Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

болашаққа жол

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

болашаққа жол

 1. 1. ““Жоба тап,Жоба тап, жол к рсет,өжол к рсет,ө Келешек амықКелешек амық шін”үшін”ү Ш. дайбердиевҚұШ. дайбердиевҚұ
 2. 2. ызылжар орта мектебіҚызылжар орта мектебіҚ
 3. 3. Ма саты:қМа саты:қ О ушыларды зін- зіқ ң ө өО ушыларды зін- зіқ ң ө ө танып, зін- зі т рбиелейө ө әтанып, зін- зі т рбиелейө ө ә білуіне ж не мамандыә қбілуіне ж не мамандыә қ та дауда д рыс шешімң ұта дауда д рыс шешімң ұ абылдауына к мектесуқ өабылдауына к мектесуқ ө
 4. 4. Міндеті:Міндеті: • зін- зі т рбиелеуіне жол ашу;Ө ө әзін- зі т рбиелеуіне жол ашу;Ө ө ә • Танымды белсенділігінқТанымды белсенділігінқ арттыру;арттыру; • зіні к сіби дамуын жобалайӨ ң әзіні к сіби дамуын жобалайӨ ң ә білетін абілетін дамыту;қбілетін абілетін дамыту;қ • Ой- рісін ке ейту;ө ңОй- рісін ке ейту;ө ң
 5. 5. Б лімдеріөБ лімдеріө :: I. «Мен андаймын?»қI. «Мен андаймын?»қ II. «Мен маманды тар леміндемін»қ әII. «Мен маманды тар леміндемін»қ ә III. «Мен та да ан маманды »ң ғ қIII. «Мен та да ан маманды »ң ғ қ
 6. 6. Халы даналы ық ғХалы даналы ық ғ
 7. 7. II. Мен андаймын?қ. Мен андаймын?қ О ушыларды абілеттерін, жекеқ ң қО ушыларды абілеттерін, жекеқ ң қ асиеттерін, икемділіктерінқасиеттерін, икемділіктерінқ аны тай алуына, т зетуді ажетқ ү қаны тай алуына, т зетуді ажетқ ү қ ететін кемшіліктерін дер кезіндеететін кемшіліктерін дер кезінде к руіне к мектеседі.ө өк руіне к мектеседі.ө ө
 8. 8. • Әлемде 10 мыңнан аса мамандық бар. Ал оған арнаула мамандықтар мен басқаша да қосымша маман түрлерін қосып санағанда 50 мыңнан асады. ол үшін мамандық әлемін оқып – үйрену керек. • Мамандық алудың 5 баспалдағын жоспарлау керек: • 1. Арман (тілек) • 2. Көз жеткізу (қажеттілік) • 3. Жоспарлау • 4. Әрекет • 5. Игеру • Мамандық сенің денсаулығыңа, физиологиялық және психологиялық күйіңе, біліміңнің сапасы мен деңгейіңнің дайындығына байланысты екенін шығарма. Сондықтан да мамандық таңдар алдында «Мен жасай аламын ба, қабілеттімін бе?» деген сұраққа жауап беру керек.
 9. 9. Сүйікті іс Кәсіп Еңбек көзі Қызығушылық Шығармашылық
 10. 10. IIII.«Мен маманды тар леміндемін»қ ә.«Мен маманды тар леміндемін»қ ә О ушылар маманды тар лемінеқ қ әО ушылар маманды тар лемінеқ қ ә саяхат жасайды.саяхат жасайды. ““Маманды тар лемі”, “Кім болам?”,қ әМаманды тар лемі”, “Кім болам?”,қ ә ““Маманды ым-ма танышым”ғ қМаманды ым-ма танышым”ғ қ ..
 11. 11. Маманды типтері:қМаманды типтері:қ (Е. А. Климов)(Е. А. Климов) ““Адам- таби ат”ғАдам- таби ат”ғ ((Ботаник, мал дәрігері, )Ботаник, мал дәрігері, ) ““Адам- техникаАдам- техника”” (ж ргізуші, инженер, слесарь)ү(ж ргізуші, инженер, слесарь)ү ““Адам- адам”Адам- адам” (психолог, д рігер, режиссер)ә(психолог, д рігер, режиссер)ә ““Адам- белгілі ж йе”үАдам- белгілі ж йе”ү (кітапханашы, программист(кітапханашы, программист)) ““Адам- к ркем бейне”өАдам- к ркем бейне”ө (актер, суретші, дизайнер)(актер, суретші, дизайнер)
 12. 12. Қолмен айналыса- тын Механика -лық Автомат -ты Функцион алды Қол еңбегі Машиналар ды механизм- дерді басқару Станоктарды, құрылғыларды басқару. Ашық ауадағы жұмыс. Мамандықтар тобы
 13. 13. IIIIII. «Мен та да ан маманды »ң ғ қ. «Мен та да ан маманды »ң ғ қ О ушылар та да ан маманды тарынық ң ғ қ ңО ушылар та да ан маманды тарынық ң ғ қ ң ыр-сыры, я ни ызы ты ырлары менқ ғ қ қ қыр-сыры, я ни ызы ты ырлары менқ ғ қ қ қ иынды ы, б л маманды а о ушынық ғ ұ ққ қ ңиынды ы, б л маманды а о ушынық ғ ұ ққ қ ң икемділігі аны талады, мамандық қикемділігі аны талады, мамандық қ та дау ба ыты салма талады.ң ғ қта дау ба ыты салма талады.ң ғ қ
