Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobile

1,025 views

Published on

מצגת מתוך סדנת פרסום בפייסבוק של חברת InforUMobile
http://www.inforu.co.il
03-9415550

Published in: Internet
 • Be the first to comment

סדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobile

 1. 1. ‫אלמוג‬ ‫יוני‬ ‫למנכ‬ ‫משנה‬"‫ל‬,InforUMobile Yoni@inforu.co.il,050-7851777 ‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫סדנת‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile
 2. 2. 1 InforUMobile‫לעסקים‬ ‫מתקדמים‬ ‫שיווק‬ ‫בפתרונות‬ ‫מתמחה‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בתחום‬ ‫פעילה‬-14‫שנים‬,‫כ‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫משרתת‬-5,000 ‫המשק‬ ‫פלחי‬ ‫ממגוון‬ ‫עסקיים‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫במתכונת‬ ‫ניתנים‬ ‫השירותים‬One-Stop-Shop-‫מלאה‬ ‫מעטפת‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬-‫כלי‬ ‫הן‬Do It Yourself‫ייעודיים‬ ‫פתרונות‬ ‫והן‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫השיווק‬ ‫לצרכי‬ ‫ומותאמים‬ ‫נעים‬‫להכיר‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile
 3. 3. 1 •‫היום‬ ‫כל‬ ‫שם‬ ‫גולשים‬ ‫שלכם‬ ‫הלקוחות‬ •‫לפעולה‬ ‫ומניע‬ ‫בולט‬ ‫פרסום‬ •‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫למציאת‬ ‫משוכללים‬ ‫פרסום‬ ‫כלי‬ •‫נמוכות‬ ‫עלויות‬ •‫עובדת‬ ‫חברתית‬ ‫הוכחה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לפרסם‬ ‫כדאי‬ ‫למה‬? www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile
 4. 4. ‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫נראה‬ ‫איך‬? www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile
 5. 5. ‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫עובד‬ ‫איך‬? www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile •‫הפרסום‬ ‫מטרת‬ ‫מה‬ ‫מחליטים‬ •‫המוצר‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫שמציגות‬ ‫פרסום‬ ‫מודעות‬ ‫כותבים‬ •‫בפייסבוק‬ ‫המתאים‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫את‬ ‫בוחרים‬(‫או‬ ‫מיקוד‬ ‫גם‬ ‫נקרא‬ ‫טרגוט‬) •‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫או‬ ‫נחיתה‬ ‫לדף‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫מפנים‬ •‫אופטימיזציה‬ ‫ומבצעים‬ ‫תוצאות‬ ‫מודדים‬
 6. 6. ‫דיגיטלי‬ ‫בפרסום‬ ‫מושגים‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile •‫חשיפות‬–‫לגולשים‬ ‫הוצגה‬ ‫שלי‬ ‫המודעה‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ •‫הקלקות‬–‫ע‬ ‫הוקלקה‬ ‫שלי‬ ‫המודעה‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬"‫הגולשים‬ ‫י‬ •‫המרות‬–‫שרציתי‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫ביצעו‬ ‫גולשים‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫שיבצעו‬(‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫פרטים‬ ‫ימלאו‬ ‫נניח‬) •‫להמרה‬ ‫עלות‬–‫המרה‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫עלתה‬ ‫כמה‬
