרים‬ ‫ולפעמים‬ JPG-‫כ‬ ‫לפעמים‬ .‫אותם‬ ‫לעצב‬ ‫צריך‬ .‫נגמרת‬ ‫לא‬ ‫שלעולם‬ ‫העבודה‬ ‫מסוג‬ ‫הם‬ ‫באנרים‬ .‫ממוקמים‬ ‫יהיו‬ ‫הבאנרים‬ ‫שבו‬ ‫והאתר‬ ‫הלקוח‬ ‫לדרישות‬ ‫בהתאם‬ .‫בפלאש‬
 43. 43. ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ ‫רי-סייזינג‬ ‫להתאים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הבאנרים‬ ‫לגדלי‬ ‫רי-סייזינג‬ ‫עבודת‬ ‫באה‬ ‫באנר‬ ‫עיצוב‬ ‫עבודת‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫בנוסף‬ .‫בהם‬ ‫יוצגו‬ ‫שהם‬ ‫השונים‬ ‫והמיקומים‬ ‫השונים‬ ‫לאתרים‬ ‫אותם‬
 44. 44. ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ ‫אלא‬ ,‫שלם‬ ‫לאתר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬ ,‫כלשהו‬ ‫לקישור‬ ‫להפנות‬ ‫צריכים‬ ‫מעצבים‬ ‫שאנו‬ ‫והבאנרים‬ .‫שיווקי‬ ‫מסר‬ ‫עם‬ ‫נחיתה‬ ‫לדף‬
 45. 45. CTA (Call to action) ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ ‫טובים‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫טוב‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫לעצב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫שלמה‬ ‫תורה‬ ‫מעצמו‬ ‫הוא‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫עיצוב‬ .‫השיווקי‬ ‫המסר‬ ‫להעברת‬ ‫וקופי‬ ‫גדלים‬ ‫צבעים‬ ‫בחירת‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬ .”‫“המרה‬ ‫מונחה‬ ‫בעיצוב‬
 46. 46. ‫ווידג’טים‬ ‫לאתר‬ ‫מסביב‬ ‫בלוג‬ .‫אתרים‬ ‫לעיצוב‬ ‫מסביב‬ ‫רק‬ ‫כאן‬ ‫עליהם‬ ‫עברתי‬ ‫שלא‬ ‫רציניות‬ ‫עבודות‬ ‫הרבה‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬ ‫וכמובן‬
 47. 47. ‫אפליקציות‬ .‫בארץ‬ ‫בשוק‬ ‫פה‬ ‫הנפוצות‬ ‫הסיטואציות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫רגע‬ ‫נראה‬ ‫בואו‬ ?‫השלם‬ ‫הפיתרון‬ ‫מהו‬
 48. 48. ‫לעיצוב‬ ‫והמודעות‬ .‫בארץ‬ ‫כאן‬ ‫סטארטאפים‬ ‫המון‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .Startup nation-‫כ‬ ‫בעולם‬ ‫ידוע‬ ‫ישראל‬ .‫כדוגמה‬ ‫כלקוח‬ ‫אלינו‬ ‫שבא‬ ‫יזם‬ ‫פה‬ ‫ניקח‬ ‫אז‬ .‫בארץ‬ ‫סטארטאפים‬ ‫בקרב‬ ‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫היא‬ ‫טוב‬
 49. 49. ‫רעיון‬ ‫יש‬ ‫שליזם‬ ‫מתחיל‬ ‫הכל‬
 50. 50. ‫מקרנות‬ ‫או‬ - ‫פרטיים-אנג’לים‬ ‫ממשקיעים‬ ,‫שלו‬ ‫הרעיון‬ ‫לפיתוח‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מגייס‬ ,‫הולך‬ ‫היזם‬ .‫שלו‬ ‫הסטארטאפ‬ ‫לעיצוב‬ ‫אליכם‬ ‫פונה‬ ‫הוא‬ ‫ועכשיו‬ ,‫סיכון‬ ‫הון‬
 51. 51. ‫הרבה‬ ‫ויש‬ ,‫בהן‬ ‫שלו‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫לרצות‬ ‫יכול‬ ‫שהוא‬ ‫פלטפורמות‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ .‫ועוד‬ ,‫ווב‬ ‫אפליקציות‬ ,‫טאבלטים‬ ,‫סמארטפונים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫מהן‬ ‫לבחור‬ ‫פלטפורמות‬