 14. 14. Кестені толтыр Мамандық Адамның қасиеті Әлеуметтік жұмысшы Коммуникативтік Психолог Эмпатия (Өзге адамның эмоциясын сезіну) Медбике Жанашырлық Альпинист Ерік Менеджер Еңбекке қабілеттілік Инженер – құрастырушы Еңбекқор Теңізші Дербестілік Бизнесмен Пысықтық Машина зерттеуші Тапқырлық
 15. 15. 1 Жарнамалау агенті жарнама бағыттарын, түрлерін ойлап табады, жарнама хабарландыруларын құрастырады, 2 Копирайтер мәтіндер құрастырады, бұқаралық ақпараттармен жұмыс жасайтын маман. 3 Аудитор мамандығы ең жоғарғы табысты мамандықтардың қатарына жатады. Аудитор компанияның қаржылық жағдайына сараптама жасайды, баланстардың дұрыс жасалынуын және салықтардың дұрыс төленуін тексереді. 4 Маркетолог. Базарда тауарды өзкізу немесе қызмет көрсету істерімен айналысады, сатуды ұйымдастырушы, тауар қандай, оны кім пайдаланады, құны қанша, маркетингтік зерттеу жасайды және бәсекелес туарларды сараптайды. Нәтижесінде ол тауарды базарда өткізудің жоспарын жасайды. 5 Мерчендайзер бөлшектік сауда өз фирмасының тауарларын ұсынады. Оның басты міндеті өз фирмасының тауарының сақтықта болуын қадағалау, дүкендерге тауарын жарнамалау, тауардың бағасын түзетіп отыру. Сондықтан өзіне бекітілген дүкендерді үнемі айналып өтіп, олардың жаңдайларын біліп отырады. 6 Web – дизайнер және Web – бағдарламашы мамандары сайт жасайды 7 жүйелік әкімшілік қызмет көрсетушілердің, компьютерлік жүйенің қауіпсіздік жұмыстарымен айналысатын құралдар мен бағдарламаны қамтамасыз етуге жауап береді.
 16. 16. Кеңестер: 1.Ең бірінші оқушы өзіне деген сенімін және өзін – өзі құрметтей білуі керек. 2. Өзіңіздің шын тілегіңізді аша біліңіз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз: «Шынымен маған не қажет?», «Қайда жұмыс жасағым келеді?», «Кім болғым келеді?». 3. Мамандық алу және маман болу үшін көп нәрсені үйренуің керек. мамандықтардың талаптары туралы білуге, содан соң жеке қасиеттеріңмен сәйкестендіру, яғни кәсіби жоспар жасау. 4. Өзіңнің мамандануыңдағы ең басты да түпкі жетістігіңді анықта. (Қазіргі замандағы мамандықтардың маңызы не? Кез келген жағдайда мамандық әлемінде қажетті болу және өмір сүруге не керек? ) 5.Кез келген арманды іске асыра біл. 6. Сізге, мемлекет үшін де, қоғам үшін де – компьютерлік сауаттылық, тілдер білу және адамдармен тіл табысып, оған қоса өзіңді жақсы білуің керек. Бес қадам маңызды жолдағы дұрыс қадам – қоғамда сіздің қажетті болуыңызға және арманыңыздың орындалуына себебін тигізері сөзсіз.
 17. 17. К тілетін н тижелер:ү әК тілетін н тижелер:ү ә • зі- зі ба алау, талдау да дысыӨ ө ғ ғзі- зі ба алау, талдау да дысыӨ ө ғ ғ артады;артады; • зіні ызы ушылы ын, икемділігін,Ө ң қ ғ ғзіні ызы ушылы ын, икемділігін,Ө ң қ ғ ғ болша ын сезінеді;ғболша ын сезінеді;ғ • Болаша ына жауакершілігі артады;ғБолаша ына жауакершілігі артады;ғ • Алдына ма сат ою а да дыланады;қ қ ғ ғАлдына ма сат ою а да дыланады;қ қ ғ ғ • зіні абілеті мен икемділігінеӨ ң қзіні абілеті мен икемділігінеӨ ң қ арай білім алу а олы жетеді;қ ғ қарай білім алу а олы жетеді;қ ғ қ
 18. 18. ““Болаша а жол”ққБолаша а жол”ққ жжобасы алдынаобасы алдына ау ымды ма сат ойып, солқ қ қау ымды ма сат ойып, солқ қ қ ма сат а жетуге жетелейтін,қ қма сат а жетуге жетелейтін,қ қ ішкі сезімін оятып, зін- зіө өішкі сезімін оятып, зін- зіө ө т рбиелеуге ба ыттайды, болашаә ғ қт рбиелеуге ба ыттайды, болашаә ғ қ маманды а дайынды жасау аққ қ ғмаманды а дайынды жасау аққ қ ғ м мкіндік береді.үм мкіндік береді.ү

×