Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvorfor skal forskerne skrive leksikon?

404 views

Published on

NTNU skal, saman med dei andre sju universiteta, satse på formidling av kunnskap i Store norske leksikon. Men gidder forskarar å skrive på nett? Kva er vitsen med at dei skriv leksikon? Blir det lest? Presentasjon av SNL for leiinga ved NTNU, januar 2015.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvorfor skal forskerne skrive leksikon?

 1. 1. NTNU og de andre universitetene har meldt seg inn i Store norske leksikon. Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB, Videnskaps-Akademiet og NFF er med på laget.
 2. 2. NTNUs strategi: «å bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt» Målet med medlemskapet er å utføre ett av samfunnsoppdragene NTNU har: Å formidle kunnskap til allmennheten.
 3. 3. Internett er (den nye) offentligheten Det som ikke fins på Internett fins ikke for allmennheten
 4. 4. Jeg snakket med Dagbladet.no. Nå skriver de at vannmelon er kreftfremkallende . Det kan være krevende å skulle formidle til allmennheten.
 5. 5. Andre ganger går det veldig bra! Særlig for NTNU.
 6. 6. Men som sjanger vil nyheter alltid måtte være dagsaktuelle og spissa.
 7. 7. Medieoppslag har kort levetid. Nyhetssaker har offentlighetens oppmerksomhet i én dag eller to. Derfor krever det stadig stor innsats å være synlig i pressa.
 8. 8. Nyhet Basis + bredde Mens nyheter er toppen av isfjellet, er leksikon basisen og bredda i alt dere kan noe om. Fordelen med Internett er at bunnen av isfjellet kan ligge på toppen:
 9. 9. Basis + bredde Nyhet Leksikonartiklene kommer før nyhetene. Dermed kan dere “bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt” så snart fagfeltet deres er aktuelt. Som da politikerne i valgkampen diskuterte hvorvidt FrP kan sies å være et høyrepopulistisk parti. Da var det statsviternes svar som sto øverst på Google.
 10. 10. Definisjonsmakt: I noen tilfeller kan det være åpenbart viktig at det som står på toppen av Google er kunnskapsbasert. Nazistisk side Nazistisk side
 11. 11. Leksikonartikler er der, tørre og uten nyhetsvinkling, hver dag, året rundt. Å skrive leksikonartikler betyr at dere «bidrar til en kunnskapsbasert offentlig debatt» så snart faget deres er på dagsorden - og hver gang noen søker etter det dere skriver om.
 12. 12. SNL skal gi vitenskapens svar på det folk spør om Så summen av det «alle til sammen» vet, kan bli større. SNL har 200 000 artikler. Vi gir vitenskapens svar på det folk lurer på. Vi skal omtale alle sentrale begrep, hendelser, personer – dersom de er relevante for et fagfelt. SNL skal speile det norske kunnskapsuniverset.
 13. 13. «Hvorfor fins løkflue? »tekst Vi skal ha artikler om alt som er vesentlig innen fag vi har kunnskap om i Norge. Mange artikler blir ikke lest. For eksempel løkflua. Ingen bryr seg om løkflua. Men biolog Preben Ottesen vet at løkflua er viktig. Derfor passer han på den i SNL. Til den dagen løkflue-invasjonen kanskje kommer. … og på det folk ikke spør om
 14. 14. Kunnskap er ikke likelig fordelt. Det er dere som har den. Folk går på nettet for å lære, for å forstå. Uten faglig funderte forklaringer, definisjoner og analyser blir Internett et dårligere sted å lære. Selv om bøker byttes ut med nettsider, bør det fortsatt være fagfolk som definerer hva paranoid schizofren er. Som formidler hva Islam er ut fra et religionshistorisk perspektiv. Som forklarer teknologi på måter folk forstår.
 15. 15. Innvending nr. 1 anno 2011 «Forskere gidder ikke oppdatere leksikon» En ny redaksjon overtok SNL i 2011. Da møtte vi tre innvendiger mot ideen om å blåse liv i SNL. Den første var at forskere ikke gidder å skrive på nett.