 52. 52. ,8 ‫ווינדוס‬ ,‫ווב‬ ,iOS ‫אייפון‬ ,‫אנדרויד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫הפעלה‬ ‫כמה‬ ‫כזאת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫לכל‬ ‫גם‬ ‫שיש‬ ‫כמובן‬ .‫ועוד‬ ,‫משלהן‬ ‫חוקים‬ ‫להן‬ ‫שיש‬ ‫פייסבוק‬ ‫אפליקציות‬
 53. 53. ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ...‫שלם‬ ‫פתרון‬ ‫לו‬ ‫שתתנו‬ ‫ירצה‬ ‫הוא‬ ‫אליכם‬ ‫פונה‬ ‫שלקוח‬
 54. 54. ‫אפליקציה‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
 55. 55. ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
 56. 56. ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
 57. 57. ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
 58. 58. ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
 59. 59. ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫לטוויטר‬ ‫רקע‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
 60. 60. ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫לטוויטר‬ ‫רקע‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫אייקונים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬
 61. 61. ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫לטוויטר‬ ‫רקע‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אייקונים‬ ‫ביקור‬ ‫כרטיסי‬
 62. 62. ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫לטוויטר‬ ‫רקע‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אייקונים‬ ‫ביקור‬ ‫כרטיסי‬ ‫חולצות+ווסאח‬
 63. 63. ‫אפליקציה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫אתר‬ ‫לטוויטר‬ ‫רקע‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫יוטיוב‬ ‫ערוץ‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫ותדמית‬ ‫לוגו‬ ‫אייקונים‬ ‫ביקור‬ ‫כרטיסי‬ ‫חולצות+ווסאח‬ ‫פרינט‬ ‫עוד‬
 64. 64. ‫עולם‬ ‫היא‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫כל‬ .‫לעיצוב‬ ‫הנחיות‬ ‫מבחינת‬ ‫שלה‬ ‫החוקים‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫פלטפורמה‬ ‫לכל‬ .‫וטרנדים‬ ‫טיפוגרפיה‬ ,‫בסיס‬ ‫קווי‬ ,‫עיצוביות‬ ‫נורמות‬ ,‫רזולוציות‬ ‫סוגי‬ ‫מבחינת‬ ‫חדש‬ ?‫להכל‬ ‫מקצועית‬ ‫בצורה‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫נדע‬ ‫איך‬
 65. 65. .‫חושבים‬ ‫שאתם‬ ‫ממה‬ ‫פשוטה‬ ‫יותר‬ ...‫פשוטה‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬
 66. 66. ,‫למדתם‬ ‫לא‬ ‫שעוד‬ ‫פלטפורמה‬ ‫על‬ ‫אפליקציה‬ ‫לעצב‬ ‫אליכם‬ ‫פנה‬ ‫לקוח‬ ‫אם‬ .‫הכל‬ ‫יש‬ ‫בגוגל‬ !‫גוגל‬ ‫וגם‬ ‫לפני‬ ‫לגוגל‬ ‫לכו‬ ‫פשוט‬ .‫חדשות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫על‬ ‫תתמקצעו‬ ‫לא‬ ‫בחיים‬ ‫אז‬ ‫כי‬ .”‫“לא‬ ‫תגידו‬ ‫אל‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫ותעבדו‬ ,‫פלטפורמה‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫שתוכלו‬ ‫החומר‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חפשו‬ ,‫הפרוייקט‬ ‫בזמן‬ .‫לפניכם‬ ‫עליה‬ ‫וכתב‬ ‫אליה‬ ‫עיצב‬ ‫כבר‬ ‫מישהו‬ ,‫מדובר‬ ‫פלטפורמה‬ ‫באיזה‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ .‫שלמדתם‬
 67. 67. guidelines-‫ו‬ ,template, tutorial ‫המילים‬ ‫עם‬ ‫ספציפית‬ ‫בצורה‬ ‫חפשו‬ ,‫חומר‬ ‫מחפשים‬ ‫שאתם‬
 68. 68. ,‫לאייפון‬ ‫טמפלטים‬ ‫וקבצי‬ ‫למקורות‬ ‫קישורים‬ ...‫ועוד‬ ‫פייסבוק‬ ,‫אנדרויד‬ pixelperfect.co.il/tools-for-designers/digital-design-intro
 69. 69. ‫חינמיים‬ ‫טמפלטים‬ ‫מוציאים‬ ‫אנו‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ ‫של‬ ‫בניוזלטר‬ .‫להירשם‬ ‫מומלץ‬ .‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫למעצבים‬ http://www.pixelperfect.co.il/newsletter-signup/
 70. 70. ‫שלי‬ ‫האישי‬ ‫מהנסיון‬ ‫טיפים‬ 2 ‫תקופת‬ ‫ובניצול‬ ‫בתחום‬ ‫העבודה‬ ‫לתחילת‬ ‫בנוגע‬ ‫שלי‬ ‫האישי‬ ‫מהנסיון‬ ‫בטיפים‬ ‫אשתף‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ .‫ומהנה‬ ‫יעילה‬ ‫בצורה‬ ‫הלימודים‬
 71. 71. ‫בעניינים‬ ‫להיות‬ !‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫בתחום‬ ‫בעניינים‬ ‫ולהשאר‬ ‫השראה‬ ‫לשאוב‬ ‫בלי‬ .‫כמעצבים‬ ‫שלכם‬ ‫במהות‬ ‫נוגע‬ ‫הזה‬ ‫הטיפ‬ .‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫או‬ ‫בלימודים‬ ‫ולהצליח‬ ‫להתקדם‬ ‫תוכלו‬ ‫לא‬ ‫העיצוב‬ ‫השונות‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫צריך‬ ‫ותמיד‬ ,‫עיצובים‬ ‫ולנתח‬ ‫להסתכל‬ ‫צריך‬ ‫תמיד‬ .‫העיצוב‬ ‫בתחום‬ ‫וההתפתחויות‬ .‫מאוד‬ ‫מהר‬ ‫מאחור‬ ‫נשאר‬ ‫אנחנו‬ ‫השראה‬ ‫בו‬ ‫נשאב‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫בתחום‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬
 72. 72. ‫בעניינים‬ ‫להיות‬ !‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫השראה‬ .‫מגזין‬ ‫וסמאשינג‬ ‫דריבל‬ :‫יומית‬ ‫בהם‬ ‫להתעדכן‬ ‫שמומלץ‬ ‫מעולים‬ ‫אתרים‬ ‫שני‬ ‫יש‬
 73. 73. ‫בעניינים‬ ‫להיות‬ !‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫לשאוב‬ ‫שם‬ ‫להיכנס‬ ‫אפשר‬ .‫איכותיים‬ ‫למעצבים‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ - dribbble.com - ‫דריבל‬ .‫הפוטושופ‬ ‫את‬ ‫שפותחים‬ ‫לפני‬ ‫מדברים‬ ‫השראה‬