 7. 7. ‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫חשבון‬ ‫מבנה‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile
 8. 8. ‫הקמפיין‬ ‫מטרת‬ ‫בחירת‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile
 9. 9. ‫מוצלחת‬ ‫מודעה‬ ‫כותבים‬ ‫איך‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile •‫ערך‬ ‫הצעת‬(Value Proposition) •‫העין‬ ‫את‬ ‫מושכת‬ ‫תמונה‬ •‫לפעולה‬ ‫הנעה‬
 10. 10. ‫בפייסבוק‬ ‫בפרסום‬ ‫תמחור‬ ‫סוגי‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile •oCPM–‫חשיפות‬ ‫לפי‬ ‫תשלום‬,‫אופטימיזציה‬ ‫הפרסום‬ ‫למטרת‬ •CPC-‫הקלקות‬ ‫לפי‬ ‫תשלום‬ •CPM–‫חשיפות‬ ‫לפי‬ ‫תשלום‬
 11. 11. ‫המרות‬ ‫מעקב‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫חשוב‬:‫בדף‬ ‫שבוצעו‬ ‫ההמרות‬ ‫כמות‬ ‫מדידת‬ ‫באתר‬ ‫או‬ ‫הנחיתה‬–‫עובד‬ ‫מיקוד‬ ‫איזה‬ ‫נדע‬ ‫כך‬ ‫לנו‬. ‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫פיקסל‬ ‫הטמעת‬
 12. 12. ‫הדגמה‬–‫ראשון‬ ‫קמפיין‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫חברת‬ •‫הלקוחות‬ ‫קהל‬:‫בגילאי‬ ‫נשים‬35-55 •‫הן‬ ‫ההכנסות‬ ‫רוב‬‫קבועות‬ ‫מלקוחות‬ •‫מטרות‬: ‫הקבועות‬ ‫ללקוחות‬ ‫המכירות‬ ‫הגדלת‬ ‫לקבועות‬ ‫והפיכתן‬ ‫חדשות‬ ‫לקוחות‬ ‫מציאת‬ •‫המכירה‬ ‫שיטה‬:‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫פרטים‬ ‫איסוף‬‫טלפונית‬ ‫ושיחה‬ ‫תור‬ ‫לקביעת‬ ‫מכירתית‬
 13. 13. ‫הדגמה‬–‫ראשון‬ ‫קמפיין‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫ראשון‬ ‫קמפיין‬ ‫בניית‬ ‫הדגמת‬
 14. 14. ‫מיקוד‬ ‫סוגי‬–Custom Audience www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫מספר‬ ‫לפי‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הקיים‬ ‫היעד‬ ‫לקהל‬ ‫בפרסום‬ ‫פנייה‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫מייל‬ ‫כתובת‬ ‫או‬ ‫טלפון‬ •‫קיימים‬ ‫לקוחות‬ ‫רשימת‬(‫בעבר‬ ‫שקנו‬ ‫כאלו‬) •‫מתעניינים‬ ‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ •‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ •‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫מכנסים‬ ‫רשימות‬ •‫בעבר‬ ‫איתו‬ ‫שהתכתבתי‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫רשימה‬
 15. 15. ‫הדגמה‬–‫ראשון‬ ‫קמפיין‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫הדגמת‬Custom Audience
 16. 16. ‫מיקוד‬ ‫סוגי‬–‫רימרקטינג‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫או‬ ‫הנחיתה‬ ‫בעמוד‬ ‫גלש‬ ‫שכבר‬ ‫היעד‬ ‫לקהל‬ ‫בפרסום‬ ‫פנייה‬ ‫שלנו‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬. 98%‫פרטים‬ ‫משאירים‬ ‫ולא‬ ‫לקנייה‬ ‫עדיין‬ ‫בשלים‬ ‫לא‬ ‫מהגולשים‬ ‫האתר‬ ‫או‬ ‫הנחיתה‬ ‫בעמוד‬ ‫רימרקטינג‬ ‫פיקסל‬ ‫הטמעת‬ •‫הנחיתה‬ ‫דפי‬ ‫גולשי‬ ‫קבוצת‬ •‫באתר‬ ‫המוצר‬ ‫עמוד‬ ‫גולשי‬ ‫קבוצת‬ •‫הבלוג‬ ‫גולשי‬ ‫קבוצת‬ •‫האתר‬ ‫כלל‬ ‫גולשי‬ ‫קבוצת‬
 17. 17. ‫הדגמה‬–‫ראשון‬ ‫קמפיין‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫רימרקטינג‬ ‫הדגמת‬