 16. 16. Hvit tekst Blå tekst Vi lærer opp fagpersoner til å skrive på nett. SNL er de tre siste åra omgjort til en kunnskapsdugnad der fagfolk skriver. Til sammen oppdaterer akademikere og andre fagfolk SNL i et omfang og tempo som er Internett verdig. Svar anno 2015: Jo. Forskere gidder.
 17. 17. Nå: 450 fagansvarlige 200 fra universitetene 23 fra NTNU Mål: representativ andel fra NTNU
 18. 18. Hvit tekst Blå tekst Å være fagansvarlig betyr at du er både forfatter, redaktør og portvokter. Du bestemmer over formidlinga av et lite stykke kunnskap – det knippet artikler som dekker fagfeltet ditt. Fagansvarlige bestemmer
 19. 19. Leserne bidrar … Noen ganger får fagansvalige hjelp fra hverandre, eller fra andre som korrigerer feil, retter språk eller stiller spørsmål – og på den måten gjør formidlinga i SNL bedre.
 20. 20. … mer eller mindre konstruktivt: Hvit tekst Blå tekst
 21. 21. Fagansvarlige får signere tekstene sine og stå til ansvar for egen framstilling. De får lov til, med sin faglige autoritet, å bli synlige i offentligheten.
 22. 22. Redaksjonen velger ut, kontakter og lærer opp fagansvarlige. Redaktørene hjelper de fagansvarlige med å rydde, strukturere, prioritere og å skrive. Det er folk i den andre enden
 23. 23. Det er hjelp å få med formidlinga
 24. 24. Oversikt = effektiv formidling Hvit tekst Blå tekst Redaksjonen overvåker lesermønstre. Vi ser hva som er mest lest og når. Det betyr at vi kan be fagansvarlige oppdatere de tingene folk lurer mest på.
 25. 25. Innvending nr. 2 anno 2011 «Ingen vil lese SNL»
 26. 26. Svar 2015: Jo. 145 000 om dagen. Aldri har så mange lest Store norske leksikon som nå. Siste papirleksikon fra 2005 solgte i 7 000 eksemplar. Nå kan vi ha 145 00 brukere på ett døgn.
 27. 27. UTDANNE SEG: Den kalde krigen og Platon FORSTÅ SAMFUNNET: Charlie Hebdo og julenøttene FORSTÅ LIVET SITT: Matforgiftning og brennmaneter Vi ser at folk leser SNL for å:
 28. 28. Folk leser SNL for å: Vi er blitt viktige for studentene. Nedetid for teknisk oppgradering i eksamenssesongen er ikke en god idé.
 29. 29. Innvending nr. 3 anno 2011 «Store norske leksikon er utdatert. Nå har vi Google og Wikipedia»
 30. 30. 1978-2007 2009-2011 Papir ble til dårlig nett-tjeneste Papirleksikon er utdatert. SNL ble til en dårlig nett-tjeneste, en nettside produsert på papirmåten. Dermed ble leksikonet mindre oppdatert og mindre lest enn forventa på nett. Autoriteten sank.
 31. 31. 2012 2013 I dag er det kritikken som er utdatert
 32. 32. - What? Var SNL på papir? Jon (19 år) Vi har bygd en nett-tjeneste som virker. SNL er blitt et godt sted å være, både for å lese og for å skrive. SNL døde på papiret – men gjenoppsto på nett.
 33. 33. Interaktiv teknologi Jurykjennelse: «Livets rett: … et lettlest og oversiktlig nettleksikon med god faglig kontroll på innholdet. Ved å lytte til brukerne sine har både innhold, søk og navigasjonen blitt forbedret. Her ligger det innovative i enkelheten og sidene er tilgjengelige for flere målgrupper enn før. Artiklene er signert av fagpersoner, noe som bidrar til at leksikonet bevarer sin troverdighet og åpner for en dialog mellom leser og forfatter. » I dag vinner SNL priser for teknologiutvikling.
 34. 34. = høye forventinger til • responstid • oppdateringshastighet • faglig dekning • kvalitet mye jobb som gjenstår
 35. 35. Vi kan innfri sammen 1. Fortell det videre: NTNU skriver Store norske 2. Sjekk ut fagfeltet ditt på snl.no: Kan du gjøre innholdet bedre? 3. Hei fram de fagansvarlige: Del jobben de gjør i sosiale media.

×