 74. 74. ‫בעניינים‬ ‫להיות‬ !‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫השראה‬ ‫כל‬ ‫ומפרסם‬ ,‫בעולם‬ ‫פופולרי‬ ‫הכי‬ ‫העיצוב‬ ‫בלוג‬ - smashingmagazine.com - ‫מגזין‬ ‫סמאשינג‬ .‫ווב‬ ‫ותכנות‬ ‫המשתמש‬ ‫חווית‬ ,‫העיצוב‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫החנית‬ ‫בחוד‬ ‫כתבות‬ ‫יום‬
 75. 75. http://www.dribbble.com http://www.smashingmagazine.com/ http://www.noupe.com http://webdesignledger.com http://sixrevisions.com http://webdesignerwall.com/ http://www.land-of-web.com http://www.onextrapixel.com http://designinstruct.com http://line25.com/ http://www.blog.spoongraphics.co.uk/ http://the99percent.com/ http://www.developerdrive.com/ http://www.netmagazine.com/ http://designmodo.com/ http://speckyboy.com/ http://mashable.com/ http://www.webdesignerdepot.com/ http://designshack.net/ http://www.uxbooth.com/ http://thinkvitamin.com/ http://www.alistapart.com/ http://johnnyholland.org/ http://css-tricks.com/ http://dailyinspiration.nl/ http://inspirationfeed.com/ http://fribbble.com/ ‫בפיקסל‬ ‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫מיוחדת‬ ‫בפינה‬ ‫אנחנו‬ ,‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫פרפקט‬ ‫הכי‬ ‫האתרים‬ ‫מכל‬ ‫פוסטים‬ ‫מפרסמים‬ ‫וזה‬ ,‫העיצוב‬ ‫בעולם‬ ‫פופולארים‬ .‫בעניינים‬ ‫אתכם‬ ‫ישאיר‬ ‫בוודאות‬
 76. 76. ‫נסיון‬ ‫צברו‬ ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬ ‫אתם‬ ‫אבל‬ ,‫יגידו‬ ‫מהמרצים‬ ‫שחלק‬ ‫מה‬ ‫נגד‬ ‫כנראה‬ ‫זה‬ .‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬ ,‫בלימודים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .‫לכם‬ ‫יעזור‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ ‫מאמינים‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫האולטימטיבית‬ ‫הסטודנטים‬ ‫מעבודת‬ ‫תהנו‬ ‫גם‬ ‫אתם‬ ‫הלימודים‬ ‫בזמן‬ ‫בתחום‬ ‫תעבדו‬ ‫אם‬ ‫בעבודה‬ ‫בלימודים‬ ‫שלמדתם‬ ‫דברים‬ ‫ליישם‬ ‫להתחיל‬ ‫תוכלו‬ ‫וגם‬ ,‫שרוצים‬ ‫ומתי‬ ‫מהבית‬ ‫לעבוד‬ ...‫נסיון‬ ‫שנות‬ ‫עם‬ ‫כבר‬ ‫תהיו‬ ‫אתם‬ ,‫הלימודים‬ ‫את‬ ‫תסיימו‬ ‫שכאשר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫שלא‬ .‫אמיתית‬ .‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫שלא‬ ‫דבר‬ ‫את‬ ‫פעמים‬ ‫הרבה‬ ‫לשמוע‬ ‫זה‬ ‫ומתוך‬ - ‫בנרות‬ ‫עבודה‬ ‫ולחפש‬ ‫הלימודים‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ,‫עדיף‬ ‫מה‬ ”‫“לא‬ ‫לומר‬ ‫במצב‬ ‫תהיו‬ ‫ואתם‬ ‫אחריכם‬ ‫שירדפו‬ ‫או‬ ?