 18. 18. ‫מיקוד‬ ‫סוגי‬–‫דומים‬ ‫קהלים‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ ‫לקהל‬ ‫דומה‬ ‫לקהל‬ ‫בפרסום‬ ‫פנייה‬ ‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ ‫לקהל‬ ‫שלו‬ ‫במאפיינים‬ ‫דומה‬ ‫קהל‬ ‫מאתר‬ ‫פייסבוק‬ ‫גיל‬ ‫מבחינת‬,‫מין‬,‫מגורים‬ ‫מקום‬,‫השכלה‬,‫עניין‬ ‫תחומי‬,‫וכו‬ ‫מקצוע‬'. ‫שלנו‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫לקוח‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫גבוהה‬ ‫בסבירות‬ ‫זה‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬
 19. 19. ‫הדגמה‬–‫ראשון‬ ‫קמפיין‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫דומים‬ ‫קהלים‬ ‫הדגמת‬
 20. 20. ‫מיקודים‬ ‫תעדוף‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile •‫עדיפות‬1:‫רימרקטינג‬,Custom Audience,‫בעמוד‬ ‫חברים‬ •‫עדיפות‬2:‫בעדיפות‬ ‫לקהלים‬ ‫דומים‬ ‫קהלים‬1. •‫עדיפות‬3:‫עניין‬ ‫תחומי‬ ‫גיל‬ ‫עם‬ ‫לחתוך‬ ‫תמיד‬ ‫ומין‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫מיקום‬ ‫עם‬ ‫לחתוך‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
 21. 21. ‫נוספים‬ ‫מיקודים‬ ‫סוגי‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile •‫בפייסבוק‬ ‫שלנו‬ ‫העסקי‬ ‫העמוד‬ ‫של‬ ‫חברים‬(‫ודומיהם‬) •‫שלנו‬ ‫העסקי‬ ‫העמוד‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫חברים‬ •‫מקצועות‬ ‫לפי‬ ‫מיקוד‬ •‫עניין‬ ‫תחומי‬
 22. 22. ‫הדגמה‬–‫ראשון‬ ‫קמפיין‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫נוספים‬ ‫מיקודים‬ ‫הדגמת‬
 23. 23. ‫ב‬ ‫שימוש‬-Power Editor www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile •‫במקביל‬ ‫מודעות‬ ‫מספר‬ ‫עריכת‬ •‫קמפיינים‬ ‫שכפול‬/‫מודעות‬ ‫קבוצות‬ •Custom Audience exclude •‫ביום‬ ‫שעות‬ ‫לפי‬ ‫מיקוד‬
 24. 24. ‫ומדידה‬ ‫דוחות‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫הדוחות‬ ‫מערכת‬ ‫הדגמת‬
 25. 25. ‫לאופטימיזציה‬ ‫שיטות‬ www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile ‫אופטימזציה‬–‫להמרה‬ ‫העלות‬ ‫הקטנת‬(‫המרות‬ ‫יותר‬ ‫תקציב‬ ‫באותו‬) •‫והסרתם‬ ‫גבוהות‬ ‫בעלויות‬ ‫שממירים‬ ‫קהלים‬ ‫מציאת‬ (‫גיל‬,‫מין‬) •‫גבוהות‬ ‫בעלויות‬ ‫שממירות‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצות‬ ‫מציאת‬ ‫והסרתן‬ •‫מובייל‬ ‫אופטימזציות‬/‫דסקטופ‬
 26. 26. ‫עבורו‬ ‫שיעשו‬ ‫שרוצה‬ ‫למי‬... www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile InforUMobile‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫סוכנות‬ ‫הינה‬(‫וגוגל‬) ‫קמפיינים‬ ‫מאות‬ ‫שמנהלת‬ ‫שלנו‬ ‫והניסיון‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫לרשותכם‬ ‫להעמיד‬ ‫נשמח‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫כדי‬ ‫בפרסום‬.
 27. 27. ‫אלמוג‬ ‫יוני‬ ‫למנכ‬ ‫משנה‬"‫ל‬,InforUMobile yoni@inforu.co.il,050-7851777 ‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫סדנת‬ ‫תודה‬! www.inforu.co.il 03-9415550 ‫לעסקים‬ ‫מתקדם‬ ‫שיווק‬ InforUMobile

×