‫נסיון‬ ‫לכם‬ ‫שאין‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ”‫“לא‬ ‫המילה‬ ‫אופציות‬ ‫הרבה‬ ‫שיהיו‬ ‫לי‬ ‫תאמינו‬ ,‫תואר‬ ‫אחרי‬ ‫וגם‬ ‫בשוק‬ ‫נסיון‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫תהיו‬ ‫אם‬ ?‫לחברות‬ .‫בפניכם‬ ‫פתוחות‬ ?‫עבודות‬ ‫ותיק‬ ‫נסיון‬ ‫לצבור‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬ ,‫בהתחלה‬ ‫ובמיוחד‬ ‫הראשון‬ ‫הלקוח‬ ‫לפני‬ ‫אז‬
 77. 77. ‫נסיון‬ ‫צברו‬ ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬ v ‫לקחת‬ ‫אפשר‬ ,‫להתחיל‬ ‫כדי‬ ‫לקוח‬ ‫אפילו‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ .‫דברים‬ ‫ולעצב‬ ‫פוטשופ‬ ‫לפתוח‬ ‫ראשון‬ ‫דבר‬ .‫דברים‬ ‫שם‬ ‫עיצבו‬ ‫איך‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬ ‫אותם‬ ‫לחקות‬ ‫או‬ ,‫מחדש‬ ‫אותם‬ ‫לעצב‬ ‫ולנסות‬ ‫אתרים‬
 78. 78. ‫נסיון‬ ‫צברו‬ ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬ v ‫דרך‬ ‫זאת‬ .‫אליהם‬ ‫ותגיעו‬ ‫תתעדכנו‬ ,‫למעצבים‬ ‫אירועים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫ישנם‬ ,‫אירועים‬ ‫שני‬ ‫דבר‬ .‫אחרים‬ ‫מקצוע‬ ‫ואנשי‬ ‫מעצבים‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫ולפתח‬ ,‫נסיון‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫מהרצאות‬ ‫ללמוד‬ ‫מצויינת‬
 79. 79. ‫נסיון‬ ‫צברו‬ ‫בתחום‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילו‬ v ‫בחום‬ ‫מומלץ‬ ‫אז‬ ,‫שווים‬ ‫פרסים‬ ‫עם‬ ‫למעצבים‬ ‫תחרויות‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫יש‬ .‫תחרויות‬ ,‫לבסוף‬ .‫עבודות‬ ‫בתיק‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫לשים‬ ‫אפשר‬ ‫לתחרויות‬ ‫שעושים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫גם‬ .‫להשתתף‬
 80. 80. ‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬ ‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬ ‫להתעסק‬ ‫אוהבים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫דברים‬ ‫ואלו‬ ,‫הראשון‬ ‫הלקוח‬ ‫לפני‬ ‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ ‫יש‬ .‫מאוד‬ ‫טובה‬ ‫היא‬ ‫וההרגשה‬ ‫להתחיל‬ ‫מוכנים‬ ‫אנחנו‬ ‫איתם‬ ‫שמסיימים‬ ‫ברגע‬ ‫אבל‬ ,‫איתם‬
 81. 81. ‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬ ‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬ .‫הכרחי‬ ‫אבל‬ ‫בירוקרטיה‬ ‫זאת‬ .‫מורשה‬ ‫עוסק‬ ‫או‬ ‫זעיר‬ ‫עוסק‬ ‫תפתחו‬
 82. 82. ‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬ ‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫מעניין‬ ‫לא‬ ‫זה‬ - ‫ברמנים‬ ‫קורס‬ ‫כמו‬ ‫דברים‬ ‫משם‬ ‫תעיפו‬ .‫שלכם‬ ‫החיים‬ ‫קורות‬ ‫את‬ ‫שפצו‬ ‫שאתם‬ ”‫“תוכנות‬ ‫איזור‬ ‫תוסיפו‬ .‫בו‬ ‫שלמדתם‬ ‫התיכון‬ ‫את‬ ‫משם‬ ‫תורידו‬ ‫גם‬ .‫העיצוב‬ ‫בתחום‬ ‫אוהבים‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ,‫קריאטיבי‬ ‫קו”ח‬ ‫תעשו‬ ‫אל‬ .‫הטיפוגרפי‬ ‫בטיפול‬ ‫ותשקיעו‬ ,‫עליהם‬ ‫עובדים‬ .‫וקריאים‬ ‫נקיים‬ ‫קו”ח‬ ‫לראות‬ ‫ומעדיפים‬ ‫זה‬ ‫את‬
 83. 83. ‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬ ‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬ ‫אין‬ - ‫ממשפחה‬ ‫חוץ‬ - ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ .‫חשוב‬ ‫סופר‬ ‫זה‬ .‫מחיר‬ ‫להצעת‬ ‫טמפלט‬ ‫לגם‬ ‫תכינו‬ .‫חוזה‬ ‫זה‬ ‫חוזה‬ .‫לכסף‬ ‫שמגיעים‬ ‫חברים‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫ואין‬ !‫חוזה‬ ‫בלי‬ ‫פרוייקט‬ ‫להתחיל‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬
 84. 84. ‫הדרך‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫הטכניים‬ ‫הדברים‬ ‫לעבודה‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫הכינו‬ http://www.pixelperfect.co.il/tools-for-designers/price-quote/ ‫להוריד‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬ .‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫איתו‬ ‫שעבדתי‬ ‫החוזה‬ ‫את‬ ‫פרפקט‬ ‫בפיקסל‬ ‫שיתפתי‬
 85. 85. ‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ .‫בשכונה‬ ‫חדש‬ ‫מעצב‬ ‫שיש‬ ‫השמועה‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫תתחילו‬
 86. 86. ‫מכרים‬ ,‫משפחה‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫את‬ ‫תציפו‬ ,‫מכר‬ ‫כל‬ ,‫שלכם‬ ‫הספר‬ ‫עם‬ ,‫חברים‬ ‫עם‬ ,‫המשפחה‬ ‫כל‬ ‫עם‬ .‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫דברו‬ ‫עבודות‬ ‫לקבל‬ ‫מתחילים‬ ‫שאתם‬ ‫שלכם‬ ‫התפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫לכל‬ ‫מייל‬ ‫ושלחו‬ ‫שלכם‬ ‫הפייסבוק‬ ‫עיצוב‬ ‫ועד‬ ‫אתר‬ ‫או‬ ‫לוגו‬ ‫מעיצוב‬ ,‫תהיה‬ ‫שלא‬ ‫עבודה‬ ‫כל‬ ‫קבלו‬ ,‫באמצעים‬ ‫תבחלו‬ ‫אל‬ .‫עיצוב‬ .‫גדולה‬ ‫יותר‬ ‫לעבודה‬ ‫מדרגה‬ ‫קפיצת‬ ‫מהווה‬ ‫עבודה‬ ‫כל‬ .‫מצווה‬ ‫לבת‬ ‫הזמנה‬
 87. 87. .‫סטטיסטיקה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫רק‬ ‫נהיה‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫אנשים‬ ‫להרבה‬ ‫שמספרים‬ ‫ברגע‬
 88. 88. ‫מכירים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אותם‬ ‫שואל‬ ‫שמישהו‬ ‫הבאה‬ ‫בפעם‬ ,‫עיצוב‬ ‫עבודת‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .‫אתכם‬ ‫יזכרו‬ ‫הם‬ ,‫מעצב‬
 89. 89. .‫שלכם‬ ‫לקוחות‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫הלאה‬ ‫יעבירו‬ ‫עליכם‬ ‫להם‬ ‫סיפרו‬ ‫שהם‬ ‫והאנשים‬
 90. 90. .‫לקוחות‬ ‫לקבל‬ ‫ותתחילו‬ ‫מהאנשים‬ ‫חלק‬ ‫אליכם‬ ‫יפנו‬ ‫ומתישהו‬
 91. 91. .‫גל‬ ‫התחלתם‬ ‫כי‬ ,‫יגיע‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫יזכרו‬ ‫הם‬
 92. 92. .‫עובד‬ ‫זה‬ ‫ככה‬ ...‫כסף‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ,‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫לקוח‬ ‫אליכם‬ ‫יפנה‬ ‫מרוצה‬ ‫לקוח‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ואולי‬
 93. 93. ‫למצב‬ ‫שתגיעו‬ ‫לכם‬ ‫ומאחל‬ .‫האופטימלי‬
 94. 94. ‫אפשרית‬ ‫חברה‬ ‫לכל‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫שלחו‬ ‫וחברות‬ ‫לעיצוב‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫מיילים‬ ‫עם‬ ‫אקסל‬ ‫רשימת‬ ‫תארגנו‬ ,‫מחקר‬ ‫ותעשו‬ ‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫שבו‬ ‫כמובן‬ ‫נסחו‬ .‫עליכם‬ ‫והסבר‬ ‫חיים‬ ‫הקורות‬ ‫עם‬ ‫מייל‬ ‫לכולם‬ ‫ושלחו‬ ,‫אליהם‬ ‫לפנות‬ ‫רוצים‬ ‫שאתם‬ .‫אישי‬ ‫ובאופן‬ ‫בנפרד‬ ‫מייל‬ ‫כל‬ ‫שוב‬ ‫לפנות‬ ‫אולי‬ ‫שתוכלו‬ ‫אליכם‬ ‫חזר‬ ‫ומי‬ ‫שלחתם‬ ‫למי‬ ‫לראות‬ ‫הקסל‬ ‫טבלת‬ ‫את‬ ‫נהלו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .”‫“לא‬ ‫התשובה‬ ‫עם‬ ‫שיענו‬ ‫וכאלו‬ ‫יענו‬ ‫שלא‬ ‫להרבה‬ ‫ותתכוננו‬ .‫הזמן‬ ‫בבוא‬ ‫שתרצו‬ ‫חברות‬ ‫אל‬ .‫לראיון‬ ‫אתכם‬ ‫להזמין‬ ‫עוד‬ ‫יכול‬ ‫מישהו‬ ‫בסוף‬ .‫סטטיסטי‬ ‫עניין‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ .‫משתלמת‬ ‫הסבלנות‬ ‫אבל‬ .‫סבלנות‬ ‫הרבה‬ ‫צריך‬
 95. 95. ‫לחיות‬ ‫חיים‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫הכל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫הלימודים/עבודה‬ !!!‫הכל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫הלימודים/עבודה‬ - ‫תזכרו‬ ‫משפחה‬ ‫ועם‬ ‫חבר/ה‬ ‫עם‬ ‫לבלות‬ ‫זמן‬ ‫תמצאו‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫לזכור‬ ‫ממש‬ ‫וחשוב‬ ,‫מעבר‬ ‫חיים‬ ‫יש‬ ‫יכולים‬ ‫בתחום‬ ‫והעבודה‬ ‫הלימודים‬ .‫מהחיים‬ ‫תהנו‬ .‫ולטיולים‬ ‫שאפשר‬ ‫מתי‬ ‫לים‬ ‫לכו‬ .‫וחברים‬ .‫בגישה‬ ‫תרגול‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫ממנו‬ ‫לצאת‬ ‫שקשה‬ ‫הגשות‬ ‫של‬ ‫בלחץ‬ ‫אותנו‬ ‫לשים‬ ‫ללא‬ ‫יבואו‬ ‫גם‬ ‫שלכם‬ ‫העבודות‬ ,‫בפרופורציות‬ ‫הכל‬ ‫את‬ ‫ותקחו‬ ‫שתשחררו‬ ‫שברגע‬ ‫תראו‬ ‫אתם‬ .‫מוצלחות‬ ‫יותר‬ ‫והרבה‬ ‫מאמץ‬ ‫הרבה‬
 96. 96. ‫אופקים‬ ‫ולהרחיב‬ ‫בהכל‬ ‫להתנסות‬ !‫להתפרע‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫דברים‬ ‫שיותר‬ ‫בכמה‬ ‫להתנסות‬ ‫זה‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ,(‫בעבודה‬ ‫גם‬ ‫)ותכלס‬ ‫בלימודים‬ ‫כדי‬ ,‫ריקה‬ ‫שתהיה‬ ‫שלכם‬ ”‫הכוס‬ ‫את‬ ‫“לרוקן‬ ‫נסו‬ ‫הלימודים‬ ‫לפני‬ ‫משהו‬ ‫שידעתם‬ ‫חושבים‬ .‫הלימודים‬ ‫במהלך‬ ‫טוב‬ ‫בכל‬ ‫אותה‬ ‫למלא‬ ‫שתוכלו‬ ‫נטו‬ ‫להתנסות‬ ,‫לשוק‬ ‫מוכוונים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫דברים‬ ‫לעשות‬ ‫שלכם‬ ‫המקום‬ ‫הם‬ ‫עיצוב‬ ‫של‬ ‫הלימודים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫דברים‬ ‫נסו‬ .‫וקומפוזיציות‬ ‫ובטיפוגרפיה‬ ,‫הומור‬ ‫בחוש‬ ‫התנסו‬ .‫וקריאטיביות‬ ‫בעיצוב‬ ‫שכאשר‬ ‫תראו‬ ‫אתם‬ ,‫טוב‬ ‫לא‬ ‫ציון‬ ‫לקבל‬ ‫חוששים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ .‫לנסות‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ‫בהם‬ ‫טובים‬ .‫תצליחו‬ ‫מכמה‬ ‫תופתעו‬ ‫חדשים‬ ‫דברים‬ ‫תנסו‬
 97. 97. ‫הדדית‬ ‫ועזרה‬ ‫האגו‬ ‫ביטול‬ No Ego ‫וגם‬ ‫ללימודים‬ ‫גם‬ ‫מכולם‬ ‫חשוב‬ ‫והכי‬ ‫האחרון‬ ‫הטיפ‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫נפרדת‬ ‫שלמה‬ ‫להרצאה‬ ‫נושא‬ ‫זה‬ ‫ביקורת‬ ‫לו‬ ‫תנו‬ ,‫ביקורת‬ ‫מבקש‬ ‫מישהו‬ ‫אם‬ .‫מצב‬ ‫בכל‬ ,‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫תמיד‬ ‫עזרו‬ .‫שלכם‬ ‫לקריירה‬ ‫וזה‬ ‫אגו‬ ‫מלאי‬ ‫פעמים‬ ‫הרבה‬ ‫המעצבים‬ ‫אנחנו‬ .‫לקבל‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫שהייתם‬ ‫כמו‬ ‫ומתחשבת‬ ‫בונה‬ ‫אז‬ ,‫כמה‬ ‫פי‬ ‫חזרה‬ ‫מקבלים‬ ‫החוצה‬ ‫שנותנים‬ ‫שמה‬ ‫הוא‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫החוק‬ .‫בנו‬ ‫פוגע‬ ‫רק‬ ,‫תמיד‬ ‫אותי‬ ‫שמנחה‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫כמה‬ ‫פי‬ ‫לכם‬ ‫ישתלם‬ ‫שזה‬ ‫תראו‬ ‫אתם‬ ‫וחברים‬ ‫לעמיתים‬ ‫תעזרו‬ ‫אם‬ .‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫בצורה‬ ‫ומקצועית‬ ‫אישית‬ ‫ברמה‬ ‫אותי‬ ‫קידם‬ ‫וזה‬
 98. 98. ‫קריאה‬ ‫המשך‬ ‫העיצוב‬ ‫לשוק‬ ‫לפרוץ‬ ‫כדי‬ ‫טיפים‬ 5 http://www.pixelperfect.co.il/posts/5-tips-to-start-working-as-a-designer/ ‫בעיצוב‬ ‫התואר‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫לכם‬ ‫שיעזרו‬ ‫טיפים‬ 5 ‫ובהצלחה‬ ‫בכיף‬ http://www.pixelperfect.co.il/posts/5-tips-for-design-students/ ‫עבודות‬ ‫תיקי‬ ‫ליצירת‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫אתרים‬ .‫למעצבים‬ http://www.pixelperfect.co.il/posts/portfolios-websites-and-networks-for-designers/
 99. 99. ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫שרייבר‬ ‫שגיא‬ ‫מגזין‬ ‫פרפקט‬ ‫פיקסל‬ sagi@pixelperfect.co.il pixelperfect.co.il sagi-design.co.il

×